Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Peace corps manual section: Sexual assault

Peace corps manual section: Sexual assault

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
This came from an NGO and we are waiting on the new 'Rape Response Handbook.' See 'Peace Corps Personal Safety in Cross Cultural Transition'
This came from an NGO and we are waiting on the new 'Rape Response Handbook.' See 'Peace Corps Personal Safety in Cross Cultural Transition'

More info:

Categories:Types, Brochures
Copyright:Attribution Non-commercial No-derivs

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/13/2014

 
U`dg` gcrps mdludh s`gtjcl? W`xudh dssduht4. UPYUCW@[a` purpcs` cn tajs [`galjgdh Bujk`hjl` js tc prcvjk` UGMCs, dlk cta`r stdnn m`mi`rs, wjta d idsjg ulk`rstdlkjlb cn s`xudh dssduht, dlk bujkdlg` ncr m``tjlb ta` m`kjgdh dlk `mctjcldh l``ks cn ^chult``rs wac adv` i``l s`xudhhy dssduht`k.9. K@NJLJ[JCLW`xudh dssduht js ncrgjih` s`xudh dgtjvjty wjtacut ta` gcls`lt, dlk dbdjlst ta` wjhh, cn ta` vjgtjm. [a`r` dhwdys js ncrg` cr ta` tar`dt cn vjch`lg` jlvchv`k. D wcmdl suimjts cut cn n`dr6 sa` kc`s lct gcls`lt. Mcst jmpcrtdlt tc r`m`mi`r js tadt wajh` rdp` cr s`xudh dssduht js dl cv`rthy s`xudh dgt, jt js prcp`rhy gclsjk`r`k dl dgt cn vjch`lg` wjta s`x us`k ds ta` w`dpcl.Jl scm` gds`s, dgtudh p`l`trdtjcl kc`s lct cggur. L`v`rta`h`ss, ncr ta` wcmdl jlvchv`k, ta` trdumd js ta` sdm`, dlk ta` vjgtjm sacuhk r`g`jv` ta` sdm` suppcrt r`bdrkh`ss cn wa`ta`r cr lct p`l`trdtjcl cggurr`k. [a` t`rms "rdp`" dlk "s`xudh dssduht" dr` us`k jlt`rgadlb`dihy jl tajs Bujk`hjl`. Dhsc, ta` t`rm sa` ncr ta` vjgtjm dlk a` ncr dttdgf`r wjhh i` us`k `v`l tacuba acmcs`xudh rdp`s cn icta m`l dlk wcm`l kc cggur.7. W@QPDH DWWDPH[[a` trdumd dlk `mctjcldh r`dgtjcls ncr icta ta` vjgtjm cn, dlk ta` UGMCs cr cta`r stdnn m`mi`rs k`dhjlb wjta, s`xudh dssduht dr` s`v`r`. [a` vjgtjm's l``k ncr suppcrt js civjcus, iut nr`qu`lthy ta` jlkjvjkudh gdhh`k upcl tc prcvjk` tajs suppcrt mdy n``h ulpr`pdr`k ncr ta` tdsf. [a`r`ncr`, jlncrmdtjcl js pr`s`lt`k jl tajs Bujk`hjl` tc a`hp stdnn i`tt`r ulk`rstdlk ta`jr r`dgtjcls tc ta` s`xudh dssduht vjgtjm, dlk ncr ta` UGMC tc prcvjk` `nn`gtjv` dlk s`lsjtjv` tr`dtm`lt.7.4. Guhturdh Jssu`s. [c prcvjk` `nn`gtjv` tr`dtm`lt cn rdp` vjgtjms, w` must dss`ss cur cwl r`dgtjcls tc tajs grjm`. [a`s` r`dgtjcls dr` prckugts lct clhy cn cur cwl `xp`rj`lg`s dlk p`rscldhjtj`s, iut dhsc cn ta` gclkjtjcljlb dlk r`jlncrg`m`lt cn cur r`sp`gtjv` guhtur`s.Dltarcpchcbjst U. Y. Wdlkdy `xdmjl`k ta` scgjc-guhturdh gclt`xt cn rdp` jl d grcss-guhturdh stuky cn 40> trjidh scgj`tj`s. Ncrty-s`v`l p`rg`lt cn ta` scgj`tj`s stukj`k w`r` ghdssjnj`k ds "rdp` nr``", 70 p`rg`lt w`r` ghdssjnj`k jl dl jlt`rm`kjdt` gdt`bcry6 dlk 41 p`rg`lt w`r` ghdssjnj`k ds "rdp` prcl`". [ajs jlkjgdt`s tadt s`xudh dssduht js lct d uljv`rsdh gadrdgt`rjstjg cn aumdl scgj`tj`s. [a` jlgjk`lg` cn rdp` vdrj`s grcss-guhturdhhy."Ydp` prcl`" scgj`tj`s dr` tacs` wacs` prcnjh`s jlghuk` jlt`rp`rscldh vjch`lg`, mdh` kcmjldlg`, dlk s`xudh s`pdrdtjcl. Ydp` dhsc cggurs mcr` cnt`l jl tacs` scgj`tj`s wa`r` ta` adrmcly i`tw``l p`cph` dlk `lvjrclm`lt ads i``l s`v`r`hy kjsrupt`k. Jl ta` "rdp` nr``" scgj`tj`s, cl ta` cta`r adlk, "wcm`l dr` tr`dt`k wjta gclsjk`rdih` r`sp`gt, dlk pr`stjb` js dttdga`k tc n`mdh` r`prckugtjv` dlk prckugtjv` rch`s. Jlt`rp`rscldh vjch`lg` js mjljmjz`k dlk d p`cph`'s dttjtuk` r`bdrkjlb ta` ldturdh `lvjrclm`lt js cl` cn r`v`r`lg` rdta`r tadl cl` cn `xphcjtdtjcl."Jl ta` Pljt`k Wtdt`s, mdly cn ta` dttjtuk`s dlk hdws gclg`rljlb rdp` dr` i`bjlljlb tc gadlb` nrcm vj`wjlb ta` vjgtjm ds scm`acw r`spclsjih` tc vj`wjlb tajs dgt ds d grjm`. M`kjgdh gdr` dhsc js jmprcvjlb. Acw`v`r, mcst Dm`rjgdls adv` brcwl up wjta gclsgjcus cr ulgclsgjcus dwdr`l`ss cn mdly gcmmcl mytas gclg`rljlb rdp`. [a` mcr` gcmmcl cn ta`s`, dhclb wjta ndgts ids`k cl P.W. stdtjstjgs, dr` hjst`k i`hcw?
 
- Myta - W`x js ta` prjmdry mctjv` ncr rdp`.- Ndgt - Wtukj`s sacw tadt ta` mdocr mctjv`s ncr rdp` dr` dbbr`ssjcl, dlb`r, dlk acstjhjty, lct s`x.- Myta - Ydp` js dl jmpuhs` dgt.- Ndgt - [a` mdocrjty cn dhh rdp`s dr` phdll`k - icta ta` vjgtjm dlk ta` phdg`.- Myta - Ydp` usudhhy cggurs i`tw``l tctdh strdlb`rs.- Ndgt - Wtukj`s sacw tadt jl mcst gds`s ta` dssdjhdlt dlk ta` vjgtjm dr` dgqudjltdlg`s, jn lct nrj`lks cr r`hdtjv`s. Jl mdly gds`s, ta` dssdjhdlt ads adk prjcr k`dhjlbs wjta ta` vjgtjm, ncr `xdmph`, a` mdy i` dl `x-icynrj`lk, d l`jbaicr, d nrj`lk cn d nrj`lk, d mdjlt`ldlg` mdl, cr d gc-wcrf`r.- Myta - Rcm`l wac dr` rdp`k dr` dsfjlb ncr jt. Dly wcmdl gcuhk pr`v`lt d rdp` jn sa` r`dhhy wdlt`k tc sjlg` lc wcmdl gdl i` rdp`k dbdjlst a`r wjhh.- Ndgt - Jl dicut 12% cn dhh rdp`s, ta` rdpjst `jta`r gdrrj`k d w`dpcl cr tar`dt`l`k ta` vjgtjm wjta k`dta. [a` prjmdry r`dgtjcl cn dhmcst dhh wcm`l tc ta` dttdgf js n`dr ncr ta`jr hjv`s. Mcst wcm`l, `v`l jn lct pdrdhyz`k iy n`dr dr` paysjgdhhy uldih` tc njbat cnn d s`xudh dssduht. Wuimjssjcl kc`s lct jmphy d k`sjr` tc i` dssduht`k.- Myta - Clhy yculb, bcck hccfjlb bjrhs b`t rdp`k.- Ndgt - [a` dv`rdb` db` cn vjgtjms js i`tw``l 4: dlk 9> y`drs chk. Acw`v`r, vjgtjms adv` rdlb`k jl db` nrcm > mcltas tc :2 y`drs.- Myta - Mck` cn kr`ss, suga ds sacrt sfjrts, lc ird, `tg. jlgr`ds` d wcmdl's gadlg` cn i`jlb rdp`k.- Ndgt - Dly wcmdl r`bdrkh`ss cn kr`ss, db` cr dttrdgtjv`l`ss mdy i`gcm` d rdp` vjgtjm. Ydpjsts dr` lct cut ncr s`xudh brdtjnjgdtjcl dlk mcst dr` lct s`xudhhy drcus`k dt ta` tjm` cn ta` dssduht.- Myta - Ydp` gdllct adpp`l tc m`.- Ndgt - Ydp` gdl adpp`l tc dhh wcm`l, r`bdrkh`ss cn db`, scgjdh ghdss, rdg` cr p`rscldh dpp`drdlg`.Jt js jmpcrtdlt tc i` dwdr` cn ta`s` mytas dlk ta` ndgts i`gdus` mcst ^chult``rs wjhh adv` tc r`schv` ta`s` dttjtuk`s jl k`dhjlb wjta ta`ms`hv`s, cr cta`rs, ds vjgtjms.@dga gcultry gdrrj`s jts cwl guhturdh dttjtuk`s dicut rdp`. Jt js grugjdh tadt icta ta` M`kjgdh Cnnjg`r dlk dly cta`r stdnn wac mjbat k`dh wjta ta` rdp` vjgtjm i` dwdr` cn icta ta` mytas dlk ta` r`dhjtj`s cn ta`jr cwl guhtur`. [a`s` jlghuk` vj`ws dicut "R`st`rl wcmdl", suga ds "dhh R`st`rl wcm`l dr` prcmjsgucus" cr "R`st`rl wcm`l gcm` tc cur guhtur` i`gdus` ta`y wdlt tc mdf` hcv` wjta us." Ds pcw`rnuh ds ta`s` guhturdh mytas js ta` chk m`kjgdh myta tadt d a`dhtay dkuht wcmdl gdllct i` ncrgjihy rdp`k wjta nuhh p`l`trdtjcl cn ta` vdbjld ulh`ss sa` dgtjv`hy gccp`rdt`s. [ajs myta kc`s lct gclsjk`r ta` `mctjcldh r`dgtjcls, suga ds n`dr dlk pdljg, cr hcbjgdh r`dgtjcls, suga ds suimjssjv`l`ss, tc prct`gt hjn`. [a` us` cn w`dpcls, njsts, cr tar`dts iy ta` cnn`lk`r dr` lct dgflcwh`kb`k jl tajs myta. @dga U`dg` Gcrps ^chult``r rdp` vjgtjm ads r`pcrt`k ta` n`dr cn i`jlb fjhh`k dt ta` tjm` cn dssduht. [ajs js ta` prjmdry r`dhjty tc f``p jl mjlk wa`l pr`pdrjlb tc tr`dt d vjgtjm cn s`xudh dssduht. Wa` ads oust `xp`rj`lg`k d t`rrjnyjlb s`ls` cn a`hph`ssl`ss wjta tacubats cn hcsjlb a`r hjn`.
 
7.9. Mctjvdtjcls ncr W`xudh ^jch`lg`. [c dppr`gjdt` wadt ta` vjgtjm `xp`rj`lg`s, ta` prcidih` mctjvdtjcls cn ta` cnn`lk`r must i` ulk`rstcck. [a` rdpjst js gcmmclhy pcrtrdy`k ds d husty mdl wac js ta` vjgtjm cn d prcvcgdtjv` wcmdl, cr a` js s``l ds d s`xudhhy nrustrdt`k mdl r`dgtjlb ulk`r ta` pr`ssur` cn ajs p`lt-up l``ks, cr a` js tacubat tc i` d k`m`lt`k s`x nj`lk adricrjlb jlsdtjdih` dlk p`rv`rt`k k`sjr`s. [a` mjsgclg`ptjcl gcmmcl tc ta`s` vj`ws js tadt ta`y dhh dssum` ta` cnn`lk`r's i`advjcr js prjmdrjhy mctjvdt`k iy s`xudh k`sjr`, dlk tadt rdp` js kjr`gt`k tcwdrk brdtjnyjlb clhy tajs s`xudh l``k. [c ta` gcltrdry, ghjljgdh stukj`s cn cnn`lk`rs jl ta` Pljt`k Wtdt`s r`v`dh tadt rdp` s`rv`s prjmdrjhy lcls`xudh l``ks. Jt js ta` s`xudh `xpr`ssjcl cn pcw`r dlk dlb`r. Ncrgjih` s`xudh dssduht js mctjvdt`k mcr` iy r`tdhjdtcry dlk gcmp`lsdtcry mctjv`s tadl iy s`xudh cl`s. [aus, "rdp` js d ps`ukcs`xudh dgt, gcmph`x dlk muhtjk`t`rmjl`k, iut dkkr`ssjlb jssu`s cn acstjhjty (dlb`r) dlk gcltrch (pcw`r) mcr` tadl pdssjcl (s`xudhjty)."Jl ta`jr wcrf wjta Dm`rjgdl s`xudh cnn`lk`rs, Brcta dlk Ijrlidum gclghuk`?"Ydp` js dhwdys d symptcm cn scm` psygachcbjgdh kysnulgtjcl, `jta`r t`mpcrdry dlk trdlsj`lt cr garcljg dlk r`p`tjtjv`. Jt js usudhhy d k`sp`rdt` dgt tadt r`suhts nrcm dl `mctjcldhhy w`df dlk jls`gur` jlkjvjkudh's jldijhjty tc adlkh` ta` str`ss`s dlk k`mdlks cn ajs hjn` ...ta` mdocrjty cn suga cnn`lk`rs dr` lct psygactjg - lcr dr` ta`y sjmphy a`dhtay dlk dbbr`ssjv` yculb m`l 'scwjlb scm` wjhk cdts.' [a` rdpjst js, jl ndgt, d p`rscl wac ads s`rjcus psygachcbjgdh kjnnjguhtj`s tadt adlkjgdp ajm jl ajs r`hdtjclsajps wjta cta`r p`cph` dlk tadt a` kjsgadrb`s wa`l a` js ulk`r str`ss, tarcuba s`xudh dgtjlb cut. Ajs mcst prcmjl`lt k`n`gt js ta` dis`lg` cn dly ghcs`, `mctjcldhhy jltjmdt` r`hdtjclsajp wjta cta`r p`rscls, mdh` cr n`mdh`. A` sacws hjtth` gdpdgjty ncr wdrmta, trust, gcmpdssjcl cr `mpdtay, dlk ajs r`hdtjclsajps wjta cta`rs dr` k`vcjk cn mutudhjty, r`gjprcgjty, dlk d b`lujl` s`ls` cn sadrjlb.Jl tryjlb tc ulk`rstdlk ta` kyldmjgs cn rdp` cn U`dg` Gcrps ^chult``rs iy lcl-Dm`rjgdl dttdgf`rs, w` adv` hjtth` jlncrmdtjcl dicut rdpjsts jl ta` gclt`xt cn cta`r guhtur`s. Dltarcpchcbjgdh stukj`s jlkjgdt` tadt rdp` js cv`rhccf`k, tch`rdt`k, cr `v`l dnnjrm`k jl scm` guhtur`s. Jl dkkjtjcl, ta` dgt cn grcss-guhturdh rdp` mdy jlghuk` pchjtjgdh, rdgjdh dlk/cr jk`chcbjgdh ndgtcrs jl ta` r`tdhjdtcry dlk gcmp`lsdtcry mctjv`s k`sgrji`k dicv`.7.7. Udtt`rls cn W`xudh ^jch`lg`. [c jmph`m`lt pr`v`ltjv` m`dsur`s dlk tr`dt ta` vjgtjm, ta` pdtt`rls cn rdp` must i` ulk`rstcck. Brcta dlk Ijrlidum k`sgrji` tar`` pdtt`rls cn rdp`? (4) ta` dlb`r rdp` jl wajga s`xudhjty i`gcm`s d acstjh` dgt6 (9) ta` pcw`r rdp` jl wajga s`xudhjty i`gcm`s dl `xpr`ssjcl cn gclqu`st6 dlk (7) ta` sdkjstjg rdp`, jl wajga dlb`r dlk pcw`r i`gcm` `rctjgjz`k. ^jgtjmjz`k U`dg` Gcrps ^chult``rs adv` k`sgrji`k dhh tar`` pdtt`rls jl ta`jr dttdgf`rs.Iurb`ss dlk Achstrcm adv` ghdssjnj`k rdp` ids`k cl ta` dssdjhdlt's m`tack cn dttdgf. [a` twc mdjl styh`s dr`? ihjtz rdp` (dhsc gdhh`k strdlb`r rdp`) jl wajga vjgtjms dr` sjlbh`k cut ncr d sukk`l, surprjs` dttdgf (cl ta` i`dga, cl d str``t, dpprcdgajlb a`r acm`, dsh``p jl a`r i`k) dlk gclnjk`lg` rdp` (dhsc gdhh`k dgqudjltdlg` rdp`) jl wajga ta` dssdjhdlt bdjls dgg`ss tc ta` vjgtjm ulk`r ndhs` pr`t`ls`s iy usjlb k`g`jt, ta`l i`trdydh, dlk cnt`l vjch`lg`. [ajs jlghuk`s `xdmph`s cn mdly dttdgfs wa`r` ta` dttdgf`r js flcwl tc ta` vjgtjm. A` mdy i` d l`jbaicr, dl dgqudjltdlg`, d kdt`, d nrj`lk, cr d r`hdtjv`. Mdly wcm`l, jlghukjlb UG^s, adv` d muga adrk`r tjm` r`pcrtjlb gclnjk`lg` rdp` i`gdus` ta`y ihdm` ta`ms`hv`s ncr trustjlb ta` dssdjhdlt.7.; Gcpjlb M`gadljsms Kurjlb Ydp`. Iurb`ss dlk Achstrcm dhsc adv` stukj`k ta` vjgtjm's gcpjlb i`advjcr dt tar`` pcjlts r`hdtjv` tc ta` dttdgf? kurjlb ta` `drhy dwdr`l`ss cn kdlb`r, kurjlb ta` dttdgf jts`hn, dlk dnt`r ta` dttdgf. [ajs dijhjty tc r`dgt cnt`l k`p`lks cl ta` dmcult cn tjm` i`tw``l ta` tar`dt cn dttdgf dlk ta` dttdgf, cl ta` typ` cn dttdgf, dlk cl ta` typ` cn ncrg` cr vjch`lg` us`k. Jl

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->