Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
35Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
autoevaluari

autoevaluari

Ratings:
(0)
|Views: 4,328|Likes:
Published by pisoy_2006

More info:

Published by: pisoy_2006 on Jan 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2015

pdf

text

original

 
Part 1 of 1 - 28.25/ 28.5 Points
Tehnologia Informa
Ń
iilor
ş
i Comunica
Ń
iilor (TIC) este:
A. Domeniu ce se ocupa cu depanarea echipamentelor de calcul?B. Domeniu stiintific si tehnic preocupat de prelucrarea informatiilor?C. Domeniul ce include atât utilizarea echipamentelor, re
Ń
elelor
ş
i produselor software, cât
ş
iadministrarea sistemelor respective.D. Domeniul proiectarii si realizarii de programe pe calculator?E. Domeniu multi
ş
i inter-disciplinar, axat îns
ă
pe conceptualizarea informa
Ń
iilor de orice natur
ă
, cureprezentarea
ş
i prelucrarea unitar
ă
a acestora?F. Domeniul
ş
tiin
Ń
ific
ş
i tehnic care se ocup
ă
cu metodele
ş
i procedeele de achizi
Ń
ie, stocare,transport
ş
i prezentare a informa
Ń
iilor?
Answer Key: B, C, E, F
Informatica:
A. Este stiin
Ń
a care se ocup
ă
cu studiul prelucr
ă
rii informa
Ń
iei cu ajutorul mijloacelor automatice decalcul?B. Este ansamblul
ş
tiin
Ń
elor
ş
i tehnicilor care se ocup
ă
de procesarea (prelucrarea) informa
Ń
iei?C. Provine din informa
Ń
ie
ş
i automatic
ă
?D. Cuvant adoptat oficial de Academia Francez
ă
în 1967 (Informatique)
ş
i r
ă
spândit în alte limbieuropene?E. Este o ramur
ă
a matematicii, care studiaz
ă
aspecte abstracte, formale ale prelucr
ă
rii informa
Ń
iei?
Answer Key: A, B, C, D, E
Ş
tiin
Ń
a informa
Ń
iei (englez
ă
: information science; francez
ă
: science de l'information) este o
ş
tiin
Ńă
 interdisciplinar
ă
, care se ocup
ă
cu:
A. Proiectarea arhitecturii hardware a sistemelor de calcul dar si dezvoltarea de aplica
Ń
ii softwaremoderne.B. Studierea problemelor privind culegerea, clasificarea, depozitarea, reg
ă
sirea
ş
i diseminareainforma
Ń
iei.C. Utilizarea bibliotecilor, arhivelor
ş
i a altor mijloace de manipulare
ş
i conservare a informa
Ń
iei,atât tradi
Ń
ionale, cât
ş
i moderne.
 
 
D. Studierea problemelor privind analiza, proiectarea, implementarea
ş
i testarea produselorprogram (aplica
Ń
ie sau sistem informatic).
Answer Key: B, CInformatia reprezint
ă
:
A. O pies
ă
de cunoa
ş
tere legat
ă
de o utilitate uman
ă
, a
ş
teptat
ă
 
ş
i/sau ob
Ń
inut
ă
în urma unuieveniment
ş
i având un caracter de noutate.B. Cuno
ş
tin
Ń
ele acumulate
ş
i structurate pe întreg parcursul vie
Ń
ii.C. Totalitatea datelor con
Ń
inute într-o baz
ă
de date, f 
ă
r
ă
a li se da o interpretare în prealabil.
Answer Key: ATehnologia Informa
Ń
iilor
ş
i Comunica
Ń
iilor (TIC) este:
A. Domeniul
ş
tiin
Ń
ific
ş
i tehnic care se ocup
ă
cu metodele
ş
i procedeele de achizi
Ń
ie, stocare,transport
ş
i prezentare a informa
Ń
iilor?B. Domeniul analizei, proiectarii, realizarii
ş
i test
ă
rii de programe pe calculator?C. Domeniu multi
ş
i inter-disciplinar, axat îns
ă
pe conceptualizarea informa
Ń
iilor de orice natur
ă
,cu reprezentarea
ş
i prelucrarea unitar
ă
a acestora?D. Domeniu ce se ocupa cu depanarea, administrarea
ş
i între
Ń
inerea echipamentelor de calcul?
Answer Key: A, CTehnologia Informa
Ń
iilor
ş
i Comunica
Ń
iilor (TIC) este:
A. Domeniu ce se ocupa cu depanarea, administrarea
ş
i între
Ń
inerea echipamentelor de calcul?B. Domeniul ce include atât utilizarea echipamentelor, re
Ń
elelor
ş
i produselor software, cât
ş
iadministrarea sistemelor respective.C. Domeniul analizei, proiectarii, realizarii
ş
i test
ă
rii de programe pe calculator?D. Domeniu stiintific si tehnic preocupat de prelucrarea informatiilor?
Answer Key: B, DDate sunt informatii într-o reprezentare adecvat
ă
stoc
ă
rii lor pe un suport (magnetic, optic, etc.), în scopulprelucrarii electronice sau transferului electromagnetic.Answer Key: informa
Ń
ii|informatii, prelucr
ă
rii|prelucrariiFeedback: informatii/prelucrariiReprezentarea datelor în calculatoarele numerice se face prin discretizare .Answer Key: discretizare
 
Feedback: discretizareSortarea este o prelucrare care poate s
ă
:
A. Extrag
ă
elemente dintr-un set dup
ă
un criteriu dat?B. Separe datele în grupe dup
ă
criterii date?C. Ordoneze un întreg set de date dup
ă
un criteriu de ordine?
Answer Key: CCa prelucrare, clasificarea este
A. Separarea în grupe a elementelor întregului set de date?B. Diversificarea caracteristicilor elementelor unui set de date?C. Separarea pe grupuri
ş
i corpuri algebrice a datelor?
Answer Key: AAlgoritmul este o succesiune de operatiuni executate în num
ă
r finit de pa
ş
i, care prelucreaz
ă
un num
ă
r finitde date initiale (de intrare) c
ă
tre un num
ă
r finit de date finale (de ie
ş
ire).Answer Key: opera
Ń
iuni|operatiuni|operatii, finit|limitat, ini
Ń
iale|initiale, rezultat|finaleFeedback: operatii/operatiuni, finit/limitat, initiale, rezultat/finaleCuno
ş
tin
Ń
ele sunt:
A. Date c
ă
rora li se atribuie o anumita semnificatie?
 
B. Informa
Ń
ii în
Ń
elese, acumulate
ş
i sistematizate?C. Informa
Ń
ii care pot fi utilizate pentru a ob
Ń
ine anumite rezultate (pentru a lua decizii, pentru aac
Ń
iona etc.)?
Answer Key: B, CListele lineare permit c
ă
utarea prin
A. Parcurgerea secven
Ń
ial
ă
a setului de elemente ale setului de date?B. Calcule din algebra linear
ă
?C. Parcurgerea la întâmplare a datelor?D. Forma grafic
ă
elegant
ă
, linear
ă
?
Answer Key: AFi
ş
ierul este o colec
Ń
ie de date - de obicei de acela
ş
i tip, stocate pe suport extern.Answer Key: date, stocateDirectorul (dosarul) este o colec
Ń
ie de fisiere - de obicei întrebuin
Ń
ate în acela
ş
i context, stocate pe suport

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
Andra Pintilie liked this
BalajMirela liked this
Suflet de Copil added this note
este foarte bun acest referat mi-a fost de mare ajutor...multumesc
1 thousand reads
1 hundred reads
sylvik84 liked this
florian-bajenaru-3888 liked this
ISUVN liked this
ISUVN liked this
Ale Alexandra liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->