Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
35Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
autoevaluari

autoevaluari

Ratings: (0)|Views: 4,011|Likes:
Published by pisoy_2006

More info:

Published by: pisoy_2006 on Jan 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2015

pdf

text

original

 
Part 1 of 1 - 28.25/ 28.5 Points
Tehnologia Informa
Ń
iilor
ş
i Comunica
Ń
iilor (TIC) este:
A. Domeniu ce se ocupa cu depanarea echipamentelor de calcul?B. Domeniu stiintific si tehnic preocupat de prelucrarea informatiilor?C. Domeniul ce include atât utilizarea echipamentelor, re
Ń
elelor
ş
i produselor software, cât
ş
iadministrarea sistemelor respective.D. Domeniul proiectarii si realizarii de programe pe calculator?E. Domeniu multi
ş
i inter-disciplinar, axat îns
ă
pe conceptualizarea informa
Ń
iilor de orice natur
ă
, cureprezentarea
ş
i prelucrarea unitar
ă
a acestora?F. Domeniul
ş
tiin
Ń
ific
ş
i tehnic care se ocup
ă
cu metodele
ş
i procedeele de achizi
Ń
ie, stocare,transport
ş
i prezentare a informa
Ń
iilor?
Answer Key: B, C, E, F
Informatica:
A. Este stiin
Ń
a care se ocup
ă
cu studiul prelucr
ă
rii informa
Ń
iei cu ajutorul mijloacelor automatice decalcul?B. Este ansamblul
ş
tiin
Ń
elor
ş
i tehnicilor care se ocup
ă
de procesarea (prelucrarea) informa
Ń
iei?C. Provine din informa
Ń
ie
ş
i automatic
ă
?D. Cuvant adoptat oficial de Academia Francez
ă
în 1967 (Informatique)
ş
i r
ă
spândit în alte limbieuropene?E. Este o ramur
ă
a matematicii, care studiaz
ă
aspecte abstracte, formale ale prelucr
ă
rii informa
Ń
iei?
Answer Key: A, B, C, D, E
Ş
tiin
Ń
a informa
Ń
iei (englez
ă
: information science; francez
ă
: science de l'information) este o
ş
tiin
Ńă
 interdisciplinar
ă
, care se ocup
ă
cu:
A. Proiectarea arhitecturii hardware a sistemelor de calcul dar si dezvoltarea de aplica
Ń
ii softwaremoderne.B. Studierea problemelor privind culegerea, clasificarea, depozitarea, reg
ă
sirea
ş
i diseminareainforma
Ń
iei.C. Utilizarea bibliotecilor, arhivelor
ş
i a altor mijloace de manipulare
ş
i conservare a informa
Ń
iei,atât tradi
Ń
ionale, cât
ş
i moderne.
 
 
D. Studierea problemelor privind analiza, proiectarea, implementarea
ş
i testarea produselorprogram (aplica
Ń
ie sau sistem informatic).
Answer Key: B, CInformatia reprezint
ă
:
A. O pies
ă
de cunoa
ş
tere legat
ă
de o utilitate uman
ă
, a
ş
teptat
ă
 
ş
i/sau ob
Ń
inut
ă
în urma unuieveniment
ş
i având un caracter de noutate.B. Cuno
ş
tin
Ń
ele acumulate
ş
i structurate pe întreg parcursul vie
Ń
ii.C. Totalitatea datelor con
Ń
inute într-o baz
ă
de date, f 
ă
r
ă
a li se da o interpretare în prealabil.
Answer Key: ATehnologia Informa
Ń
iilor
ş
i Comunica
Ń
iilor (TIC) este:
A. Domeniul
ş
tiin
Ń
ific
ş
i tehnic care se ocup
ă
cu metodele
ş
i procedeele de achizi
Ń
ie, stocare,transport
ş
i prezentare a informa
Ń
iilor?B. Domeniul analizei, proiectarii, realizarii
ş
i test
ă
rii de programe pe calculator?C. Domeniu multi
ş
i inter-disciplinar, axat îns
ă
pe conceptualizarea informa
Ń
iilor de orice natur
ă
,cu reprezentarea
ş
i prelucrarea unitar
ă
a acestora?D. Domeniu ce se ocupa cu depanarea, administrarea
ş
i între
Ń
inerea echipamentelor de calcul?
Answer Key: A, CTehnologia Informa
Ń
iilor
ş
i Comunica
Ń
iilor (TIC) este:
A. Domeniu ce se ocupa cu depanarea, administrarea
ş
i între
Ń
inerea echipamentelor de calcul?B. Domeniul ce include atât utilizarea echipamentelor, re
Ń
elelor
ş
i produselor software, cât
ş
iadministrarea sistemelor respective.C. Domeniul analizei, proiectarii, realizarii
ş
i test
ă
rii de programe pe calculator?D. Domeniu stiintific si tehnic preocupat de prelucrarea informatiilor?
Answer Key: B, DDate sunt informatii într-o reprezentare adecvat
ă
stoc
ă
rii lor pe un suport (magnetic, optic, etc.), în scopulprelucrarii electronice sau transferului electromagnetic.Answer Key: informa
Ń
ii|informatii, prelucr
ă
rii|prelucrariiFeedback: informatii/prelucrariiReprezentarea datelor în calculatoarele numerice se face prin discretizare .Answer Key: discretizare
 
Feedback: discretizareSortarea este o prelucrare care poate s
ă
:
A. Extrag
ă
elemente dintr-un set dup
ă
un criteriu dat?B. Separe datele în grupe dup
ă
criterii date?C. Ordoneze un întreg set de date dup
ă
un criteriu de ordine?
Answer Key: CCa prelucrare, clasificarea este
A. Separarea în grupe a elementelor întregului set de date?B. Diversificarea caracteristicilor elementelor unui set de date?C. Separarea pe grupuri
ş
i corpuri algebrice a datelor?
Answer Key: AAlgoritmul este o succesiune de operatiuni executate în num
ă
r finit de pa
ş
i, care prelucreaz
ă
un num
ă
r finitde date initiale (de intrare) c
ă
tre un num
ă
r finit de date finale (de ie
ş
ire).Answer Key: opera
Ń
iuni|operatiuni|operatii, finit|limitat, ini
Ń
iale|initiale, rezultat|finaleFeedback: operatii/operatiuni, finit/limitat, initiale, rezultat/finaleCuno
ş
tin
Ń
ele sunt:
A. Date c
ă
rora li se atribuie o anumita semnificatie?
 
B. Informa
Ń
ii în
Ń
elese, acumulate
ş
i sistematizate?C. Informa
Ń
ii care pot fi utilizate pentru a ob
Ń
ine anumite rezultate (pentru a lua decizii, pentru aac
Ń
iona etc.)?
Answer Key: B, CListele lineare permit c
ă
utarea prin
A. Parcurgerea secven
Ń
ial
ă
a setului de elemente ale setului de date?B. Calcule din algebra linear
ă
?C. Parcurgerea la întâmplare a datelor?D. Forma grafic
ă
elegant
ă
, linear
ă
?
Answer Key: AFi
ş
ierul este o colec
Ń
ie de date - de obicei de acela
ş
i tip, stocate pe suport extern.Answer Key: date, stocateDirectorul (dosarul) este o colec
Ń
ie de fisiere - de obicei întrebuin
Ń
ate în acela
ş
i context, stocate pe suport

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
Andra Pintilie liked this
BalajMirela liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Suflet de Copil added this note
este foarte bun acest referat mi-a fost de mare ajutor...multumesc
sylvik84 liked this
ISUVN liked this
ISUVN liked this
Ale Alexandra liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->