Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
P. 1
Jenayah Rasuah Dan Pecah Amanah Di Kalangan Pengarah Syarikat: Mengenalpasti Punca Masalah Dan Cadangan Penyelesaian Menurut Islam

Jenayah Rasuah Dan Pecah Amanah Di Kalangan Pengarah Syarikat: Mengenalpasti Punca Masalah Dan Cadangan Penyelesaian Menurut Islam

Ratings:
(0)
|Views: 2,514|Likes:
Published by Badiu'zzaman Fahami

More info:

Published by: Badiu'zzaman Fahami on Jan 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

12/18/2012

 
Ucl`idx Acsudfd}didi @ujdl @@ Rcx`imad~ Achdimuddi
4
Kcidpdf Xdusdf Ndi Rcedf Dldidf N` Adjdimdi RcimdxdfUpdx`ad~; Lcimcidjrdu~` Rsied Ldudjdf Ndi EdndimdiRcipcjcud`di Lcisxs~ @ujdl
Du`df H`n`i ndi Ufdx`gdf Isx`ndf D`ufdf Upcn Ioim LofdldnSi`wcxu`~` Ndxsj @ldi Ldjdpu`d &SNL)Adlrsu Asu{d Moim Hdnda* Asdjd ^cxcimmdisDhu~xda
 L 
dudjdf hcxfshsim ncimdi xdusdf ndi rcedf dldidf n` adjdimdixdapd~ Ldjdpu`d ~`nda ndrd~ n`idg`adi Acxdradj` rcxadxd `i` n`rdrdxadin` lcn`d,lcn`d n` icmdxd `i` Xdusdf ndi rcedf dldidf ucojdf,ojdf ~`nda ndrd~ n`r`udfadi n` ldid rcxjdasdi xdusdf hdipda ~cxnoxoim ojcf rcedfdldidf Acnsd,nsd acudjdfdi `i` ~`nda ~cxgoasu acrdnd rcikd}d~ kd}d~di, kd}d~di ~cx~ci~s udfdkd ~c~dr` lcj`rs~` rcjhdmd` ad~cmox` ldupdxdad~ Di~dxd mojoimdi pdim ucx`im ~cxncndf ncimdi acudjdfdi `i` `djdf rcimdxdf updx`ad~ N`j`fd~ ndx` usns~ sindim,sindim kcidpdf* acudjdfdi`i` hojcf n`~snsf n` hd}df Adisi Acucauddi ndi da~d,da~d ~cx~ci~sSindim,sindim uclcldimipd }sksn* ksu~cxs hdm` lcxcad pdim~cx~dimadr* dadi n`h`edxdadi n` ldfadldf acdn`jdi Acu,acu pdim n`hd}dac ldfadldf* }djdsrsi ~`nda ~cxjdjs hdipda* lcisiksaadi kcidpdf `i`n`jdasadi udhdi ~dfsi lcj`hd~adi ksljdf }dim pdim udimd~ hcudx Kdxdim~cxncimdx rcxh`iedimdi ucx`su n` adjdimdi ldupdxdad~ lcimdrdhcxjdasipd rcedf dldidf ndi edxd si~sa lcidimdi`ipd n` rcx`imad~ d}dj Dndadf `i` hcxldausn `dipd ~`nda ndrd~ n`hcinsim d~ds n`ad}dj?Acx~du acxkd `i` dadi lcimsrdu kcidpdf xdusdf ndi rcedf dldidf pdimn`jdasadi ojcf rcimdxdf updx`ad~ ndx` rcxurca~`g sindim,sindim u`w`j ndi @ujdl Ndx` usns~ @ujdl* acrcxedpddi pdim s~sf hdfd}d @ujdl n`ndudx`ojcf ~`md rx`iu`r dudu `d`~s da`ndf* `hdndf ndi dafjda n`j`fd~ ldlrslcikdn` hci~cim ndx`rdnd rcxjdasdi uchdxdim ~`indadi pdim lcipdjdf`ac~c~drdi @ujdl Rcipcld`di rx`iu`r,rx`iu`r `i` n` ndjdl n`x` ucoxdim rcimdxdf updx`ad~ lsima`i hojcf lcimcadim acu,acu rcipdjdfmsiddiasdud* xdusdf ndi rcedf dldidf n` adjdimdi rcimdxdf updx`ad~ pdimhcxdmdld @ujdl n` icmdxd `i`
 
Ucl`idx Acsudfd}didi @ujdl @@ Rcx`imad~ Achdimuddi
8
42 Rcimcidjdi
Rcxhsd~di ndi rcxldudjdfdi hcxad`~di xdusdf ndi rcedf dldidf ucx`imn`rdrdxadi n` lcn`d ~didf d`x Acnsd,nsd rcxhsd~di `i` dndjdf ndjdlad~cmox` acudjdfdi kcidpdf lcim`as~ sindim,sindim Ldjdpu`d K`adn`dld~`* acnsd,nsd rcxhsd~di `i` ucojdf,ojdf ~`nda ndrd~ n`r`udfadi n`ldid ucjdjsipd rcxhsd~di lclhcx` d~ds lcicx`ld xdusdf dndjdfn`uchdhadi ojcf ldudjdf rcedf dldidf Ucjd`i ndx`rdnd `~s* rcxhsd~dixdusdf ndi rcedf dldidf `i` ksmd uchcidxipd hsadi fdipd hcxjdas ndjdlrcxi`dmddi* pdim jd{`lipd n`gdfdl`* ldjdf hojcf n`ad~dadi ndjdl uc~`dr kci`u sxsudi ucrcx~` xdusdf ndjdl roj`~`a* rcimsxsudi* rci~dnh`xdi ndjdloxmdi`udu`* usadi ldjdf ndjdl rcin`n`adi Udld ucrcx~` ldudjdf xdusdfpdim ~`nda fdipd ~cxafsusu acrdnd rcacxkddi d~ds kd}d~di ~cx~ci~s udfdkd*rcedf dldidf ksmd ucx`im n`jdasadi ojcf oxdim,oxdim pdim hcxacrci~`imdi~cxfdndr ucusd~s fdx~d pdim n`dldidfadi acrdndipd Lcim`as~ u~d~`u~`a  kcidpdf 8227* rcedf dldidf hcxdnd n` ~dimmd pdim acnsd ncimdi ksljdfacu uchdipda 4*>06 ucjcrdu acu ~`rs ncimdi ksljdf acu pdim ~cx~`imm` `d`~s5*70>N` hd}df dndjdf uchdfdm`di ndx`rdnd jdroxdi pdim ~cjdf n`lsd~adi n` ndnddafhdx,dafhdx n` Ldjdpu`d
‚Rcimdxdf }di`~d n`nda}d rcedf dldidf“ 
Ajdim 44 Ksi , Ucoxdim `u~cx` pdim a`i` ndjdl rxoucu hcxecxd`* n`fdndradiac ldfadldf Ucupci n` u`i` fdx` `i` d~du ~snsfdi lcjdasadi rcedf dldidfXL7=4*8>052 }dim l`j`a updx`ad~ ‧ &S~sudi Oij`ic* 48 Ksi 8226)
 Rcimdxdf n`~snsf ncimdi rcedf dldidf lcj`hd~adi XL47 l`jj`oi
&
U~dx Oij`ic
40 Ksi 8226)
 
Ucl`idx Acsudfd}didi @ujdl @@ Rcx`imad~ Achdimuddi
5
 Rcimdxdf updx`ad~ jdiuadr n`nda}d d~du 7 ~snsfdi xdusdf
Ufdf Djdl 84 Ksjd` ― Ucoxdim rcimdxdf uchsdf updx`ad~ jdiuadr lcimdas~`nda hcxudjdf n` nsd Ldfadldf Ucupci Ufdf Djdl d~du cidl ~snsfdilcicx`ld xdusdf hcxksljdf XL75*222 ndx`rdnd ucoxdim rcimdxdf uchsdfupdx`ad~ jd`i&S~sudi Oij`ic 84 Ksjd` 8226)Jdroxdi,jdroxdi n` d~du lcimmdlhdxadi hdfd}d ucidx`o rcedf dldidfndi xdusdf hsadijdf rcxadxd jsdx h`dud n` adjdimdi ldupdxdad~ a`~dUcidx`o `i` dld~jdf lclh`lhdimadi acxdid acudi ndx`rdnd rcxhsd~di `i`hsadi fdipd lcxsi~sfadi i`jd` dafjda ndi loxdj `in`w`ns ndjdlldupdxdad~* ldjdf ldlrs lcimmopdfadi acnsnsadi caoiol` uchsdficmdxd
Ldausn Xdusdf ndi Rcedf Dldidf
Lcisxs~ ~dax`gdi Dj,Dfadl* xdusdf `djdf ucusd~s pdim n`uomoaadi acrdndrci{dj`l si~sa lcimdlh`j fda pdim hsadi l`j`aipd d~ds si~sa lcimf`jdimadi fda ndx` pdim clrsipd udld dnd d~du lo~`g ncindl d~dsrci`rsdi ncimdiipd ndi si~sa lcindrd~adi ud~s acnsnsadi pdim ~`nda ucrd~s~ipd d~ds rcacxkddi pdim n`d ~`nda hcxacjdpdadiNdx`rdnd ~dax`gdi `i`* xdusdf ndrd~ n`ad~cmox`adi acrdnd ~`md kci`u `d`~s;4) Lcimdlh`j ucusd~s pdim hsadi fda ucrcx~` lclhcx` uomoadi acrdndoxdim pdim hcxasdud si~sa lcindrd~adi ucusd~s Uchdmd` eoi~ofipd*drdh`jd ucoxdim du`im lclhcx` uomoadi si~sa lcindrd~ w`ud ndi lcic~drn` icmdxd `i`8) Uomoadi pdim ndrd~ lcimf`jdimadi fda ndx` rcl`j`a uchdmd` ~`indadihdjdu ncindl Eoi~of hdm` ad~cmox` `i` `djdf ucrcx~` acxdid `x` fd~` d~dseclhsxs ncimdi rcud`imipd ndjdl rcxi`dmddi* D ~cjdf lclhcx` uomoadi

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Alin Lin liked this
Mandy 曼蒂 liked this
iffah_izzah liked this
iffah_izzah liked this
kkwee64 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->