Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
137Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rancangan Tahunan Dunia Muzik Tahun 1 KSSR 2011

Rancangan Tahunan Dunia Muzik Tahun 1 KSSR 2011

Ratings: (0)|Views: 48,763|Likes:
Published by syazalina83
rancangan tahunan dunia muzik tahun 1 kssr 2011 by syazalina83 (ikut takwim sekolah).. sebagai rujukan..
rancangan tahunan dunia muzik tahun 1 kssr 2011 by syazalina83 (ikut takwim sekolah).. sebagai rujukan..

More info:

Published by: syazalina83 on Jan 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2013

pdf

 
DISEDIAKAN OLEH : DARUL SYAZALINA BINTI MD SAID(SK SRI PETALING, PETALING JAYA)
MingguFokusCadangan AktivitiCatatan1TeknikPengalaman MuzikalNyanyian
1.1Menyanyi pelbagai1.1.2Menyanyi denganMembuat latihan posturContoh Lagu:- posturrepertoir secara solopostur yang betulduduk dan berdiriNegaraku- sebutanatau berkumpulan1.1.6Menyanyi denganNegerisebutan huruf vokalLatihan vokal atau menyebutSekolaha, e, I, o, u yang betullirik lagu secara berirama
2TempoPengalaman Muzikal
- cepat1.1Menyanyi pelbagai1.1.4Menyanyi mengikutMenepuk detikContoh Lagu:- lambatrepertoir secara solotempoSelamat Pagiatau berkumpulan- cepatMenyanyi lagu sambil- lambatmenepuk detik lagu
3TempoPengalaman Muzikal
- cepat1.3Membuat pergerakan1.3.1Membuat pergerakanMenyanyi lagu sambil membuatContoh Lagu:- lambatmengikut muzikberdasarkan dinamik,pergerakan mengikut tempoSelamat Pagipic, tempo dan bunyi
Pentaksiran 1:
Bergerak mengikuttempo cepatdan lambat
4Warna TonPengalaman Muzikal
Penerokaan1.1Menyanyi pelbagai1.1.1Mendemonstrasi warnaMendengar dan mengajukContoh Lagu:suararepertoir secara soloton suara manusiawarna ton suara manusiaMari Menyanyimanusia :atau berkumpulandengan betul- bercakap1.1.3Mengajuk pic denganMendengar dan mengajuk
Pentaksiran 2:
- menyanyitepatpic tinggi dan rendahMengenal pasti- memanggilpic tinggi dan- berbisikMembuat pergerakanrendahmenunjukkan pic tinggi danrendah
56TempoPengalaman Muzikal
- cepat1.3Membuat pergerakan1.3.1Membuat pergerakanMembuat pergerakan kreatifKecerdasan- lambatmengikut muzikberdasarkan dinamik,yang sesuai untukPelbagaipic, tempo dan bunyimenunjukkan tempo cepat- Muzikdan lambat- Kinestetik
7IramaPengalaman Muzikal
- detik lagu1.2Memainkan perkusi1.2.2Memainkan perkusiMenepuk detik pada anggotaContoh lagu:secara solo ataumengikut tempobadanSelamat Pagiberkumpulandaripada pelbagaiPermainan
rhythm sticks 
Pentaksiran 3:
repertoirMemainkanperkusi mengikutdetik
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIKTAHUN 12011Standard KandunganStandard PembelajaranSAMBUTAN TAHUN BARU CINA
 
DISEDIAKAN OLEH : DARUL SYAZALINA BINTI MD SAID(SK SRI PETALING, PETALING JAYA)
MingguFokusCadangan AktivitiCatatanRANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIKTAHUN 12011Standard KandunganStandard Pembelajaran8PenerokaanPenghasilan MuzikalBunyi
2.1Menghasilkan idea2.1.1Menghasilkan pelbagaiMeneroka pelbagai bunyi
Pentaksiran 4:
- suara danmuzikal kreatifbunyi menerusipersekitaran dengan suaraMengenal pastiperkusipenerokaan suaradan perkusi badanwarna ton suarabadandan perkusi badanmanusia lelaki dandan perkusi mulutperempuan
Warna TonApresiasi Muzik
Suara3.1Menghayati muzik3.1.1Mengenal pasti warnaMendengar lagu danmanusia :daripada pelbagaiton suara manusiamembanding beza warna ton- lelakirepertoiryang didengarsuara lelaki dan perempuan- perempuan
9EkspresiPengalaman Muzikal
- dinamik1.3Membuat pergerakan1.3.1Membuat pergerakanMelakukan pergerakan yang
Pentaksiran 5:
kuat danmengikut muzikberdasarkan dinamik,menunjukkan dinamik kuat (
)Mendengar danlembutpic, tempo dan bunyidan lembut (
)mengenal pastidinamik kuat danlembut
10PermainanPengalaman MuzikalAlat Perkusi
1.2Memainkan perkusi1.2.1Memainkan perkusiMeneroka cara bermain perkusiContoh lagu:- kemahiransecara solo ataumengikut detiktanpa picSelamat Pagiasas dalamberkumpulan- posturpermainandaripada pelbagai- cara memainkanMemainkan detik lagu denganalat perkusirepertoiralat perkusitanpa picContoh:- loceng- kastanet
11Sebutan LirikPengalaman Muzikal
- pergerakan1.1Menyanyi pelbagai1.1.6Menyanyi denganMenyebut lirik lagu dengan jelasContoh lagu:mengikut repertoir secara solosebutan huruf vokalmengikut iramaSuka Hatilirikatau berkumpulana, e, I, o, u yang betul
Pengalaman Muzikal
Menyanyi sambil membuat aksi
Pentaksiran 6:
1.3Membuat pergerakan1.3.2Membuat pergerakanBergerakmengikut muzikberdasarkan lirik danberdasarkanmud muziklirik lagu- lagu aksi
(action song)
 
DISEDIAKAN OLEH : DARUL SYAZALINA BINTI MD SAID(SK SRI PETALING, PETALING JAYA)
MingguFokusCadangan AktivitiCatatanRANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIKTAHUN 12011Standard KandunganStandard Pembelajaran12MudApresiasi Muzik
- riang3.1Menghayati muzik3.1.2Mengenal pasti mud,Mendengar rakaman lagu
Pentaksiran 7:
- sedihdaripada pelbagaitempo, tekstur danpelbagai mudMengenal pastirepertoirdinamik daripadamud riang danmuzik yang didengarsedih
TempoPengalaman Muzikal
- cepat1.3Membuat pergerakan1.3.2Membuat pergerakanMendengar lagu dan membuat- lambatmengikut muzikberdasarkan lirik danpergerakan kreatif berdasarkanmud muzikmud yang didengar- lagu aksi
(action song)
13EkspresiPengalaman Muzikal
- dinamik1.1Menyanyi pelbagai1.1.5Menyanyi denganMendengar dan menyanyikanContoh Lagu:kuat danrepertoir secara solodinamiklagu yang mempunyai contohSiapa Gurau Sendalembutatau berkumpulan- lembut (
)dinamik lembut dan kuat- kuat (
)
14MudApresiasi Muzik
- marah3.1Menghayati muzik3.1.2Mengenal pasti mud,Membuat mimik muka marah
Pentaksiran 8:
- takutdaripada pelbagaitempo, tekstur dandan takutMengenal pastirepertoirdinamik daripadamud marah danmuzik yang didengartakut
15Warna TonPengalaman Muzikal
Suara1.1Menyanyi pelbagai1.1.1MendemonstrasiMenyanyi menggunakan tonContoh Lagu:manusia :repertoir secara solowarna ton suarasuara yang berbezaJenis Suara- lelaki danatau berkumpulanmanusia dengan betulperempuan
Apresiasi Muzik
- berbisik3.1Menghayati muzik3.1.1Mengenal pasti warnaPermainan boneka
Pentaksiran 9:
- bercakapdaripada pelbagaiton suara manusiaMembezakan- menyanyirepertoiryang didengarPermainan meneka suarawarna ton suaramanusia
1617ULANGKAJI UNTUK PKSR 2 / PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUNPKSR 2 / PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

Activity (137)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Jah Ibok Judin added this note
problem,camna nak dwnload rpt mz thn 1
Nurliana Nana liked this
Johnson Victor liked this
Ellyza Abdullah liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->