Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
52Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Công thức tính toán

Công thức tính toán

Ratings:

3.0

(2)
|Views: 18,773 |Likes:

More info:

Published by: Đặng Công Anh Tuấn on Jan 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2014

pdf

text

original

 
dangtuanlqd@gmail.com 1
CÔNG THỨC TÍNH TOÁN
 1.
Công thức tính số mol.
(1)
 
Mmn
 (2)
 
4,22Vn
0
 (3)
 
V.Cn
M
 (4)
 
t2732734,22PVRTV.Pn
 
00
PVt 0 c n22,4Vt 0 C,p 1atm n22,4
 (5)
 
23
10.02,6 Nn
 
2. Công th
ứ 
c tính n
ồng độ
.
(1)
 
N
ồng độ
ph
ần trăm: Là số
gam ch
t tan có trong 100 gamdung d
ch.
%100mm%C
ddct
 (2)
 
N
ồng độ
mol/l: Là s
mol ch
t tan có trong 1 lít dung d
ch.
ddM
VnC
 (3)
 
M
i quan h
gi
a C và C
M
 
Md10.CC
M
 (4) Qui t
ắc đườ 
ng chéo.
Đố
i v
ớ 
i n
ồng độ
%.
m
1
ddAC
1
m
2
ddAC
2
CC-C
2
C
1
-Cm
1
m
2
C - C
2
C
1
- C=
 
 Lưu ý: Đố 
i v
ớ 
i n
ồng độ
mol thì thay kh
ối lượ 
ng b
ằ 
ng th
ể 
tích
 
dangtuanlqd@gmail.com 2
3. H
n h
ợ 
p
Xét h
n h
ợ 
p X g
m hai ch
t A (a mol), B (b mol)(a) Thành ph
n % v
s
mol
a%A 100% %B 100% %Aa b
 (b) Thành ph
n % v
th
tích khí %V = %n(c) Thành ph
n % v
kh
ối lượ 
ng
aA%A 100% %B 100% %AaA bB
 (d) Kh
ối lượ 
ng mol trung bình
aA bBMa b
 
Đặ
t
a b1a b a b
 
M A B(1 )
 
Khi đó thành phầ
n % kh
ối lượng đượ 
c tính:
A%A 100%M
 
4. M
t s
công th
ứ 
c khác
(a) T
kh
i:
AA/BB
MdM
 (b) Kh
ối lượ 
ng riêng:
mdV
 (c) Kh
ối lượ 
ng riêng ch
ất khí (đktc)
Md22,4
 
PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CƠ BẢ
N
Bướ 
c 1. Tính s
mol.
Bướ 
c 2. Vi
ế
t ph
n
ng hóa h
c
 – 
cân b
ng.
Bướ 
c 3. T
 
 phương trình phả
n
ng và s
 
mol đã biế
t suy ra s
 mol c
n tìm.
Bướ 
c 4. T
s
mol v
ừa tìm đượ 
c suy ra k 
ế
t qu
.
 
dangtuanlqd@gmail.com 3
Ví d
: Cho m gam Fe tác d
ng v
ới lượng dư H
2
SO
4
 
đậ
m
đặc nóng thu đượ 
c 7,392 lít khí SO
2
(27,3 0
0
C và 2 atm).Tính m.
Bài gi
iS
mol c
a SO
2
:
2
SO
PV 2 7,392n 0,6mol22,4RT(273 27,3)273
 Cho Fe tác d
ng v
ớ 
i H
2
SO
4
 
đặ
c nóng:
2 4 2 4 3 2 2
2Fe 6H SO Fe (SO ) 3SO 6H O
 
Theo phương trình phả
n
ng ta có:
2
SOFeFe
nnn 0,4mol2 3
 Kh
ối lượ 
ng Fe c
n tìm là: m = 22,4
gam.
PHƯƠNG PHÁP LẬP PHƯƠNG TRÌNH
 
Bướ 
c 1. Tính s
mol
Bướ 
c 2. Vi
ế
t ph
n
ng hóa h
c
 – 
cân b
ng.
Bước 3. Đặ
t
n, l
ập phương trình
 
Bướ 
c 4. Gi
ải phương trình, suy ra số
mol.
Bướ 
c 5. T
s
mol suy ra k 
ế
t qu
.
Ví d
: Cho 9 gam h
n h
ợ 
p X g
m Al và Mg tác d
ng v
ừ 
a
đủ
v
ớ 
i dung d
ch H
2
SO
4
 
loãng thu đượ 
c 10,08 lít khí H
2
 
(đktc). Tính % theo khối lượ 
ng c
a các ch
t có trong X.
Bài gi
iS
mol c
a H
2
:
2
H
10,08n 0,45mol22,4
 Cho X tác d
ng v
ớ 
i dung d
ch H
2
SO
4
loãng:
2 4 2 4 3 22 4 4 2
2Al 6H SO Al (SO ) 3HMg H SO MgSO H
 G
i a và b l
ần lượ 
t là s
mol c
a Al và Mg có trong 9 gam h
nh
ợ 
p.
Khi đó ta có: 27a + 24b = 9
(1)

Activity (52)

You've already reviewed this. Edit your review.
NgoclamNguyen added this note
cảm ơn nhiều nhá.
NgoclamNguyen liked this
Tam Biet Nhe added this note
thank
1 thousand reads
1 hundred reads
ho xuan cong liked this
Nam Nguyễn added this note
tầm thường
Le Minh Duc liked this
Nguyễn Tuấn liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->