Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
Pop Izdaje Momcilo Djijic

Pop Izdaje Momcilo Djijic

Ratings:
(0)
|Views: 295|Likes:
Published by banebeograd

More info:

Published by: banebeograd on Jan 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2013

pdf

text

original

 
Urednik:Vladimir Stokalo RecenzentiMilan Basta Petar Kačavenda Likovna oprema Nenad Dogan
© STVARNOST, Zagreb, 1988
 
JOVO POPOVICMARKO LOLIĆBRANKO LATAS
POP IZDAJE
STVARNOST
ZAGREB
 
Predgovor
Pop izdaje, četnički vojvoda, komandant tzv. Dinarske divizije, ratnizločinac Momčilo Đujić, pod vrhovnom komandom Draže Mihailovića, a podokriljem i zaštitom najprije talijanskog a potom njemačkog okupatora, pripa-da organiziranom vrhu onih kontrarevolucionarnih i kolaboracionističkihoružanih snaga na koje se u toku narodnooslobodilačkog rata i revolucije(1941 — 1945) oslanjala vlada Kraljevine Jugoslavije u izbjeglištvu, težeći daosigura obnovu starog društvenog poretka u Jugoslaviji.Temeljeći se na šovinizmu i nacionalističkom neprijateljstvu premadrugim narodima Jugoslavije, vojnočetnička organizacija je u toku četvorogo-dišnje borbe, koju je sa širokim osloncem u narodnim masama vodila Komu-nistička partija Jugoslavije za istjerivanje okupatora, slobodu i novi društveni poredak, vršila teror nad stanovništvom koje je bilo aktivno uključeno ili je pružalo podršku i pomoć narodnooslobodilačkom pokretu. U mozaiku stra-vičnih nasilja i zločina koje je čovječanstvu donio drugi svjetski rat, četničkidoprinos u svojoj žestini i svireposti gotovo ne zaostaje za terorom koji suvršili fašistički okupatori i ostali kvislinzi.O tome postoje brojna svjedočanstva, sačuvani dokumenti, činjenice isjećanja. Ilustriraju to i mnogi samoljubivo hvalisavi izvještaji četničkih ko-mandanata, izvršilaca i suradnika u zločinu, ali i dokumenti pohranjeni u ju-goslavenskim i svjetskim arhivima. O tome rječito govori i ova knjiga, čiji jesredišnji lik pop Dujić, smješten u zonu svoje aktivnosti i tijesno koordiniransa svojim vrhovnim zapovjedništvom, ali i konstantno povezan i vojnički i fi-nancijski pomagan od strane oružanih formacija stranog okupatora (ali i usta-ša) kao značajan faktor u kolu domaćih snaga mraka i nehumanosti. Doklemože sezati ideologija izdaje i funkcionalno služenje sunovratnom pohodu fa-šizma protiv slobode i dostojanstva ljudi i naroda a za nacistički »novi pore-dak«, ta fanatizirana mržnja prema »komunističkoj opasnosti«, najreljefnijeilustrira činjenica da ovaj četnički voda (ne samo na kraju), u svom neumit-nom odstupanju i porazu, surađuje čak i s poglavnikom tzv. NDH koji mu ve-likodušno osigurava prostor za bijeg pred pobjedničkim pohodom Titove os-lobodilačke armije.Prvi organizacioni centri oko kojih se razvila četnička organizacija po- javili su se neposredno poslije aprilskog rata 1941. godine. Takav centar for-miran je i u Splitu s pogledom na širu oblast Dalmacije i njenog zaleđa. Naru-ku im je išla i surova stvarnost u okupiranoj zemlji, ponajviše pokolji i progo-ni srpskog stanovništva u tzv. NDH i u drugim krajevima, što je raspirivalostrasti šovinizma i osvete i otvaralo prostor za plasiranje velikosrpske politikei utjecaja od strane građanskih političara i četničkih ideologa. No, maske ćeubrzo pasti. Umjesto borbe protiv okupatora i sudjelovanja u oslobodilačkomratu na najširoj platformi bratstva, jedinstva i ravnopravnosti, četničke se ko-5

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
xXxKGBxXx liked this
reuf311 liked this
dejandr liked this
Suzana Jovicic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->