Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
51Activity
P. 1
ECOTECNIAS

ECOTECNIAS

Ratings:

2.5

(1)
|Views: 12,884|Likes:

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: Jesus David Cano Romano on Jan 18, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2014

 
_æhklf 6 ej 8
 
_æhklf 3 ej 8
JADUJALKFQ
@fq jaduëalkfq qdl fvzj``fq ujald`dhéfq vzj hfsfluk~fl zlf dpjsfakñl `kipkf, jadlñikaf {jad`ñhkaf -QJIFSLFU, 3??1+ Zlf jaduëalkf, ej fazjsed f `f Adikqkñl Lfakdlf` pfsf j`Ejqfssd``d ej `dq _zjc`dq Kleéhjlfq -AEK, 3??;+, jq zl klquszijlud ejqfssd``fed pfsffpsdrjamfs jbkakjlujijluj `dq sjazsqdq lfuzsf`jq { ifujskf`jq { pjsikuks `f j`fcdsfakñl ejpsdezaudq { qjsrkakdq, fqé adid j` fpsdrjamfikjlud qdqujlkc`j ej `dq sjazsqdq lfuzsf`jq {ifujskf`jq ekrjsqdq pfsf `f rkef ekfskf@fq rjlufnfq ej `fq jaduëalkfq qdl>
{
 
@kikufl j` kipfaud mzifld qdcsj `f ckdqbjsf
{
 
Iflukjljl j` pfuskidlkd ckd`ñhkad
{
 
Zuk`k~fl sfakdlf`ijluj `dq sjazsqdq lfuzsf`jq ld sjldrfc`jq
{
 
Ijndsfl `f qf`ze ej `fq pjsqdlfq
{
 
M
f{ sjaka`fnj { ifljnd ej ejqjamdq ej bdsif fejazfef
{
 
Fmdssfl fhzf { jljshéfEjlusd ej `fq jaduëalkfq ifq zqfefq qj jlazjlusfl> `f ckdadlquszaakñl, afpufakñl ej fhzf ej``zrkf, akqujslf ej bjssdajijlud, jquzbfq qd`fsjq, ckdbk`usdq -rkrjsdq b`duflujq, ckdbk`usd nfsekljsf,jua+, cfödq qjadq, ckdekhjqudsjq, f~dujfq rjsejq, jquzbfq fmdssfedsfq ej `jöf, psdezaakñldshælkaf, adipdquf, `dicskadipdquf, cdicf ej ijafuj, ejqmkesfufeds qd`fs, jua
JQUZBF FMDSSFEDSF EJ @JÖF
@f ikufe ej udef `f ifejsf adsufef jl j` izled jq zqfefpfsf adaklfs, jqud dskhklf zlf hsfl rfskjefe ej psdc`jifquflud jl j` ijekd fickjluj adid jl `f qf`ze ej `f hjluj[f vzj `f if{dséf ej `f fhjluj adaklf jl bdhdljq fckjsudqvzj hfqufl izamf `jöf, psdezaj mzid { psdrdafljlbjsijefejq pz`idlfsjq, ajhzjsf { faakejlujq jl `dqlködqJl `fq bfik`kfq ej `dqpféqjq pdcsjq, qj zqf aklad rjajq iæq jljshéf vzj jl `dqpféqjq skadq pdsvzj `dq bdhdljq ejnfl jqafpfs izamd af`dsEjcked f `f jsdqkñl, afef rj~ qj bdsifl ejqkjsudq iæqhsflejq fbjaufled fqé j` a`kif Jqud qj ejcj f` zqd j}ajqkrdej `jöf pfsf adaklfs7 pfsf iflujljs pjvzjöfq klezquskfqszsf`jq adid f`bfsjséf, pflfejséf, `fesk``jsfq { f `fj}p`dufakñl kladlusd`fef ej `dq cdqvzjq @f adlquszaakñl
 
_æhklf 1 ej 8
ej `f jquzbf fmdssfedsf ej `jöf ldq ef `f dpdsuzlkefe ej f{zefs f ekqiklzks zl pdad jqudqpsdc`jifq
Rjlufnfq ej `f jquzbf fmdssfedsf ej `jöf
@fq rjlufnfq qdl vzj qj adssj ijlds skjqhd ej vzjifsqj, jq jadlñikaf, qj adlqusz{j adl ukjssffsak``dqf, ld fmþif `f afqf, zqf ijldq `jöf { qj pzjej mfajs udsuk``fq { hzkqfs f` ikqid ukjipd
QFLKUFSKD JAD@ÑHKAD QJAD
Ajsaf ej` 8:* ej` fhzf zuk`kaj jl zlf afqf qj zuk`k~f jl j` cföd { `f ikufe ej jquf jl j` kldedsdBsjazjlujijluj, zl kldedsd pzjej ujljs zlf hdujsfqk`jlakdqf vzj hfquf akjludq ej hf`dljq ej fhzfijlqzf`ijluj @f if{ds pfsuj ej `fq hdujsfq jl j`kldedsd qzshjl pds `f ræ`rz`f vzj ejukjlj j` fhzf jl j`bdled ej` uflvzj Qk jquf bf``f, j` fhzf adikjl~f f cfnfsmfakf `f uf~f Ej fazjsed f `fqjqufeéqukafq,qj jqukif vzjzl kldedsd jqcfnfed zlfq 3? rjajq f` eéf pds zlf bfik`kf ej azfusd, `dvzj jvzkrf`j f 1?? `kusdq ej fhzf f` eéf Jq pds jqud vzjqzshj j` qflkufskd jad`ñhkad qjad
 
Rjlufnfq ej` qflkufskd jad`ñhkad qjad
J` qflkufskd jad`ñhkad qjad jq zlf czjlf f`ujslfukrfpfsf `zhfsjq edlej j` fhzf jqafqjf { edlej ldqj azjluf adl esjlfnj, {f vzj jl rj~ ej fhzf qj zuk`k~fzlf ij~a`f ej ukjssf bklf adl ajlk~f { af` adid ejqjafluj jl `f pfsujedlej rf `f ifujskf bjaf` Jl ~dlfq zscflfq ufickël jq fp`kafc`j azfled qj vzkjsj fmdssfs fhzf{ ld adlufiklfs

Activity (51)

You've already reviewed this. Edit your review.
Karla Liliana Holguin Coronado liked this
Nana ZPortillo liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Nictè Danell liked this
Andrees Martines Reyes liked this
Daniel Gonzalez liked this
Araceli Mejia liked this
Jerson Huesca Hernandez liked this
JOsué RamÓn Martínez Feria liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->