Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
51Activity
P. 1
ECOTECNIAS

ECOTECNIAS

Ratings:

2.5

(1)
|Views: 12,822|Likes:

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: Jesus David Cano Romano on Jan 18, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2014

 
_æhklf 6 ej 8
 
_æhklf 3 ej 8
JADUJALKFQ
@fq jaduëalkfq qdl fvzj``fq ujald`dhéfq vzj hfsfluk~fl zlf dpjsfakñl `kipkf, jadlñikaf {jad`ñhkaf -QJIFSLFU, 3??1+ Zlf jaduëalkf, ej fazjsed f `f Adikqkñl Lfakdlf` pfsf j`Ejqfssd``d ej `dq _zjc`dq Kleéhjlfq -AEK, 3??;+, jq zl klquszijlud ejqfssd``fed pfsffpsdrjamfs jbkakjlujijluj `dq sjazsqdq lfuzsf`jq { ifujskf`jq { pjsikuks `f j`fcdsfakñl ejpsdezaudq { qjsrkakdq, fqé adid j` fpsdrjamfikjlud qdqujlkc`j ej `dq sjazsqdq lfuzsf`jq {ifujskf`jq ekrjsqdq pfsf `f rkef ekfskf@fq rjlufnfq ej `fq jaduëalkfq qdl>
{
 
@kikufl j` kipfaud mzifld qdcsj `f ckdqbjsf
{
 
Iflukjljl j` pfuskidlkd ckd`ñhkad
{
 
Zuk`k~fl sfakdlf`ijluj `dq sjazsqdq lfuzsf`jq ld sjldrfc`jq
{
 
Ijndsfl `f qf`ze ej `fq pjsqdlfq
{
 
M
f{ sjaka`fnj { ifljnd ej ejqjamdq ej bdsif fejazfef
{
 
Fmdssfl fhzf { jljshéfEjlusd ej `fq jaduëalkfq ifq zqfefq qj jlazjlusfl> `f ckdadlquszaakñl, afpufakñl ej fhzf ej``zrkf, akqujslf ej bjssdajijlud, jquzbfq qd`fsjq, ckdbk`usdq -rkrjsdq b`duflujq, ckdbk`usd nfsekljsf,jua+, cfödq qjadq, ckdekhjqudsjq, f~dujfq rjsejq, jquzbfq fmdssfedsfq ej `jöf, psdezaakñldshælkaf, adipdquf, `dicskadipdquf, cdicf ej ijafuj, ejqmkesfufeds qd`fs, jua
JQUZBF FMDSSFEDSF EJ @JÖF
@f ikufe ej udef `f ifejsf adsufef jl j` izled jq zqfefpfsf adaklfs, jqud dskhklf zlf hsfl rfskjefe ej psdc`jifquflud jl j` ijekd fickjluj adid jl `f qf`ze ej `f hjluj[f vzj `f if{dséf ej `f fhjluj adaklf jl bdhdljq fckjsudqvzj hfqufl izamf `jöf, psdezaj mzid { psdrdafljlbjsijefejq pz`idlfsjq, ajhzjsf { faakejlujq jl `dqlködqJl `fq bfik`kfq ej `dqpféqjq pdcsjq, qj zqf aklad rjajq iæq jljshéf vzj jl `dqpféqjq skadq pdsvzj `dq bdhdljq ejnfl jqafpfs izamd af`dsEjcked f `f jsdqkñl, afef rj~ qj bdsifl ejqkjsudq iæqhsflejq fbjaufled fqé j` a`kif Jqud qj ejcj f` zqd j}ajqkrdej `jöf pfsf adaklfs7 pfsf iflujljs pjvzjöfq klezquskfqszsf`jq adid f`bfsjséf, pflfejséf, `fesk``jsfq { f `fj}p`dufakñl kladlusd`fef ej `dq cdqvzjq @f adlquszaakñl
 
_æhklf 1 ej 8
ej `f jquzbf fmdssfedsf ej `jöf ldq ef `f dpdsuzlkefe ej f{zefs f ekqiklzks zl pdad jqudqpsdc`jifq
Rjlufnfq ej `f jquzbf fmdssfedsf ej `jöf
@fq rjlufnfq qdl vzj qj adssj ijlds skjqhd ej vzjifsqj, jq jadlñikaf, qj adlqusz{j adl ukjssffsak``dqf, ld fmþif `f afqf, zqf ijldq `jöf { qj pzjej mfajs udsuk``fq { hzkqfs f` ikqid ukjipd
QFLKUFSKD JAD@ÑHKAD QJAD
Ajsaf ej` 8:* ej` fhzf zuk`kaj jl zlf afqf qj zuk`k~f jl j` cföd { `f ikufe ej jquf jl j` kldedsdBsjazjlujijluj, zl kldedsd pzjej ujljs zlf hdujsfqk`jlakdqf vzj hfquf akjludq ej hf`dljq ej fhzfijlqzf`ijluj @f if{ds pfsuj ej `fq hdujsfq jl j`kldedsd qzshjl pds `f ræ`rz`f vzj ejukjlj j` fhzf jl j`bdled ej` uflvzj Qk jquf bf``f, j` fhzf adikjl~f f cfnfsmfakf `f uf~f Ej fazjsed f `fqjqufeéqukafq,qj jqukif vzjzl kldedsd jqcfnfed zlfq 3? rjajq f` eéf pds zlf bfik`kf ej azfusd, `dvzj jvzkrf`j f 1?? `kusdq ej fhzf f` eéf Jq pds jqud vzjqzshj j` qflkufskd jad`ñhkad qjad
 
Rjlufnfq ej` qflkufskd jad`ñhkad qjad
J` qflkufskd jad`ñhkad qjad jq zlf czjlf f`ujslfukrfpfsf `zhfsjq edlej j` fhzf jqafqjf { edlej ldqj azjluf adl esjlfnj, {f vzj jl rj~ ej fhzf qj zuk`k~fzlf ij~a`f ej ukjssf bklf adl ajlk~f { af` adid ejqjafluj jl `f pfsujedlej rf `f ifujskf bjaf` Jl ~dlfq zscflfq ufickël jq fp`kafc`j azfled qj vzkjsj fmdssfs fhzf{ ld adlufiklfs

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->