Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
59Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tujuan dan Matlamat Penilaian Dalam Kaunseling

Tujuan dan Matlamat Penilaian Dalam Kaunseling

Ratings:

4.25

(4)
|Views: 3,098|Likes:
Published by saporasipon

More info:

Categories:Types, Research
Published by: saporasipon on Aug 12, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2013

pdf

text

original

 
TUJUAN DAN MATLAMAT  PENILAIAN DALAM KAUNSELING 
Dr Sapora SiponUniversiti Sains Islam Malaysia (USIM)
 PENGENALAN 
Penilaian dalam sesi kaunseling adalah satu elemen yangsangat penting dalam menjayakan sesi kaunseling. Artikel ini akanmembincangkan tujuan dan matlamat penilaian, dan langkah-langkahdalam penilaian. Selain daripada itu, kaedah kerja rumah dalammenjayakan matlamat penilaian akan turut dibincangkan dalam babini. Bahagian ini akan juga membincangkan halangan kerja rumahdalam matlamat penilaian.Penilaian mempunyai dua sebab utama. Sebab pertama ialah ia boleh menentukan kemajuan klien dan sebab kedua ialah ia bolehmembantu kaunselor untuk mempertingkatkan kemahiran dalammelaksanakan kaunseling di masa hadapan. Mengikut Young (1992),tujuan penilaian diadakan ialah;-Membantu untuk kenal pasti penyebab permasalahan/persoalanklien.-Membantu menerangkan /menjangka tingkah laku matlamat-Membantu klien memahami masalah-Membantu menyediakan data yang berharga.-Membantu klien melihat kekuatan diriPenilaian dalam kaunseling perlu dilakukan kerana ia dapatmemperbaiki cara kaunselor menggendalikan sesi kaunseling disamping boleh menentukan arah masa hadapan klien dan menyambungsesi kaunseling pada bila-bila masa yang klien kehendaki. Fokus penilaian dalam kaunseling adalah atas dasar perubahan tingkah laku.Aspek penting dalam proses penilaian adalah faktor masa
thematter of timing 
iaitu bila penilaian akan dilakukan. Sebelum proses penilaian, kaunselor perlu meneliti dengan jelas dan spesifik apamatlamat klien selepas sesi kaunseling dijalankan. Perhatian seperti iniakan memberikan penilaian kepada objektif yang dibawa oleh klien bersama kaunselor.Walaupun tujuan kaunseling adalah bertujuan untuk mengubahtingkah laku klien, adalah juga penting kaunselor menilai tingkahlakunya. Tingkah laku kaunselor merupakan salah satu alat penilaian penting dalam membuktikan perubahan tingkah laku klien. Dalam
 
menilai tingkah laku klien, kaunselor boleh bertanya soalan-soalanseperti;-Adakah saya membantu klien mencapai objektif yang ditetapkan-Adakah saya membantu membantu klien mencapai matlamatsebaik yang boleh.-Apakah yang telah saya pelajari dari sesi kaunseling ini.
 LANGKAH-LANGKAH DALAM PENILAIAN 
Antara langkah-langkah dalam penilaian kaunseling ialahmelalui beberapa seperti di bawah;
 Percakapan klien
Antara ciri-ciri yang boleh diperhatikan dalam percakapanklien adalah nada suaranya. Selain dari itu, perhatikan juga sama adaklien bercakap dengan laju atau sebaliknya. Adakah klien bercakaptanpa mendengar.
 Pakaian klien
Perhatikan jenis pakaian yang dipakai oleh klien. Adakah pakaian klien bersesuaian dengan keadaan sekeliling.
 Postur 
Adakah klien mempunyai postur yang baik dan bersesuaian.
 Ekspresi muka
Ekspresi muka termasuk gerak mata, bibir, mulut dansebagainya. Adakah klien menggunakan hubungan mata yang baik dansebagainya.
 Pergerakan badan yang lain.
Seringkali klien merasa bimbang semasa sesi terapi. Kelakuanini ditunjukkan berbagai perlakuan seperti mengulas-ulas tisu,menggerak-gerakkan kaki
 
-
 KERJA RUMAH 
Kerja rumah dilihat sebagai satu elemen yang penting dalammenentukan keberkesanan kaunseling. Kerja rumah merujuk kepadaapa sahaja tugasan yang diberikan kepada klien untuk disiapkandiantara sesi. Kerja rumah diberikan atas tujuan penilaian dan ada jugayang digunakan untuk meningkatkan kepekaan klien. Kerja rumah juga dilakukan dengan bertujuan untuk melatih satu tingkah laku baru.
-Tujuan Kerja rumah
Tujuan utama menggunakan kerja rumah ialah ia menyediakansatu susulan atau rawatan yang berterusan antara sesi. Kerja rumah juga boleh meningkatkan rawatan. Kedua, tugasan kerja rumah bolehmenukar kepekaan kepada tingkah laku yang boleh dilihat danmenggalakkan pemindahan pembelajaran. Tugasan jugamembolehkan kawalan daripada kaunselor kepada klien.
- Kaedah Kerja Rumah
Dalam melihat kaedah kerja rumah, Young (1992) telahmengenal pasti beberapa langkah iaitu;
Langkah 1: Menilai matlamat klien
Sebelum memberi kerja rumah, kaunselor dan klien sepatutnyamenilai matlamat utama sesi dan memastikan tugasan kerja rumahadalah ke arah membantu klien.
Langkah 2: Klien dan kaunselor mengenal pasti aktiviti yangperlu klien amalkan
Sebagai contoh, jika klien berusaha untuk mengurangkankesedihan, matlamat yang dikenalpasti mungkin meningkatkan aktvitifisikal atau mengurangkan pemikiran yang kalah diri.
Langkah 3: Kaunselor menjelaskan beberapa pilihan bagaimanamatlamat boleh dicapai.
Dalam contoh di atas, kaunselor mungkin mencadangkan beberapa aktiviti yang boleh membantu klien seperti menghadiri kelasaerobik, berjalan sejauh satu kilometer.

Activity (59)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Zulhelme Razali liked this
ShaZila Niza liked this
Na Zi Rah liked this
Chong Siew Ha liked this
May Chew liked this
Ady Azuan liked this
Ady Azuan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->