Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mormon 9b

Mormon 9b

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by John Dye

More info:

Published by: John Dye on Jan 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/19/2011

pdf

text

original

 
 
15
xiànzài
 現在
 
nǐmen
 你們
zhè xiē
 這些
 
zìjǐ 
 自己
xiǎngxiàng
 想像
chū
 
yīwèi
 一位
bùnéng
 不能
xíng
 
qíjì
 奇蹟
de
 
shén
 
de
 
rén
 
a
 
 
 
wèn
 
nǐmen
 你們
 
 
jiǎng
 
de
 
zhè
 
yīqiè
 一切
dōu
 
guòqùle
 過去了
ma
 
 
 
jiéjú
 結局
dào
 
le
 
ma
 
 
kàn
 
a
 
 
 
gàosù
 告訴
nǐmen
 你們
 
méiyǒu
 沒有
 
shén
 
yīrán
 依然
shì
 
qíjì
 奇蹟
zhī 
 
shén
 
 
 
16
kàn
 
a
 
 
shén
 
xíng
 
de
 
shì
 
zài wǒmen
 在我們
kànlái
 看來
 
qímiào
 奇妙
ma
 
 
shìde
 是的
 
shéi
 
néng
 
lǐjiě
 理解
shénqí
 神奇
miào
 
de
 
shì
 
gōng
 
ne
 
 
 
17
shéi
 
shuō
 
 
bù shì
 不是
qíjì
 奇蹟
ne
 
 
jièzhe
 藉著
 
dehuà
 的話
jiù
 
yǒu le
 有了
tiāndì
 天地
 
jièzhe
 藉著
 
huàyǔ
 話語
de
 
lìliàng
 力量
 
yòng
 
dìshang
 地上
de
 
chéntǔ
 塵土
chuàngzào
 創造
le
 
rén
 
 
jièzhe
 藉著
 
huàyǔ
 話語
de
 
lìliàng
 力量
xíngle
 行了
xǔduō
 許多
qíjì
 奇蹟
 
 
18
shéi
 
shuō
 
Yēsū Jīdū
 耶穌基督
méiyǒu
 沒有
xíngxǔ
 行許
duōdà
 多大
qíjì
 奇蹟
ne
 
 
Shǐtú
 使徒
de
 
shǒu
 
yěxíng
 也行
guò
 
xǔduō
 許多
 
qíjì
 奇蹟
 
 
19
rúguǒ
 如果
nàshí
 那時
xíng
 
guò
 
qíjì
 奇蹟
 
héyǐ 
 何以
shén
 
bùzài
 不再
shì
 
qíjì
 奇蹟
zhī 
 
shén
 
 
què
 
réngshì
 仍是
bùbiàn
 不變
zhī 
 
shén
 
ne
 
 
kàn
 
a
 
 
 
gàosù
 告訴
nǐmen
 你們
 
 
shì
 
bù huì
 不會
biàn
 
de
 
 
rúguǒ
 如果
huì
 
biàn
 
 
 
jiù
 
bùzài
 不再
shì
 
shén
 
le
 
 
 
yīrán
 依然
shì
 
shén
 
 
érqiě
 而且
shì
 
yīwèi
 一位
qíjì
 奇蹟
zhī 
 
shén
 
 
 
20
 
suǒyǐ 
 所以
zài
 
rénlèi
 人類
érnǚ
 兒女
zhōngtíng
 中停
zhǐxíng
 止行
qíjì
 奇蹟
 
shì
 
yīnwèi
 因為
tāmen
 他們
yǐ 
 
zài
 
 
xìnzhōng
 信中
shuāiluò
 衰落
 
 
le
 
zhèngdào
 正道
 
bìngqiě
 並且
 
rènshi
 認識
tāmen
 他們
yīngdāng
 應當
xìnlài
 信賴
de
 
shén
 
 
 
21
kàn
 
a
 
 
 
gàosù
 告訴
nǐmen
 你們
 
fán
 
xiāngxìn
 相信
Jīdū
 基督
 
méiyǒu
 沒有
sīháo
 絲毫
huáiyí
 懷疑
de
 
 
 
fèng
 
Jīdū
 基督
de
 
míng
 
 
wúlùn
 無論
xiàng
 
 
qiú
 
shénme
 什麼
 
dōu
 
 
méng
 
cìyǔ
 賜予
 
zhè
 
yīngxǔ
 應許
shì
 
gěi
 
měi yī 
 每一
gèrén
 個人
de
 
 
shènzhì
 甚至
gěi
 
dàdì
 大地
 
duāndì
 端的
rén
 
de
 
 
 
22
yīnwèi
 因為
kàn
 
a
 
 
shén
 
de
 
érzi
 兒子
Yēsū Jīdū
 耶穌基督
céng
 
zài
 
qúnzhòng
 群眾
tīngdé
 聽得
dào
 
de
 
dìfāng
 地方
 
duì
 
 
nàxiē
 那些
yào
 
liúxiàlái
 留下來
de
 
méntú
 門徒
 
shìde
 是的
 
 
duì
 
qítā
 其他
suǒyǒu de
 所有的
méntú
 門徒
zhèyàng
 這樣
shuō
 
 
nǐmen
 你們
wǎng
 
pǔtiānxià
 普天下
 
 
chuán
 
Fúyīn
 福音
gěi
 
wànmín
 萬民
tīng
 
 
 
23
xìn
 
ér 
 
shòuxǐ 
 受洗
de
 
bìrán
 必然
déjiù
 得救
 
 
xìn
 
de
 
 
bèi
 
dìngzuì
 定罪
 
 
24
xìn
 
de
 
rén
 
 
yǒu
 
zhè xiē
 這些
zhēngzhào
 徵兆
suízhe
 隨著
tāmen
 他們
 
jiùshì
 就是
fèng
 
wǒde
 我的
míng
 
gǎnguǐ 
 趕鬼
 
shuō
 
xīn
 
fāngyán
 方言
 
 
qǐ 
 
shé
 
lái
 
 
ruò
 
hēle
 喝了
shénme
 什麼
zhìmìng
 致命
de
 
dōngxi
 東西
 
 
 
 
shòuhài
 受害
 
shǒu
 
àn
 
bìngrén
 病人
 
bìngrén
 病人
jiù
 
 
hǎole
 好了
 
 
25
fán
 
xìn
 
 
míng
 
 
méiyǒu
 沒有
sīháo
 絲毫
huáiyí
 懷疑
de
 
 
 
 
xiàng
 
 
zhèngshí
 證實
wǒde
 我的
měi yī 
 每一
 
huà
 
 
shènzhì
 甚至
xiàng
 
dàdì
 大地
 
duāndì
 端的
rénzhèng
 人證
shí
 
 
 
26
xiànzài
 現在
kàn
 
a
 
 
shéi
 
néng
 
zǔdǎng
 阻擋
zhǔ
 
de
 
shì
 
gōng
 
ne
 
 
shéi
 
néngfǒu
 能否
dìng
 
tāde
 他的
huà
 
ne
 
 
shéi
 
huì
 
qǐlái
 起來
duìkàng
 對抗
zhǔ
 
wúbǐ 
 無比
de
 
 
néng
 
ne
 
 
shéi
 
huì
 
miǎoshì
 藐視
zhǔ
 
de
 
shì
 
gōng
 
ne
 
 
shéi
 
huì
 
miǎoshì
 藐視
Jīdū
 基督
de
 
érnǚ
 兒女
ne
 
 
kàn
 
a
 
 
nǐmen
 你們
zhè xiē
 這些
miǎoshì
 藐視
zhǔshì
 主事
gōng
 
de
 
rén
 
 
nǐmen
 你們
 
jīngqí
 驚奇
bìngmiè
 並滅
wáng
 
 
 
27
yīncǐ 
 因此
bùyào
 不要
miǎoshì
 藐視
 
 
bùyào
 不要
jīngqí
 驚奇
 
què
 
yào
 
zhùyì
 注意
tīng
 
zhǔ
 
dehuà
 的話
 
fèng
 
Yēsū
 耶穌
de
 
míng
 
xiàng
 
 
qíqiú
 祈求
nǐmen
 你們
xūyào
 需要
de
 
rènhé
 任何
dōngxi
 東西
 
bùyào
 不要
huáiyí
 懷疑
 
zhǐyào
 只要
xiāngxìn
 相信
 
kāishǐ 
 開始
xiàng
 
gǔshí
 古時
nàyàng
 那樣
 
quánxīn
 全心
guīxiàng
 歸向
zhǔ
 
 
zài
 
zhǔ
 
qián
 
kǒngjù
 恐懼
zhànjīng
 戰兢
wánchéng
 完成
zìjǐ 
 自己
de
 
jiù'ēn
 救恩
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->