Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Julia Maria Cristea - Timp Si Sarbatoare La Romani

Julia Maria Cristea - Timp Si Sarbatoare La Romani

Ratings: (0)|Views: 303|Likes:
Published by FlorentinoT

More info:

Published by: FlorentinoT on Jan 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/02/2014

pdf

text

original

 
JULIA MARIA CRISTEA 
„TIMP“ ªI „SÃRBÃTOARE“
Obiceiuri ºi tradiþii calendaristicela Români
Postfaþã: Povestea „Zeului Întruchipat“de Artur Silvestri
P   
 E
  S
S
CARPATHIA PRESS, 2006
       C
     A
   R
  P
A
T  
H   
I       
 A
 
CARPATHIAPRESS, 2006
str. ªcoala Herãstrãu nr. 62, sector 1Bucureºti, România, cod 014146E-mail:
carpathia.press@gmail.com
Tel/fax:
004-021-317.01.14
ISBN:
973-7609-10-7
NOTÃ ASUPRA EDIÞIEI
„Timp“ 
ºi 
„Sãrbãtoare“ 
este o carte care a fost întâi un ciclu de articole publicate, cele mai multe dintre ele, în revista de culturã AGERO, de la Stuttgart. Cel ce a intuit,încã din primul moment, valoarea ºi noutatea acestor eseuri ce combinã memorie, erudiþie ºi un fel straniu de a gândi în „timp prelung“, a fost Dl. Lucian Hetco, „pãstorul“ aces- tei importante publicaþii româneºti. Prin stãruinþa lui, ceea ce a fost la început, poate, o „încercare de a evoca“ a de- venit, cu vremea, o colecþie de contribuþii literare aproape cu neputinþã de clasificat de unde, însã, reiese cu o vigoare ce uimeºte puterea Tradiþiei ºi perpetuitatea ei. Ediþia pre- zentã se întemeiazã pe aceste eseuri, completate prea puþin ºi adãugite acolo unde era nevoie; ea constituie, proba- bil, doar schiþa — ori nucleul redus la esenþial — din ceea ce va putea fi, într-un viitor indefinit, Cartea de Poveºti mi- tice, închipuitã de autoare.
Ediþie alcãtuitã ºi îngrijitã de Artur SilvestriCoperta:
Emanuel Ciurumelea
 Tehnoredactare:
Gabriela Chircea
 Tipar:
 Tipogrup Press S.A. – România
 
DE CE AM SCRIS ACEASTÃ CARTE
Tatãlui meu, cãruia îi datorez tot ceea ce însemn, structura mea sufleteascã, cre-dinþa ºi mai ales felul de a privi ºi a înþe-lege oamenii ºi viaþa.
Publicarea acestei cãrþi m-a bucurat enorm dar m-a ºi spe- riat puþin, deoarece mi-a stârnit un noian de intrebãri la care nu pot sã rãspund.Oare summum-ul acestor articole publicate într-un ziar vir- tual, al românilor de pretutindeni reprezintã un tot unitar? Am reuºit sa conturez cât de cât, sumar chiar, uriaºele resurse de sensibi- litate, cãldurä ºi poezie a sufletului poporului nostru? Suntem poate singura naþie care pentru fiecare moment al vieþii — trist sau feri- cit, are infinit de multe cântece, versuri ºi muzicã nãscute din prea plinul trãirilor.De la tatãl meu am auzit atât de multe. Cânta minunat ºi de bucurie ºi de jale. Doinele lui îþi rupeau sufletul ºi deºi eram copil plângeam de emoþie, cãci pe atunci nu ºtiam ce însemna tristeþea.Nimeni ca el nu trãia atât de intenspricesnele, cântate în biserica Casa Domnului-din Blaj, unde ºi acum existã lângã altar, strana pe care e pusã o plãcuþã de alamã cu numele familiei — Dr. Av. Cons- tantin Dinu Olteanu.Au trecut zeci de ani de atunci si tot îmi amintesc cuvintele celei mai frumoase Pricesne, care mi-a rãmas pe retina sufletului ca un adevãrat îndreptar de viaþã. O redau aici, deoarece nu cred cã existã un ardelean, care sã nu fi auzit aceastã adevãratã odã,înãlþatã Domnului:
„Spune-mi mie Doamne, ce este omul / Pe faþa pãmân- tului / Praf ºi pulbere / Care-l bat vânturile/ Iarã sufletul / Este numai o scântea / Doamne, Doamne, înaintea ta.“ 
La fiecare articol mã gândeam: tãticu’ va fi fericit cã scriu despre ceea ce a iubit ºi respectat cu sfinþenie ºi credinþã o viaþã întreagã. El a avut un adevãrat cult al pãmântului, al naturii care era inceputul ºi sfârºitul, pãrinþii virtuali, lumea intreagã. Ne spunea:
când vã simþiþi rãu, mergeþi cu picioarele goale pe pãmânt, îm- brãþiºaþi pomii ºi impãrtãºiþi-vã din energia datã lor de Dumnezeu.
3

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
ezubcova liked this
araly83 liked this
Dan liked this
svayambhu liked this
IDEHALL liked this
raza de soare liked this
marysper liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->