Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
5Activity
P. 1
19822111-dr-transporturilor

19822111-dr-transporturilor

Ratings: (0)|Views: 215|Likes:
Published by mino_mino86

More info:

Published by: mino_mino86 on Jan 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2014

pdf

text

original

 
 
GHID DE STUDIU AL DISCIPLINEI DREPTUL TRANSPORTURILOR PENTRU PLATFORMA BLACKBOARD1.Precizari si recomandari privind desfasurarea activitatii didactice inanul universitar 2006/2007.Codul cursului:Denumirea cursului:
Dreptul transporturilor.
Tipul cursului:
obligatoriu.
Durata cursului/ Numar credite:
un semestru/
 
5 credite.
Perioada de accesare a cursului:
 prelegeri, semestrul I.
Manualul recomandat:
Florin Fainsi, Dreptul transporturilor, EdituraFundatiei Romania de Maine, Editia a II-a, Bucuresti, 2003.
Obiectivul principal al cursului:
aprofundarea cunasterii contractului detransport pentru transportul marfurilor, persoanelor, bagajelor cu mijloace detransport feroviare, aeriene, rutiere, si navale.
Modul de stabilire a notei finale:
examen.
Consultatii pentru studenti:
 pe internet si joi la sediul Facultatii de Dreptsi Administratie Publica..
Adresa e-mail responsabil pentru contactul cu studentii:Titularul cursului:
conf. univ. dr. Florin Fainisiflorinfainisi@yahoo.com Facultatea de Drept si Administratie Publica , str. IonGhica nr. 13, sector 3, Bucuresti telefon: (021)314-0075 , (021)314-0076Interval orar disponibil pentru studenti: pe Internet, joila sediul Facultatii de Drept si Administratie Publica.
2.Continutul tematic al cursului:
1. Introducere2. Regimul juridic al transporturilor in Romania3. Contractul comercial de transport4. Incheierea contractului de transport5. Obligatiile izvorate din contractul de transport6. Regimul juridic al marfii transportate7. Raspunderea carausului8. Transporturile pe caile ferate din Romania9. Contractul de transport aerian10. Contractul de transport aerian internatioanal.11. Contractul de transport de marfuri cu mijloace auto.12. Contractul de transport naval.
 
 
3.Bibliografie minima obligatorie:
Florin Fainsi, Dreptul transporturilor,Editura Fundatiei Romania de Maine, Editia a II-a, Bucuresti, 2003.
4.Bibliografie facultativa:
 
1. Florin Fainisi, Dreptul transporturilor, Ed.FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 20012. Florin Fainsi, Dreptul transporturilor – practica judiciară, Ed. FundaŃiei România deMâine, Bucureşti, 20023.Florin Fainisi, Transport rutier – ghid legislativ, Ed. FundaŃiei România de Mâine,Bucureşti, 20024. Florin Fainsi, Transport aerian – ghid legislativ, Ed. FundaŃiei România de Mâine,Bucureşti, 2002.
5.Prezentarea cursurilor:
1.INTRODUCERE
 
Obiectivul principal al cursului:
familiarizarea studentilor cu disciplina Dreptultransporturilor, cunoasterea evolutiei istorice a mijloacelor de transport si areglementarilor in domeniu.
Concepte, date si sintagme-cheie:
notiunea de transport, privire istorica asupratransporturilor, particularitati ale activitatii de transport, tipuri de transport..
 Prezentarea cursului:
Conform
 DicŃionarului explicativ al limbii române
, cuvântul
transport 
înseamnăfaptul de a transporta; acea ramură a economiei naŃionale cuprinzând totalitateamijloacelor rutiere, aeriene şi navale care asigură circulaŃia bunurilor şi persoanelor;totalitatea bunurilor sau a persoanelor care sunt transportate la un moment dat în condiŃiideterminate.Sensul cuvântului a transporta este a deplasa cu un vehicul bunuri sau persoanedintr-un loc în altul, a căra, a duce, a purta.Figurativ – transport înseamnă uitare de sine cauzată de o emoŃie, de entuziasm, de plăcere.
TRANSPORTURILE - PRIVIRE ISTORICĂ
În străduinŃa continuă a omului de a supune forŃele naturii spre a le folosi pentruîmbunătăŃirea traiului său, spiritul omenesc a creat, în timp, un patrimoniu ştiinŃific şitehnic, care, zi de zi, se măreşte prin noi cercetări şi descoperiri.
 
Jumătatea a doua a secolului al XIX-lea şi secolul XX au produs cu adevărat osoluŃie în drumul omenirii spre civilizaŃie, prin progresul nebănuit la care a ajuns tehnicaîn lumea modernă.Desigur, în această revoluŃie ştiinŃifică şi tehnică, dezvoltarea extraordinară acomunicaŃiilor de orice natură şi a mijloacelor de transport ocupă un loc dintre cele maiînsemnate, încât, într-adevăr, s-ar putea spune că omul zilelor noastre a izbutit aproape săsuprime noŃiunile de spaŃiu şi timp.Transportul este, poate, tot atât de puternic astăzi ca şi banul. ÎmpărăŃia lui nu arefrontiere, nici terestre, nici maritime, nici aeriene.ComunicaŃiile şi transporturile joacă un rol capital în raporturile internaŃionale; fărăconcursul lor relaŃiile internaŃionale ar fi quasi-inexistente.În lumea antică transporturile se făceau aproape exclusiv pe calea apei.CivilizaŃia AntichităŃii a înflorit în jurul Mediteranei şi pe văile marilor fluvii Tigru,Eufrat, Nil, iar popoarele care au făurit această civilizaŃie (fenicienii, grecii, romanii,cartaginezii) au fost popoare de navigatori.Pe coastele Mediteranei, popoarele antice au construit porturi, au colonizat regiuninelocuite, ducând cu ei cultura şi civilizaŃia lor.Grecii au împânzit cu navele lor nu numai Mediterana, dar şi Pontul Euxin,întemeind colonii şi clădind cetăŃi, iar romanii au ajuns până în Bretania.Căile de comunicaŃie terestre au fost puŃin folosite în lumea greacă. Drumurile erau, pe atunci, mai mult drumuri de pelerini, decât drumuri comerciale. Nu erau construite de om, ci erau, de obicei, căi naturale pe marginea apelor saudefileuri prin munŃi.Spre deosebire de greci, romanii au fost „inginerii lumii antice”, construind şoselenumeroase care traversau imperiul în lung şi în lat, legând metropola de provinciileîndepărtate. În epoca de glorie a Imperiului Roman existau 29 căi publice în cetateaeternă, ce făceau legătura cu restul Ńării şi cu provinciile cucerite, reprezentând unadevărat „sistem circulator” al imperiului, de unde şi maxima „Toate drumurile duc laRoma”. Se estimează că lungimea reŃelei de şosele, executată în cea mai mare parte dearmată, atingea dimensiunea totală de 77 000 km.Dar şi şoselele romane erau în mică parte drumuri comerciale, fiind în principaldrumuri administrative şi strategice, folosite mai mult pentru transportul de trupe şicolonii.ComerŃul la Roma se făcea tot pe calea apei.Când Roma ajunsese în perioada de înflorire care a urmat după războaiele punice şiîn timpul Imperiului, iar hotarele ei se întindeau din Asia Mică şi Egipt până în Spania şiGalia, Marea Mediterană făcea parte integrantă din Imperiul Roman (
mare nostrum
).Totuşi, din punct de vedere juridic, romanii socoteau marea ca un bun comun altuturor (
res comunis
), concepŃie folosită mai târziu, în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, de doctrinarii de drept maritim.Romanii impuneau transporturile, mai ales cele terestre, la fele de fel de taxe. Acestansamblu de taxe purta denumirea de
 portorium
şi se percepea cu prilejul trecerii unui râusau la intrarea şi ieşirea dintr-un oraş.Pacea romană, cu regulile ei, a pătruns în inima Europei barbare. PrăbuşireaImperiului Roman a schimbat din temelii aspectul social şi economic al Europei. În loculvechiului imperiu încep să se închege mici state cu conducere independentă, în care

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Oana Hermeneanu liked this
Mihaela Dragnoiu liked this
Cristina Chirica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->