Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
44Activity
P. 1
Descoperiri Importante in Chimie

Descoperiri Importante in Chimie

Ratings: (0)|Views: 4,157|Likes:
Published by Timmay

More info:

Published by: Timmay on Jan 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2015

pdf

text

original

 
1
Dnxh`un|f|f fgu`|tajtn fj hbfgfn
Hbfgfa nxtn ` xtffjta fj h`jtfj~a xhbfgla|n+ h~ g~ktfukn fgukfhatff fj u|`d~htfa fjd~xt|fakaxf fj hnkn gaf aht~akn u|`lkngn akn hfsfkfyatfnf h`jtngu`|ajn* A|n aukfhatff u|ahtfhnnsfdnjtn + ca|a dn ha|n sfata `agnjfk`| j~ a| cf ns`k~at* Dnxfo~| ha j~ t`atn dnxh`un|f|fkn dfjd`gnjf~k hbfgfnf a~ fjck~njtat fj lfjn sfata `g~k~f+ hbfa| daha fjftfak ahnxtna a~ c`xt cah~tn unjt|~ a'f ~x~|a nrfxtnjta* Dn aktcnk+ fj ~ktfga s|ngn xn s`|lnxtn t`t gaf `lxnxfs dnxu|nkat~|a jncaxta a hbfgfnf da| ahnxt k~h|~ j~ tfjn jnaua|at dn h`jxtffjta hnk~f ha|n cahndnxh`un|f|na hf gaf dno|ala dn a hnk~f ha|n ` dnys`kta*Gai`|ftatna dnxh`un|f|fk`| x'a~ cah~t fjtagukat`| fa| hay~|fkn fj ha|n ~j hbfgfxt xf'au|`u~xxa dnxh`un|n hnsa xf a dnxh`un|ft nraht hnna hn ha~ta x~jt |a|n* Da| `data cah~ta dnxh`un|f|na+k~h|~|fkn fjhnu xa ns`k~nyn9 xn ajakfynaya xf xn fjtnknon hn x'a fjtagukat nraht+ au`f xn aukfha xfxn dnys`kta* Axtcnk+ fdnfkn xn ~jnxh+ fjtn|ahtf`jnaya xf fj cfjak aua|n ` tn`|fn ha|n xta ka layadnys`kta|ff xtffjtfcfhn*Fj ~|gat`a|nkn |ajd~|f sa s`f u|nynjta hatnsa dfjt|n dnxh`un|f|fkn dn ga|n ajsn|o~|a dfjhbfgfn dn`a|nhn nkn fgu|n~ja h~ j`fkn tnbj`k`off jn'a~ xhbfglat sfata*Fj aj~k 1?26+ ka Ln|kfj+ hbfgfxt~k G*B* Mkau`|tb fjhnun xa ajakfynyn gfjn|ak~k unblknjda"j~gnkn unblknjda sfjn dn ka ufthb'lknjda ha|n fjxnagja oaknja cakxa& dnxu|n ha|n xn h|ndnaha a|n fj h`gu`yftfn yfjh+ cfn| xf w`kc|ag* Ahnxtn hn|hnta|f s`| h`jd~hn ka dnxh`un|f|na ~|ajf~k~f+fa| gaf ta|yf~ a |adf`ahtfsftatff+ a u`k`jf~k~f+ |adf~k~f xf au`f ka ` adnsa|ata |ns`k~tfn fj hbfgfn xffj xtffjta fj onjn|ak*Mkau|`tb+ d~ua dfcn|ftn fjhn|ha|f t|atnaya unblknjda h~ ahfd ay`tfh+ au`f jn~t|akfynaya h~ u`taxa xf `ltfjn ~j u|nhfuftat oaklnj* Fxf da xnaga ha t|nl~fn xa cfn s`|la dn ~j nkngnjt j`~ xf fkdnj~gnxtn ~|ajf~ fj hfjxtna k~f Bn|xhbnk+ ha|n fj 1?21 dnxh`un|fxn ukajnta ^|aj~x*D~ua hn ajakfynaya h~ ga|n atnjtfn u|`d~x~k `ltfj~t xf fk x~u~jn gaf g~kt`| tnxtn+Mkau|`tb nxtn h`jsfjx ha a fy`kat gntak~k ~|ajf~* Axa a~ h|ny~t at~jhf t`tf hbfgfxtff nu`hff+h|ndfjta ha|n a dafj~ft fjha ` i~gatatn dn xnh`k* Dn caut+ Mkau|`tb dnxh`un|fxn ~j `rfd ak~|ajf~k~f+ ^@
8
*U~tfj gaf ta|yf~+ hbfgfxt~k x~ndny I*B*A|csndx`j+ nkns ak k~f Ln|ynkf~x ajakfynaya h~gaf ga|n atnjtfn u|nhfuftat~k oaklnj `ltfj~t dfj unblknjda+ `ltfjn ~j h`gu~x l|~j xf nxtnh`jsfjx xf nk ha a dnxh`un|ft ~|ajf~k* Dn caut n|a t`t ~j `rfd+ ^@
<
*
 
<
 
Fj aj~k 1241+ hbfgfxt~k c|ajhny Unkfok`t ajakfynaya xf nk Ä~|ajf~k´ k~f Mkau|`tb xfA|cndx`j* Nk t|ajxc`|ga `rfd~k dn ~|ajf~ fj hk`|~|a dn ~|ajf~+ d~ua ha|n ` t|atnaya h~ u`taxf~*Axtcnk+ fj 12>3+ Unkfok`t `ltfjn unjt|~ u|fga data ~|ajf~ x~l c`|ga gntakfha*Xf at~jhf aua|n fjt|nla|na9 hfjn nxtn dnxh`un|ft`|~k ~|ajf~k~f0Fj t`atn ha|tfkn dn xunhfakftatn dnxh`un|ft`|~k ~|ajf~k~f nxtn j`gfjakfyat ha cffjdMkau|`tb+ fjxa hnk ha|n a |n~xft xa fy`knyn ~|ajf~k fj c`|ga gntakfha a c`xt Unkfok`t*@ data h~ dnxh`un|f|na ahnxt~f nkngnjt a~ fjhnu~t hn|hnta|fkn |ncn|ft`a|n ka u|`u|fntatfkn xf ~tfkfya|fkn k~f* \ónjtonj fj 126> h`jxtata ha xa|~|fkn dn ~|ajf~ x~l ahtf~jna |aynk`| R dnsfj ck~`|nxhnjtn+ fa| Lnhq~n|nk `lxn|sa ha ~|ajf~k gntakfh fgu|nxf`jnaya ukahfkn c`t`o|acfhnhbfa| xf hajd x~jt fjsnkftn fj ba|tfn jnao|a* Ahnxtn `lxn|satff xf nrun|fgnjtn a~ d~x kadnxh`un|f|na |adf`ahtfsftatff*^|ajf~k u|nyfjta t|nf fy`t`uf ak ha|`| tfgu dn fji~gatatf|n nxtn c`a|tn ga|n9
^<82 ' 66+<?."T 7 4+>1¿15
6
ajf&+ ^<8> ' 5+?< . "T 7 ?+18¿15
2
ajf&+ ^<84 ' 5+55>3 . "T 7 <+4?>¿15
4
ajf&*
Fj aj~k 1686+ @tt` Babj xf C* Xt|axxgaj dnxh|f~ cfxf~jna j~hkna|a+ u|`hnx hn asna xa d~hafj hatfsa ajf ka |nakfya|na l`glnf at`gfhn+ ` a|ga fjcn|jaka ha|n xn laynaya fj xunhfak un fy`t`u~k^<8> *^|ajf~k xf'a `h~uat dnia ~j k`h fgu`|tajt fj tnbjfha9 njn|ofa at`gfha nxtn c`k`xfta ka u|`d~hn|na dn njn|ofn nknht|fha+ |naht`a|nkn j~hkna|n dn cfxf~jn u|`u~kxnaya x~lga|fjn xf aktnjasn ga|ftfgn* Xa|~|fkn dn ~|ajf~ x~jt c`k`xftn fj tnbjfha c`t`o|acfha "ay`tat~k dn ~|ajf~&+ fj ufnka|fn xf ka u|nk~h|a|na kngj~k~f+ ha g`|dajtf* Hbfa| fjafjtn dn dnxh`un|f|na|adf`ahtfsftatff+ xa|~|fkn dn ~|ajf~ n|a~ c`k`xftn fj hajtftatf gfhf ka h`k`|a|na xtfhknf fj oaklnj"Äxtfhka dn ~|ajf~´&*Unxtn 13. dfj nknht|fhftatna c`k`xfta fj fjt|naoa k~gn nxtn u|`d~xa h~ ai~t`|~k |naht`a|nk`| j~hkna|n* Ahnxt u|`hnjt |nu|nyfjta dn 1< `|f u|`d~htfa t`taka dn nknht|fhftatn a A~xt|akfnf+ dn > `|fhna a Fjdfnf+ dn < `|f hna a Hbfjnf xf dn >55 dn `|f hna a Mnjvnf* Lnkofa+ L~koa|fa+ Cfjkajda+On|gajfa+ ^joa|fa+ Iau`jfa+ Xk`snjfa+ Nksntfa+ ^h|afja `ltfj au|`rfgatfs 85. dfj hajtftatnat`taka dn nknht|fhftatn dfj |naht`a|nkn j~hkna|n+ un laya ~|ajf~k~f*D~ua dnxh`un|f|na |adf`ahtfsftatff ~|ajf~k~f xf a cnj`gnj~k~f dn |adf`htfsftatn dn hat|nLnhq~n|nk fj aj~k 1263+ `agnjff dn xtffjta a~ fjhnu~t xa gajfcnxtn fjtn|nx dfj hn fj hn gaf ga|n unjt|~ ahnxt d`gnjf~*
 
8
 
X`tff Ga|fn xf Ufn||n H~|fn a~ h`jtfj~at hn|hnta|fkn ax~u|a gfjn|n~k~f unblknjda fj ha|nMkau|`tb dnxh`un|fxn `rfd~k dn ~|ajf~* Ga|fn H~|fn a `lxn|sat ha d~ua xnua|a|na ~|ajf~k~f+ unblknjda u|nyfjta fj h`jtfj~a|n ` |adfa`htfsftatn dnxt~k dn ga|n xf a h`jhbfx fgu|n~ja h~ Ufn||nha gaf h`jtfjn xf aktn nkngnjtn |adf`ahtfsn*Axtcnk+ Ga|fn ka sa|xta dn 81 dn ajf ajakfynaya fjt|'~j kal`|at`| fgu|`sfyat xf fj h`jdftff u|nha|n+ unblknjda* T|~da nf a c`xt |axukatfta dn`a|nhn a |n~xft xa fy`knyn ~j nkngnjt j`~ un ha|nk'a j~gft u`k`jf~+ fj hfjxtna ta|ff xakn dn `|fofjn*D~ua ahnaxta dnxh`un|f|n+ x`tff H~|fn h`jtfj~a hn|hnta|fkn ax~u|a unblknjdnf xf d~uahn|hnta|f kal`|f`axn "unxtn 4>55 nrun|fnjtn&+ `ltfj ` xa|n akla ha|n xt|ak~hna u~tn|jfh ka fjt~jn|fh*Ahnaxta n|a hk`|~|a dn |adf~* Alfa 15 ajf gaf ta|yf~+ fj 1615+ Ga|fn H~|fn |n~xnxtn xa `ltfja|adf~k gntakfh* Dfj 1555 t`jn dn gfjn|ak x'a~ nrt|ax <'8 go dn |adf~+ caut hn nrukfha dn hn fjfjt|naoa k~gn xf axtayf x~jt j~gaf hatnsa o|agn dn |adf~*Fj aj~k 165<+ x`tff H~|fn `ltfj u|fg~k dnhfo|ag dn hk`|~|a dn |adf~ u~|a+ fa| Ga|fnacf|ga9 ¸\adf`ahtfsftatna |adf~k~f fj xa|~|fkn xakn u~|n nxtn dn hfjhf gfkf`ajn dn `|f gaf ga|ndnhat |adf`ahtfsftatna ~jnf hajtftatf noakn dn ~|ajf~* Dfj ha~ya ahnxtnf |adf`ahtfsftatf+ xa|~|fkn a~` k~gfjfxhnjta xu`jtaja*´Hnf d`f hn|hntat`|f a~ fjc`|gat k~gna xtffjtfcfha dn dnxh`un|f|na k`| xf fj xh~|t tfgu+Ga|fnf H~|fn f xn `cn|a Knof~jna dn @j`a|n+ hna gaf ga|n dnh`|atfn c|ajhnya un ha|n na ` |nc~yaxf hn|n ha fj k`h~k nf xa ff cfn agnjaiat kal`|at`|~k*Un ua|h~|x~k nrun|fgnjtnk`| dn nrt|ahtfn a xa|ff dn |adf~+ Ufn||n a `lxn|sat ha ahnxta u|`s`aha a|x~|f un ufnkn* Ahnxta a c`xt g`gnjt~k fj ha|n Ga|fn a fjt~ft ha daha ahnxt h`gu~x u`atn dfxt|~on hnk~kn xajat`axn+ ka cnk dn lfjn kn u`atn dfxt|~on xf un hnkn l`kjasn+ u~jajd axtcnk laynkn |adf`tn|aufnf*T`t na+ fj tfgu~k u|fg~k~f |ayl`f g`jdfak+ a ai~tat ka h`jhnun|na aua|at~|ff dnxtfjatn|adf`o|acffk`| xf a u~x laynkn ~j~f kal`|at`| g`lfk unjt|~ ncnht~a|na |adf`o|acffk`|* Dn axngnjna+a u~x laynkn ~j~f h~|x xunhfak unjt|~ fjxt|~f|na |adf`k`ofk`|* Fj t|nh~t+ |adf~k n|a c`k`xft ka`ltfjn|na had|ajnk`| dn hnax+ fjt|n|~uat`a|nk`| dn h~|njt+ s`uxnknk`| c`xc`|nxhnjtn*Axtayf+ |adf~k xn c`k`xnxtn fj gndfhfja+ x~l c`|ga |adf~gtn|aufnf "H~|fntn|aufn& ha|n u|nx~u~jn fjt|`d~hn|na ~j`| ahn h~ |adf~ xa~ a ~j`| haux~kn fj `|oajnkn acnhtatn dn hajhn|* U|fj|adf`tn|aufn u`t cf t|atatn t`atn acnhtf~jfkn jn`ukayfhn+ dn ka knyf~jf dfj xcn|a @\K+ hajhn| onjftak+hbfa| xf fj xtadff asajxatn uaja gntaxtayn un h`k`aja sn|tnl|aka*Fj aj~k 1658+ Ga|fn H~|fn+ Ufn||n H~|fn xf Bnj|f Lnhq~n|nk a~ haxtfoat u|ngf~k J`lnk unjt|~ cfyfha dat`|fta hn|hnta|fk`| cah~tn fj d`gnjf~k |adf`ahtfsftatff*Fj aj~k 1611+ Ga|fn H~|fn a haxtfoat ak d`fkna u|ngf~ J`lnk Äunjt|~ h`jt|fl~tfa xa ka u|`o|nx~k hbfgfnf u|fj dnxh`un|f|na nkngnjtnk`| |adf~ xf u`k`jf~+ u|fj fy`ka|na |adf~k~f xf a

Activity (44)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Aura Cristina liked this
AliceRadu liked this
Ionela Ambrosie liked this
alesandra_b liked this
mirunik29 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->