Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Subiecte Facultatea de Drept - 2008

Subiecte Facultatea de Drept - 2008

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by ioana_nek

More info:

Published by: ioana_nek on Jan 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/19/2011

pdf

text

original

 
 A. Marca
 ţ 
i interpretarea corect 
ă
a structurii frazelor de mai jos. (Propozi 
 ţ 
iile sunt date înordinea în care se succed 
ă
predicatele lor [exprimate sau subîn
 ţ 
elese] în fraz 
ă
.)
1.
 
Nu m
ă
încânt
ă
deloc s
ă
-l aud mereu l
ă
udându-se c
ă
ce-a scris el e mai valoros decâttot ce-au scris confra
ţ
ii lui.
 
a.
principal
ă
+ compl. direct
ă
+ subiectiv
ă
+ compl. indirect
ă
+atributiv
ă
;
b.
principal
ă
+ subiectiv
ă
+ subiectiv
ă
+ compl. direct
ă
+ atributiv
ă
;
c.
principal
ă
+subiectiv
ă
+ subiectiv
ă
+ compl. indirect
ă
+ compl. indirect
ă
;
d.
alt
ă
interpretare.
2.
 
Poate c
ă
m-a
ş
obliga s
ă
dau curs invita
ţ
iei lui în cazul c
ă
mi-ar oferi vreo garan
ţ
ie,fie ea oricât de mic
ă
.
 
a.
principal
ă
+ subiectiv
ă
+ compl. indirect
ă
+ atributiv
ă
+ circ.concesiv
ă
;
b.
principal
ă
+ subiectiv
ă
+ compl. direct
ă
+ atributiv
ă
+ circ. concesiv
ă
;
c.
  principal
ă
+ subiectiv
ă
+ compl. indirect
ă
+ circ. condi
ţ
ional
ă
+ circ. concesiv
ă
;
d.
alt
ă
 interpretare.
3.
 
Desigur c
ă
voi veni
ş
i eu, dar poate c
ă
nu singur, ci înso
ţ
it de câ
ţ
iva prieteni, pecare, sunt convins, îi cuno
ş
ti
ş
i tu.
 
a.
principal
ă
+ subiectiv
ă
+ principal
ă
+ subiectiv
ă
+ principal
ă
+ atributiv
ă
;
b.
principal
ă
+ subiectiv
ă
+ principal
ă
+ subiectiv
ă
+ subiectiv
ă
+ principal
ă
+ atributiv
ă
;
c.
principal
ă
+ subiectiv
ă
+ principal
ă
+ subiectiv
ă
+ subiectiv
ă
+atributiv
ă
+ principal
ă
;
d.
alt
ă
interpretare.
4.
 
În momentul când î 
ţ
i spun toate acestea, nu te acuz c
ă
inten
ţ
ionat m-ai jignit, cidoar c
ă
nu m
ă
a
ş
teptam s
ă
m
ă
tratezi ca
ş
i când n-am fi prieteni de-o via
ţă
. a.
circ. detimp + principal
ă
+ compl. indirect
ă
+ principal
ă
+ compl. indirect
ă
+ compl. indirect
ă
+ circ.de mod;
b.
atributiv
ă
+ principal
ă
+ compl. direct
ă
+ principal
ă
+ compl. direct
ă
+ compl.direct
ă
+ circ. de mod;
c.
atributiv
ă
+ principal
ă
+ compl. indirect
ă
+ principal
ă
+ compl.indirect
ă
+ compl. indirect
ă
+ circ. de timp;
d.
alt
ă
interpretare.
 B. Marca
 ţ 
i r 
ă
 spunsul corect:
 5.
 
Fie enun
ţ
urile: (1)
 Pe care ai pariat?
(2)
 Nu
 ş
tiu pe cine a v
ă
 zut la
 ş
trand.
(3
 ) De ce te-ai sup
ă
rat pe mine? (4)
 Ş 
i pe tine te-a rugat s
ă
-i împrumu
 ţ 
i bani?
(5)
 Pe mine s
ă
nuconta
 ţ 
i!
Cuvintele subliniate au func
ţ
ia de
:
a.
compl. directe în (2), (4), compl. indirecteîn (1), (3), (5);
b.
compl. directe în (1), (2), (4), compl. indirecte în (3), (5);
c.
compl.directe în toate enun
ţ
urile;
d.
compl. indirecte în toate enun
ţ
urile.
6.
 
Fie enun
ţ
urile:
(1) Mi-am cump
ă
rat un pix 
 ş
i dou
ă
caiete. (2) O singur 
ă
palm
ă
i-a dat.(3) Mai e o zi pân
ă
la examen. (4) Pache
 ţ 
elul cost 
ă
un euro.
Cuvintele subliniate sunt: a.
 art. nehot. în (3), num. card. în (1), (2), adj. pron. nehot. în (4);
b.
art. nehot. în toateenun
ţ
urile;
c.
num. card. în toate enun
ţ
urile;
d.
num. card. în (1), (3), (4), adj. pron. nehot. în(2).
C. Marca
 ţ 
i varianta corect 
ă
de analiz 
ă
gramatical 
ă
a cuvintelor subliniate din enun
 ţ 
urilede mai jos:
7.
 
Pune
ş
aua pe cal
ş
i d
ă
-i b
ă
taie! a.
subst., Ac. /compl. circ. de loc;
b.
subst., Ac. / compl.direct;
c.
subst., Ac. / compl. indirect;
d.
alt
ă
interpretare.
8.
 
Chiar nu po
ţ
i fi
ş
i tu m
ă
car o dat
ă
sigur pe tine? a.
adv. de mod / nume predicativ;
b.
 adj., N. / nume predicativ;
c.
adv. de mod / f 
ă
ă
func
ţ
ie sintactic
ă
autonom
ă
(= face parte dinloc. verbal
ă
 
a fi sigur 
 
);
d.
alt
ă
interpretare.
9.
 
Cum nu-i din Ardeal, nu se prea pricepe la calitatea
ţ
uicii. a.
adv. rel. de mod / circ.de mod;
b.
conj. subord. cauzal
ă
(= cum „cauzal”) / f 
ă
ă
func
ţ
ie sint.;
c.
adv. rel. de cauz
ă
/circ. de cauz
ă
;
d.
adv. rel. de mod cu val. cauzal
ă
/ circ. de cauz
ă
.
 
10.
 
Bogat cum e, î 
ş
i permite cam multe. a.
adv. rel. de mod / nume predicativ;
b.
conj.subord. cauzal
ă
(cum "cauzal") / f 
ă
ă
func
ţ
ie sint.;
c.
adv. rel. de cauz
ă
/ compl. circ. decauz
ă
;
d.
adv. rel. de mod cu val. cauzal
ă
/ compl. circ. de cauz
ă
.
11.
 
N-am în
ţ
eles niciodat
ă
cum po
ţ
i fi tu mereu posomorât
ş
i totu
ş
i atât de apreciat. a.
 verb, infinitiv, d. pasiv
ă
/ compl. direct;
b.
adj. part., sg., masc., N. / nume predicativ;
c.
adj. part., sg., masc., N. / compl. circ. de mod;
d.
alt
ă
interpretare.
12.
 
F
ă
cându-i-se foame dup
ă
atâta drum, a tras la un motel. a.
subst., N. / nume predicativ;
b.
subst., Ac. / compl. direct;
c.
subst., N. / subiect;
d.
alt
ă
interpretare.
13.
 
Nu-
ţ
i st
ă
bine cu p
ă
l
ă
rie. a.
pron. pers., f. neacc., D. / compl. indirect;
b.
pron. refl., f.neacc., D. / f 
ă
ă
func
ţ
ie sintactic
ă
;
c.
pron. pers., f. neacc., D. / subiect (excep
ţ
ie de lasubiectul în N.);
d.
alt
ă
interpretare.
14.
 
E unanim acceptat c
ă
politica nu e o treab
ă
u
ş
oar
ă
. a.
verb, ind. prez., d. pasiv
ă
/ pred.verbal;
b.
verb cop., impers. + nume pred. (adv. de mod, prov. din part.) / pred. nominal;
c.
 verb cop., impers. + nume pred. (adj. part., sg., masc., N.) / pred. nominal;
d.
alt
ă
interpretare.
15.
 
Tare i-i greu românului cu atâtea impozite! a.
adv. de mod / compl. circ. de mod;
b.
 adj., N. / nume predicativ;
c.
adv. de mod (parte component
ă
a unei loc. verbale) / pred.verbal (împreun
ă
cu –i
 
)
d.
alt
ă
interpretare.
16.
 
Poate o s
ă
plou
ă
iar zile în
ş
ir. a.
adv. predicativ / pred. verbal;
b.
adv. de mod / circ. demod;
c.
verb pred., impers. (pers. a III-a sg.) / pred. verbal;
d.
adv. de mod / f 
ă
ă
func
ţ
iesintactic
ă
.
17.
 
Cel
ǎ
lalt prieten al vostru nu m
ǎ
intereseaz
ǎ
. a.
pron. pos., N. / atr. pron.;
b.
adj. pron. pos., Ac. / atr. adj.;
c.
adj. pron. pos., N. / atr. adj.;
d.
pron. pos., G. / atr. pron. gen.
18.
 
Spune-mi care carte ziceai c
ă
te-ar interesa din cele expuse. a.
pron. rel., N. / subiect;
b.
pron. rel., Ac. / compl. direct;
c.
adj. pron. rel., Ac. / atr. adj.;
d.
adj. pron. rel., N. / atr. adj.
19.
 
Cartea profesorului Popescu a avut un mare succes de libr
ă
rie. a.
subst. propriu, G. /atr. subst. gen.;
b.
subst. propriu, N. / atr. subst. apozi
ţ
ional (= apozi
ţ
ie neizolat
ă
);
c.
subst. propriu cu valoare adjectival
ă
, N. / atr. adj.;
d.
alt
ă
interpretare.
20.
 
Ioane, vezi c
ă
 
ţ
i-ai parcat ma
ş
ina în loc nepermis! a.
pron. refl., D. / atr. pron. datival(= în dativ);
b.
pron. refl., D. / compl. indirect;
c.
pron. refl., D. / f 
ă
ă
func
ţ
ie sintactic
ă
(=marc
ă
a diatezei reflexive);
d.
pron. pers., D. (posesiv) / atr. pron. datival (= în dativ).
21.
 
De astea nu-mi mai trebuie, c
ă
am deja suficiente. a.
pron. dem., N. / subiect;
b.
pron.dem., Ac. cu prep. / atr. pron. prep.;
c.
adj. pron. dem., Ac. / atr. adj.;
d.
pron. nehot., Ac. cu prep. / atr. pron. prep.
22.
 
To
ţ
i au votat împotriv
ă
-
ţ
i. a.
pron. pos., D. cu prep. / compl. indirect;
b.
pron. pers., D.cu prep. / compl. indirect;
c.
pron. pers., G. cu prep. / compl. indirect;
d.
alt
ă
interpretare.
23.
 
Înainte de a fi venit tu, credeam c
ă
totul e pierdut. a.
verb pred., inf. cu val. deconjunctiv, perfect / pred. verbal;
b.
verb nepred., inf., perfect / circ. de timp;
c.
verb pred.,inf., perfect / circ. de timp;
d.
alt
ă
interpretare.
24.
 
Uite c
ă
a venit
ş
i domnul Escu! a.
interjec
ţ
ie (predicativ
ă
), pers. a II-a sg. / pred. verbal;
b.
verb predicativ, imperativ, pers. a II-a sg. / pred. verbal;
c.
adverb predicativ (provenit dinverb) / pred. verbal;
d.
alt
ă
interpretare.
25.
 
Jos cu ai vo
ş
tri, tr
ă
iasc
ă
ai no
ş
tri! a.
verb pred., indic. prezent / pred. verbal;
b.
verb pred., imperativ, pers. a III-a pl. / pred. verbal;
c.
verb pred., conjunctiv prez., pers. a III-a pl./ pred. verbal;
d.
alt
ă
interpretare.
 
26.
 
Mersul alene este odihnitor. a.
subst. derivat, Ac. / atr. subst.;
b.
adv. de mod / compl.circ. de mod;
c.
adj. invar., N. / atr. adj.;
d.
alt
ă
interpretare.
27.
 
Î
ţ
i mai aminte
ş
ti de Stamate, unul din Constan
ţ
a, care avea mereu probleme cudin
ţ
ii? a.
pron. nehot., N. / apozi
ţ
ie;
b.
pron. nehot., Ac. (cu prep. subîn
ţ
eleas
ǎ
) / atr. subst. prep.;
c.
pron. nehot., Ac. (cu prep. subîn
ţ
eleas
ǎ
) / apozi
ţ
ie;
d.
adj. pron. nehot., N. / atr. adj.
28.
 
Am stat de vorb
ă
cu p
ă
rin
ţ
ii amândurora. a.
num. colectiv cu val. subst., G. / atr.subst. gen.;
b.
num. colectiv cu val. adj., G. / atr. adj.;
c.
num. colectiv cu val. subst., D. / atr.subst. datival (= în dativ);
d.
alt
ă
interpretare.
29.
 
Îi dai tu lui nenea un pahar cu ap
ă
? a.
pron. pers., D. / compl. indirect;
b.
pron. pos., D./ compl. indirect;
c.
art. hot. proclitic / f 
ă
ă
func
ţ
ie sintactic
ă
;
d.
alt
ă
interpretare.
30.
 
Pe motivul c
ă
întârzie autobusele, întârzie
ş
i el la serviciu. a.
loc. conj. subord. cauzal
ă
 /
ă
ă
func
ţ
ie sintactic
ă
;
b.
loc. conj. subord. (introduce o compl. indirect
ă
) /
ă
ă
func
ţ
iesintactic
ă
;
c.
subst., Ac. cu prep. (compl. circ. de cauz
ă
) + conj. c
ă
;
d.
alt
ă
interpretare.
31.
 
Discu
ţ
iile cu ai mei au fost destul de tensionate. a.
pron. pers., Ac. cu prep., pl. / atr. pron. prep.;
b.
pron. pos., Ac. cu prep., pl. / atr. pron. prep.;
c.
pron. pos., G. cu prep., pl. / atr. pron. prep.;
d.
pron. pos., Ac. cu prep., pl. / compl. indirect.
32.
 
Din p
ă
cate, numai câ
ţ
iva dintre ai no
ş
tri s-au calificat. a.
pron. pos., Ac. cu prep. /compl. indirect;
b.
pron. pos., Ac. cu prep. / atr. pron. prep.;
c.
adj. pron. pos., N. / atr. adj.;
d.
 alt
ă
interpretare.
33.
 
Pentru a se face auzit acest punct de vedere, a consumat mult
ǎ
cerneal
ǎ
. a.
adj. part.,Ac. / compl. circ. de mod;
b.
adj. part., N. / compl. circ. de mod;
c.
adj. part., N. / nume predicativ;
d.
adv. de mod / nume predicativ.
34.
 
De bun
ǎ
seam
ǎ
c
ǎ
m-ai sup
ǎ
rat. a.
loc. adv. pred. / pred. verbal;
b.
loc. adv. de mod /compl. circ. de mod;
c.
loc. adv. de mod / nume predicativ;
d.
loc. adv. de mod / f 
ǎ
ǎ
 func
ţ
ie sint. autonom
ǎ
(= component
ǎ
a loc. conj. de bun
ǎ
seam
ǎ
c
ǎ
 
).
35.
 
Pentru fiecare grup
ǎ
a fost numit câte un responsabil. a.
art. nehot. / f 
ǎ
ǎ
func
ţ
iesintactic
ǎ
;
b.
num. card. cu val. adj., N. / atr. adj.;
c.
adj. pron. nehot., N. / atr. adj.;
d.
alt
ǎ
 interpretare.
 D. Marca
 ţ 
i varianta corect 
ă
de r 
ă
 spuns:
36.
 
Fie enun
ţ
ul:
 Nu-mi priii cea ce eu însemi auzi-i de la cei doi mini 
 ş
trii ai no
 ş
trii,
 ş
i-mi 
ă
dui seama c
ă
 , de
 ş
i sunt integri, nu te agreaz 
ă
 
 ş
i nici nu te vor agrea vreodat 
ă
. Acestacon
ţ
ine: a.
cinci gre
ş
eli;
b.
 
ş
ase gre
ş
eli;
c.
 
ş
apte gre
ş
eli;
d.
opt gre
ş
eli.
37.
 
Fie enun
ţ
ul:
 D
ă
-i zor frate, c
ă
-i deja târziu, a
 ş
trii au apus, iar mie mi-i c
ă
se înnoreaz 
ă
 
 ş
i, nemai putându-i ajunge pe camionagii, ne vom r 
ă
ă
ci.
Acesta con
ţ
ine:
 
a.
nicio gre
ş
eal
ă
;
b.
o gre
ş
eal
ă
;
c.
dou
ă
gre
ş
eli;
d.
trei gre
ş
eli.
 
38.
 
Fie enun
ţ
ul:
 De ce m
ă
-nfuri, domnule, c
ă
eu m
ă
-nfuriu rar, dar câte odat 
ă
mi-i-i destul 
 ş
i mie s
ă
m
ă
prefac c
ă
mi-ar place ce-mi faci?
Acesta con
ţ
ine: a.
cinci gre
ş
eli;
b.
 
ş
ase gre
ş
eli;
c.
patru gre
ş
eli;
d.
 
ş
apte gre
ş
eli.
39.
 
Fie enun
ţ
ul:
 Nu mi-i-i tot una dac
ă
 
 ş
tii sau nu
 ş
ti s
ă
scrii, c
ă
 , profesor de gramatic
ă
  fiind, mi-i se rupe inima când v
ă
d atâtea gre
 ş
eli de ortografie.
Acesta con
ţ
ine: a.
cincigre
ş
eli;
b.
 
ş
ase gre
ş
eli;
c.
patru gre
ş
eli;
d.
trei gre
ş
eli.
40.
 
Cuvintele
 plâns
(= plânset)
ş
i (am)
 plâns
(= verb, indic. perfect compus, pers. I, sg.)sunt: a.
omonime totale;
b.
omonime par 
ţ
iale;
c.
omonime morfologice (omoforme);
d.
nusunt omonime.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->