Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
mermer+işletme+projesi

mermer+işletme+projesi

Ratings: (0)|Views: 949 |Likes:
Published by Abdullah Aközel

More info:

Published by: Abdullah Aközel on Jan 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2012

pdf

text

original

 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞIMaden İşleri Genel Müdürlüğü’neANKARA
KONU:20055339 Arama ruhsat numaralı II Grup (Doğaltaş- Mermer) sahası İşletme ProjesiHakkında.Adıma kayıtlı bulunan Kayseri ili sınırları dahilindeki: AR=20055339 ruhsat numaralı(ER=3069660) II. Grup (Doğaltaş – Mermer) ruhsatı sahası için, 3213 sayılı Maden Kanunun 24maddesinin hükmü gereğince hazırlanan İşletme Projesi ve ilgili evraklar ekte sunulmuştur.Gerekli tetkikin yapılarak tarafımıza II. Grup (Doğaltaş – Mermer) İşletme Ruhsatının veİğnimbirit Tüf İşletme İzninin 10 yıllık olarak verilmesi konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim.
Saygılarımla
Mazhar SAKARYA
ADRES :
Alpaslan Mah. Emel Sokak Alpaslan Apt. 4/10Malikgazi/KAYSERİ
Ekleri :
1- 2 Adet İşletme Projesi2- 2 Adet I. Dönem Arama Faaliyet Raporu3- 1 Adet Maden Müh.ve Jeo Müh İmza Sirküsü5- 2 Adet Sahanın Son durumunu gösterir İmalat Haritası Plan Ve Kesitleri6- 2 Adet Jeoloji Haritası Plan Ve Kesitleri8- 1 Adet Ruhsat Sahibinin İmza Sirküsü9- 1 Adet İşletme Ruhsatı Talep Harcı Makbuzu10- 1 Adet Maden Müh. 1 Adet Jeo. Müh. Oda Kimlik Fotokopileri
 
KAYSERİ İLİ BÜNYAN İLÇESİ BURHANİYE KÖYÜ AR=20055339ARAMA RUHSATLI II. GRUP (DOĞALTAŞ-MERMER) SAHASIİÇİN HAZIRLANAN İŞLETME PROJESİ
Halen ev inşaatı, mihrap, minare, şömine, mezar, tarihi bina restorasyonu işlerinde kullanılanve beyaz renkli Kayseri taşının iç ve dış dekorasyon amaçlı kullanılmasını bu proje ilesağlayacaktır
BÖLÜM-1RUHSAT BİLGİLERİ:
I.1 Ruhsat Sahasının:
İli:Kayseriİlçesi:BünyanBeldesi:-------Köyü:BurhaniyeMevkii:UzunkaşRuhsat Numarası:20055339 Arama RuhsaRuhsat Grubu :II. GrupMaden cinsi:(Doğaltaş Mermer) Arama Ruhsatı
1.2.Ruhsat Sahibinin:
Adı Soyadı:Mazhar SAKARYAAdres:Alpaslan Mah. Emel Sokak Alpaslan Apt. 4/10Melikgazi/KAYSERİVergi Dairesi ve Vergi Numara:Erciyes V. D=7400012716Tel, Faks, e-mail, internet adresi:0 352 … … .. (Sabit Tel) 0 … … .. …(Cep) 
1.3 Ruhsat Sınır Koordinatları ve Alanı:
Paftalar: Kayseri L 35 b1
Aşağıda ruhsatın kapladığı alanı gösterir koordinatlar verilmiştir; Tablo – 1 Ruhsat Alanı Koordinatları
NoktaNoSağa (Y)Yukarı (X)1
07 39 32543 14 250
2
07 40 32543 142 50
3
07 40 32543 13 250
4
07 39 32543 13 250
 
Ruhsat Alanı:100Hk.
1.4 Yer Bulduru Haritası:
 
Açıklama
:
 Ruhsat sahasını yerleşim yerleriyle, sahada çalışma yapılan bölgeleri gösteren uygunölçekli bir harita hazırlanacaktır 
. Ekte verilmiştir.Proje alanına ; Sivas yolu 15. km. de Malatya-Maraş yolu ile Sivas yol kavşağındanSivas Devlet karayolu istikametindeki karayolundan sarımsaklı köyüne varılır. Buradan ayni yol iledevam edilerek 1350Rk Lale beli aşılmasından sonra sola dönülerek ulaşılabilmektedir. Ruhsatsahasının bulunduğu alan çevresinde yerleşim birimi olmayıp susuz tahıl tarımları yapılmaktadır.Ekilmeyen alanlar ise bahar aylarında küçükbaş hayvan otlatmada kullanılmaktadır. Ruhsat alanıiçerisinde ekli haritalarda belirtilen işletme alanının en yakın yerleşim birimi bulunmamaktadır.Burhaniye köyü (3 km.) mesafededir. İşletilmesi planlanan alan genel olarak Kuzey batıya doğrueğimli bir topografyaya sahiptir (Eğim %5-10 arasındadır). 
1.5 Talep Edilen İşletme İzin Koordinatları ve alanı:Açıklama:
İşletme izni görünür rezervin ortaya çıkarıldığı alanlar için talep edilecektir. Bu alanişletme ruhsatı ve yapılmış jeolojik harita üzerine gösterilecektir.Arazide formasyon sınırını takip eden alandır. Doğaltaş-Mermer İşletme izni alanı:54.71Hk.Üretimin yapılacağı alan aşağıdaki koordinatlarla çevreli alan hazinesi alan olup iş makineler yardımı ile ocak ağzı açılmıştır. Jeoloji haritasında taralı alan olarak işlenmiştir.tamamı hazine arazisi olan olan 10hk. alan üretime hazırlanmıştır. Bu alanda sahipli alan olmadığı gibitamamen tarım dışı bir alanı oluşturmaktadır.Açılan Ocak KoordinatıY (Sağa)X (Yukarı)
BÖLÜM- IIPROJE İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER  2.1 Kuruluş Yeri:Açıklama:
 Projenin yatırım ve faaliyet yeri belirtilecektir 
 .
 
Proje 3213 Sayılı Maden Kanununda ve bazı kanunlarda değişiklik yapan 5177 sayılı kanungereği yapılan müracaatımıza verilen bir hak olup yasal işlemleri tamamlanarak ruhsatımın 23.08.2005
NoktaNoSağa (Y)Yukarı (X)1
07 39 32543 14 250
2
07 40 32543 142 50
3
07 40 32543 13 250
4
07 39 32543 13 250
NoktaNoSağa (Y)Yukarı (X)1
07 39 32543 14 250
2
07 40 32543 142 50
3
07 40 32543 13 250
4
07 39 32543 13 250

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Halil Ersin liked this
slymngnr liked this
Nazım Bilici liked this
Mlk Hatipoğlu liked this
Mehmet Kabas liked this
Mehmet Kabas liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->