Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
con soalan & jwpn Geo1

con soalan & jwpn Geo1

Ratings:
(0)
|Views: 219|Likes:
Published by MAMAHANI

More info:

Published by: MAMAHANI on Jan 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2014

pdf

text

original

 
Soalan:
a)Apakah yang dimaksudkan dengan Imbangan Hidrologi?.(10Markah)b)Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi imbangan air negatif.(15 Markah)Pendekatan Jawapan:a)Konsep Imbangan Hidrologi. 
I
mbangan hidrologi atau imbangan air boleh dikaji daripadapelbagai skala samada skala makro atau skala mikro. Pada asasnyaimbangan hidrologi adalah jumlah air yang diterima di satu-satukawasan (INPUT) adalah
sama banyaknya
dengan yang disimpan(STORAN) dan yang dikeluarkan dari kawasan tersebut (OUTPUT).Secara formula imbangan air boleh ditulis seperti berikut:
IA : I = O S.
 Dimana;IA = Imbangan Air.I = Input Air yang masuk di sesebuah kawasan.O = Output air yang keluar dari kawasan tersebut.S = Perubahan storan atau simpanan yang dialami.
Pada skala makro atau skala global input air yang diterima olehseluruh permukaan bumi datangnya daripada kerpasan seperti hujantermasuk hujan batu,salji, embun dan lain-lain. Outputnya pula adalahwap-wap air yang dikeluarkan melalui sejat-peluhan iaitu kombinasiantara sejatan di permukaan air, sejatan dari lembapan tanih dan jugapepeluhan oleh tumbuhan di samping air yang diguna oleh manusiadan haiwan. Manakala storannya adalah yang disimpan di dalamakuifer sebagai air bawah tanah dan juga simpanan permukaanseperti di dalam tasik,sungai,kolam serta simpanan terbesar iaitu laut.Dalam konteks skala mikro, konsep imbangan air boleh dikajiseperti di sebuah kawasan lembangan saliran atau di satu kawasantadahan hujan. Dalam hal ini input air juga datangnya daripada hujanatau dari lembangan saliran yang bersebelahan dengannya. Airtersebut akan disimpan di dalam sistem saliran
 
(sungai),tasik,kolam,paya,empangan dan lain-lain takungan yang adadi dalam kawasan tadahan berkenaan selain daripada simpanan kekalsebagai air bawah tanah. Outputnya pula dikeluarkan oleh prosessejat-peluhan, diguna oleh tumbuhan serta haiwan,diluahkan (discas)oleh sungai ke laut di samping yang diguna oleh manusia. Di antaracontoh-contoh kawasan tadahan yang popular pada masa kini ialahseperti kawasan tadahan Langat dan kawasan tadahan Semenyihyang terletak di Selangor. Imbangan air pada skala mikro ini sentiasaberubah-ubah. Oleh sebab itu konsep keseimbangannya dipanggilsebagai “
Keseimbangan Dinamik 
” bukannya statik. Ini bermaknadalam jangkamasa tertentu nilai Input (I), Storan (S) dan Output (O)akan berubah-ubah hasil daripada perubahan semulajadi atau diubaholeh manusia atau kombinasi antara kedua-duanya.
b)Faktor-faktor yang mempengaruhi imbangan air negatif.
Imbangan air negatif boleh ditakrifkan sebagai kekurangan air ( fenomenakemarau) iaitu kadar sejatan melebihi daripada kerpasan (hujan) yang turun. Faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan kemarau atau kekurangan air di sesuatu tempat ini boleh ditinjau dalam konteks faktor semulajadi dan juga tindakan manusia. Antaranya:
Faktor Semulajadi:1.Fenomena El-Nino
. El-Nino dikaitkan dengan kenaikan suhulautan Pasifik yang berupaya mengubah, melemah dan menghentikantiupan angin timuran yang selama ini membawa hujan yang lebat diSemenanjung Malaysia. Hujan telah turun di lautan dan bukannya dikawasan yang sepatutnya iaitu di daratan. Akibatnya kemarau yangberpanjangan melanda negara semenjak september 1997 lagi. Suhuyang panas menyebabkan udara menjadi lebih kering (dry air),lembapan tanih dan akuifer kekurangan air serta proses transpirasitumbuhan berkurangan sekaligus mengurangkan peratus kelembapanudara dan kebarangkalian untuk turunnya hujan adalah amat tipissekali. Hal ini akan menyebabkan simpanan air di kawasan tadahanakan berkurangan dan seterusnya mengurangkan bekalan air/krisisair. Sebagai contoh boleh dilihat pada jadual di bawah berkaitandengan kekurangan hujan akibat El-Nino di kawasan EmpanganLangat dan Klang Gates, Selangor semasa tempoh El-Nino di Malaysia1997 – 1998.
Perbandingan Purata Taburan Hujan (Jan - Mac) Antara Tahun 1997dengan 1998 dalam Unit (mm) Di Empangan Langat dan Klang Gates.Empangan Purata Taburan Hujan (Jan - Mac) Dalam Unit mm.
1997
1998
% BerkurangLangat 123.46 40.9 67%Klang Gates 148.60 90.0 39%
 
P
engurangan input hujan di kawasan tadahan Langat dan Klang Gatesini jelas sekali telah mempengaruhi kapasiti storan air bawahtanahnya sehingga sungai-sungai yang mengalir di kawasan tersebuttidak mempunyai bekalan air yang mencukupi. Keadaan ini pastinyaakan menurunkan simpanan air di kedua-dua buah empanganberkenaan hingga ke paras kritikal.
Faktor Tindakan Manusia:W
alaupun El-Nino sering dipersalahkan dalam kes kekuranganair/kemarau di Malaysia pada tahun 1997, tetapi tindak tandukmanusia juga tidak boleh diketepikan. Sebagai contoh dalam kesnegeri Selangor. Memang tidak dapat dinafikan negeri Selangoradalah sebuah negeri yang paling pesat pembangunannya diSemenanjung Malaysia. Tuntutan pembangunan yang terlalumendesak telah menyebabkan hutan-hutan diteroka dengan rakus,bukit-bukit digondolkan untuk pembinaan petempatan,industri danlain-lain sehingga manusia terlupa tentang peri pentingnyakeseimbangan air dan kitar hidrologi dikekalkan. Dengan perkataanyang mudah pada peringkat ini manusia telah menolak konsep
“Pembangunan Lestari”.
Sebagai contoh di dalam kes kegiatanpembalakan di Hutan Simpan Sungai Lalang, Semenyih Selangor yanghanya terletak dalam lingkungan 3.5 kilometer dari kawasan tadahanSemenyih. Akviti pembalakan tersebut jelas mempengaruhipenurunan air di empangan Semenyih. Menurut Prof.Madya Dr.MohdAli Hassan, Pensyarah Jabatan Geologi Universiti Malaya
“Sekitar 10 kmdari kawasan tadahan sebenarnya bertindak sebagai zon penampan (Buffer Zone) untuk menjamin bekalan air yang berterusan kepada kawasan tadahandan seterusnya kepada sungai dan empangan. Pembalakan seharusnyadijalankan di luar daripada zon 10 km ini. Di negara Maju seperti Perancissebarang pembalakan hanya dibenarkan pada
 
zon 20 km dari kawasantadahan
”. Zon penampan ini amat penting dan sensitif kerana iabertindak sebagai tempat penyelamat, menakung dan menyimpan airbawah tanah untuk dibekalkan secara tetap kepada sungai menerusiedaran air bawah tanah. Hutan-hutan di kawasan ini berfungsi untukmemintas dan menyusupkan air hujan ke dalam tanah lalu disimpandi dalam sistem akuifer. Sistem akuifer juga bertindak sebagai konduituntuk membolehkan air mengalir menuju ke sungai,tasik,kolam danempangan yang ada dalam kawasan tadahan tersebut. Justeru apabilapembalakan dijalankan di dalam zon penampan ini ia akanmemusnahkan sistem akuifernya sekaligus menggangu kapasitistoran air bawah tanah.
S
elain daripada itu pokok-pokok di dalam kawasan ini jugamenjalankan proses transpirasi membebaskan wap-wap air ke udara,menjamin kelembapan udara berterusan bagi membentuk awan gunauntuk menurunkan hujan di kawasan tadahan tersebut. Tegasnya

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Nur Hafizah Khani liked this
Asmawi Bin Abdullah liked this
qianqian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->