Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
50Activity

Table Of Contents

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU VS FOXPRO
BÀI 1: GIỚI THIỆU
I.Hệ quản trị csdl
II.Mô hình dữ liệu quan hệ
III.Bài toán quản lý
BÀI 2: TỔNG QUAN VỀ FOXPRO VÀ VISUAL FOXPRO
I.Giới thiệu
II.Khởi động Visual Foxpro
III.Thoát khỏi VS FoxPro:
CHƯƠNG II: XÂY DỰNG PROJECT VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU NG PROJECT VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU
BÀI 1: CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA NGÔN NGỮ
III. Kí hiệu comment:
IV. Lệnh của Visual Foxpro
V. Một số lệnh trực tiếp của Visual Foxpro
VI.Kiểu dữ liệu
VII. Charater (C):
VIII. Date and DateTime
IX. Currency
X. Logic
XI. Numeric
XII. Memo
XIII. General
XIV.Các phép toán
XIX.Biểu thức
XXI.Lệnh và chương trình
BÀI 2: XÂY DỰNG PROJECT
I.Tạo mới một Project
XXII.Cửa sổ Project (Project Manager)
BÀI 3: XÂY DỰNG DATABASE VÀ CÁC TABLES
XXIII.Tạo Database
XXIV.Bảng dữ liệu (Table)
XXV.Tạo bảng
XXVI.CÁC LỆNH CƠ BẢN TRÊN FILE DBF
XXVII.Thao tác với cấu trúc bảng
Xem cấu trúc bảng
Sửa cấu trúc bảng:
Sao chép bảng
CHƯƠNG III: SẮP XẾP, TÌM KIẾM, THỐNG KÊ
I.Sắp xếp
1.Sắp xếp theo chỉ mục
2.Lập chỉ mục IDX cho bảng dữ liệu
3.Một số lệnh liên quan
XXVIII.Tìm kiếm
Tìm kiếm tuần tự
Tìm kiếm sau khi đã lập chỉ mục
XXIX.THỐNG KÊ
Đếm số lượng bản ghi
XXXII.Làm việc với nhiều bảng
Vùng làm việc
Liên kết giữa các bảng
Một số hàm và lệnh khác
Một số hàm
Một số lệnh khác
Một số hàm thông dụng
CHƯƠNG IV: QUERIES VÀ VIEWS
I.Thiết lập quan hệ giữa các bảng
XXXIII.Tạo các queries
CHƯƠNG V: LẬP TRÌNH TRÊN VISUAL FOXPRO
I.Chương trình
II.Soạn thảo chương trình
XXXIV.Các thủ tục và hàm do người sử dụng tự tạo
XXXV.Biến nhớ
XXXVI.Các cấu trúc điều khiển chương trình
I.Khái niệm lập trình hướng đối tượng
XXXVII.Lập trình trên Windows
XXXVIII.FORM
1.Quản lý form
2.Truy cập đến các đối tượng trên form
3.Thuộc tính của đối tượng (Properties)
4.Phương thức của đối tượng (Methods)
5.Sự kiện của đối tượng
6.Tạo form thông qua Wizard
7.Tạo form thông qua thiết kế
8.Một số thuộc tính của FORM
9.Một số sự kiện (Event) thường sử dụng của Form
10.Một số phương thức (Methods) thường sử dụng của Form
XXXIX.Data Environment
XL.Tạo giao diện Single – Multiple Document
CHƯƠNG VII: REPORT
XLIII.Khái niệm
XLIV.Tạo Report bằng Wizard
XLV.Tạo Report bằng REPORT DESIGNER
XLVI.Các control trên Report
I.TẠO MENU
XLVII.Tạo menu hệ thống
XLVIII.Tạo menu hệ thống thông qua Menu Designer
XLIX.Quản lý đề án
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
notes

notes

Ratings: (0)|Views: 26,502|Likes:
Published by urglyduck

More info:

Published by: urglyduck on Jan 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/08/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 25 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 29 to 67 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 71 to 105 are not shown in this preview.

Activity (50)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Vo Trung Truc liked this
Vo Trung Truc liked this
Lê Kiên liked this
Điêu Huyền liked this
Điêu Huyền liked this
Điêu Huyền liked this
Vo Trung Truc liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->