Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
26Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sociologia Comunicarii

Sociologia Comunicarii

Ratings: (0)|Views: 1,477 |Likes:
Published by purdea alina

More info:

Published by: purdea alina on Jan 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2013

pdf

text

original

 
 1
SOCIOLOGIA COMUNIC
Ă
RII
Conf.univ dr Constantin Hariuc
CUPRINSCUPRINS..................................................................................................................................1
 
 I. SOCIETATE
 Ş 
 I COMUNICARE..........................................................................................4
 
1. Repere istoriografice ale comunic
ă
rii în evolu
ia societ
ă
ii umane...............................................4
 
1.1. Epoca semnelor
 ş
i semnalelor
...................................................................................................................4
 
1.2. Epoca vorbirii
 ş
i a limbajului
....................................................................................................................5
 
1.3. Epoca scrisului
...........................................................................................................................................5
 
1.3.1. Pictogramele conven
  
ionalizate
.........................................................................................................5
 
1.3.2. Scrierea fonetic
ă 
.................................................................................................................................6
 
1.3.3. Suporturi pentru scris
.........................................................................................................................6
 
1.3.4. Consecin
  
e ale descoperirii scrisului
.................................................................................................6
 
1.4. Epoca tiparului
...........................................................................................................................................6
 
1.5. Epoca mijloacelor comunic
ă
 rii de mas
ă
...................................................................................................7
 
2. Spa
iile comunic
ă
rii în câmpul social...............................................................................................7
 
 II. PREOCUPARI IN SOCIOLOGIE PENTRU STUDIUL COMUNICARII..........................9
 
1. Comunicarea - obiect de studiu al sociologiei..................................................................................9
 
2. Modele
ş
i teorii sociologice..............................................................................................................10
 
 2.1. Clasificarea modelelor teoretice ale comunic
ă
 rii
....................................................................................10
 
 2.2. Modele sociologice ale comunic
ă
 rii
........................................................................................................11
 
 2.3. Teorii sociologice ale comunic
ă
 rii interumane
.......................................................................................13
 
3.Orient
ă
ri în definirea conceptului
ş
i în cercetarea comunic
ă
rii...................................................19
 
 3.1. Orient
ă
 ri în cercetarea comunic
ă
 rii verbale, nonverbale
 ş
i organiza
  
ionale
.........................................19
 
 3.2. Orient
ă
 ri în studiul comunic
ă
 rii de mas
ă
...............................................................................................19
 
 III. FUNDAMENTELE SOCIALE ALE COMUNIC 
 Ă 
 RII.....................................................23
 
1 Factorii sociali care fac posibil
ă
dobândirea capacit
ă
ii de a comunica a oamenilor.................23
 
2. Factorii sociali care influen
eaz
ă
desf 
ăş
urarea proceselor comunica
ionale..............................24
 
 2.1. Rolul actorilor comunic
ă
 rii
.....................................................................................................................24
 
2.1.1. Rolurile
 ş
i statusul social
.......................................................................................................................24
 
2.1.2. Prejudec
ă 
i
 ş
i stereotipuri
......................................................................................................................25
 
 2.2. Factori care influen
  
eaz
ă
codul 
 ş
i canalul de comunicare
.....................................................................25
 
2.2.1. Alegerea canalului de comunicare
.........................................................................................................25
 
 2.2.2. Rolul actorilor
.......................................................................................................................................26
 
 2.3. Factorii de context
 ş
i de mediu
................................................................................................................26
 
2.3.1. Rolul contextului material
 ş
i temporal
...................................................................................................26
 
2.3.2. Rolul contextului social
..........................................................................................................................26
 
2.3.3. Rolul contextului cultural
 ş
i ideologic
...................................................................................................26
 
 IV. CONEXIUNILE DINTRE SOCIALIZARE
 Ş 
 I COMUNICARE.......................................28
 
1. Despre socializare.............................................................................................................................28
 
2. Socializare - comunicare sau comunicare - socializare?...............................................................29
 
3. Comunicarea de mas
ă
(mijloacele care o fac posibil
ă
) ca agent al socializ
ă
rii...........................31
 
V. COMUNICAREA ÎN ORGANIZA
 
 II................................................................................34
 
1. Organiza
iile, spa
ii de desf 
ăş
urare a comunic
ă
rii........................................................................34
 
1.1. Particularit
ă 
i ale comunic
ă
 rii în organiza
  
ii.
.........................................................................................34
 
1.2. Scopurile comunic
ă
 rii în organiza
  
ii
.......................................................................................................35
 
 
 2
1.3. Impactul structurilor organiza
  
ionale asupra proceselor comunica
  
ionale (cum influen
  
eaz
ă
  organiza
  
iile comunicarea).
............................................................................................................................36
 
1.4. Roluri speciale de comunicare în organiza
  
ii
..........................................................................................37
 
1.5. Bariere comunica
  
ionale în organiza
  
ii
...................................................................................................38
 
2. Impactul tehnologiilor informa
ionale asupra comunic
ă
rii din organiza
ii...............................39
 
3. Influen
a globaliz
ă
rii asupra proceselor comunica
ionale în organiza
ii....................................40
 
VI. POSIBILITATEA
 Ş 
 I UTILITATEA GESTION 
 Ă 
 RII COMUNIC 
 Ă 
 RII ÎN ORGANIZA
 
 II  .................................................................................................................................................41
 
1. Necesitatea gestion
ă
rii comunic
ă
rii în organiza
ii.........................................................................41
 
2. Probleme ale gestion
ă
rii comunic
ă
rii în organiza
ii......................................................................42
 
3. Modalit
ă
i de gestionare a comunic
ă
rii..........................................................................................43
 
4. Instituirea
ş
i func
ionarea activit
ă
ilor de rela
ii publice.............................................................44
 
 4.1. Conceptul de rela
  
ii publice
.....................................................................................................................44
 
 4.2. Clasificarea rela
  
iilor publice
..................................................................................................................45
 
 4.3. Tr
ă
 s
ă
 turile
 ş
i func
  
iile rela
  
iilor publice
..................................................................................................46
 
 4.4. Obiectivele rela
  
iilor publice
....................................................................................................................46
 
 4.5. "
 
inte"
 ş
i forme de desf 
ăş
urare a ac
  
iunilor de rela
  
ii publice
..............................................................47
 
5. Gestionarea crizelor în comunicare în organiza
ii........................................................................48
 
 5.1. Cu privire la conceptul de criz
ă
...............................................................................................................48
 
 5.2. Posibilitatea crizelor în comunicare
........................................................................................................49
 
5.2.1. Comunicarea de criz
ă 
.......................................................................................................................49
 
5.2.2. Crizele în comunicare
.......................................................................................................................51
 
VII. COMUNICAREA PUBLIC 
 Ă 
CET 
 Ă 
 ENEASC 
 Ă 
 ............................................................53
 
1. Definirea spa
iului public................................................................................................................53
 
2. Comunicarea în spa
iul public........................................................................................................54
 
 2.1. Delimitarea comunic
ă
 rii publice de alte forme de comunicare
..............................................................54
 
 2.2. Obiectivele (efectele pe care le "
  
inte
 ş
 te") comunic
ă
 rii publice
.............................................................54
 
 2.3. Spa
  
iile comunic
ă
 rii publice
....................................................................................................................55
 
3. Modele de comunicare în spa
iul public.........................................................................................55
 
VIII. COMUNICAREA DE MAS
 Ă 
 .........................................................................................57 
 
1. Unele aspecte privind definirea comunic
ă
rii de mas
ă
...................................................................57
 
2. Caracteristicile comunic
ă
rii de mas
ă
.............................................................................................58
 
3.Un model al comunic
ă
rii de mas
ă
....................................................................................................59
 
4. Elemente ale comunic
ă
rii de mas
ă
..................................................................................................60
 
 4.1. Comunicatorii de mas
ă
............................................................................................................................60
 
 4.2. Organiza
  
ia mass-media
...........................................................................................................................62
 
 4.3. Receptorul comunic
ă
 rii de mas
ă
.............................................................................................................63
 
 4.4. Concluzii
...................................................................................................................................................63
 
5. Func
iile comunic
ă
rii de mas
ă
.........................................................................................................64
 
6. Comunicarea de mas
ă
în societate..................................................................................................65
 
 IX. GENURI DE FINALIT 
 Ă 
 I ALE COMUNIC 
 Ă 
 RII...........................................................67 
 
1. Finalit
ă
i implicite, organizante
ş
i dezorganizante ale comunic
ă
rii............................................67
 
1.1. Finalit
ă 
i implicite organizante
...............................................................................................................67
 
1.2. Finalit
ă 
i implicite dezorganizante
..........................................................................................................68
 
2. Finalit
ă
ile comunic
ă
rii în raport cu formele acesteia..................................................................68
 
3. Alte modalit
ă
i de exprimare a finalit
ă
ii comunic
ă
rii.................................................................69
 
 
 3
4. Aspecte care influen
eaz
ă
finalitatea comunic
ă
rii.........................................................................69
 
 X. COMUNICAREA CA PROCES DE INFLUEN 
Ă 
 ............................................................72
 
1. Comunicarea ca proces de influen
ă
prin exercitarea resurselor puterii comunicatorului......72
 
2. Disponibilitatea pentru influen
ă
a receptorului...........................................................................73
 
3. Influen
a prin intermediul unor persoane cunoscute de subiect, prin norme
ş
i defini
iifunc
ionale în social..............................................................................................................................74
 
4. Efectele comunic
ă
rii
ş
i procesul de influen
ă
.................................................................................75
 
5. Consecin
e negative ale folosirii comunic
ă
rii ca proces de influen
ă
...........................................75
 
 5.1. Manipularea
.............................................................................................................................................75
 
 5.2. Dezinformarea
..........................................................................................................................................77
 
Anexa 1..................................................................................................................................................81
 
 BIBLIOGRAFIE.....................................................................................................................81
 
 BIBLIOGRAFIE.....................................................................................................................82
 

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
Gheorghe Bors liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Alina Dia liked this
Bianca Măriuţ liked this
Alexandra Badea liked this
Popan Roxana liked this
Ale Popoviciu liked this
Ionela Cristina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->