Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mission Accomplished: Q’s 10 realisaties voor Europa

Mission Accomplished: Q’s 10 realisaties voor Europa

Ratings: (0)|Views: 824|Likes:
Published by Ortwin De Vliegher
De afgelopen 6 maanden heb ikzelf de EU Raad Interne Markt en de EU Raad Telecom voorgezeten. Goed voor 10 concrete realisaties.
De afgelopen 6 maanden heb ikzelf de EU Raad Interne Markt en de EU Raad Telecom voorgezeten. Goed voor 10 concrete realisaties.

More info:

Published by: Ortwin De Vliegher on Jan 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
 Mission accomplished:Qs 10 realisaties voor Europa
Op 18 januari 2011 gaf Eerste minister Yves Leterme een overzicht van de realisaties van hetBelgische EU-Voorzitterschap in het Europees Parlement in Straatsburg. Meteen het laatste feitvan een zeer boeiende en intense 6 maanden in het centrum van de Europese politiek. Hetvolgende Belgische EU-Voorzitterschap komt er ten vroegste over 13 jaar. Uitkijken maar.De afgelopen 6 maanden heb ikzelf de EU Raad Interne Markt en de EU Raad Telecomvoorgezeten. Goed voor 10 concrete realisaties.
A.
 
I
nterne Markt
 
1.
 
D
oorbraak EU-Octrooi
Het eengemaakte EU-Octrooi komt er. De politieke beslissing om vooruit te gaan met deversterkte samenwerking is onomkeerbaar. Een zeer grote groep landen kiest voor deinnovatie- en concurrentiekracht van onze bedrijven. Zij laten zich niet langertegenhouden door de blokkeringen van Spanje en Italië.Het EU-Octrooi is essentieel om onze inventiviteit en creativiteit te beschermen.Vandaag is de kostprijs voor een octrooi in Europa tot 10 maal duurder dan in de VS enin Japan. Bovendien zal China in 2011 -volgens recente studies- meer octrooiaanvragenindienen dan zijn concurrenten.Daarom heb ik de afgelopen maanden alles op alles gezet om een oplossing te vindenvoor het EU-Octrooi. Het bestaande 3-talige regime (Engels, Frans, Duits) werd opverschillende punten aangevuld om de toegankelijkheid en de juridische zekerheid voor
 
K
MOs in hun eigen nationale taal nog te verbeteren. Unanimiteit was echter nietmogelijk.
2
.
 
I
nternationaal akkoord over de strijd tegen namaak
Europa wil een leidende kenniseconomie zijn in de wereld. Onze bedrijven kunnen eenconcurrentieel voordeel opbouwen door innovatie, creativiteit, kwaliteit enmerkenexclusiviteit. Deze intellectuele eigendomsrechten moeten op een effectievemanier worden beschermd.Het aantal inbreuken op intellectuele eigendomsrechten is sterk gestegen. De totalewaarde wordt geschat op meer dan 150 miljard euro per jaar. Bijna 80 miljoen artikelenworden onderschept aan de Europese grenzen. Het gaat vaak om gevaarlijkenamaakproducten, zoals geneesmiddelen, voedingsmiddelen en dranken, speelgoed enauto-onderdelen.Daarom ben ik tevreden dat na meer dan 2 jaar onderhandelen een internationaalvrijhandelsakkoord tegen namaak en piraterij werd goedgekeurd. Voortaan zetten deEuropese Unie en haar belangrijkste handelspartners (Australië, Canada, Japan, Zuid-
K
orea, Mexico, Marokko, Nieuw-Zeeland, Singapore, Zwitserland en de VerenigdeStraten) de internationale standaard in de strijd tegen inbreuken op intellectueleeigendomsrechten.
3.
 
B
etere consumentenbescherming en meer kansen voor e-commerce
De Europese consument geniet een zeer goede bescherming binnen de interne markt.Deze bescherming wordt nu nog uitgebreid naar de verkoop op afstand en de verkoopbuiten de verkoopruimte, kortom e-commerce.Na meer dan 18 maanden onderhandelen heb ik een akkoord in de Raad kunnenbereiken over de richtlijn consumentenbescherming. De consument heeft voortaanrecht op een herroepingsperiode van 14 dagen voor zijn aankopen in een ander land vande Europese Unie. Bedrijven die hun producten aanbieden op de interne markt moetenvoortaan overal dezelfde duidelijke informatie meedelen. Geen 27 verschillende soortenregels meer, maar klare regels voor iedereen.
 
4
.
 
Strijd tegen laattijdige betalingen en invoering maximale betalingstermijn
Europa kruipt langzaam uit het diepe dal van de financiële en economische crisis. Hettotale volume achterstallige betalingen in Europa is opgelopen tot meer dan 300 miljardeuro. Gezonde bedrijven raken steeds vaker in de problemen doordat hun facturenlaattijdig of niet worden betaald. Deze situatie is niet langer houdbaar.De overheid heeft een voorbeeldfunctie. Zij moet haar facturen tijdig betalen. Ook grotebedrijven mogen geen misbruik maken van hun marktsterkte om kleineretoeleveranciers tot langere betalingstermijnen te dwingen.Daarom ben ik tevreden dat we snel een akkoord tussen Raad en Parlement hebbenkunnen bereiken over de richtlijn laattijdige betalingen. Deze voert een maximalebetaaltermijn in van 60 dagen voor bedrijven onderling en van 30 dagen voor publiekeoverheden. Het aantal uitzonderingen wordt sterk beperkt.
5
.
 
D
uidelijke informatie in een open markt voor bouwproducten
De productie van bouwproducten in Europa is goed voor ongeveer 2,5 miljoen jobs eneen omzet van 350 miljard euro per jaar. Totnogtoe werden nationale merken enproducenten vaak bevoordeeld op hun thuismarkt, ondanks de interne markt. Hetakkoord tussen de Raad en het Parlement over de nieuwe verordening bouwproductenbrengt hierin verandering.Door deze verordening wordt het makkelijker om bouwproducten in de handel tebrengen op de volledige Europese interne markt. Via een eenvoudig schema van detechnische prestaties van de materialen kan de professionele gebruiker (aannemer,architect) nagaan of deze geschikt zijn voor de gewenste constructie.Voor het bepalen van deze technische prestatiewaarden worden geharmoniseerdeEuropese testmethodes vastgelegd. Hierdoor kunnen de technische prestatiewaardenvan verschillende producten met elkaar worden vergeleken. Dit is ook een voorwaardevoor het verkrijgen van de gekende CE-markering.Voor
K
MOs worden nog eenvoudiger procedures voorzien.Het bepalen van de bouwkundige voorschriften blijft de bevoegdheid van de nationaleen lokale autoriteiten. Zij kennen immers het best de specifieke klimatologische,geologische, stedenbouwkundige en architecturale situatie.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->