Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Stjepan Pavicic - Podrijetlo Hrvatskih i Srpskih Naselja i Govora u Slavoniji Str250-256

Stjepan Pavicic - Podrijetlo Hrvatskih i Srpskih Naselja i Govora u Slavoniji Str250-256

Ratings: (0)|Views: 1,663 |Likes:
Published by prikola
Stjepan Pavicic - Podrijetlo Hrvatskih i Srpskih Naselja i Govora u Slavoniji
Stjepan Pavicic - Podrijetlo Hrvatskih i Srpskih Naselja i Govora u Slavoniji

More info:

Categories:Types, Research, Genealogy
Published by: prikola on Jan 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

 
..
~
'
.....
.
,~
DIE,LA
JUGOSLAVI
NSKEAKADEMIJEZN
STIIUMJETNOSTI
KN
1
GA47.
c
STJEPAN
PAVICIC
PODRIJETLO
...
HRVATSKIHISRPSKIHNASELJAIGOVORAUSLAVONIJI
,
UREDNIK.
.Alademilc
PETAK
SKOIC
.
....
~
..
~
,
:
~
"
~
!
»
~
1-
-
"
'
...
..
z
A
G
R
E
B
I
UHIETNOSTl
1
9
53
-
 
\
..
t
v
,,
Rou~avajuci
podri[etlo
da
gOVOT
na
pojedinim
koje
ga
nosi.Delao
sam
.pritom
do
zakljulka,
daje
razmjerno
vrlo
malo
promjenau
gouoru
dozivjelo
ono
nasel]e,
koje[eusvom
razvitku
ostalo
Hsto
iii
Hstije,
a
opetdase
vise
iZi
manjemijenjao
i
promijenio
onaj
gouor,
kojegasu
se
nosioci
mijesali
s
novim
doseljenicima.
Te
dvije
konstatacijenauelesu
me,
da
utome
prouiauanju
fJripazimosobito
na
promjene
govora,
kojisu
pripadalipo
jedinimnaselnim
strujama,jersuonenosileosnotme
gouorne
znaiajke,
aopetsu
same
mogle
dolaziti
u
prilikeda
dozivljuju
na
razliinimsvojimpoloiajimaposebnerazvitkeu
svom
naselju.
Tu
samdolao
na
misao,
da
promjene
urazuitkupojedinih
glasova
nemoraju
izazvati
samo
listi
fisiologijskirazlozi,
nego
dadotogamoiedouesti
i
poriv
za
promjenom
zbogstvarnoga
kakvogamomenta.
Naonomnalem
tlu,
gdjesuse
pomijesale
i
izmijesaledvijenaselnestruje
srazliinim
nekim
glasovima,
mogioje
doci
do-zamjenitogagouornogautjecanja,
pa
suutom
zajedniikom
djelouanju
stvoreninoui
glasoui
kaoposijecigooornoga
izjednaiioanja.
T
uhisamom
fisiologijskom
djelovanju
prethodila
stuarna
zelja,
dase
ukloni
nejednakost
ujeziku,Itosemoglo
postili
i
stoaranjem
jednoga
nouoga
zajednilkoga
glasamjesto
dojakoln
ia
dva.Ustoaranju
novih
glasova
u
jeziku
mogu
po-
stojati
fisiologijski
razlozi,
ali
miselini,
da
njihmogu
pokretati
i
spolinesile,
kaolto
su,napr.,
mijelan]e
razldnih.naselnih
stru]a.
Ovajerasprauapokusaj,
da
senaosnouitoga
objasne
neke,oiave
u
naJim
govorima,
naroiito
U
onima,
koji
suse
s
uremenom
razvili
u
Slavoniji.
Sloga
samuporedo
pohuiao
prikazati
s
jedne
strane
razviian]e
naselja
na
tt?m
zemljiitu,asdrugegovorne
pojaoe,
koje
su
zatoga
razvitkanastale,
trazeci
uzroinusuezu
izmedu
n
jih.
Dautvrdim
razvijanje
stanouniltuanatom
tlu,
moraosam
0
tom
prouliti
obilnugradu
po
nasimarhivima
i
stara'Orela,
koja
donose
vijesti
0
tome.
o
samom
podrijetlu
naseljanajboljisuse
i
najsigurniji
/Jodaci
mogli
domti,
i
razvitak
naseljaponalim
krajeoima,zemljiltimaEesto
zavisi
od
razuijanja
opazio
sam,
"W
stanoimisiua,
-r
...
.:I
5
 
.,
.
-._"
.
.
,
v
amoze
se
.-
,
.
.
,
.
...
-
-
,
.
,
,
...
,,
I.........
I~
,
r
,
'
,,
,
,
.
~
....
...
<
I'
,<
-
'
,
I
+.
,
OSNOVNANASELJA
I
NJIHOVGOVOR
.1.
~emljiste
izmeduDunava,
Drave,
Save
i
Ilove,kojeseustarijevrijeme
U
svojemzapadnom
i
srednjemdijeluobicno
nazivalo
Slavonija,au
istocnorn
Sriiem.u
~eobi
narodaura~omsrednjem
vijeku
zahvatilasuhilanajprijemanjaslovjenska
plernena,
ali
su
tanaseljaostalabez
vece
vafnosti,jer
suiiiubrzoodselila
odavde,
iIi
suusvojoj
manjoj
cestinestalaukasnijemstanov-nistvu,Velikaslovjenskaseoba,
koja
jeovamodovela
vece
mnofinenaroda
..f
lzvrsenaje
koncem
6.
iii
upocetku7.stoljeca
i
ona
jetadadala
tome
podrucju'osnovnanaselja.Iznjihsu
izisli
govori,koji
ce
senatome
zemljiltu
izmedu
~unava,
Drave,
Save
i
Ilovegovoritidaljeodtogavremena,akojisenanjemu
govoredonekle
i
danas.
Sudbinatih
naselja,
doseljenihuspomenutojvelikoj
seobi
koncem6.ili
u
pocetku7.
st.,
i
razvitak
govora,kojesu
onadonijela,bit
ce
predmetovogaraspravljanja,ZemljisteizrneduDunava,Drave,Save
i
Hove
lesalojeotprilikepremapravcu,kojimsu
u
vrijemevelikihseobaokokonca
6.
i
poeetka7.st.
kretale
tri
jake
slovjenskestruje.
Jedna
je
odnjihzahvatila
viiezapadnidio,te
je
unislau
Alpe
i
Jirilaseponjimadaljenajug.Njeno
istocno
krilo
obuhvatilo
je
i
podrucjeizmeduoba
kraka
Dunava
i
pustalo
seprekoBlatnog
jezeranasrednji
i
donji
tokDrave.
U
tomsvojem
istocnom
dijelutaje
panonska
iii
podravska
struja
hila
vel:.
mnogoslabija,
no
sto
jehila
dalje
zapadnijeu
.svojoj
sredisnjoj
cesti,
jer
setu
izmeduobadunavska
krakanalazila
usvojimskrajnim
dijelovima.Drugaodtihstrujakretala
jena
jugnaslanjajuei
senatu
panonsku
na-
hodecijoj
senaistocnoj
strani.,.Kakojepodravskastrujaokrenulausvojojseobi,premapolofajusvojihprvasnjihsjedista,
vise
nazapad,ovasesrednjaspustilasvom
snagomsvojom
preko
prvogdunavskog
kraka
na
Dravu.
Onaseutom
putu
drzala
starihcesta,
.kojesuvezivale
jedno
i
drugo
Podunavljesa
Podravinorn,
a
kojesuprolazile
'krajevima,gdje
ce
kasnijenastati
mjesta
Kaposvar,Pecuh
i
Moha~.Tim
istim
'h
<'

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Okir1793 liked this
mico145810 liked this
historicus liked this
banben liked this
banben liked this
kozuldjordje liked this
Pobesnelimrmot liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->