Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
51Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Stara Grcka - Struve Kalistov

Stara Grcka - Struve Kalistov

Ratings: (0)|Views: 4,939|Likes:
Published by Jelena Milanović

More info:

Published by: Jelena Milanović on Jan 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

 
 
Υ.Υ.
STRUVE D.P. KALISTOV
STARA G
RČKA
 
EGEJSKI SVET U III-II MILENIJUMU PRE
 Ν.
E.Pre 70-
tih godina XIX veka obično se smatralo da istorija stare Grčke počinje od
tzv. homerskog perioda, tj. od perioda koji je svoj odraz našao u „Ilijadi" i „Odiseji".Ta
da se smatralo da ove dve poeme daju potpunu sliku grčkog društva XI
-VIII veka
 pre n. e. Međutim, već kod samih starih Grka sačuvale su se uspomene na mnogo
raniji period istorije njihove zemlje. To su bile uspornene zabeležene u nizu predanjai mitova koj
e nalazimo u literarnoj zaostavštini antičkih pisaca kasnijeg doba. Nekiod spomenika iz najstarijeg doba kakve susrećemo u balkanskoj Grčkoj i na ostrvimaruševine i ostaci starih građevina pravljenih od grubo klesanog kamena takođe su podsećali na prošlo
st.
Ο tom „kiklopskom" građevinarstvu ništa određeno nisu mogli
da kažu ni sami stari Grci; prema predanju graditelji tih drevnih objekata bili su
 
mitološki jednooki džinovi kiklopi. Preko tih oskudnih podataka tradicije buržoaskanauka XIX veka prelazila je ne poklanjajuci im nimalo pažnje, što se u znatnoj meri
objašnjava (hiperkritičkim) pravcem koji je u to doba vladao među stručnjacima. Njegove pristalice uzimale su sebi u zadatak da prave strogo, često sasvimneopravdano razgraničenje između materijal
a „istorijskog" i „neistorijskog", tj.legendarnog. Oni nisu išli za analizom mitološkog materijala sa ciljem da u njemu
 pronađu odraze istorijske stvamosti. Rezultat toga bilo je skoro potpuno ignorisanje
predstava starih Grka
ο
davnoj prošlosti njihove zemlje. Do preloma u tom pogledudošlo je tek 70-90-tih godina prošlog veka kad se u direktnoj vezi s velikim
arheološkim nalazima ispostaviio da su „homerovskom" periodu grčke istorije u bazenu Egejskog mora prethodili mnogi vekovi razvijene kulture čiji s
u glavni centribili Krit, Helada i grad Troja. Istraživanja obavljena tokom XX veka pokazala su dasu u
Π
milenijumu pre n. e. tamo cvetale civilizacije razvijene skoro do istog stepenado kog su u to doba bile razvijene egipatska, vavilonska i hetska civilizacija.
Proučavanje istorije naroda koji su tu kulturu stvarali stavilo je pred savremenunauku čitav niz principijelno važnih problema: problem periodizacije; problemetničke pripadnosti egejskih plemena koji je usko povezan s problemom kritskog i
mikenskog jezika i pisma; problem socijalno-ekonomskog karaktera starog Krita istarih gradova na Peloponezu; problem osvajanja ahejskih kraljevstava od straneDorana i drugi.U rešavanju svih tih problema tek je u najnovije vreme postignut znatannapredak. Ta
 j napredak je bio uslovljen kako značajnim prikupljanjem materijala izarheoloških nalaza, tako i neumornim radom čitavog niza naučnika na dešifrovanju
kritsko-
mikenskih slova. Kad su dva engleska naučnika, M. Ventris i D. Čedvik,
1953. g. objavili svoja o
tkrića ο novoni načinu dešifrovanja mikenskih natpisa njihovrad je urodio plodom. Iako su ta njihova otkrića još daleko od toga da se mogusmatrati konačnim, jer još predstoji savlađivanje velikih teškoća na putu daljeg proučavanja mikenskih natpisa, ipak načini za dešifrovanje koje su predložili M.Ventris i D. Čedvik stiču sve veće priznanje među naučnicima u svetu. U svetludosad pročitanih natpisa ukazuju se potpimo nove i izuzetno široke perspektive za proučavanje najstarijeg perioda grčke istorije ο
kome se naše znanje do nedavno
zasnivalo skoro isključivo na spomenicima raaterijalne kulture.
 
* * *
Plemena nastanjena na Balkanskom poluostrvu, po ostrvima egejskog arMpelaga
i duž obala Male Azije još od najstarijih vremena održavala su iesan međusobnikontakt; tome je doprinosila činjenica što su sve ove zen
flje bile povezane morem,"
Zahvaljujući tim vezama ne samo da su nastala zajednička obeležja u razvojutamošnjeg stanovništva, nego je došlo i do toga da su zemlje egejskog bazena več
relativno rano formirale poseban kulturni centar koji je živeo paralelno s dragimnajstarijim žarištima civilizacije starim Vavilonom, Egiptom, Indijom, Kinom.
Do šireg naseljavanja zemalja egejskog bazena, prema postojećim naučnim podacima, došlo je početkom epohe neoli
ta, tj. otprilike u VIIVI milenijumu pre n. e.Tokom iskopavanja na Balkanskom poluostrvu, u Maloj Aziji, na ostrvima
egejskog arhipelaga i, između ostalih, na Kritu pronađeni su ostaci rnnogobrojnih
naseobina i grobova iz epohe neolita koji na teritoriji mediteranskih zemalja stižu do
 prelaza između IV i ΙΠ
milenijuma pre n. e.
Proučavanje spomenika pokazuje da je u to doba privrednu osnovu rodovskihzajednica predstavljala motička zemljoradnja i stocarstvo. Proučavanje arheoloških
spomenika Bakanskog poluostrva na teritoriji južno od Dunava pokazuje da je cela tateritorija bila nastanjena plemenima koja su bila na približno jednakom stepenu

Activity (51)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
tijana36 liked this
hemicarturcin liked this
hemicarturcin liked this
mikache liked this
Marko Nedic liked this
sladjanko70 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->