Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zaboravljene srpske vojvode

Zaboravljene srpske vojvode

Ratings: (0)|Views: 317 |Likes:
Published by Kai Rosa

More info:

Published by: Kai Rosa on Jan 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2013

pdf

text

original

 
 Zaboravljene srpske vojvode :Četništvo je nastalo u borbama sa Turcima, zatim sa Bugarima, Šiptarima i  Austrijancima
SAKUPI SE JEDNA ČETA MALA
 piše:
 Mr Simo Živković 
Četništvo ima duboke tradicije kod Srba i nastalo je u borbi protiv Turaka. Svaka pesma koja počinje stihom: " "Sakupi se jedna četa mala"... je četnička. I hajdučke i uskočke pesme su četničke.Titoizam zamenjuje reč "četnik"bugarskom rečju "komita". Četništvo je svoju oštricu okrenulo kako gde: u Hercegovini protiv Turaka, u Makedoniji protiv Turaka, turkofilskih Šiptarai bugarskih četnika VMRO. Tako je bilo i u Balkanskim ratovima 1912/13. godine, dok je u Prvom svetskom ratu sa kojim ćemo završiti naše pričanje,četništvo okrenuto protiv Austrije. Većina četnika, čije ćemo portrete doneti,slavno su izginuli, mnogi su živi izgoreli. U četničko-partizanske međusobiceu Drugom svetskom ratu nećemo ulaziti, jer srpske međusobice bacamo kroz  prozor 
 J 
ovan Stojković, vojvoda Babunski: Borba za desnu obalu Vardara
 
Rođen kao Jovan Stojković, nadimak je dobio po planini Babuni, u Makedoniji. Živeo je 42leta (1878-1920). Počeo je da ide u školu tek u desetoj godini, zatim ga je otac odveo u Veles,koji je bio bugarska tvrđava u Makedoniji. Učio je nešto bugarske škole. Završio je četirirazreda.
Vojvoda Babunski (Jovan Stojković):Turci su od njega tražili dozvolu da obiđu svoja imanjana desnoj obali Vardara
 
Došao je u Beograd, u gimnaziju i učio godinu dana, pa prešao u bogfoslovsko-učiteljskuškolu, otvorenu za Srbe iz Turske. Zatim je opet nešto učio u Valjevu, tamo završio nižugimnaziju, pa učiteljsku školu u Nišu i Beogradu. Postao je srpski učitelj u Tetovu (zapadnaMakedonija je i danas etnički srpska, ukoliko je slovenska, kao što je istočna Makedonija idanas etnički bugarska). Protiv vojvode Ba-bunskog odmah se digla VMRO. Imao je višesukoba sa njima i zajedno sa vojvodama Gligorom Sokolovićem iz okoline Prilepa, TrenkomTujanovićem, Josifom i Mihailom iz Broda, Dolgačem, Vasilijem Trbićem i CenomMarkovićem očistio je desnu obalu Vardara od bugar-skih četa ili VMRO-a. Treba znati da suove borbe bile strašne, na nož. Da je godišnje ginulo u Makedoniji po dve hiljade srpskih, bugarskih ili grčkih četnika. (Bugarski čet-nici su isto tako bili veliki junaci).
Četničke jedinice organizovala je Narodna odbrana. U njenim pravilima, u članu 29 pisalo je jednostavno:"Ko izda, kazniće se smrću": Prvu srpsku četu formirali su dr Gođevac, Vasa Jovanović i Luka Ćelović 
Kada je 1908. godine u Turskoj izvršen prevrat i kada su došli na vlast Mladoturci, proglasiliUstav i opšte pomi-renje, vojvoda Babunski je neko vreme prekinuo četovanje. Međutim, balkanski čir se nije mogao lečiti frazama. Mlado-turci su uhapsili vojvodu Babu-nskog ali jeuspeo da pobegne u Srbiju, odakle je 1912. na čelu srpske vojske sastavljene od elitnihčetnika prošao Bal-kanski rat od Kumanova do Bi-tolja. Isto tako se istakao i na Solunskomfrontu i dobio najviša srpska i francuska voj-na odlikovanja. Umro je u Velesu gde mu jeizmeđu dva svetska rata podignut spomenik.
 Birčanin-Trifunović Ilija: Rana na sivoj steni 
Rođen je u Topoli 1877. Već 1906. godine otišao je sa vojvodom Petkom, u Makedoniju ičetovao po Skopskoj crnoj gori, a zatim sa vojvodom Vukom četovao po Kumanovu i tamoostao do Balkanskih ratova (1912/13). Prošao je sve ratove od 1912-1918. Ujesen 1916. naSivoj Steni pogođen je u ruku, koja je morala da bude amputirana.
Ubistvo Smail-age Čengića 1840, na Mljetičku (Drobnjak)
Ovo je najveći uspeh hercegovačkih četnika. Porodica Čengić je vladala Gackom, Pivom iDrobnjakom, krajem 18. i početkom 19. veka. Sma-il-aga je bio junak i u borbi na Grahovcu1836. predvodio je tursku konjicu. Tu su isečeni Grahovljani i Starocrno-gorci u Čelinskom poto-ku. Turci su posekli 70 srpskih glava, između ostalih, rođenog brata vladike Rada, Joka
 
ili Jovana i još nekoliko Petrovića. Ova pobeda je još više raznela Smail-aginu slavu, alinjegova samrtna godina je 1840. kada je došao u Drobnjak da kupi harač. Pre toga drobnjački prvaci, njih 12, na tajnom sastanku u manastiru Podmalinskom, po jednima, ili u kuli Čupićana Dobrijem Selima, po drugima, dogovorili su se da ga ubiju. Ovo su saopštili Cetinju u pismu NJegošu koje je poneo Mušo Cerović. Isto tako Drobnjaci su pozvali u pomoćMoračane. Vladika Rade se obradovao i obećao Drobnjacima pomoć u vojsci i oružju.Vladika Rade je tražio od moračkog prvaka, vojvode Mine Radovića da pomogneDrobnjacima da smaknu Čengića.Čengić je krenuo sa 500 ljudi iz Lipika u Drobnjake. Vojska mu je bila uglavnom na konjimai imao je nešto sluga pored sebe. Usput je činio uobičajena nasilja, dok su Drobnjaci gledalida ga namame blizu Mljetička gde su živeli njihovi uskoci i gde su bili Moračani. Čengić je pristao da dođe na Mljetičak u pratnji ondašnjih čuvenih turskih junaka: Ahmeta Bauka, ElezaĐečevića i Odža Mušovića iz Nikšića, koji je tada bio turska varoš. A od Drobnjaka, tu su biliknez Hamza, vojvoda Šujo Karadžić i Filip Žugić. Novica Cerović, jedan od glavnihzaverenika, otišao je da skupi uskoke i Moračane. Čengić se bojao Drobnjaka, pa je saAhmetom Baukom, knezom Hamzom i vojvodom Šujom, ljudima kojima je verovao,određivao straže. Oko šatora bila su tri Srbina, odlične nišandžije, sa naređenjem da ubijuČengića čim se pojavi Novica Cerović sa usko-cima i Moračanima. Napad je počeo u jedansat posle ponoći 23. septembra po starom kalendaru. Turci uplašeni, a Čengić je vikao tražećikonja: "Brnjaša mi!" Pao je pogođen iz puške, Drobnjaci i Moračani su posekli Turke - 81tursku glavu. Turske glave su odnesene u Tušinu i Moraču, a Čengićevu glavu od-neli su naCetinje vladici Mirko Aleksić, Novica Cero-vić i još nekoliko uskoka. Događaj je opevan usrpskim pesmama.Čengić je bio srednjeg rasta, širokih prsiju i leđa, crven u licu i pegav. Imao je crvenu kosu i bradu koju je okruglo šišao, oštar pogled i, što je čudno za Turčina, samo jednu ženu i sa njomsedmoricu sinova od kojih su najznatniji Mehmed-beg i Derviš-beg ili Ded-aga, kasnije paša. NJegoš je pisao da je Smail-aga imao veći autoritet u tim krajevima od svih drugih paša ivezira.
 Luka Ćelović - četnički finansijer 
Rođen je 1854. godine u Trebinju. Učio je nešto malo škole u Trebinju, Banjaluci i Brčkom.Došao je u Beograd sa 18 godina gde je šegrtovao i učio se radu i sticanju. Vratio se u rodnuHercegovinu 1875. da bi učestvovao u tamošnjem ustanku protiv Turaka. Iduće godineučestvovao je u Srpsko-turskom ratu, a posle ratovanja okrenuo se trgovini i sticanju. Jedva pismen i samouk, on je od Beogradske Zadruge, napravio banku i preduzeće prvoga reda. Ponečemu je ličio na Cincarina, škrt prema sebi, nije žalio novac za srpske nacionalne ciljeve. NJegovim novcem slati su četnici iz Srbije u Makedoniju. Bugari su to primetili i osudili gana smrt, ali atentatori nisu uspeli da se probiju do Beograda.Godine 1903, zajedno sa dr Miloradom Gođevcem i generalom Jovanom Atanackovićem,formirao je središnji četnički odbor za oslobađanje Stare Srbije i Makedonije od Turaka. Samdr Gođevac priznaje da od celog ovog posla ne bi bilo ništa, da Luka Ćelović nije davaogodišnje za opremanje četa 40 do 50 hiljada dinara. (Setimo se da je tadašnji srpski dinar imaozlatnu podlogu, a koliko je dinar bio skup svedoči indirektno i Stevan Sremac, koji na jednommestu beleži da je za noćnu sedeljku elite srpskih pisaca u beogradskoj kafani "Dardaneli" bilo dovoljno 30 dinara).

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
zelnid4 liked this
zelnid4 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->