Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Isyerlerindeki Kontrol Ve Belgeler

Isyerlerindeki Kontrol Ve Belgeler

Ratings: (0)|Views: 203|Likes:
Published by Abdullah Aközel

More info:

Published by: Abdullah Aközel on Jan 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2014

pdf

text

original

 
İŞYERLERİNDE SİSTEMATİK OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİNİNUYGULANABİLMESİ, OTO KONTROLÜN SAĞLANABİLMESİ İÇİN, BELGESİSTEMİNİN YERLEŞTİRİLMESİ
İşyerlerinde yapılması gerekli olan, işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik faaliyetlerin, etkili,rekli ve sistematik olarak lebilmesi, belge sisteminin yerltirilmesi ilemümkündür.İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusu, İşyerlerinin, maddi ve manevi yönüyle çok önemli birkonusudur. Bu konuda hassasiyet gösterilmesi, çok gayret edilmesi gerekmektedir.Ancak, İşyerlerinde, işçi sağlığı ve venliği hususu, normal şartlarda ndemegelmemektedir. Ne zaman ki, bir kaza olur, bir veya birkaç kişi yaralanır veya ölür, ozaman gündeme gelir. Hâlbuki o zaman iş işten geçmiştir. Ölüyü defnetmekten, yaralıyıhastaneye göndermekten başka yapılabilecek çok şey yoktur.Öyleyse, kaza olmadan, insan yaralanmadan veya ölmeden, işçi sağlığı ve iş güvenliğikonusunun hatırlanması, gerekli tedbirlerin alınması, koruyucu sağlık hizmetlerininverilmesi, kontrol ve denetimlerin yapılması gerekmektedir.
”Kaza geliyorum demez” değil “kaza geliyorum der”
ancak kaza geliyorum sözünüduyabilmek gerekir. Bunu herkes duyamaz. Her işyeri bunu fark edemez. İşçi sağlığı ve işvenliğini kazadan kazaya, olaydan olaya, teftişten teftişe hatırlayanların “kazageliyorum” sözünü duymaları mümkün değildir.Bazı ileri Ülkelerde, bazı modern İşyerlerinde, insan yaralanması ile neticelenmeyenolaylar(Az daha kaza olacaktı dediğimiz olaylar) kayda alınmakta ve bu şekilde kazageliyorum sözünü duymaya çalışmaktadırlar. İstatistikler göstermektedir ki, “az daha kazaolacaktı” türü on adet olayın içinde bir tane yaralanmalı olay meydana gelmekte, otuztane hafif yaralanma içinde bir ağır yaralanma veya ölüm meydana gelmektedir. Bukazaları bu şekilde takip ederek kaza geliyorum sözünü duymaya ve buna göre tedbiralmaya çalışmalıyız.Kaza geliyorum sözünü duymanın yollarından biri de, işyerinde alınmış olan sağlık vevenlik tedbirlerini kontrol etmek, makine tezgah ve tesislerin emniyetli çalışıpçalışmadığını denetlemekle mümkündür.İşyerlerinde yerleştirilecek kontrol ve bakım mekanizması ile kontrol ve deneylerinsistematik olarak ve otomatik olarak yapılabilmesi sağlanmalıdır. Başka bir deyişle, butedbirlerin alınmasının, bakım ve denetimlerin yapılmasının, şahıslara bağolmaktançıkarılarak, sistemin normal işleyişi içinde yapılan çalışmalar haline getirilmelidir.İşyerinde çi sağlığı ve venli tedbirlerinin, bainsanların gayretine bağlıkalmaması, iş güvenliğinin, kazalar meydana geldikçe hatırlanan bir konu olmaması için,işyerlerinde iyi bir kayıt sisteminin yerleştirilmesi gerekmektedir.İlk bakışta kayıtla uğraşmak, bir çeşit bürokrasiyi artırmak gibi görülmektedir. Ancak,işyerlerinde ve özellikle büyükçe işyerlerinde işleri engellemeyecek seviyede birbürokrasiye, kayıt sistemine ihtiyaç vardır. Toplam kalitenin en önemli parolası, “yaptığını yaz, yazdığını yap” tır. İşçi sağlığı ve işgüvenliği için de bu parolayı kullanmakta büyük fayda vardır. Yapılan çalışmaların, kontrollerin, eğitimlerin, denetimlerin belgeye bağlanmasının birçokfaydası bulunmaktar. Kat sisteminin lemesi, hizmetlerin devamlı olmasağlamakta, kontrol edenler ve edilenler işi daha çok ciddiye almakta, insanlar, altındaimzalan bulundu belgeler ve bilgiler hususunda daha dikkatli ve gayretliolmaktadırlar.
 
Bu sebeple, işyerlerinde yapılan bütün eğitimlerin, talimatların, kontrollerin, çalışmalarınbelgelenmesi, ilgililere tebliğ edilmesi, imzalarının alınması, tedbirlerin takip edilmesi,uygulanması ve benimsenmesi açısından çok önemlidir.
İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİRAPORLARKONTROLLERBELGELERLEVHALARETİKETLERSAĞLIKLA İLGİLİ RAPOR, KONTROL VE AŞILAR1-Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğüne uygun İşe Giriş Sağlık Raporu:
İşyerinde Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalıştırılacak kimselerin, bünyelerinin yaptıkları işeuygun ve dayanıklı olup olmadığının belirlenmesi, uygun ve dayanıklı olmayanlarınçalıştırılmaması, uydun ve dayanıklı olanların çalıştırılmaiçin alınması gerekli birrapordur.İş Kanununun 79 ve 80. Maddeler ile Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğünün 3. Maddesi buraporun alınmasını emretmektedir.Bu raporu İşyeri Hekimi, İşçi Dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla enyakın SSK Sağlık tesisleri ve hekimleri, Sağlık Ocağı, Hükümet veya Belediye doktorlarıtarafından verilir.Raporun şekli ve hangi bilgilerin bulunacağı Tüzükte belirlenmiştir.
2-Periyodik (Yıllık, altı aylık, v.s.) sağlık kontrolleri:
ır ve Tehlikeli İşlerde yalan çalışmalarda, e girişte alınan sağlık raporu ileyetinilmeyecek periyodik olarak belli sürelerde işçiler sağlık kontrolünden geçirilecek vekontrol neticeleri raporlara işlenecektir.18 yaşından büyük işçilerin periyodik sağlık kontrolü süresi normal şartlarda bir senedir.18 yaşını doldurmamış çocuk işçiler için periyodik sağlık kontrol süresi 6 aydır.Ayrıca, yapılan işe göre, periyodik sağlık kontrolü süreleri 6 ay, 3 ay veya daha az daolabilir.
3-İşçilerde bulaşıcı hastalık olmadığına dair rapor:(57)
Gıda işinde çalışanların portör muayeneleri,İşyerleri insanların toplu olarak bulundukları, toplu olarak çalıştıkları, birbirleri ile ilişkilerinçok fazla olduğu ortamlardır. Bu sebeple bu tür ortamlarda bulaşıcı hastalıkların yayılmaihtimali yüksektir. İşyerlerinde bulaşıcı hastalık çıkmaması, yayılmaması için gereklitedbirlerin alınması ve kontrollerin yapılması gerekmektedir. Bu tedbirlerin en önemlisi,çileri kontrol ettirerek, bulaşıhastalığı lenlerin tecrit edilmesi ve tedaviedilmesidir. İşyerine işçi alırken de işçilerin bulaşıcı hastalıklarının olmamasına dikkatedilmelidir.Gıda işleri ile ilgili çalışma yapan kimseler, bulaşıcı hastalık açısından çok daha önemlidir.Bu işçilerin daha kısa periyotlarla, daha iyi muayene edilmesi, Üç Aylık periyotlarlamutlaka PORTÖR muayenelerinin yaptırılması gerekmektedir. Bu kişilerin temizliklerine
 
daha çok dikkat etmeleri, İşyeri yetkililerinin ve İşyeri Hekimlerinin bu konuda daha titizdavranmalagerekmektedir.
4-Kurşunla çalışan işçilerin sağlık kontrolleri:
Kurşunla çalışan işçilerin, her üç ayda bir, sağlık muayenesine tabi tutulması, kurşunabsorbsiyonunun ilk belirtilerinin klinik ve laboratuvar usulleri ile tespit edilmesi, işçininhazım şikâyetleri olup olmadığının incelenmesi, diş etlerinde burton çizgisi oluşupolmağın kontro, kolların ekstransiyon durumlarının incelenmesi, idrardakopraporfırın aranması, kanda hemoglobin yüzdesinin ölçülmesi, bazofil granulasyonlueritrosit sayımı yapılması, kanda ve idrarda kurşun aranması gerekmektedir.
5-Cıva ile ilgili işlerde çalışanların muayenesi:
va ile çalışan çilerin, her üç ayda bir, klinik ve laboratuvar usulleri ile sağlıkmuayeneleri yapılmalıdır. Tükürük artması, diş etlerinde ülserasyon, ellerde ve zkapaklarındaki titremeler şeklindeki belirtileri bulunanlar yaptıkları işlerden ayrılacaklar,kontrol ve tedavi altına alınacaklardır.
6-Arsenik ile ilgili işlerde çalışanların sağlık muayeneleri:
Arsenik ile çalışan işçiler altı ayda bir klinik ve laboratuvar usulleri ile muayeneleriyaptırılacaktır. İdrar, dışkı, kıl ve tırnaklardaki arsenik miktarı tayin edilecek, arsenik ileilgili zehirlenme görülenler tedavi altına alınacaktır.
7-Fosforlu bileşiklerle yapılan çalışmalarda sağlık muayenesi:
Beyaz fosfor ile ilgili işçilerde çalışan işçiler, işe girişlerinde, işe giriş sağlık muayenesi veperiyodik sağlık muayeneleri ile birlikte çene ve dişleri filmleri çektirilecek çene nekrozuaranacaktır.
8-Kadmiyum, mağnezyum, Kromlu bileşikler, berilyumlu alaşımlar, Benzen,anilin, nitro amin türevleri, halojenli hidrokarbonlar, karbon sülfür,9-Tozlu ortamlarda çalışanlar için göğüs radyografileri:
 Tozlu yerlerde çalışacak işçiler, işe alınırken, genel sağlık muayeneleri yapılacak, göğüsradyografileri alınacak, solunum ve dolaşım sistemi hastalığı görülenler ile cilt hastalığıgörülenler, göğüs yapısında bozukluk bulunanlar bu işlere alınmayacaktır.
10-Gürültülü yerde çalışanlar için kulak odiyogramları:
Gürültülü işlerde çalışacak işçilerin, işe alınırken, genel sağlık muayeneleri yapılacak,özellikle duyma durumu ve derecesi ölçülecek, kulak ve sinir sistemi hastalığı bulunanlar,hipertansiyonlu olanlar bu işlere alınmayacaktır.Gürültülü işlerde çalışanlar, gürültü şiddetine göre tayin edilecek belli periyotlarda duymadurumu ve derecesinin kontrol ettirilmesi gereklidir.
11-Titreşimli çalışmalarda kemik, eklem ve damar yapısının muayenesi:
 Titreşim yapan aletlerle çaşan çilerin, periyodik olarak sağlık muayeneleriyaptırılacaktır. Kemik, eklem ve damar sistemleri ile ilgili hastalığı veya arızası görülenler,çalıştıkları işlerden ayrılacak, kontrol ve tedavi altına alınacaktır.
12-Enfraruj ışınlarla çalışmalarda göz muayenesi:
Enfraruj ışınlara maruz işçiler genel sağlık muayeneleri yapılacak, özellikle göz muayenesiyapılacak, rme durumu ve derecesi tayin edilecek, zle ilgili arızası ve hastalığıgörülenler bu tür işlerden ayrılacak, kontrol ve tedavi altına alınacaktır.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Alper Saltaş liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->