Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Semiotica-Limbaj Si Comunicare

Semiotica-Limbaj Si Comunicare

Ratings: (0)|Views: 267|Likes:
Published by lazarclara

More info:

Published by: lazarclara on Jan 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2013

pdf

text

original

 
 
Lector univ. dr. Dumitru Bor
ţ
un
 
SEMIOTIC
Ă
. LIMBAJ
Ş
I COMUNICARE
Bucure
ş
ti - 200
1
 
 
 
C U P R I N S
PREFA
ŢĂ
 I. ABORDAREA SEMIOTIC
Ă
A COMUNIC
Ă
RII / 9
1.
Ş
coala proces / 112.
Ş
coala semiotic
ă
/ 18
 Note / 23Trimiteri bibliografice / 28
 
II. COMUNICARE
Ş
I LIMBAJ / 3
1
 
1. Atitudini fa
ţă
de limbaj; concep
ţ
ii despre natura limbajului / 322. Cotitura lingvistic
ă
/ 37
 Note / 44Trimiteri bibliografice / 54
III. ABORDAREA FILOSOFIC
Ă
A LIMBAJULUI / 57
1. Abord
ă
ri “riguroase”
ş
i abord
ă
ri “neriguroase” în filosofia limbajului / 572. Semnifica
ţ
ia epistemologic
ă
a confrunt
ă
rii celor dou
ă
tipuri de abordare / 61
 Note / 67 Trimiteri bibliografice / 71
IV. BARIERE ÎN COMUNICAREA INTERCULTURAL
Ă
/ 73
1.Tehnicile de problematizare
ş
i paradigmele culturale / 732. Imunitatea paradigmelor 
ş
i revolu
ţ
iile paradigmatice / 78
 Note / 81Trimiteri bibliografice / 85
 
V. CLIVAJE ÎN COMUNICAREA INTERIDEOLOGIC
Ă
/ 87
1. Formele de via
ţă
 
ş
i interesele de cunoa
ş
tere / 872. Referen
ţ
ialele culturale
ş
i ideologice / 89
 Note / 94Trimiteri bibliografice / 99
 VI. CONDI
Ţ
II DE REALIZARE A COMUNIC
Ă
RIIINTERCULTURALE
Ş
I INTERIDEOLOGICE /
1
0
1
 
1. Critica relativismului / 1012. A treia cultur 
ă
 
ş
i schimbarea referen
ţ
ialelor / 103
 Note / 110Trimiteri bibliografice / 112
 
VII. NOUA EPISTEMOLOGIE – PIONIERUL UNEI NOIPARADIGME SPIRITUALE /
11
5
1.
Ş
tiin
ţă
 
ş
i epistemologie; tendin
ţ
e actuale în epistemologie / 1152. Ra
ţ
ionalitatea neliniar 
ă
– o nou
ă
paradigm
ă
a comunic
ă
rii / 121
 Note / 132Trimiteri bibliografice / 135
BIBLIOGRAFIE GENERAL
Ă
/
1
37ANEXE /
1
5
1
 
 
 
 P R E F A
Ţ 
 
 Ă 
 
Prin predarea acestei discipline se urm
ă
re
ş
te asimilarea de c
ă
tre studen
ţ
i a acelor cuno
ş
tin
ţ
enecesare pentru în
ţ
elegerea profund
ă
a proceselor de comunicare pe care studen
ţ
ii de la cursurilede zi nu le-au studiat în liceu, iar cei de la cursurile postuniversitare nu le-au studiat la cursuriledin înv
ăţă
mântul superior ne-filosofic: elemente de semiotic
ă
, filosofia limbajului, filosofia
ş
tiin
ţ
ei, teoria cunoa
ş
terii
ş
tiin
ţ
ifice (epistemologie), logica
ş
tiin
ţ
ei etc.Cursul se vrea o introducere în abordarea semiotic
ă
 
ş
i epistemologic
ă
, precum
ş
i o pledoarie pentru caracterul fundamental al acestor abord
ă
ri în teoria actual
ă
a comunic
ă
rii. În absen
ţ
a unor astfel de abord
ă
ri, r 
ă
mân de neîn
ţ
eles
ş
i de neexplicat o serie de fenomene esen
ţ
iale pentru procesul comunic
ă
rii, a c
ă
ror cunoa
ş
tere este urm
ă
rit
ă
prin obiectivele disciplinei:a. cunoa
ş
terea condi
ţ
iilor de posibilitate ale comunic
ă
rii; b. cunoa
ş
terea obstacolelor care stau în calea unei comunic
ă
ri reale;c. criteriile dup
ă
care se poate discrimina între comunicarea real
ă
 
ş
i comunicarea aparent
ă
;d. cauze (sociale, culturale, ideologice
ş
i intelectuale) ale “incompeten
ţ
ei comunica
ţ
ionale”;e. implica
ţ
iile psihologice
ş
i sociale, inclusiv politice, ale comunic
ă
rii aparente;f. c
ă
ile de realizare a unei comunic
ă
ri reale (între culturi
ş
i religii, grupuri sociale
ş
i profesionale, institu
ţ
ii
ş
i indivizi, între for 
ţ
e politice
ş
i între ideologii);g. cunoa
ş
terea celor mai recente evolu
ţ
ii în filosofie
ş
i în epistemologie, în cercetarealingvistic
ă
, sociologic
ă
 
ş
i politologic
ă
privind fenomenul comunic
ă
rii.Temele de seminar dezvolt
ă
 
ş
i nuan
ţ
eaz
ă
problematica de mai sus, în cadrul unui num
ă
r deore egal cu cel al orelor de predare. În activitatea de seminarizare, dialogul pe marginea lucr 
ă
rilor consultate va lua mai multe forme:- prezentarea de c
ă
tre studen
ţ
i a unor recenzii, urmat
ă
de întreb
ă
ri
ş
i r 
ă
spunsuri;- prezentarea unor referate elaborate de studen
ţ
i, pe baza unei bibliografii mai complexe,urmat
ă
de dezbateri;- dezbateri pe marginea bibliografiei recomandate
ş
i a cursului predat cu o s
ă
 pt
ă
mân
ă
în urm
ă
.Disciplina “Semiotica. Limbaj
ş
i comunicare” este prevazut
ă
în planul de înv
ăţă
mânt alfacult
ăţ
ii cu verificare prin examen, în sesiunea de iarn
ă
.La cursurile de zi, examinarea are loc pe baz
ă
de bilete, fiecare bilet con
ţ
inând câte treisubiecte: dou
ă
vor testa asimilarea corect
ă
a unor teorii, concepte, puncte de vedere etc., iar celde-al treilea va testa capacitatea studen
ţ
ilor de a aplica aceste cuno
ş
tin
ţ
e teoretice în interpretareaunor situa
ţ
ii reale de comunicare sau în rezolvarea unor probleme specifice activit
ăţ
ii de Rela
ţ
iiPublice.La cursurile organizate în sistemul Înv
ăţă
mântului la distan
ţă
(ID), examinarea se realizeaz
ă
înscris, sub form
ă
de test-gril
ă
. Testele nu vor fi aduse la cuno
ş
tin
ţ
a studen
ţ
ilor înainte de examen.
 AUTORUL

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
dianatheo liked this
Mikidusa Miki liked this
Catalin Burdusa liked this
Liviu Dragoman liked this
prime_cuts liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->