Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TkH7

TkH7

Ratings: (0)|Views: 475|Likes:
Published by dajan_spiric

More info:

Published by: dajan_spiric on Jan 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2013

pdf

text

original

 
1
TkH, br. 7 | Beograd, jul 2004. | Digitalni performans
 broj uredili: Bojan Đorđev, Miško Šuvaković, Ana Vujanović
SADRŽAJ
TEMATSKI BLOK: DIGITALNI PERFORMANS – teorijska umrežavanja
Miško Šuvaković
:Postajati mašinom
; od teorije preko filozofije digitalne umetnosti,teatra i performansa ... i natrag 
..........................................................................3+
Aleksandra Jovićević
:
Od Nadmarionete do Neuromancera: Razvoj tehnologije i pozorište 20. veka
...16+
Bojana Kunst:
 Bežične veze: Privlačnost, Emocija, Politika
(
 prevod: Vesna Perić
)................29+
Ana Vujanović
:
 Internet teatar: tigrovski skok u istoriju (teatra)
...............................................37+
Marina Gržinić
:
Tehnologija, performativnost: vreme teatra
(
 prevod: Maja Pelević
)................47+
Jelena Novak:
Opera u doba njene elektronske/digitalne reprodukcije
...................................56+
Kurt Vanhoutte:
 Protetički bogovi
(
 prevod: Jelena Janković
).....................................................71+
Helen Varley Jamesion i Tanja Marković (razgovor)
:
 X (Body + Avatar) =Cyberformance; X =
Collision
?
......................................76+
Igor Štromajer i Ana Vujanović (razgovor)
:
 Ljubav bez milosti
..............................................................................................81+
PREVODI
Jacques Derrida:
Salve (post-scriptum u nevreme, usled krajnjih doterivanja)
(
 prevod: Sanja Milutinović Bojanić
).................................................................87+
Mladen Dolar:
 If music be food of love...
(III deo) (
 prevod: Tatjana Marković
)
TEORIJA NA DELU: EKRAN KAO SCENA
Bojan Đorđev
:
Uvodni tekst (urednika).....................................................................................
95+
Sanja Milutino
vić Bojanić i Michael Joyce
:
 Još jedna zamka. Na mestu performansa kōd performansa
..............................97+
Auracle Creative Team:
 Dosije Auracle
; i
Chandrasekhar Ramakrishnan:
Šta me je kompjuter naučio o epistemologij
i
(
 prevod: Bojan Đorđev
)...........108+
 
2
Claudia Hardi:
 James Kibo Parry & Associates – an Internet Travelogue
Maja Pelević
:
Cyberchic VS. Real Time
.................................................................................112+
Jill Walker:
<nettime>
Or Press Escape
 , Edit Kaldor 
(
 prevod: Bojan Đorđev
).................117+ 
Bojan Đorđev, Aleksandra Jovanić, Ana Vujanović
:
 Dosije digitalnog teatarskog projekta
Psihoza i Smrt Autora – algoritam:YU03/04.13.....................................................................................................119+
Siniša Ilić i Ana Vujanović
:
U potrazi za izgubljenom krivicom
+
RASPRAVE: FILOZORIJA – TEATAR – TEORIJA: SAD! (tekstovi izlaganja nasimpozijumu »
 Budućnost teatra je u filozofiji (Brecht). Da ili Ne?
«, BITEF 37)
Ana Vujanović i Miško Šuvaković
:
OSimpozijumu BITEFa 37 
Jovan Ćirilov
:
 Laki, misli!
(uvodna reč)
 Nikolay Goranov Iordanov:
 Postmoderna teatralnost 
(p
revod: Vlatko Ilić
)
 Nenad Prokić
:
Velike fabrike nisu služile ničemu
 Nadežda Čačinović
:
Spektakl i fikcija
Miško Šuvaković
:
 Kontraverze oko filozofije, teatra i teorije kulture
Bojana Kunst:
Strategije samo-
izvođenja: o sopstvu i savremenom performansu
(
 prevod: Ana
Vujanović
)
 Novica Milić
:
 Dramatizacija kao metod 
(Niče režira Platona)
Aleksandra Jovićević
:
 Nešto najnovije o Brehtu: Breht protiv brehtologije, pojmovi naivnog i travestije
Bojana Cvejić
:
Teorija u savremenom plesu:
Monstracija događaja
na mestu dobrog predmeta plesa
Ana Vujanović
:
O prelasku sa filozofije na teoriju, o neizvesnim odnosima teatra i teorije, i o
uživanju i strahu od izvođenja u filozofiji, teatru i teoriji
 
3
TEMATSKI BLOK:DIGITALNI PERFORMANS – teorijska umrežavanja
 POSTAJATI MAŠINOM;
OD TEORIJE PREKO FILOZOFIJE DIGITALNE UMETNOSTI, TEATRA IPERFORMANSA ... I NATRAG
Miško Šuvaković
Ukratko o digitalnim i analognim informacijama
Digitalna informacija
1
uspostavlja svoja značenja osnovu formalnih, simboličkiodređenih, pravila kombinovanja elemenata koji čine signal, pri čemu pojavna svojstva
signala ne ulaze u prezentnost poruke. Na primer, cifre 0 i 1 konvencionalno zastupaju poruke koje se na osnovu pravila mogu odnositi na bilo šta (brojanje, život, smrt,
 prostiranje elektromagnetnih talasa, potvrdu ili negaciju logičkih iskaza, opisivanje duha
ili mate
rije, identifikovanje rodnih identiteta, izračunavanje astroloških kombinacija,
klasifikovanje robe u magacinu itd).
U filozofskim raspravama pojmovi analognog i digitalnog se upotrebljavaju metaforičnoda ukažu na razliku između onoga što je simboličko i
onoga što je fenomen. Uljana slika
ili fotografija jabuke se naziva analognim prikazom jabuke, budući da se na osnovu pojavnih (vizuelnih) sličnosti slike
-i-
referenta utvrđuje da slika ili fotografija prikazuje
(denotira) crvenu jabuku kao predmet u svetu
. Čulni izgled slike ili fotografije ulazi u proces slanja, prenosa i prijema informacije. Naprotiv, rečenica na engleskom, srpskomili arapskom jeziku koja utvrđuje »Jabuka je crvena« se metaforično naziva digitalnim prikazom jabuke jer svojom pojavnošću
ne prenosi informaciju o izgledu jabuke. Govor,
sem u retkim izuzecima, i fonetsko pismo u metaforičnom smislu deluju na digitalannačin. Digitalni zapis prenosi informacije na osnovu formalnih (sintaktičkih, semantičkihi pragmatičkih) pravila izvođenja
i upotrebe lingvisti
čkih, semioloških itd elemenata (0
1; + i-; a b;
░ █ itd).
U informacijskim teorijama percepcije, proces sticanja znanja percepcijom opisuje se kao
 proces izvođenja digitalne iz analogne informacije. Jedna jabuka se opaža posredstvom
analogne svetlosne informacije koja stiže na retinu oka. Pojam jabuke se izvodi izanalogne informacije
ljuštenjem
njenog bogatog informacijskog sadržaja s namerom da
se dođe do informacije
-kao-pojma da je to što se vidi jabuka. Proces digitalizacije ufil
ozofskom smislu je proces oslobađanja od suvišnih čulnih informacija da bi se došlo do
 pojma koji je naspram i, istovremeno, o fenomenu. Prelazak sa analogne na digitalnu ili
digitalne na analognu informaciju nije semantički čin prevođenja sa jednog simboličkog jezika na drugi, već konstruisanje
 potencijalnostirelacija
između materijalno i pojavno
1
Fred I. Dretske, »Znanje i protok informacija«, iz N. Miščević i N. Smokrović (ur),
 Kompjutori, mozak iljudski um
, IC Rijeka, Rijeka, 1989, str. 81-97.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Shari West liked this
efendi liked this
svet1000 liked this
Milan Djordjevic liked this
Milan Djordjevic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->