Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TEORIJA NOVE LEVICE

TEORIJA NOVE LEVICE

Ratings: (0)|Views: 231|Likes:
Published by dajan_spiric

More info:

Published by: dajan_spiric on Jan 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2014

pdf

text

original

 
TEORIJA NOVE LEVICETo je tema o kojoj ste se u velikoj meri sreli kroz fikcionalnu reprezentaciju, zapravo, pokreta Novelevice koji je iznikao, majskim, gibanjima 1968 god. Koje su zahvatile celu evropu, pa u tom smislukod nas su relevantni filmovi kao sto su ‘rani radovi’ Želimira Žilnika.‘kako sam sistematski unistavan od idiota’- Slobodana Šiana, bez obzira sta mi mislili o tom filmu,roman Mome Dimića po kome je taj film nastao i konačno recentni film nastao pre dve godine, kojiupravo govori o lipanjskim gibanjima, o majskoj revoluciji na jelisiskim poljima Bertolučijev filmSanjari, koji upravo i obradjuje taj znameniti istorijski trenutak.Šta bi bila suština nove levice?Pa, nova levica kao politički, filozofski i teoriski pokret, zapravo na nov način je postavila,repozicionirala odnos umetnosti i ideologije.Odnos umetnosti i ideologije, odnosno ideologija u okvirima teorije umetnosti je recimoveoma stara tema i zapravo daleko je komplikovanija od onoga što se u odredjenom trenutkuteorije 50-tih, a kod nas čak 70-tih smatralo klasičnim odnosom umetnosti i ideologije umarksističkom okviru , a to je, da je umetnost uvek odraz stvarnosti, te da je ideološkideterminisana stvarnošću, a da se ta ideološka determinacija najpre ogleda u samoj temiumetničkih dela, pa u tom smislu kako umetnost odražava stvarnost tako i političku i ideološkustvarnost.Sa druge strane odnos se menja kako su se menjale definicije ideologije.Koje klasične definicije ideologije vi poznajete?Vrstu vladajućih ideja, način manipulacije vladajuće klase povredjenim socijalnim grupacijama,slojevima ili je to iskrivljena klasna svest, iskrivljena svest u društvu,pa u tom smislu ideologija formira iskrivljenu odraz društva i društvene stvarnosti, a68 god. zahvaljujući
 
LUJU ALTISERU došlo se do jednog iskoraka u definisanju ideologije,A to je da je ideologija zapravo skup imaginarnih odnosa spram stvarnih uslova postojanja.Znači odjednom pod ideologijom je počelo da se podrazumeva ukupnost realnog življenjai odnosa koje mi pletemo spram tih realnih ili stvarnih odnosa postojanja, a da pletemona jedan imaginarni način. Imaginarni zato što to nisu postojeći, jednobrazi odnosi,već to su odnosi kako svako od nas zapravo uspostavlja te odnose i učiva se u tu ideologijupostojanja, ideologiju svakodnevnog života.Naravno da ovakva definicija ideologije ne može biti shvaćena bez komplemetarnog pojmakoji Luj Altiser zove teoriju interpelacije ..ili heiling , a to je ustvari način tvorbe identiteta ilidefinisanja sopstvenog identita kroz intereakciju sa stvarnim uslovima postojanja ilikroz stvarnu interakciju sa sredjenim textom, odnosno kroz interakcijom sa diskursom.Diskurs može biti diskurs jednog umetničkog texta, kao što diskurs može biti diskurs stvarnosti.Način na koji jezik koristi odredjene institucije moći ili sistem moći u društvu, te u tom smislu Heilingpotiče od reči heil, >što sa jedne strane znači oreol a sa druge pozdrav, te heiling znači ostvarivanjediskurzivnog identiteta u trenutku kada se uspostavi odnos adresiranja ili obraćanja. Najklasičnijiprimer hejlinga kada neko ide ulicom i neko dobaci-lopove,debela ,hej ružni ...itd. Čovek na koga seto nije odnosilo u tom trenutku se prepozna u tom uzviku hej! Zaustavlja se. Vi ste nekog zaustaviliu tom fluktuirajućem identitetu koji mi svi nosimo sa sobom i onda u tom trenutku nesvesno inevoljno, zasto bi se identifikovali sa lopove, ružna, debela ...itdVi ste nesvesno u tom trenutku prikačili se, moram reći reč se prikačila za vas i definisala vašidentitet.U tom smislu ideologija na taj način nastaje, zapravo kada se mi interpeliramo uodredjene ideološke stvarne uslove postojanja, a interpelacija jeste jedan imaginarni čin, menjajućičin, odnos trenutka itd. Svi umetnički textovi, sva umetnost jeste jedna vrsta ideološkog konstrukta,odnosno oblikovana je pod dejstvom ideološke formacije, pod dejstvom institucije ideološkeformacije, političke cenzure itd.To se uklapa zapravo sa onim što je Alltiser govorio, a to je da svaki fenomen zapravo višestrukoodredjen, odredjen je ekonomski, politički, kulturno, psihološki itd.Te da zapravo svaki fenomen u društvu postoji i traje, kao što postoje različite verzije jednog mita.
 
Prema tome ideološka priča, ideološko postojanje jeste narativizacija odredjenog fenomena umenjajućim ideološkim uslovima i formacijama, zapravo taj ideološki narativ ima istu funkciju kaokad Klod Levi Stros definise funkciju mita.A šta je primarana funkcija mita?Šta je zadatak mita kao žanra?Kad su nastali mitovi kakvu su funkciju imali?Da objasne svet, prema tome različite verzije jednog istog mita su različita objašnjenja istog svetakoja su prilagodjena odredjenim formacijama koje se medjusobno razlikuju po geografskomstaništu, po vremenu kada su nastajala, a u krajnjoj liniji ideološki narativ se upravo razlikuje premakvalitetu ili vrsti ideološke formacije koja generiše taj ideološki narativ.
 
Mitovi služe da nam objasne, obezbede trajanje jedne vrste kulturne aksioznosti.Kultura je opet ukupnost življenja, znači
 
savremeni mit ili savremeni ideološki narativ ima zadatakda objasni kulturnu aksioznost koja jeste odgovor ili nalazi odgovor u menjajućim potrebamapublike.Iz kulturne aksioznosti publike proizilaze njene potrebe i narativ služi da zadovolji te potrebe daeliminiše aksioznost, ili bar privremeno eliminiše, u tom smislu svaki dobar narativ jeste davanjeimaginarnih rešenja na stvarne probleme društva.Definicija filmskog narativa, kako treba da se razvija filmski narativ?Jeste da nam on nudi imaginarno rešenje realnog problema, imaginarno, privremeno, efemerno,nudi se dok traje film, ali za razliku od marksističkih priča to rešenje nikada nije primenjivo ustvarnosti.Priča o ideologiji i umetnosti u 68 god. eliminiše ono što je bila doksa ideoloških teorija o umetnostido tada, a to je da vi umetnošću možete da menjate svet i da ako primenite neko rešenje i situacijuiz umetničkog teksta da će to profunkcionisati u stvarnosti i promeniti stvarnost. Umetnost nema nataj način revolucionarne kapacitete, makar na tematskom nivou, niti moze da menja radikalno svet ukome nastaje. Znači makar na nivou priče može da menja ali na duge staze vrlo sporo i menjajućise ona sama mora da prodje kroz proces revolucije da bi uticala i menjala svet.Rad ideologije, ideološki rad umetničkog teksta i rad ideologije u društvu u toj novoj paradigmi presvega Lakanovskoj, altiserovskoj paradigmi 68 god. U velikoj meri identifikovan je sa radom snova,podsvesnog, nesvesnog itd. Sa tim što u ideološkom smislu reč je o kolektivnom nivou, značipsihoanaliza ide najčešće na pojedinca, a ovde idete na nivo kolektiva, pa u tom smislu idete na jedan širi antropološki nivo i u tom smislu moguli=veliki producenti, ekonomski pokrovitelji bilo kojeumetničke delatnosti, bilo da je reč o izdavaštvu, filmu, slikarstvu, meceni, moguli nisu ništa drugonego možemo reći antropolozi savremenog društva, jel oni obezbedjuju ekonomske uslove zastvaranje narativa koji su odgovor na kulturnu aksioznost odredjenog doba i upravo ova priča,
 
propuštanje, delovanje ideologije kroz odredjenu lakanovsku, altiserevsku paradigmu jeste negde
 
ključ 68 god.Zašto je ideološko delovanje slično radu snova?Zato što je ideološko delovanje u tom smislu obezbedjeno ako možete da bajpasujete političkucenzuru. Politička cenzura koja postoji u svakom društvu blokira neko revlucionarno, radikalnodelovanje teksta.Da bi tekst mogao da bude subverzivan on mora da nadje način da bajpasuje političku cenzuru.Kako se najlakše bajpasuje, zaobilazi politička cenzura?Morate da idete u metaforu, simbolizaciju, alegoriju a one su jedne od osnovnih principa frojdovograda snova.Kako kaže Frojd, koja tri principa deluju iz primarnog materijala ili materijala stvarnosti?KondenzacijaIzmeštanjeSimbolizacijaKondenzacija bi bila, da ono što se u stvarnosti proteže na jedan ogroman vremenski period, da vito sažmete za vreme jednog sna, dolazi prosto do kondenzacije vremena do nagomilavanja onihkulminativnih momenata da bi se postigao emotivni intenzitet sna.
 
To vam je kao, Hičkok je rekao; film je život iz koga su izbačeni svi dosadni momenti.Upravo san jeste rekapitulacija života iz koga su izbačeni svi dosadni momenti.Šta bi bila simbolizacija?Da ono što ne bi smeli da kažete direktno zamenite simbolom koga će publika, snevač ilipsihoanalitičar interpretirati na pravi način, dekodirati na pravi način.Navodi primere (Majistor i Margarita)Takvoj vrsti metofare izmeštanja sa različitim hromotopima, može se vrlo jednostavno bajpasovaticenzura i u tom smislu kad dekodirate metaforu, simbol vi zapravo primenjujete isčitavanje snova.Bulgakov, Bahtin... Jedan je radio na polju teorije, a jedan na polju književne prakse, u istompribližno dobu su radili.Bahtin je celu priču o hromotopu zamislio, teoriju hromotopa da bi celu priču olakšao, olakšaotumačenje tih aluzivnih, metaforicnih romana koja su pričala o političko nestabilnom depresivnom,totalitarnom režimu Sovjetskog saveza
 
Šta je definicija hromotopa po Bahtinu?To može da bude način prostornog, geografskog i vremenskog uokviravanja radnje odredjenogzbivanaja koje omogućuje preispitivanje ili spoj analize diskurzivne i ideološke analize uodredjenom društvu.Izbor hromotopa vam zapravo služi da preispitate odnose istoriskog, ideološkog i diskursa fikcije.Sta se dešava kada se promeni hromotop?Da li možete ponovo, šta je hromotop?Prostorno i vremensko konstruisanje (ispisivanja) radnje, na taj način da se stvori prostor u komedolazi do ponovnog ispisivanja ili do reispisivanja i preplitanja ideološkog, istoriskog diskursa,diskursa moći, diskursa fikcije.Primeri:Lepa Sela Lepo Gore imaju nekoliko hromotopa1 njihova sećanja pre rata2 tunel3 mitski hromotip4 može se reći i bolnicaPrimeri sa hromotopom : Podzemlje >kusturičino, Ubistvo Sa Predumišljajem(2 hromotipa uSrbiji`45 i `93melodrama i tragedija), Kazablanka(melodrama, a kritika i prica o tome sto Amerikamora da se ukljuci u 2sv.rat)Prema tome ideologija može da funkcioniše prema principu snova.No 68 god. veliki zaokret na levo možda je bio jedini primer gde je prvi svet kasnio za trećim, pošto je to bilo jedno levičarsko budjenje prvog sveta, evrope na način na koji su to zemlje trećeg sveta toprošle 45, 50, 56 u borbi za kolonijalno oslobodjenje, u budjenju levičarskih elemenata, u neuspelimrevolucijama, pobunama u Istočnoj Evropi itd.68 god. Dešava se nekoliko bitnih stvariInsert iz filma Grlom U Jagode ::Let Nad Beogradom:Nikson je postao predsednik sad:Jugoslavija je posle dugo vremena pobedila sovjetski savez u košarci:Apolo 8 Je 10 Puta Obleteo Mesac:Snage Varšavskog Pakta su ušle u ČehoslovačkuDolazi do studentskih nemira, prekinut je kanski festival, dolazi do nemira u Beogradu, opštegstudentskog protesta koji je ustavari bio nova forma levičarskog protesta širom Evrope. Do tada sezapadna levica u velikoj meri promenila i odvojila od te koncepcijeda se francuska partija definisala kao tvrdo krilo prostaljinistička, a da je sve veću protivtežudobijala u rastućem uticaju italijanske komunističke partije, koja je bila jedna mekša varijanta,varijanta i demohrišćanske liberalne partije,primer u filmu : Prestiž –Zan li GodaraOno što je bilo suština jeste da su komunističke partije prestale da vide u sebi snagu i odbili

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
maslorog liked this
maslorog liked this
Amina Hrustić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->