Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
La influencia cartesiana en la filosofia moderna

La influencia cartesiana en la filosofia moderna

Ratings:
(0)
|Views: 813|Likes:

More info:

Published by: Jose Luis Valencia Cano on Jan 23, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2013

 
B@ NOFBWGOEN@ E@][GUN@O@ GO B@ FNBJUJFN@ DJKG]O@
@o{gu kg `mj}k`} gb {gd` gu |g}{nogo{g fj}dwb`} b` uniwngo{g |}giwo{` -ºEwàb fwgb` nofbwgoen` pwg {wvj Kgue`}{gu go b` fnbjujfn` djkg}o`:-" b` ew`b |jk}ä`}gu|jokg}ug knengokj pwg b` nd|j}{`oen` kg Kgue`}{gu |`}` b` fnbjujfn` djkg}o` oj}`kne` go uw |}jfwoknk`k fnbjuõfne` on go b` gq{gounõo kg uwu jm}`u" unoj go b`}gfj}d` kgb ejojendngo{j" gb ejdgox`} uw fnbjujfä` kgukg eg}j uno m`u`} uw jm}`go `biøo j{}j |gou`dngo{j j fnbõujfj" gd|gx`okj" kg gu{` fj}d`" wo owgvjdjvndngo{j fnbjujfnej kgukg gb |wo{j kg vnu{` kg b` engoen` ~ b` }`xjo
0
3 `eb`}`okjgo |}ndg} bwi`}" bju ejoeg|{ju kg fnbjujfä` djkg}o` ~ e`}{gun`onudj" |`}` kgu|wîua`mb`} kg b` nofbwgoen` pwg ghg}enõ gb e`}{gun`onudj go b` fnbjujfä` djkg}o`/\`}` |jkg} go{gokg} ejdj nofbw~õ Kgue`}{gu b` fnbjujfä` djkg}o`" gu ogegu`}nj|}genu`} |}ndg}j bj pwg ug go{ngokg |j} fnbjujfä` djkg}o`8 ` bj b`}ij kgb |g}njkjpwg ejojegdju ejdj fnbjujfä` djkg}o` !pwg ejdøodgo{g ug wmne` kg fj}d`|`}`bgb` `b |g}njkj kg b` anu{j}n` pwg ejojegdju ejdj gk`k djkg}o` pwg {jd`bwi`} go bju unibju QVN ― QVNNN `|}jqnd`k`dgo{g.
=
ug |}gugoen`o `ejo{gendngo{juunionfne`{nvju {`bgu ejdj b` ug|`}`enõo kg b` engoen` kg b` }gbninõo" |}gugo{àokjuggo b` igo{g wo gu|ä}n{w owgvj" ew}njuj" `e{nvj ~ ugkngo{j |j} ejojeg} g no{g}|}g{`} gb dwokj" ejo{}`u{`o{g ejo b` nioj}`oen` kg b` igo{g ejdøo go b` gk`k dgkn`" bjew`b" kg}nvõ go b` |j|wb`}nx`enõo kg b` fnbjujfä`" |wgu |`uõ kg ejounkg}`}ug `bijbgh`oj ~ dnu{g}njuj" gqebwunvj øone`dgo{g kg bju djo`u{g}nju" ` ug} no{g}|}g{`k`|j} b` igo{g ejdøo" kàokjbg b` j|j}{wonk`k kg `eegkg} `b ejojendngo{j/
‒Go b` gk`k dgkn`" b` fnbjujfä` ej}}g |}noen|`bdgo{g ` e`}ij kg ebî}niju ~ kje{j}gu go {gjbjiä`/ Go gb |g}njkj kg {}`ounenõo" bju fnbõujfju bnm}`o wo`
0
A`eg }gfg}goen` ` pwg Kgue`}{gu go uw fnbjujfä` |g}fnbõ ` b` }`xõo ejdj |}noen|`b" ~ {`b vgx øonej"`}{äfneg kgb ejojendngo{j/
=
 
a{{|8**gu/yncn|gkn`/j}i*yncn*Gk`kZDjkg}o`
;
 
kw}` bwea` no{g}nj} ejounij dnudju ~ bwea`o gq{g}nj}dgo{g ejo{}` b`uen}ewou{`oen`u" kgm`{nîokjug go b` vnk` go dgknj kg i}`okgu ~ `in{`k`uvnenun{wkgu/ Dw~ knu{no{j gu gb |`oj}`d` kg b` î|je` djkg}o`" kjokg ojoju goejo{}`dju ~` ejo noknvnkwju$fnbõujfju pwg fj}dgo wo` eb`ug `|`}{g/B`u dw}`bb`u pwg bju ug|`}`m`o kgb }gu{j kg b` ujengk`k a`o e`äkj |j} {ng}}`3 bju fnbõujfju `aj}` oj ujo djohgu" unoj pwg vnvgo kgo{}j kgb dwokj"`ujen`kju ` îb" ~ {jd`okj |`}{g" kg wo djkj j kg j{}j" go b`u `e{nvnk`kguejdwogu/ Vnvgo uwhg{ju ` b`u ejoknenjogu kg b` vnk` envnb" jew|`okj |wgu{juj kgugd|gð`okj e`}iju |ømbneju3 ~ ew`okj ujo und|bgu |`}{newb`}gu" uw  |junenõo oj bju `äub` {`d|jej kgb }gu{j kg b` ujengk`k/ Vnvgo go{}gi`kju `b  |}gugo{g" `b dwokj" go{}gb`x`kju ejo b` d`}ea` ~ gb kgu`}}jbbj kg îu{g" ~ ujbj ug kgkne`o ` b` fnbjuj` |j} `knkw}`" ejdj wo bwhj ~ wo`uw|g}`mwok`oen`— 
5
@uä ejdj {`dmnîo ug |}gugo{`o nkg`bgu ejd|bg{`dgo{g knu{no{ju ` bju kg b`fnbjujfä` dgkngv`b" vnîokjug b` `|`}nenõo ~ kgu`}}jbbj kg kju ej}}ngo{gu fnbjuõfne`uj|wgu{`u" gd|n}nudj ~ }`enjo`bnudj
;
/ ^ ejdj }guwb{`kj kgb awd`onudj ~knfg}go{gu ej}}ngo{gu fnbjuõfne`u |}gugo{`k`u kw}`o{g gb }go`endngo{j" ug goewgo{}`b` `|`}nenõo kg `bij bb`d`kj uwmhg{nvnudj" bj ew`b ejounu{ä` go gb }gejojendngo{j kgb` |g}ujo` ejdj noknvnkwj" gu kgen} ug }gfg}goen` ejdj `e{j} |}noen|`b `b uwhg{j|`}{newb`}/
‒Bj pwg vngog `aj}` gu {jd`} go ug}nj gb |wo{j kg vnu{` awd`oj/ Gu kgen}" un b` bõine` kg @}nu{õ{gbgu g}` b` bõine` kg Knju ~ oju ejo{`m` ejdj ~ |`}` pwganxj Knju b`u eju`u ~ |j} pwî ujo ejdj ujo" `aj}` ojuj{}ju bju awd`ojupwg}gdju u`mg} |j} ojuj{}ju dnudju dj b`u |jkgdju vg} ~ eõdj"jmug}vàokjb`u" b`u |jkgdju j}i`onx`} |`}` |}gkgen}b`u3 go fno" ug {}`{``aj}` kg u`mg} eõdj b`u |jkgdju kjdno`} ` owgu{}j `o{jhj/ S…T @ bjudjkg}oju bgu no{g}gu` u b` |}j|n` en}ewou{`oen` awd`o`" b` |}j|n`
5
Agigb" Igj}i Ynbagbd F}ngk}nea/ ‒Bgeenjogu ujm}g b` anu{j}n` kg b` fnbjujfä` NNN—
/
[}`kweenõo kgYgoegub`j ]jegu/ Gkn{j}n`b Fjokj kg ewb{w}` gejoõdne`/ Dîqnej/ \ài/ =00
;
a{{|8**yyy/g${j}}gkgm`mgb/ejd*Anu{j}n`$kg$b`$fnbjujfn`*Fnbjujfn`dgkngv`b~djkg}o`*Kgue`}{gu*Kgue`}{gu$Fnbjujfn`Djkg}o`/a{d
7
 
d`og}` kg vg} gb dwokj" pwg b`u kgenunjogu knvno`u pwg ug a`o {jd`kj |`}` e}g`} `b dwokj {`b ejdj gu/ ^ gu` gu wo` kgenunõo {ä|ne`dgo{gdjkg}o` pwg gugo |g}fge{` ej}}gu|jokgoen` ejo {jk`u b`ud`onfgu{`enjogu kgb gu|ä}n{w djkg}oj/— 
 
Gb |gou`dngo{j e`}{gun`oj nofbw~go{g go b` fnbjujfä` djkg}o` ug }gkweg ` b`uniwngo{g f}`ug8
‒Gb gu|ä}n{w e`}{gun`oj gu{` ejou{n{wnkj `o{g {jkj |j} b` nkg` kg b`d`{gdà{ne` wonvg}u`b/ B`u d`{gdà{ne`u ujo gb {n|j øonej ~ |g}fge{j kg b` engoen`"kg uwg}{g pwg gb ejojendngo{j gu engo{äfnej go b` dgknk` go pwg gu d`{gdà{nej/ ^ b`u d`{gdà{ne`u ujo `|bne`mbgu ` b` {j{`bnk`k kg b` }g`bnk`k |j}pwg oj a`~ o`k` gob` o`{w}`bgx` pwg oj ug` kg j}kgo ew`o{n{`{nvj/ @ gu{` kjmbg {gunu |wgkgbb`dà}ugbg kg |ju{wb`kj }`enjo`bnu{`" |wgu }gkweg `b däondj" |j} oj kgen} ` o`k`"gb |`|gb kg b` gq|g}ngoen`" ~ d`u |}jfwok`dgo{g |j}pwg uwmj}kno` gb jmhg{j `b gu|ä}n{w ~ a`eg kgb gu|ä}n{w awd`oj b` }gib` ` |}nj}n kgb ug}/— 
 
Go b` en{` `o{g}nj}" ug gq|jogo" go |}ndg} bwi`}" b` nkg` kg b` ejoeg|enõoigjdî{}ne` kgb dwokj" gu kgen}" b` ejd|}gouo kg gu{g ` {}`vîu kg b`ud`{gdà{ne`u/ Kg gu{` fj}d` |b`o{g` pwg gb ejojendngo{j gu vg}k`kg}j ~ v`bnkj ungu d`{gdà{nej" |wgu un gb dwokj {ngog fwgo{gu d`{g{ne`u" b` øone` fj}d`vg}k`kg}` kg ejojeg}bj ug}à ` {}`vîu kg gu{`u/ Gu `uä pwg Kgue`}{gu |b`o{g` wo|ju{wb`kj }`enjo`bnu{`" |wgu uwmj}kno` b` gq|g}ngoen` ` b` }`xõo" wmne`okj go|}ndg} bwi`} ` b` dgo{g awd`o`/ @kgdàu kg wmne`} ` b` dgo{g awd`o` go wobwi`} |}nd`}nj" Kgue`}{gu kneg pwg
‒ug uwmj}kno` gb jmhg{j `b gu|ä}n{w 
— ~ go gu{ge`uj |jkgdju ojdm}`} ejdj gu|ä}n{w `b uwhg{j" |j} bj pwg ug |wgkg `fn}d`} wo|b`o{g`dngo{j uwmhg{nvj/ Gu kgen}" Kgue`}{gu |b`o{g` pwg b`u d`{gdà{ne`u ujo gbejojendngo{j vg}k`kg}j" ~ pwg gb dwokj gu ejiojuenmbg ` {}`vîu kg gu{`u" `dm`u`fn}d`enjogu pwg kgugoe`kgo`o go wo }`enjo`bnudj3 ~ |j} j{}j b`kj" |b`o{g` `bijbb`d`kj uwmhg{nvnudj" pwg ejounu{g go ejounkg}`} `b uwhg{j kgb ug} |j} goend` kgb}gu{j kgb dwokj" gu kgen}" kàokjugbg wo` d`~j} nd|j}{`oen` `b uwhg{j noknvnkw`b/
7
Aj~ju" Bwnu Gkw`}kj/ ‒Bgeenjogu kg fnbjujfä`—
/
Wonvg}unk`k Gq{g}o`kj kg Ejbjdmn`/ Ejbjdmn`/=<<5/ \ài/ 0;6/
6
Vg}og`wq" ]jig}/ ‒Anu{j}n` kg b` fnbjujfä` djkg}o`—/ [}`kweenõo kg Djo{ug}}`{ Cn}eaog}/ Gkn{j}n`bAg}kg}/ M`}egbjo`/ 0>6>/ \ài/ ;=
6

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Débora Spasiuk liked this
Sol Cacciolatti liked this
Lissette Ortega liked this
ἀνδρως διδακυς liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->