Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
54Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Formarea statelor medievale româneşti

Formarea statelor medievale româneşti

Ratings: (0)|Views: 3,258 |Likes:
Published by SammWell00

More info:

Published by: SammWell00 on Jan 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2013

pdf

text

original

 
Formarea statelor medievale româneşti
Migraţiile din secolele III-XII
Dupa retragerea aureliană (271), goţii s-au aşezat în actualaRomânie. Ei au fost izgoniţi de către huni, un popor nomad, venit dinstepele Asiei. Dacia a făcut parte din Imperiul Hun până la moartea luiAttila (453). Gepizii,de neam germanic, le-au luat locul hunilor, pânăcând au fost înglobaţi în Khaganatul Avar. Avarii erau un popor asiatic, înrudit cu hunii. Ei au intrat în Europa în secolul V. În secolul VI s-austabilit în Pannonia, de unde s-au extins către est şi vest.În Khaganatul Avar au venit alte popoare: longobarzii şi slavii,care au fost şi ei înglobaţi în Khaganat. Longobarzii nu au stat mult înDacia, îndreptându-se spre Italia, unde au creat un regat independent.Slavii au participat împreună cu avarii la campaniile lor de prădăciunela sud de Dunăre, iar după ce Khaganatul a încetat să mai existe dincauza presiunilor francilor din est, slavii au ocupat vechile teritoriiavare. Slavii s-au amestecat în timp cu daco-romanii şi au pututconvieţui cu ei.Daco-romanii au suferit mult de pe urma migraţiilor. După cemajoritatea oraşelor romane au fost distruse de barabari, daco-romaniis-au organizat în obşti săteşti.Spre a doua jumătate a secolului VI, proto-bulgarii, de neamturanic, ce veneau de pe Volga, sub conducerea hanului Asparuh, şi i-au forţat pe bizantini să le cedeze Moesia şi Transalpina. În timp ,proto-bulgarii s-au amestecat cu slavii, formând neamul slav al bulgarilor.
Ultimele migraţii
Bulgarii au format un stat: Primul Ţarat Bulgar. Ţaratul a ajuns laapogeul său teritorial în timpul ţarului Samuil I cel Mare: ajungea de laMarea Adriatică la cea Neagră, din Tesalia până în Subcarpaţi.Bulgarii au avut un rol important în istoria românilor. În secolul Xs-au format mici formaţiuni în Muntenia, dar sunt repede cucerite debulgari.
 
Pe la 900, pecenegii, un popor turanic, se aşează în zona intreBug şi Dunăre. Împreună cu ei vin şi uzii, un alt popor turanic. În jur de1000 apar şi cumanii, înrudiţi cu pecenegii. Ei ocupă sudul cnezatuluiKievean şi teritoriile actualei Moldove şi nord-estul Munteniei.Pecenegii şi cumanii au organizat şi campanii la sud de Dunăre. Câtevacuvinte din limba română vin din cumană.În 1241, o mare invazie mongolă, sub conducerea lui Batu-Han,nepotul lui Ginghis Han, pustieşte Europa. Mongolii formează un marehanat pe teritoriul vechiului Cnezat Kievean.
Formarea statelor româneşti 
Formaţiunile statale medievale timpurii româneşti
Printre formaţiunile statale medievale timpurii româneşti se numără şicele conduse de:- în
Dobrogea
: Dimitrie; Gheorghe; Tatos; Sacea; Sestlav.- în
Transilvania
: Gelu; Menumorut (Bihor); Gyula; Kean.- în
Banat
: ; Glad; Ahtum; Chanadin (Chanadinus).- în
Moldova
: Costea; Olaha.- în
Muntenia
: Mişelav; Seneslau; Negru Vodă (legendar); Basarab I.- în
Oltenia
: Nicolae Basarab ; Bezerenbam; Ioan; Farcaş; Litovoi;Bărbat ; Basarab I....Şi ţările:- în
Dobrogea
: Ţara Cavarnei.- în
Transilvania şi Banat
: Ţara Maramureşului; Ţara Oaşului; ŢaraHaţegului; Ţara Bârsei; Ţara Zarandului (Bihor); Banatul de Severin; Ţara Almăjului (Almaş).- în
Moldova
: Ţara Românilor; Bolohoveni; Ţara Berladnicilor; ŢaraBrodnicilor; Ţara Vrancei; Marca de apărare a lui Dragoş.- în
Oltenia şi Muntenia
: Ţara Loviştei; Ţara Făgăraşului; ŢaraCâmpulung; Ţara Severinului; Ţara Litua; Ţara Vlahilor.
 
Formarea Transilvaniei 
În cca.896, un alt neam de orgine asiatică, maghiarii, s-au aşezat în Pannonia. În secolul X, unul dintre cei şase conducători ai triburilormaghiare, Tuhutum, a cucerit voievodatul lui Gelu, păstrându-l pentruurmaşii săi. Menumorut a acceptat suzeranitatea ungurilor. În 1002/3,Gyula (Gyla/Jula), urmaşul lui Tuhutum, s-a revoltat împotriva regeluimaghiar Ştefan I al Ungariei, dar a fost înfrânt, iar principatul său aintrat sub suzeranitatea Regatului Ungariei, păstrând ca formă deorganizare principatul.Undeva în a doua jumătate a secolului XII, principatul a redevenitvoievodat şi tot în acea perioadă în Transilvania a început colonizareacu secui şi cu saşi. Voievodatul era împărţit în mai multe ţări (ŢaraMaramureşului, Ţara Oaşului, Ţara Bârsei, Ţara Haţegului, etc.)Voievodatul a existat până în 1526, când a fost declarat Principatul Transilvaniei. În 1765, Principatul a fost ridicat la rangul de MarePrincipat, iar în 1867 a fost inclus în Imperiul Austro-Ungar.
Ducatul Bănăţean
Învins în luptă, Glad a acceptat suzeranitatea ungurilor. Ulterior laconducerea ducatului a urmat Ahtum, descendent al lui Glad,conturându-se, astfel, o primă continuitate dinastică în istoria de început a formaţiunilor statale româneşti.În 1013, Ahtum s-a revoltat împotriva regalităţii maghiare, dar afost învins de generalul Chanadin, de asemenea descendent al luiGlad, care a preluat conducerea Banatului până la moartea sa.
Formarea Dobrogei 
În secolul X doi jupani îşi declară independenţa faţă de bulgari:Gheorghe şi Dimitrie.În 1072, împăratul bizantin Botaneiates l-a trimis pe generalulNicefor Bryennos să îl pedepsească pe răsculatul Tatrys din sudulDobrogei. Între 1086-1091 se află în Dobrogea Tatos, Sacea şi Sestav.În 1325, Balică, un nobil bulgar, îşi declară independenţa,formând Principatul de Cavarna. Principatul a fost într-o luptă continuăcu bulgarii, bizantinii, turcii şi tătarii, din acest motiv nu a rezistat

Activity (54)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Danutz Danutz liked this
Farago Francesca liked this
Valentin Tache liked this
Catalina Mihaela liked this
Alin Chirica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->