Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
curs-sinteza-logica-juridica

curs-sinteza-logica-juridica

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,183 |Likes:
Published by Ellerim

More info:

Published by: Ellerim on Jan 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTIFACULTATEA DE DREPTLOGICĂ JURIDICĂLogica
aşa cum era înţeleasă într-un sens strict al cuvântului se considera călucrează numai cu propoziţii adevărate sau false şi uneori cu cele a căror valoare deadevăr este nesigură (probabil adevărate sau probabil false).Logica secolului XX se va orienta însă şi asupra unor raţionamente cu propoziţiicărora nu le putem stabili valoarea de adevăr. Acestea sunt normele şi întrebările, desprecare nu avem cum să stabilim dacă sunt adevărate sau false. S-a putut astfel construi ologică analogă celei a adevărului şi falsului, logica deontişi logica întrebărilor (erotetica).Dacă ar trebui să definim cât mai general această disciplină, logica ar fi studiullegilor formale ale raţionării, legi apte să ne ducă de la propoziţii adevărate numai la propoziţii adevărate, iar într-un sens mai larg de la propoziţii adevărate la propoziţii probabil adevărate.De aceea, logicianul român Gheorghe Enescu considera că : “A gândi logic”înseampur şi simplu a ndi conform cu regulile definiţiei, clasificării şiraţionamentului, a argumenta, a demonstra pe baza acestor reguli. (Tratat de logică).Ca în orice domeniu şi domeniul logicii juridice cunoaşte abordări atât pro cât şicontra. Astfel, în secolul al XIX-lea putem întâlni opinia lui Trendelenburg, care spuneacă : „logica nu devine atât de practică şi de o importanţă atât de crucială ca îndrept”.(Ilmar Tammelo,
 Domeniul şi semnificaţia logicii juridice,
în Logica şi dreptul.Culegere de traduceri). În aceeaşi notă favorabilă logicii întâlnim şi citatele din opera luiJulius Stone („analiza logică este un ingredient indispensabil atât al educaţiei juridice, câtşi al practicii juridice”) cât şi din lucrările lui sir George W. Paton ( ideea că „s-ar puteaajunge la cea mai bună lege fără o utilizare adecvată a logicii este pur şi simplu unnonsens”). Există evident şi păreri negative dintre care o amintim pe cea a lui Oliver Wendell Holmes: „nu logica reprezintă viaţa dreptului ci experienţa”. (ibidem).
 
O notă optimistă însă o dă acestei dispute Loevinger, care scria că: „Majoritateaoamenilor vor admite că nu sunt frumoşi. Mulţi vor concede că nu sunt puternici. Dar nimeni nu va recunoaşte despre sine că nu este logic”.Logica studiază argumentele (definite ca o mulţime de propoziţii, dintre care unelesunt propoziţii de bază şi se numesc premise, pe ele sprijinindu-se o altă propoziţiedenumită concluzie), cu scopul de a diferenţia între:
 ARGUMENTE:
1. DEDUCTIVE
:
VALIDE:
CONCLUDENTE NECONCLUDENTE
 NEVALIDE 
2. INDUCTIVE
:
 PUTERNICE:
CONFIRMATOARE NECONFIRMATOARE
SLABE 
Am putea explica şi mai simplu, spunând , toate cunoştiele noastre seconstituie sub forma unor propoziţii, (care pot fi afirmative sau negative), despre ceva ce poate avea calitatea de a fi adevărat sau fals sau probabil. Deci, ceea ce afirmăm saunegăm despre ceva constituie conţinutul judecăţii respective, iar adevărul, falsul, probabilul constituie valoarea lor de adevăr. (Efim Mohorea,
 Introducere în logică 
).Logica clasică operează cu propoziţii a căror valoare de adevăr este doar adevărat şi fals,de aceea se mai numeşte şi bivalentă. Logica contemporană operând cu mai mult de douăvalori de adevăr este polivalentă (de exemplu, logica trivalentă care operează cu adevărul,falsul şi indeterminatul).
 
Definind pe scurt argumentele, vom spune că:În cazul
argumentelor deductive
, concluzia decurge cu necesitate din premise,sau altfel spus ea nu aduce nimic nou ca informaţie, decât au spus deja premisele.
Argumentele inductive
se diferenţiază de primele prin aceea că, despre concluzialor se spune că decurge doar în mod probabil din premise, ea fiind mult mai generală.Un
argument deductiv valid
este acela în care dacă s-a stabilit că premisele suntadevărate, atunci şi concluzia este cu necesitate adevărată, pe când într-un
argumentdeductiv nevalid
premisele s-ar putea să fie adevărate iar concluzia falsă.
Argumentul concludent
este un argument valid, care are în plus premiseleadevărate, iar dacă nu ar îndeplini una dintre aceste două condiţii (fie ar fi nevalid, fie nuar avea premisele adevărate) atunci s-ar numi
neconcludent.
In ceea ce priveşte
argumentul inductiv puternic,
acesta este cel a căruiconcluzie decurge cu necesitate mare din premise (dacă premisele ar fi adevărate, atunciconcluzia ar fi cu probabilitate mare adevărată), iar la cel
inductiv slab
concluzia decurgecu probabilitate mică din premise (dacă premisele ar fi adevărate, atunci s-ar putea ca propoziţia finală, concluzia, să fie falsă).
Argumentul confirmator
este un argument puternic cu premise adevărate,urmând ca şi în cazul celor neconcludente, dacă cel puţin una dintre aceste două condiţiinu este îndeplinită (fie nu este puternic, fie nu are premise adevărate) să se numească
neconfirmator.
Argumentarea logică se realizează deci, printr-un proces de gândire prin care, dinanumite propoziţii de bază, pe care le considerăm
PREMISE
(care au ca şi cuvinteintroductive uneori “deoarece”, “întrucât”, “pentru că”), se obţine o nouă propoziţie pecare o vom numi
CONCLUZIE
introdusă de regulă de cuvintele “deci”, “rezultă că”,“astfel”.

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Maria Butnaru liked this
Silvia Balica liked this
Marcela Sajin liked this
Inga Rusu liked this
Mashenka Sirbu liked this
Eugenia Efimenco liked this
Denis Bordan liked this
Irina Sili liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->