Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
aMRC PS 01 S Identificarea Pericolelor Si Evaluarea Riscurilor

aMRC PS 01 S Identificarea Pericolelor Si Evaluarea Riscurilor

Ratings:
(0)
|Views: 250|Likes:
Published by macika
Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor
Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor

More info:

Published by: macika on Jan 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2015

pdf

text

original

 
PROCEDUR
« IDENTIFICAREA PERICOLE-LOR
I EVALUAREA RISCURILOR »
PAGINA/DIN
1 / 5S. C. S.R.L. Târgu-Mure
 Edi
ia: 1 / Revizia: 0 Cod: PS-01-S Exemplar nr. 1
« IDENTIFICAREA PERICOLELOR
I EVALUAREARISCURILOR »
COD: PS-01-S
Func
  
ia Nume / Prenume Data Semn
 
tura
Întocmit
Responsabil CalitateMediu S
n
tate
Verificat
ReprezentantulManagementului pentruCalitate Mediu S
n
tate
Aprobat
ManagerGeneral
Sec
  
iunea CUPRINS Pagina
1 SCOP 22 DOMENIU DE APLICARE 23 DOCUMENTE DE REFERIN

24 DEFINI
II
I PRESCUDT
RI 25 PROCEDURA 36 RESPONSABILIT

I 47 ÎNREGISTR
RI 58 DOCUMENTE DE LEG
TUR
5
Prezenta procedur
este proprietatea S.C. S.R.L. Târgu-Mure
.Copierea neautorizat
este interzis
.
 
PROCEDUR
« IDENTIFICAREA PERICOLE-LOR
I EVALUAREA RISCURILOR »
PAGINA/DIN
2 / 5S. C. S.R.L. Târgu-Mure
 Edi
ia: 1 / Revizia: 0 Cod: PS-01-S Exemplar nr. 1
1. SCOP
Organiza
ia utilizeaz
aceast
procedur
pentru a ob
ine o informare cât mai real
cuprivire la pericolele semnificative de OH&S, ce rezult
ca urmare a tuturor proceselor care sedesf 

oar
în cadrul ei, în scopul elimin
rii riscului dac
este posibil, sau dac
nu, dereducere la minim a acestuia.Rezultatele proceselor de identificare a pericolelor, de evaluare
i
inere sub control ariscurilor reprezint
baza întregului sistem de management de OH&S.
2. DOMENIU DE APLICARE
Se aplic
tuturor activit

ilor organiza
iei, atât celor obi
nuite, de zi cu zi , cât
i celorocazionale, atât pentru personalul propriu cât
i pentru contractori, furnizori, vizitatori sau altepersoane care pot fi prezente la respectivul loc de munc
.
3. DOCUMENTE DE REFERIN

 3.1.
OHSAS 18001:2004 – Sisteme de management de securitate
i s
n
tate în munc
 – Specifica
ie.
3.2.
Legea nr. 319/2006 - Legea securit

ii
i s
n
t

ii în munc
.
3.3.
 
Metoda de evaluare a riscurilor de accidentare
i îmboln
vire profesional
lalocurile de munca, avizata de Ministerul Muncii în 1993
i publicat
în 1998.
3.4.
 Manualul calitate, mediu, s
 
n
 
tate
 
i securitate ocupa
  
ional
 
, cod: MCMS-03.
4. DEFINI
II
I PRESCUDT
RI4.1. Defini
ii4.1.1.
În conformitate cu OHSAS 18001:2004 – Sisteme de management desecuritate
i s
n
tate în munc
– Specifica
ie.
4.1.2.
În conformitate cu
Manualul calitate, mediu, s
 
n
 
tate
 
i securitateocupa
  
ional
 
, cod: MCMS-03.
4.2. Prescurt
ri
MG Manager GeneralDT Director TehnicRMCMS Reprezentantul Managementului pentru Calitate MediuS
n
tate
i Securitate Ocupa
ional
 RCMS Responsabil Calitate MediuS
n
tate
i Securitate Ocupa
ional
 SMICMS Sistem de Management Integrat Calitate MediuS
n
tate
i Securitate Ocupa
ional
 PMCMS Program de Management Calitate Mediu S
n
tate
iSecuritate Ocupa
ional
 OH&S S
n
tate
i Securitate Ocupa
ional
 
EE Echipa de evaluareER
 
– Evaluare de risc
 
IP Identificare pericole
 
PROCEDUR
« IDENTIFICAREA PERICOLE-LOR
I EVALUAREA RISCURILOR »
PAGINA/DIN
3 / 5S. C. S.R.L. Târgu-Mure
 Edi
ia: 1 / Revizia: 0 Cod: PS-01-S Exemplar nr. 1
5. PROCEDURA
In cadrul viziunii sale de a desf 

ura o actvitate sigur
, atât pentru angaja
ii proprii cât
ipentru orice alt
persoan
aflat
pe teritoriul de care este r
spunz
toare, organiza
ia a stabilitc
este de datoria ei s
dezvolte un proces proactiv pentru asigurarea realiz
rii obiectivelor
ipoliticii de OH&S prin identificarea pericolelor
i evaluarea riscului la locurile de munc
.5.1. Evaluarea de risc va reflect
principiul prevalen
ei elimin
rii riscurilor
i pe cel alcontrolului
i reducerii celor ce nu pot fi eliminate.5.2. Echipa ce realizeaz
evaluarea de risc este stabilit
de RMCMS
i include celpu
in:- specialistul în evaluare,- responabilul cu securitatea în munc
;- medicul de medicina muncii /medicul de întreprindere;- un reprezentant al angaja
ilor;- un consultant tehnic intern, desemnat de
eful compartimentului de careapar
ine locul de munc
evaluat.5.3. Evaluarea de risc va fi realizat
diferen
iat, în func
ie de gradul de complexitate alactivit

ilor
i de executantul acestora, pentru:a) activit

ile tehnice de baz
, curente ale organizatiei
i cele ocazionale, dar cu gradcomparabil de complexitate;b) activit

ile cu grad redus de complexitate, desf 

urate de personalul unit

ii
i devizitatori;c) activit

ile desf 

urate de subcontractan
i.5.4. Metoda de evaluare utilizat
este aleas
de RCMS.5.5. Etapele evalu
rii de risc sunt:5
.5.1.
numirea echipei de evaluare de c
tre RMCMS;
5.5.2.
întrunirea echipei într-o
edin

condus
de RCMS care prezint
metoda deevaluare ce va fi utilizat
 
i termenele de realizare ale diferitelor etape de evaluare alelocurilor de munc
prev
zute în program.
5.5.3.
aplicarea metodei de evaluare se va face de c
tre membrii echipei prin luarea înconsiderare a :- cerin
elor legale
i a altor cerin
e aplicabile, precum
i a politicii unit

ii privindprotec
ia muncii;- caracteristicilor detaliate ale sistemului muncii: mijloace de produc
ie (utilaje,materiale, echipamente), sarcini de munc
(instruc
iuni de lucru, etc), executant,mediu de munc
.- neconformit

ile, accidentele, incidentele;- rezultatele auditurilor ;- opiniilor angaja
ilor;- observa
iile medicale;- statistici na
ionale /interna
ionale referitoare la efectele condi
iilor de munc
evaluateasupra s
n
t

ii.- informa
iilor referitoare la cele mai bune practici aplicabile, inclusiv cele utilizate deorganiza
ii similare din
ar
sau din str
in
tate.Aplicarea metodei se face în primul rând în mod proactiv-anticipativ, nu reactiv –postfactum.Rezultatele apic
rii metodei de evaluare permit:
-
ierarhizarea riscurilor;

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Cristina Coceasu liked this
Junjan Cristina liked this
tiberiu22 liked this
Iuliana Roman liked this
victorb liked this
Ieremeiov Vladimir liked this
tiberiu22 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->