Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
aMRC PS 03 S Monitorizarea Si Masurarea Performantelor

aMRC PS 03 S Monitorizarea Si Masurarea Performantelor

Ratings: (0)|Views: 424|Likes:
Published by macika
Monitorizarea si masurarea performantelor
Monitorizarea si masurarea performantelor

More info:

Published by: macika on Jan 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2014

pdf

text

original

 
PROCEDUR
« MONITORIZAREA
IM
SURAREA PERFORMAN
ELOR »
PAGINA/DIN
1 / 4S. C. S.R.L. Târgu-Mure
 Edi
ia: 1 / Revizia: 0 Cod: PS-03-S Exemplar nr. 1
« MONITORIZAREA
I M
SURAREAPERFORMAN
ELOR »
PS-03-S
Func
  
ia Nume / Prenume Data Semn
 
tura
Întocmit
Responsabil CalitateMediu S
n
tate
Verificat
ReprezentantulManagementului pentruCalitate Mediu S
n
tate
Aprobat
ManagerGeneral
Sec
  
iunea CUPRINS Pagina
1 SCOP 22 DOMENIU DE APLICARE 23 DOCUMENTE DE REFERIN

24 DEFINI
II
I PRESCUDT
RI 25 PROCEDURA 26 RESPONSABILIT

I 37 ÎNREGISTR
RI 48 DOCUMENTE DE LEG
TUR
4
Prezenta procedur
este proprietatea S.C. S.R.L. Târgu-Mure
.Copierea neautorizat
este interzis
.
 
PROCEDUR
« MONITORIZAREA
IM
SURAREA PERFORMAN
ELOR »
PAGINA/DIN
2 / 4S. C. S.R.L. Târgu-Mure
 Edi
ia: 1 / Revizia: 0 Cod: PS-03-S Exemplar nr. 1
1. SCOP
Procedura prezint
elementele de baz
 
i regulile generale cu privire la realizareamonitorizarii si m
surarii principalilor parametrii care pot avea impact asupra sistemului demunc
 
i implicit asupra OH&S.Organiza
ia are identifica
i parametrii cheie pentru performantele de OH&S pentru adetermina dac
:-
 
controalele de risc au fost implementate
i sunt eficiente;-
 
s-a înv

at ceva din evenimentele care au dus la accidente sau îmboln
viriprofesionale;-
 
programele de constientizare, instruire, comunicare
i consultare pentru angaja
i
i altep
r
i interesate au fost eficace;-
 
sunt create
i utilizate informa
iile care pot fi utile pentru analiza
i îmbun
t

ireasistemului de OH&S.
2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplic
la monitorizarea
i m
surarea tuturor elementelor care potreprezenta un factor de risc major pentru OH&S.
3. DOCUMENTE DE REFERIN

 3.1.
OHSAS 18001:2004 – Sisteme de management de securitate
i s
n
tate în munc
 – Specifica
ie.
3.2.
Legea nr. 319/2006 - Legea securit

ii
i s
n
t

ii în munc
.
3.3.
 
Metoda de evaluare a riscurilor de accidentare
i îmboln
vire profesional
lalocurile de munca, avizata de Ministerul Muncii în 1993
i publicat
în 1998
3.4.
 Manualul calitate, mediu, s
 
n
 
tate
 
i securitate ocupa
  
ional
 
, cod: MCMS-03.
4. DEFINI
II
I PRESCUDT
RI4.1. Defini
ii4.1.1.
În conformitate cu
Manualul calitate, mediu, s
 
n
 
tate
 
i securitateocupa
  
ional
 
, cod: MCMS-03.
4.2. Prescurt
ri
MG Manager GeneralDT Director TehnicRMCMS Reprezentantul Managementului pentru Calitate MediuS
n
tate
i Securitate Ocupa
ional
 RCMS Responsabil Calitate MediuS
n
tate
i Securitate Ocupa
ional
 SMICMS Sistem de Management Integrat Calitate MediuS
n
tate
i Securitate Ocupa
ional
 PMCMS Program de Management Calitate Mediu S
n
tate
iSecuritate Ocupa
ional
 OH&S S
n
tate
i Securitate Ocupa
ional
 
EE Echipa de evaluareER
 
– Evaluare de risc
 
IP Identificare pericole
 
PROCEDUR
« MONITORIZAREA
IM
SURAREA PERFORMAN
ELOR »
PAGINA/DIN
3 / 4S. C. S.R.L. Târgu-Mure
 Edi
ia: 1 / Revizia: 0 Cod: PS-03-S Exemplar nr. 1
5. PROCEDURA
Organiza
ia are identifica
i parametrii cheie pentru performan
ele de OH&S pentru adetermina dac
:-
 
controalele de verificare a m
surilor de reducere a riscului au fost implementate
i sunteficiente;-
 
incidentele care au dus la accidente
i îmboln
viri profesionale au fost utilizate înanalizele de OH&S;-
 
programele de con
tientizare, instruire, comunicare
i consultare pentru angaja
i
ialte p
r
i interesate au fost eficiente;-
 
sunt create
i utilizate informa
iile care pot fi utile pentru analiza
i îmbun
t

ireasistemului de OH&S.
5.1 Monitorizare
Organiza
ia folose
te pentru monitorizarea sistemului de OH&S atât metoda proactiv
 cît
i cea reactiv
.Monitorizarea proactiv
asigur
verificarea activit

ilor de OH&S ale organiza
ieiprin monitorizarea frecven
ei
i eficacit

ii inspec
iilor de OH&S
i anume:-
 
inspec
ia locurilor de munc
,-
 
inspec
ia documenta
iei de OH&S de la locurile de munc
,-
 
monitorizarea conformit

ii cu controalele de risc.Organiza
ia folose
te monitorizarea reactiv
pentru a investiga, analiza
i înregistraneconformit

ile sistemului de management OH&S, care au dus la incidente
i îmboln
viriprofesionale în scopul alegerii controalelor de risc potrivite.
5.2. M
surarea performan
elor
În scopul m
surarii performan
elor de OH&S ale organiza
iei se utilizeaz
:- rezultatele identific
rii pericolelor, evaluarea nivelului riscului
i modalit

ile de
inere subcontrol ale riscului,-
 
inspec
iile sistematice ale locurilor de munc
,-
 
inspectarea echipamentelor pentru a verifica dac
p
rtile care pot pune în pericolsecuritatea angaja
ilor corespund
i sunt în bun
stare;-
 
probe de securitate: examinarea aspectelor specifice de OH&S;-
 
probe de mediu: m
surarea expunerii la agen
i chimici, biologici sau fizici (ex: zgomot,componente organice volatile)
i compararea lor cu limitele admise de legisla
ia învigoare;-
 
probe de comportament: evaluarea comportamentului angaja
ilor pentru identificareamodurilor de lucru care pun în pericol securitatea
i necesita de corec
ii;-
 
supravegherea pentru a determina atitudinea angaja
ilor fa

de procesul de consultare încare sunt implica
i, fa

de sistemul de management
i m
surile de OH&S .
5.3. Inspec
ii
 Organiza
ia folose
te un program de inspec
ii bazat pe rezultatele identific
riipericolelor
i evaluarea riscului, legisla
ie
i reglement
ri.Organiza
ia asigur
verificarea tuturor echipamentelor conform prevederilor legale
i areglement
rilor specifice domeniuluide activitate.

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Cristina Coceasu liked this
Cristina Coceasu liked this
Cristina Coceasu liked this
mediusaem liked this
Dana Beceanu liked this
Dana Beceanu liked this
Johan Hunter liked this
tiberiu22 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->