Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
54Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
NOTA ASGM MUZIK 2011

NOTA ASGM MUZIK 2011

Ratings:
(0)
|Views: 2,715|Likes:
Published by Rahim Daud

More info:

Published by: Rahim Daud on Jan 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2013

pdf

text

original

 
Falsafah Pendidikan Muzik mengikut Dalcroze adalah mengutamakan perasaan dan pergerakan fizikal sewaktu menikmati muzik¶. Beliau berpendapat insan µharus bertindak alassecara fizikal melalui pergerakan badan apabila menghayati melodi muzik. Justeru ituDalcroze memberi penekanan terhadap memperkembangkan potensi individu untuk mengekspresikan perasaan dan diri melalui muzik. Kebolehan mendengar, memahami danmenikmati muzik melalui pergerakan secara tidak langsung dapat memberi kebebasan kepadaindividu untuk memperkembangkan daya imaginasi dan idea.Emilie Jaques Dalcroze berpegang kepada beberapa prinsip bagi menguatkan teori pembelajaran yang diperkenalkan. Antaranya adalah seperti berikut:i.
 
Secara semula jadi, setiap kanak-kanak mempunyai emosi dan perasaan. Oleh yangdemikian, pembelajaran muzik awal kanak-kanak haruslah tertumpu tentang strategi bagaimana hendak menzahirkan emosi muzik kepada bentuk-bentuk pergerakananggota badan yang bersesuaian dengan muzik yang diperdengarkan.ii.
 
Anggota badan adalah instrumen yang paling dekat bagi kanak-kanak untuk menggambarkan atau meluahkan emosi mereka.iii.
 
Kanak-kanak akan bergerak balas secara spontan dengan gaya dan pergerakan tertentu bagi menyatakan perasaannya terhadap muzik yang didengari.iv.
 
Sebelum bermain alat muzik, kanak-kanak harus terlebih dahulu berlatih. Apresiasimuzik di kalangan kanak-kanak tidak dapat diterapkan dengan hanya latihan-latihanaural atau penerangan lisan mengenai tonaliti, pic dan harmoni. Kefahaman tentangelemen-elemen utama dalam muzik dapat diterapkan melalui aktiviti-aktiviti yangmengaitkan pembelajaran muzik dengan pergerakan manusia seperti berlari, berjalan, berdiri, duduk dan sebagainya. Sebagai contoh; konsep cepat (
allegro
)
atau sederhana(
moderate
)
dapat dikaitkan dengan pergerakan berlari atau berjalan yang berkait terusdengan pengalaman kehidupan seharian mereka.
Ciri-ciri Pendekatan Dalcroze
1
.
 
 Inner 
 
 H 
earing 
 Dalcroze berpendapat kebanyakan pelajar tidak berupaya untuk menyanyi ataumenulis kembali melodi atau harmoni yang biasa didengari. Justeru itu beliau berpendapat latihan khas perlu diberikan bagi membantu pelajar membentuk 
inn
er hear 
in
 g 
atau pendengaran mendalam. Kaedah yang dicadangkan ialah melalui solfa. Notasi atau not muzik mestilah diajar secara sistematik melalui Pendekatan Solfa.2.
 
Perasaan Individu
 Dalcroze telah mengenal pasti bahawa kebanyakan pelajarnya cuma belajar caramemainkan alat muzik dan menyanyi dengan tepat, tetapi pada masa yang samamengabaikan perasaan yang seharusnya dizahirkan dengan pergerakan fizikal sewaktuaktiviti permainan alat atau nyanyian tersebut.3.
 
M
uzik dan Gerakan
 Dalcroze percaya bahawa pelajar dapat merasai dan menghayati pic, irama dan melodisesebuah lagu melalui pergerakan yang tertentu. Oleh yang demikian, Dalcroze banyak menuliskan lagu-lagu gerakan (
 gesture so
n
 g 
)
yang merupakan gabungan diantara muzik dan gerakan yang sesuai dijalankan di peringkat kanak-kanak.
 
KAE
D
AH
D
AL
CROZ
E
D
ALAM
 P
EN
G
AJA
AN
D
AN
P
EMBELAJA
AN
 
MU
ZI
 
Dalcroze memperkenalkan tiga aspek dalam proses pengajaran dan pembelajaran muzik iaitu:a.
 
 E 
urhythm
ic
  b.
 
Improvisasic.
 
olphege
(solfa
)
 
 Eu
rhythmic
 
Dalcroze menyedari bahawa murid-murid peka kepada muzik melalui pergerakan. Beliaumenamakan kaedahnya sebagai
eurhythm
ic
 s
iaitu dalam bahasa Yunani bermaksud
 good moveme
n
.Mengikut Dalcroze, konsep muzik dapat dibina melalui pergerakan irama. Dalam pelajaran
eurhythm
ic
 s
, murid-murid bergerak bebas mengikut muzik yang didengari. Dalcrozemengesan bahawa pelajarnya cuma belajar cara-cara bermain alat muzik dan menyanyi secaratepat tetapi mengabaikan elemen perasaan sewaktu melakukannya. Mereka berjalan, berlari,melompat dan membuat pergerakan mengikut kreativiti diri yang menggambarkan perasaankepada muzik yang didengarinya. Tiap-tiap murid membuat pergerakan masing-masingmengikut persepsi diri sendiri terhadap muzik, oleh itu pergerakan yang terhasil adalahtersendiri. Pembinaan pergerakan murid adalah bermula tindak balas fizikal yang senangkepada kombinasi kompleks yang berpandukan kepada gerak tangan sambil mengira rentak dimana dalam masa yang sama kaki bergerak mengikut tekanan (
 sy
nc
opated patter 
n
 s
)
dankepala mengangguk pada rentak-rentak yang tertentu.
 E 
urhythm
ic
 s
memerlukan penglibatan individu secara menyeluruh dari aspek minda, anggota badan serta emosi diri di mana perkara-perkara berikut dilakukan secara aktif :
y
 
mendengar;
y
 
merasai (
 f  
eel 
)
;
y
 
 berimaginasi kuat (
 stro
n
 g 
i
mag 
in
at 
i
o
n
)
;
y
 
mengintepretasi bunyi; dan
y
 
 bertindak/respon/bergerak.Hasil dari penglibatan aktif dan menyeluruh pelajar, Dalcroze mendapati bahawa tahap pembelajaran berkaitan dengan elemen atau unsur muzik, seperti irama, melodi, harmoni, bentuk dan lain-lain di kalangan pelajar telah meningkat dan bertambah baik melalui aktiviti pergerakan dengan muzik. la secara tidak langsung telah menajamkan lagi daya pendengaran(aural
)
individu terhadap muzik untuk menterjemahkannya kepada gerakan yang sesuai dankreatif, yang seterusnya membawa kepada celik akal dan literasi muzik di kalangan pelajar.Menurut Dalcroze, badan adalah alat pertama untuk mempamerkan interpretasi, imaginasi danemosi. Gerakan badan akan berlaku berpandukan rangsangan/stimulus dari:
 
y
 
 bentuk bunyi;
y
 
gerak isyarat(
 s
i
 g 
n
al 
)
;
y
 
lisan seperti perkataan ayat, puisi atau sajak; dan
y
 
vokal seperti nyanyian dan juga muzik bunyi-bunyian.
Improvisasi
Dalam pendekatan Dalcroze, improvisasi merupakan satu aktiviti yang boleh meningkatkanimaginasi dan kreativiti pelajar. Improvisasi merupakan gabungan atau lanjutan kepadaaktiviti
eurhythm
ic
 s
(pergerakan berirama
)
. Sebelum melakukan aktiviti improvisasi, pengalaman dan pengetahuan asas tentang elemen irama dan pic diperlukan. Berdasarkanelemen asas tersebut maka pelajar melakukan pengubahsuaian, penambahan atau lanjutan.Pelbagai aktiviti improvisasi boleh dilakukan dengan penggunaan suara, tubuh badan dan alat perkusi. Piano merupakan instrumen utama yang digunakan untuk memainkan melodi atauirama asas sebelum pelajar membuat improvisasi terhadap apa yang didengari.Tumpuan aktiviti improvisasi adalah sesuatu yang dilakukan secara spontan, bukannya ditulisatau dirancang terlebih awal. Dalcroze mengatakan bahawa semua orang tanpa mengira bakat boleh dilatih memainkan menghasilkan sesuatu karya muzik secara spontan. Setiap murid didalam kelas beliau diajar mencipta muzik sendiri secara berpandu. Pelajar tersebut diberikebebasan dan peluang untuk mengekspresi ciptaannya.Penekanan dalam improvisasi adalah berkenaan dengan latihan irama. Konsep masa dantenaga yang diterokai dalam sesuatu ruang dalam kelas pergerakan berirama
eurhythm
ic
 s
 dipraktikkan kepada bermain piano. Piano menjadi alat utama improvisasi kerana penggunaananggota badan dan muzik seperti pergerakan jari dan tangan.Dalcroze menggunakan improvisasi untuk mengukuhkan konsep teori dan harmoni. Beliaumeminta pelajar membuat improvisasi dari sesuatu melodi ke arah pembinaan melodi barudengan menggunakan kefahaman pelajar tentang jeda-jeda. Secara tidak langsung, bermuladaripada dua pic yang dicipta akan melatih pelajar cekap dalam harmoni.Tumpuan improvisasi juga adalah murid belajar mencipta sesuatu karya dalam pelbagaitempo, daftar suara dan dinamik tetapi tetap memberi perhatian kepada melodi lagu. Merekadiberi bimbingan dan tunjuk ajar bagaimana menjalankan eksperimen ke atas julat yang lebihluas pada mata piano. Mereka dibenarkan untuk menggunakan pelbagai skala,
mood 
, gaya,ton, bentuk muzik sama ada tradisional atau moden untuk menghasilkan sesuatu karya yang baru dan menarik.
 Solf 
ege
 
Telinga dihubungkaitkan dengan bunyi, manakala keseluruhan saraf dikaitkan dengan irama.
ol 
 f  
ege
pula adalah pengetahuan tentang melodi dan harmoni. Seperti tubuh badan digunakansebagai alat berirama semula jadi, suara pula adalah alat tonal yang natural. Justeru itu, suara bertindak sebagai bahan ekspresi dalam Latihan Solfege Dalcroze. Solfege bertindak sebagaiton, hubung kait antara ton dan ton kualiti (
i
mbre
)
.

Activity (54)

You've already reviewed this. Edit your review.
Adi Presley added this note
tm kasih krn berkongsi..semoga Allah memberkati kamu.
1 thousand reads
1 hundred reads
Joe Raize liked this
Chloe Chennelle Fitzroy liked this
Yuet Sum Wan liked this
Qaseh Qaede liked this
Nur Arif Shah liked this
MonalisaDaniel liked this
Qaseh Qaede liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->