Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Uusi Testamentti 1548

Uusi Testamentti 1548

Ratings: (0)|Views: 76 |Likes:
Published by Molox

More info:

Published by: Molox on Jan 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

 
Pyhen Mattheusen Eleme. P. Hyeronimusen cautta.MAttheus/ ioca mös Leui cutzutan/ tuli Weronottaiast Apostolixi/ ensimeinen kirioitti Christusen Euangeliu'  Judeas Hebraican bockstauil ia sanoilla ninen teden iotca ymberileickauxest olit Uskonuuat. Jonga Eua'geliu' ei ole hyuesti tietteue/ cuka sijtte sen Grekixi tulkitzi.Mutta se sama Hebraican Ramattu wiele tehen peiuen asti Caesarian kiriacammios pideten/ ionga PamphilusMartyr sange' wisuimasti cocosi. Ja minulle mös se lainattin wloskirioittaxen Nazareilde/ iotca Beraeas/ Syrian caupungis tete Ramattunautitzeuat. Jossa ombi merckitteminen/ ette cussa jkenens Euangelista/ taicka izestens/ eli HErran wapactaian polesta/ wanhan ramattun todhistoxia edhestootta/ ettei hen ninen Seitzemenkymenein tulkein toime noudha/ muttasen Hebraican totudhen/ iosta nemet caxi ouat.Egiptist mine cutzuin poicani/ Ja.Sille henen pite Nazareusexi cutzuttaman.
Pyhen Mattheusen Euangelion.Ensimeinen Lucu.
Matt 1:1 TEme ombi Kiria Jesusen Christusen syndymest * Dauidin poian/ Abrahamin poian.Matt 1:2 Abraham synnytti Isaac. Isaac synnytti Jacob. Jacob synnytti Judam/ ia henen weliense.Matt 1:3 Judas synnytti Pharez ia Saram sijte Tamarist. Pharez synnytti Hezron. Hezron synnytti Ram.Matt 1:4 Ram synnytti Aminadab. Aminadab synnytti Nahasson Nahasson synnytti Salma.Matt 1:5 Salma synnytti Boaz/ Rahabist. Boaz synnytti Obed/ Rutist. Obed synnytti Jesse.Matt 1:6 Jesse synnytti sen Kuningan Dauid. Kuningas Dauid * synnytti Salomonem/ Urian emeneste.Salomon synnytti Roboam.Matt 1:7 Roboam synnytti Abia. Abia synnytti Assa.Matt 1:8 Assa synnytti Josaphat. Josaphat synnytti Joram.Matt 1:9 Joram synnytti Osian. Osia synnytti Jothan. Jothan synnytti Achas. Achas synnytti Ezechia.Matt 1:10 Ezechia synnytti Manasse. Manasse synnytti Amon. Amon synnytti Josia.Matt 1:11 Josia synnytti Jechonia/ ia henen weliens/ sijne Babilonian ( fangeuxes Mutta ielkin sen Babilonianfangeuxen/ synnytti Jechonia ( Sealthiel
 
Matt 1:12 Sealthiel synnytti Zorobabel.Matt 1:13 Zorobabel synnytti Abiud. Abiud synnytti Eliachim Eliachim synnytti Asor.Matt 1:14 Asor synnytti Zadoch. Zadoch synnytti Achin. Achin synnytti Eliud.Matt 1:15 Eliud synnytti Eleazar. Eleazar synnytti Mathan. Mathan synnytti Jacob.Matt 1:16 Jacob synnytti Joseph Marian miehen * iosta on syndynyt Jesus/ ioca cutzutan Christus.Matt 1:17 Nin ouat caiki poluet Abrahamist Dauidin asti nelietoistakymende polue. Dauidhist haman senBabilonian fangiuxen asti/ mös nelietoistakymende polue. Sijte Babilonia' fangiuxest hama' Christusen asti/ouat mös nelietoistakymende polue.Matt 1:18 JESUSEN CHRISTUSEN syndymys/ nein oli. Cosca Maria hene' eitens oli Josephijn kihlattu/ enne'quin hen weij sen cotians/ leuttin hen oleua raskas pyheste Hengest.Matt 1:19 Mutta ette Joseph henen miehens oli hurskas/ ia ei tactonut hende * häweiste/ mutta aiattelisalaisest henen ylenanda.Matt 1:20 Cosca hen nyt tete aiatteli/ Catzo/ nijn ilmestui Josephille wnesa Herran Engeli/ ia sanoi/ JosephDauidin poica/ Ele pelke ottaxes Maria sinun awioxes/ Sille että see quin henesse ombi sijnnyt/ se on PyhesteHengest.Matt 1:21 Ja hene' pite Poijan synnyttemen/ ia sinun pite henen nimens JESUS cutzuman/ Sille henen pitewapactaman henen Canssans heiden synneistens.Matt 1:22 Mutta teme caiki ombi tapactanut/ Senpäle/ että teutettemen pideis se/ quin Herralda on sanottu/Prophetan cautta/ ioca sanoi/Matt 1:23 Catzo Yxi Neitzut pite wastoin oleman/ ia synnyttemen Poian/ Ja henen nimens pite cutzutamanEmanuEl/ se ombi tulkittu/ Jumala meiden cansam.Matt 1:24 Cosca nyt Joseph wnesta heräsi/ teki hen nijn quin Herran Engeli henen keski/Matt 1:25 Ja otti polisans tygens/ ia ei tunnut hende * sihenasti quin hen synnytti henen Esikoisens/ Jacutzui henen nimense JESUS.
* Dauid synnytti ) Abrahamin ia Dauidin poica Christus tesse ensin nimiteten/ ette hen oli heille molemilleerinomaisesta luuattu.* P. Mattheus iette mutomat poluet pois/ ia wie Christusen sugut Salomonist lain ielken/ Mutta P. Lucas wiepi henen loonnon ielken Natanist Salomonin weliest.Sille laki lukepi ne mös lapsixi. iotca welieste/ ia ielkinienyist emenniste syndynyt ouat Deut. 25.* Häweiste ) Se on/ eipe hen tactonut he'de häpijän saatta canssan eten quin henelle olis kylle wara ollut/ 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->