Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Evaluarea Si Promovarea Angajatilor

Evaluarea Si Promovarea Angajatilor

Ratings: (0)|Views: 1,072 |Likes:
Published by Balinti Isabela

More info:

Published by: Balinti Isabela on Jan 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2013

pdf

text

original

 
Universitatea BucurestiFacultatea de Administratie si AfaceriMaster: Administrarea si Dezvoltarea Resurselor umane
EVALUAREA SI PROMOVAREAANGAJATILORCINE SI CUM ESTE PROMOVAT?
Masteranta: BALINT ISABELA IOANA
 
Page
2
of 
19
 
Cum „citim” aceste date?
 Aspecte cheie care ne ajutã sã analizãm datele cercetãrii.
O decizie corectã de promovare se ia având la bazã performanta ridicatã a angajatului. Pentru alua o astfel de decizie performanta trebuie mãsuratã si evaluatã. Sarcina nu este usoarã pentruperformanta unui angajat este determinatã de abilitãtile si competentele acestuia, de efortulpe care îl depune (cauze interne), de sarcinile si caracteristicile postului, de piatã, competitori,resurse ale organizatiei, suportul pe care îl primeste (cauze externe) etc.Literatura de specialitate vorbeste despre erori de gen în atribuirea performantei angajatilor.Aceste erori apar atunci când aceeasi performantã este atribuitã abilitãtilor unui angajat, iar încazul altuia, pietei sau suportului primit. Eroarea de atribuire are impact foarte mare asupradeciziilor care se iau în organizatie. Astfel, este mai probabil ca un angajat, a cãrui performantãridicatã este atribuitã caracteristicilor sale, sã fie promovat, fatã de un altul, a cãruiperformantã este atribuitã unui alt factor extern, care va fi cel mult recompensat printr-omãrire salarialã.Aceste informatii ne aratã cã ambiguitatea proceselor de promovare si evaluare favorizeazãdiscriminarea angajatilor.Lipsa unor indicatori de performantã obiectivi conduc managerii cãtre decizii de promovareluate în baza propriilor perceptii despre performantã, respectiv perceptii despre muncafemeilor, care pot fi diferite de cele despre munca bãrbatilor.Atitudinile si opiniile despre competentele femeilor si bãrbatilor ca manageri, influenteazãluarea unei decizii optime de promovare.
GHID DE INTERVIU
1.
 
PENTRU FIRMELE DE RECRUTARE SI SELECTIE DE PERSONAL
 
1. În sectorul de afaceri din România, existã mai putine femei decât bãrbati care au succes. Carecredeti cã ar fi cauzele unei astfel de situatii? Cauzele care ar explica acest lucru tin de traditie,de mentalitate, de specificul mediului de afaceri din România sau sunt rezultat direct aldiferentelor care existã între bãrbati si femei din punctul de vedere al abilitãtii rezolvãriisarcinilor de serviciu.
 
Page
3
of 
19
 
2. Ati observat, în activitatea dvs., diferente semnificative în modul în care femeile si bãrbatii îsigândesc/planificã cariera? Femeile par sã fie mai putin dispuse sã sacrifice viata de familie înfavoarea carierei, ele sunt mai preocupate sã realizeze echilibrul familie-serviciu plãtit etc.?Dacã da, cum se manifestã aceste diferente?3. Din multele CV-uri pe care le-ati vãzut în procesele de recrutare la care ati luat parte, atiobservat cã existã diferente între femei si bãrbati în ceea ce priveste numãrul de cursuri deformare/specializare, studii postuniversitare, masterate etc. pe care fiecare gen/sex lementioneazã explicit?4.Cum apreciati decizia managerilor ca la nivelele inferioare ale ierarhiei manageriale sã fieprezente mai mult femeile sau prezenti mai mult bãrbatii? Este eficient, este ineficient?5. În lucrul dvs. cu clientii, ati observat cã multe companii preferã angajati cu disponibilitatemare de timp? Aceastã cerintã se regãseste în toate tipurile de posturi, indiferent de pozitia depe scara ierarhicã? Cum este identificatã disponibilitatea de timp a persoanelor candidate?Existã procedee specifice si care sunt acestea, cât de frecvent sunt ele folosite? Sunt luate încalcul si starea civilã si numãrul de copii? Dacã da, de ele se tine cont numai în cazul femeilorsau numai în cazul bãrbatilor?6. Unele companii/firme acordã diverse posibilitãti pentru un program de muncã flexibil în cazulfemeilor sau bãrbatilor cu copii. Din punctul dvs. de vedere, care sunt argumentele pro/contrapentru o astfel de mãsurã?7. Considerati cã promovarea, în multe companii, este realizatã în functie de performanteleprofesionale sau mai intrã în ecuaþie si alte criterii? Care ar fi acestea? Ce procedee credeti cãsunt mai eficiente în evaluarea performantelor?8. Cum vedeti solutionatã dezvoltarea carierei în cazul femeilor care îsi întrerup activitatea înperioada pre si post natalã pentru a-si îngriji copilul? Ce politici, proceduri credeti cã ar putea fiinstituite?9. Care sunt ocupatiile pentru care angajatorii solicitã mai ales femei si care sunt ocupatiilepentru care angajatorii solicitã mai ales bãrbati? Mentionati vã rog trei profesii mai potrivitepentru o femeie si trei profesii mai potrivite pentru un bãrbat.

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Luciana Poieana liked this
k474l1n6472 liked this
Anda Militaru liked this
Ionita Corina liked this
Oana Dumitru liked this
Ionel Boaca liked this
Costache Diana liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->