Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
32Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
İŞYERİ_YANGIN_TALİMATI

İŞYERİ_YANGIN_TALİMATI

Ratings: (0)|Views: 2,744 |Likes:
Published by Hanife Hava

More info:

Published by: Hanife Hava on Jan 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2013

pdf

text

original

 
İŞYERİ YANGINTALİMATI
 
 
AMAÇ :
 Yannların olmamain her rlü önlemi almak,olası bir yangındahaberlme ve organizasyonu kurmak bildirmek ve yangın ekiplerininçaşmalarını belirlemek ve uygulatmak ve m bu çaşmalarla olası biryangında can ve mal kaybını en aza indirmek.
KAPSAM:
Bu talimat tüm çalışanları kapsar.
SORUMLULUK. :
Bu taliman gerektirdiği yangın ndürme,kurtarma,koruma,ilk yardımhazırlıklarını yapmak ,ekipleri kurmak ve tatbikatlayaptırmaktan,arvegereçleri planlanan yerlerde hazır vaziyette bulundurmaktan ve bakımlarınıyaptırmaktan Genel Müdür ..............................................’ün görevlendirdiği………………….Müdürü .................................................................. sorumludur.İnsan kaynakları müdürlüğü :bu talimat kapsamında ,işyeri vardiya çalışmazeni ve personel sada dikkate alınarak yangın ekiplerine seçilenpersonelin doktor raporu ile onayını alır ve kişilere yazılı bildirim yaparakyapacağı işler hakkında bilgi verir.
 Yöneticilerin sorumlulukları:
 Tüm personele ;işyeri yangın tehlikelerinin , yangına kaı alınacakönlemlerin , yangın söndürme cihazlarının nasıl kullanılacağının vemeydana gelecek olası bir yangında neler yapacağının öğretilmesinden, acildurumlardaki haberleşme ve tahliye sisteminin tanıtılmasından vardiyalarazenlemelerinde yangın ekiplerine seçilen personelin dağınbozulmamasına dikkat edilmesinden, acil durumlarda enerji kesici vana veşalterlerin , yann ile ilgili ar,gerve malzemelerin yerleriningösterilmesinden sorumludur. Yangın söndürme ekibi,ilk yardım ve kurtarma eğitimleri almış personeldenseçilen kurtarma ve ilk yarm ve koruma ekiplerine ş yeri yannorganizasyonu ,ekiplerin revleri, yangına dahale ar, gereç vemalzemelerin tanıtımı hortum açma toplama vanaya hortum bağlama, lanskullanımı, basınçlı hortuma kumanda etme, yangına müdahale taktikleri gibikonularda itimler verdirilmesinden, ayrıca yılda en az iki defaihbarlı,ihbarsız yangın senaryoları çerçevesinde uygulamalaryaprılmandan ,ayca m personeli kapsayan acil durum kaçışitimlerinde ise ;toplanma yerinin, tahliyede kullanılacak haberlmesisteminin tanıtılmasından,tahliye anında ve sonunda yapılacak işler veuyulacak kurallar konusunda alışkanlık sağlamak üzere uygulamalaryaptırılmasından sorumludur.
Çalışanların sorumlulukları:
 Tüm personel yangın,kurtarma,ilk yardım vb. eğitimlerekatılmaktan,kendilerine yüklenen görevleri yerine getirmekten ,çalıştığıyerlerdeki yangın tehlikelerini , yangın araç ve gereçlerinin , cinslerini, yangıntürlerine göre hangilerini kullanacağını ve acil durumlardaki çıkış yönlerini vekapılarını ,ihbar butonlarının ve toplanma yerlerini bilmekten , geçit vekoridorların açık tutulmasından, acil çıkış kapılarının, yangın söndürmecihazlarının ve dolaplarının ,elektrik panolarının önlerininkapatılmamasından , kullanılmış taşınabilir yangın söndürücüleri veya arızalıtüm teçhizatı ilgililere bildirilmesinden sorumludur.
 
 Yann siren sesini duyan acil durum ekip personelinin zlı bir şekildetoplanma lgesine gitmekten , tahliye anonsu yapılmadan yangınorganizasyonunda görevli olmayan personelin işlerini bırakmamaktan, ancakher an tahliye işlemine ve yangın söndürme faaliyetlerine katılabilecek gibihazırlıklı olmaktan sorumludur.
TEKLİF VE ÖNERİLER :
İşyerimizde çalışanlar işyerimizin İş Sağlığı vegüvenliği ile yangın konularında Kurul başkanlığına yazılı teklif ve önerilerdebulunabilirler. Bu teklif ve öneriler her ay yalan olan toplandagörüşülerek karara bağlanır. Neticesi teklif ve öneri sahibine iletilir.
 YANGINDAN SAKINMA VE YANGIN ÖNLEMLERİ
 Yanıcı ve parlayıcı maddelerin stoklanmataşınması ve kullanılmasındavenlik önlemlerine uyulur. Bu lgelerde yalacak çaşmalarda atkullanma izin formu doldurularak iş yapılır. İşyerimizde kullanmak zorundaolduğumuz bir litrenin üzerindeki yanıcı parlayıcı sıvıların kapaklı metal kaplariçinde bulundurulmasına ayrıca varillerden başka kaplara boşaltılmasındastatik elektrik tehlikesine karşı topraklanmasına özen sterilir. Günlükkullanımdan fazla yanıcı parlayıcı sıvılar ambardan alınmaz.Her türlü sınai gazlar ayrı ve özel yerlerde depolanır. Kolaylıkla yanabilenparlayabilen LPG ve buna benzer sıvı ve gazlar yangın yayılması az olan,havalandırmaya uygun sundurma altında,bve dolular ayrı,ayrı olarakdepolanır. Sigara içilmez,ateş kullanılmaz gibi uyarı levhalarıvardır,etraflarındaki kuru otlar temizlenir, kağıt,bez gibi atıklar bırakılmaz.LPG tüpleri boş ve dolu olarak ayrı ayrı saklanır.İş bitiminde elektrik teçhizatı fişe taralmaz,elektriinin onayıalınmadan çoklu adaptör kullanılmaz,elektik fişlerini değiştirme gibi işlerelektrikçi tarafından yapılır. Kuvvet ve aydınlatma panolarının en az 60 cmyakınına yanıcı malzeme konulmaz.Bacalar,baca kanalları, davlumbazlar, elektrik ve paratoner tesisa,topraklamalar,yann ndürme cihazları ,yann suyunu sağlayanpompalar,hortum,vana,lans v.b tesisat periyodik kontrol edilir.Bacalar davlumbazlar elektrik ve paratoner tesisa,yann ndürmemalzemeleri ,ekipmanları periyodik kontrol edilir. Temizlik ve düzene özen gösterilir. Atık malzemeler tasnif edilerek periyodikuzaklaştırılır. Mesai bitiminde kilitlenmesi gereken oda anahtarlarından birtanesi güvenlik odasındır. Ofislerdeki çöp kutulave kül tablaları mesaibitimine yakın temizlenir. Yangında ilk kurtarılacak malzeme etiketi kıymetlievrak dosyalarına yada dolaplarına asılıdır.Kapalı ambarlar mesai saatleri dışında da periyodik olarak kontrol edilir. Kolayve zor tutuşan maddeler yan yana istiflenmez. Birbirleri ile reaksiyonagirebilecek ve tehlike yaratabilecek malzemenin ayrı yerlerde stoklanmasıyapılır. Aydınlatma armatürleri altlarına ,geçitlere,kapı önlerine istiflemeyapılmaz. Ambalaj malzemesi,palet,boş sandık gibi malzemeler yangınönlemleri alınmış bölgelerde depolanır .Malzeme istifleri bir yangın çıktığındaçalışmalaengellemeyecek şekildedir. Yangın vanaları ve söndürücülermalzeme ile kapatılmaz. Çatı aralarında parlayıcı,patlayıcı ve her türlü yanıcımadde depolanmaz. Aydınlatmak amacıyla kibrit,çakmak yakılmaz sadece elfeneri kullanılır. Yangın malzemelerinin ,yangın istasyonlarının,seyyar-sabit söndürücülerininönleri geçit,kaçış yolları açık bulundurulur. Yangın araç gereçleri amacı dışında

Activity (32)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Pelin Atalay liked this
uygarca liked this
Kamil ÖĞE liked this
Gulmez Faruk liked this
Gulmez Faruk liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->