Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
35Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Predarea. Orientări contemporane în teoria şi practica predării

Predarea. Orientări contemporane în teoria şi practica predării

Ratings: (0)|Views: 1,924 |Likes:
Published by Cătălin

More info:

Published by: Cătălin on Jan 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

 
Predarea. Orientări contemporane în teoria şi  practica predării 
1. Conceptul de predare:
Acţiunea cadrului didactic de transmitere a cunoştinţelor la nivelul decomunicare unidirecţional, dar aflat în concordanţă cu anumite cerinţe metodologicecare condiţionează învăţarea, în general, învăţarea şcolară în mod special.Ca proces dirijat, orientat către atingerea unor obiective pedagogiceprestabilite, predarea se legitimează ca răspuns la o serie de întrebări, pe care şi lepune profesorul:
Psihostructura clasei de elevi 
De ce?- obiectivele instruirii -Cui?Ce?- conţinutul -Cât?- timp -
Se predă
Cum?- metodologia didactică -Unde?- locul de desfăşurare -Cu ce?- mijloace -
Relaţia predare – învăţare – evaluare
Predarea şi învăţarea sunt activităţi de bază ale procesului de învăţământ;sunt funcţiile esenţiale ale oricărei instituţii de învăţământ, fără a rămâne izolatede celelalte funcţii.Integrarea evaluării în procesul de învăţământ facilitează introducerea îmbunătăţirilor, ameliorărilor şi ajustărilor cerute pe întregul proces al desfăşurăriipredării şi învăţării.În procesul predare/învăţare, accentul cade pe învăţarea elevului, nu pepredarea profesorului, pentru că rezultatele învăţării reflectă munca de învăţaredepusă de elevi.Predarea include întregul sistem de acţiuni desfăşurate de profesor încadrul lecţiei prin care el asigucondiţii optime învăţării; astfel, predareacontribuie la ameliorarea învăţării. Ea implică procesul de formare a elevilor prininstruire; profesorul este cel care selecţionează şi ordonează informaţiile, asigurăcondiţiile necesare pentru ca sursele de informaţii şi modalităţile de difuzare a lorsă funcţioneze la modul optim.
 
Elaborarea strategiilor didactice a programelor de acţiune în care seprefigurează comportamentul la care urmează să ajungă elevii prin parcurgereasecvenţelor de instruire revine tot profesorului.Funcţiile predării se extind de la comunicare/transmitere de informaţii, laactivităţile de elaborare şi conducere, organizare şi dirijare a învăţării, de controlşi inovare a procesului de învăţământ, de creaţie didactică.Activitatea de predare presupune o înaltă competenţă a profesoruluiinvestit cu calităţi şi experienţă de investigare, depistare, analiză, decizie pentru aputea proiecta, conduce şi evalua întreaga activitate pe care o desfăşoară, pentru adescifra şi realiza obiective precise, a înţelege transformările care se produc înpersonalitatea elevului ca efect al acţiunilor întreprinse.Rezultă că, evaluarea constituie o componentă importantă a procesului de învăţământ, fiind implicată în fiecare moment în activitatea de predare – învăţare.
2. Strategii şi stiluri de predare 
Strategia didactică este înţeleasă ca:a) un mod de combinare a metodologiei didactice şi mijloacelor de învăţământ prin care se asigură selecţia, organizarea şi desfăşurarea unei secvenţede instruire;b) un echivalent al operaţiei de proiectare, organizare şi realizare a unei înlănţuiri de sisteme de predare/învăţare prin parcurgerea cărora elevul asimileazăconţinutul ideatic, sistematizat în diferite obiecte de studiu, îşi formează sistemulde abilităţi prevăzute de programele şcolare.În predarea cunoştinţelor se porneşte de la exemple/fapte concrete pentrua ajunge (prin analiză, sinteză, generalizare) la definirea noţiunii, la enunţul uneireguli – calea inductivă; iniţial se introduc definiţii ori descrieri concise, care seilustrează apoi cu ajutorul datelor concrete – calea deductivă.Strategiile de activizare ale elevilor reprezino acţiune deinstruire/autoinstruire, de dezvoltare a personalităţii prin stimularea şi dirijareametodică a activităţii sale. A activiza instruirea, înseamnă a mobiliza/angaja intenstoate forţele psihice de cunoaştere şi creaţie ale elevului, pentru a obţine înprocesul didactic performanţe maxime, însoţite constant de efecte instructiv –educative optimale în toate componentele personalităţii; antrenarea elevilor în toateformele de activitate şcolară, mărirea treptată a efortului pentru a-l ajuta pe elevsă se înscrie în curba efortului.
3. Modelele de determinare a eficacităţii şi eficieei  predării şi al comportamentului didactic al profesorului 
APTITUDINEA PEDAGOGICĂVocaţia pedagogică este definită prin 3 elemente principale:a) iubirea pedagogică;b) credinţa în valorile sociale, culturale;

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Bordea Alexandru liked this
Stela Balan liked this
doina_gaby9380 liked this
Madalina Chirla liked this
Ioana Daniela liked this
Odette liked this
Valy Alex liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->