Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1996-februar

1996-februar

Ratings:
(0)
|Views: 6|Likes:

More info:

Published by: Unitárius Élet 1947-1999 on Jan 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2011

pdf

text

original

 
Ahit
J
J
50.évfo
ly
am
2.
szám1996.február
Legyen
támaszod
az
Isten
,.Azér
t,
ahi
azt
hi
szi,
h
ogy
ól
l,
m
egl
ás
sa,
ho
gy
el ne
ené
k
",
Pói
I.Ko
r.
10
,1
2.
H
ogymennyi
örö
mei
tud
nyújtan;egy
ki
sgye
rmek.
csak
az
tudhatja.
aki
Mesnp:inak vagy édesanyának nevezheti mag:!l. A
gyemlck
bökez(lcn hozza
az
örömöksokaság:ll. A szül
és
fájdal-
ma
felen bizt
on
gy6z
aboldogság
gy
önyöre.Jön
m~
cl!tŐ
mosoly.
a látásnak.
II
hallásnak
első
bizonyságai.
37.
első
g6gicsé16
hang.
az
ctső
integetés.:'Ifejemelés.
az
első
prób:llkozás a fe!ülésre.Az
Bin
n
alegnagyobb
öröm.
amikor
egy szép
n;lpon:1
gyennc
klá
bacsk<'ilrn
:UL
Megáll a sujdt
I ~ n
.
igazmég mindennagyon
bi-
7.onylalan. dc
a gyermek áll.S
lm
egyn
upon
jön
az
örömök
örö-
me.amikor a
gycnnc
kelengedi a
tllmaS'lt.
ág)'llCsk:ljakorlát
át.
vagya
s1i
klábát
és
támasz nélküláll.Istcn.:m. a
s
zU1ők
rnakaboldogságtól.
De
nyomban
n
a
jaj! -alábacskák
mtginogn3k
a
térdecskék megrogyn!ik.és
a
kisg
ytrme
k
eJc~i
k
.
S7.ÖS:át gyermekf
ejé
tbelevágja
az
asztal kem
ény
hibába. pirosk
is
".ib
elgörbül
s
bclcfúj
Ul
:mgyalok trombitájábn, keStrvcs sirásbakeztl ... Édcs,mya.6dcsapafájó
szívvtl
rohan
nz
elcscll
ki
sdctlétlc7. ésszorít
ja
l1!Jgilhoz.
aggódó
tekint
ene
lvizsgálva akis fejecskénle ,·öütési.[me
a
sokörömutáni
el
kerülhetctlentrag&1ia.IgMkicsi
baj.
k
31O
nadolog vagymeggyógyul.mire mcnyass7..onyles7- ahogyI
llO
ndani
~ w
kt
ák
.
de
mind
ez
felszínre
h01.7.3
M apoMo
li
örök
iga7..S;\gol:
Azcrt,
nki
all
hiszi. hogy
:\11,
megl
;1ss,"1.
hogy
ti
ne
essék! Qh,nem
akisgyermeknek
s7.ólnnkakomoly iotö
S7.a
vak...his7
ő
öSZtÖflsztríileg
t
akar.
amikor
támasznélkülszeret-
ne
megállnihlE
,1.3v!ik
nekünk. t
I
és
ne
kem.I:lbunonmar tég
támaS7.
I"
I
amig
ki~gyennek
v3gy.
a
IegMgyobbfelodn!megtanulniállni. állni ulmasz nélkül,sezzel Mt
hi
szedclsajiltítottada l
egn
a
gyo
bb
tutlom
llny
t.
az
állás múvészt:tél.Pedigcsak késöbb,
am
ik
or
r
nemesak állni.
ti
cj5mi.
ső
t
szaladniistudsz,okkorkezdötlik a
mgy
próbálkozás:alélekbenvaló megállás nagy-nagytudo milnya.
mdynek
elsajátítása sokkalnehezebb tlolog. mint a lába kon való mtgállás.A
két
nltgállás rokonvonásokat
tMulmaL
T
ts
tiekben.noh3
eltin
tetámaszra van
nü
kségedameg:lllilshoz. akésóbbitksorán megtutlszállni mmdcn támasz nélkul.Ez feltétlen hatással vana tclkl
m~gllllás
nnt;y problémájárais.
Eleinteérzed. hogy
támaszravan
~tu
k
séged
a lelki mcgállásban,
k6őbb
cllököd magadtól atámaszt.
és
saj~t
erődben.
tutIásodbanbízva
Mb--.:!
I
me
cz
aszám(alall
tr
Jgédm sl.lIIónnYJa.Aztánk
eulesz
többet akarni. nem elég
s7.c1
mcgalZal. hogy állnituds1
.
és
Cl.
helyesis.J
elswyun
kammtllgtöbbet.mintIig jobbat. nemcstbbct.
C~lunk
a kéletes. ség,utunkat(\kéletts<:d6útja,S ha vall
egy
jelsz.wunk.
l
unk
és
u1Unk.
h~
e7.1
kö\"etjllk.noha
Ut
hisszük. hogy magunkraállunk.
,
'~n
egyJóságostámaszunk.
ki
k
é7.cn
fog. gondotviselránk:E
tálna~z
ncm má
s.
mim maga
ajóságos
Istcn..
Dc
ajclSl!Ó
hamlss,-\
válik.acélmegváltozik,utu
nk
iglV.ságtaJ
an
lesz..
-
I'iJnl.CI
elt
Olti
az
önzö
szcr~ttt,
lelkünket a
gOg.
a
nagyrnv~gyás.
FennhtJb.Ókká és önteltc
kk
é
yMun
k
..
Megálla gyermek is a
sajá!.
lábán. uimaszIlclkúl.
K
ésőbb
fut.rollan.visu..lél
~aJát
lábainaka
blttonsághuL
Néha "tsonglönt.
~,rl.u~tJ
alaubat.:há válik.Kifeszítell kötélenj1rva. h
..l
jmcre!i"ttömuta\Ván)okal
véga_o
Azthis"ti.hogy
hll.lo~an
áJI.
pedig
lU
lIyesmmel. trJgt!(]la
.1
,·ége. Elesik. lezuhan.
l.áMt
tÖI"!,
nyakátszeg'.TJlánmeggyógyul_
dc
t:lma.lr:l. botm. vagymankóm
51.orul.
Ot
ha
s7,ö
myri tragédianem is nyomorítja meg
az
embe
rt
.
nsé·gére tígyis elÖkelil1atámasz. abot.Ugyanígy váliköntelné
II
lel,kiekbcn megállnitudó enlber. Lelki zsonglórré. nkmhatáváv:llik. Visszaél
tud~sával.
hatalmával
és
erejével.A
1.I
h
iSZI.
hogy úgyáll.mint a
főldbe
vell
vtk
.Támasz?! -mit
ntkem!
Megá
ll
okén 3 saját
erömből
és
meggy5zÓdésemböl.Félre
al
utambólmilltl, akik
támasz
seg
itségévelá
ll
tol
:.,
Ma
jd
megmutatQm én.Szemében öntcIt esi11og;\s
és
b!rdeti:nézzétek.milyenmagasan állok.
és
t
áma,l
flél
km
~lIo
k
.
Ali
és
magasanálL.. ésakk
or
nagyo! zuhan.Minél magasabban állt.
mmM
nagyobbat esik
ts
pontakkor.amikoralegjobban vanmeggyözÖ<Í\"esziltirdságáfÓl.
.
..
maszhogyszcmlé!t:
tL
d
hely
S
és
Igaz.hogyetik
átl
es~
lhatn
tlan.
hogy cselekedeted
a
legjobbésleghelyesebb.-nincs iga7.ad. meglástI,
hogy
ti
ne essél.Tudom.mindhiába.
Az
önteltségelhomályosítja
a
l:1t.ist.:Ipillanatnyi
SI·
ker taps vihara Illegsüketítihallásukat.
s
nem
látj:i\.:.
hogy rozoga
poltuk.
mel
yre
ftlálltak. mily labilis. milykönnycnfelborol,
hin
ezer
járnnal
rág!:!.
át
r:ljla
ma
t
az
cmbtri
n. nem
látj~
k
.
hogytámasz nélkülmekkorátesnek.Pediga
pok
alan
mM
ounyögnekleeseu.megnyomorodott ezrek.kik mindazt hiuék.
hogy
lá
masz
lkül
mcg
lehet állni. Gondolj
csak
t
tst\"üem
D
I"ICmrég
le
túnt
lladalml
rendre,
melynek
félmG
,
·el
t.esll líceumokbanszenClldiplomásai.akik"üldö"ttékavall;1st
és
egyh
nnt.
akikateizmusukonkeresztülmegvollakgyözöd\"c, hogyörökreö\ka világ. mekkomtzuhantak.
Szegény
lelki
dnták.
nák
ts
va·kok
.o>
Testvérem,állni
gycnne
kk
orodbanmtgtanultál.
~
most
álln
testilábaitIonrcndlthett!lenül. Haddhiggyem. hugytudszállnilelkiekbenis.
ot:
cgyre szere·tellel figyclmezt
et
lek.
egy
renagyonkérlek:lelkiekben:ll.élct
te
reint
ámasz
nél
l
so
hanej
ár
j!Neszégyeld.hogyt
:!manm
szorulsz. melletámasznemmás,minta
dicsőséges.
hatalmaslsten.Bizony fÚSwrolunk t
ámaszára
skercsnúnk soha nemkell
ő
t.
..
Alyaikeze mindig nyl1;tva van felénk. smi
tsak
bele kell fogózkodjunk.Van.eennél ftnségest:bb és b1ztonságosabb támasza
:IZ
embernek?Halsten veled.megállsz mintlenkö
h
nenyckközött. akkor
ki
esodaellened?. Testvérem.
ug
yencmakaIlz nagyotzuhanni,éslelkinyomo· rékkáválni. ugyenem
hi
szed.hogy az
ő
scg
ft
sége.n
éJ
kll1
..
mc
gtudsz
tilI
n
i.
ugy nem
hi
szed ésnem h,rdeted.hogyn,nes szuk· getlaz
Ó
támasl.:im"!Legyen
t!i
m;lS
wd
Mlsten! Dávid
és
Góli
át
nlCSéjét
ugyeIsmered
az
ÓtcstanlCl1lumból?A gyönge p:1s7.torltú.Dávid. páS"ltOrbotjára, panuyáJár:l,
dc
RI-
kg
Istenéres
lll.
Ó
5tgfl'>tgéret;ímaslkodou.Ahmalmlls,
~n~elt
ésg6gösó
ri
ás.
hát. saját erejére. acél
vé"J~re.
p:lncfl
S1!k1
I.:
J:i
ra.
hatalmas dárd:ij:íru.
Ó
alJ
hi!!",.
hogy áll.
ts
l.:
öliK'nelesett,le·
gyölte
61
a pá!i"/.torliú. akin
em
szégyelte.hogy tám
....
la
az Isten1Azéllak1 Mt
hi></.I.
hogy
:I
ti,
meglássa, hugy
el
neessék'
Aá
lm
á
nv
C
sa
ba
 
Az Erdélyen
kí
vüli magyar unitarizmus
története
a XVI.
és
XVII.
században
Hosszú hallgatás utánsz61nlmcg a krónikus újra.
hogy
továbbmondjaaz
uniUlrizmus
történetét. A
ha~lgal~
oka a
slcnó
slcmmutélCi ésa
gyógyuhiskényszerplhenóJc
volt.
ezén
a múlt
b
májusábanclcjlcnfonalat
csakmost
'lehel
te
fel
újra.
Mindenrosszban van
va
lami
is"mondjaa
magyar
kö~m
ondás
éslehel
is
igazság
l>en~c,
m~rt
kény
szerszünetem
miau
l
kiváló
tanulmány
IS
mC&Jclcnt
$7;1-
kály
Ferenc
történész
től,
és
elek
igen fontos
~alok~1
lesZ
nek
kö7.1.é
unitáriusvonatkozásban aDunántulról.
cs
gazdagítjákulQlsórejczclünkcl
az
Erdélycll
kívüli
unitárius
tünénctból.
Már
:I
legutolsó megjelentfolyllllásbilll,
~s
c~1íI~llem.
hogya
felsó-Duna-mcll
,!
ki
és
adunánlUh
un.~[anzmus
missziója mintegyszázhúsz
esztend~n
~eres;.tul
élt.
és
több mint félszáz községhenvoltakunllárlus hivek ezekena területeken.Pécsetteurópai
s~.intú
unitárius
főiskolát
tartollak
felIlI.
Hilviták,llulrtott:!k.
amelyek
közül az
egyik
nek.apé!.:sinek
a
teljesszövegétismerjük. Ezeken a vitákon
ncm~sak
hitüketvédték.Imnemolyan
egyetemes em
beri jogokat
és
igal.ságok~t
ismegfogalmnztak.
amikkel
ellenfeleiket
is
tiszteletre kényszerítették.
Olyan
polgárokat neveltek. akik teológiai felkészült
ségge
lvédték
igazsá.
gukat. Százhúsz évig maradhattakfenn.
és csak
<lZ
ellenreformációfegyverei
és ad
m
inismatfv
eszközei
semmisítik
meg szervezetüket
az
1
100-asévek
első
harmadáig.Eszméik azonban újra
meg
újrafelbukkannak aDunántúl
dél
nyugatirészein. aDávidFerenctanításaihoz húséges
és
aZI
továbbfejle.~ztő
hillanukpedigpusztulásuk után is
erő
sítője
ako
lo7.5vári
unitárius szellemi életnek a
refomlát
usfejedelmek. majd aHabsburgok
elnyomása
alatt.Mikoréshogyanjutottak
cl
az
unitárius
eszmék
a
Duna
mellé?KanyaróFerenc
őrizte
megazta líraian
szép
unitáriustradíciót.amelyszerint
Erdélyből.
egy ifjú
lelkészckből
ál
CSOpOlt
BasiliusIstvánirányítása mellett végigvonult
az
AIróldön.ésmindenfelé térítve.Szegednél elérkezetta
Ti-
szához.llt a fiatalok clbúcsúztak lelkes pártrog6jukt61,majd nyugat felé továbbhaladva. a Duna-Tis7.a
kÖ7.én
esot
és
Küllöd
öl
érint
enék.
Ez utóbbik
özség
látkelnek aDunánegyhitvita végeztével.
és
a dél-baranyaitájakatpróbálják mcgtéríteni.Aforrás aztissejteti,hogy Baranya egyeshelyeinvannak
r
unitáriusgyülekezetek,
és az
ifjak céljaezekneka meger6sitése.Kanyaró sajnosneve ket nememlíthitelesen.
és
csak feltételezésként
n
sz.óbaJá.>zberényi György
és
Alvincz;György neve. A legenda
tÖTléneti
hilelességétnemvonhatjukkélségbe,
az
azonbanbiztos,hogynem ezek voltak
az
első
unitáriusmisszionáriusok a Dunakörnyékén
és
a Dunántúlon. Alvinczi
Györgyről.
a
későbbi
tragikus
sor..ű
unitáriuslelkész-mártírról biZIosan tudjuk.hogy
ő
nem ezt
az
utat
járta
.
Ahogy
Bornemissz.a Péter.
az
Ördög;kísértések
mumunkájábanmegírja.miel6ttAlvincziBaranyábament volna.nála járt. Amikor meglálogalt.'l.. Bornemissza
II
Bala:;siak birtokára
hűz6dva
élt.Nememlíti,hogy hol.
de
több szen:ó Semptére gondol.
Ez
azonbannem
va
lÓszfnu.mert Alvinczirég Bar.lnyábantérft. amikor (1572-ben)Bornemisszaideköl
tÖl.Öu.
Vitathll.Uitlan
Ul.
is.
hogyaFe
lvidékrólNagymaro-
2
UNITÁRIUS
ÉLE
Tson
és
Székesfehérváron keresztülvezeta legegyencsebb
Út
BaranyábaésPécsre.K
özelebb
viszatények megi
sme
réséhe?_
és
megértésé
hez
egyigen fontosadat. am
it
Nagy
Barna. a kiváló reformálushittanlörténészállapítottmeg.SzegediKiss István egyikkönyvéttanulm
ányozva.
Megállapitotta ugyanis.
hogyaz
unitáriusokellen írtkönyvet(m
agyar
címe:
"Igaz
bizonyságtétela Szentháromságról,némelyek
ba
lgatagságaiellen,
amelyeket
Szervélnek
és
s
eS7.eveS7.ett
embereknek
vélckedéseiból
merí
tettek
és
hoztaknyilv:ínosság· ra. most
első
ízben Magyaror..zág némely részeiben.")
(A
könyvlatinul
Genfben
jelent meg!) A
mű
15
19.
április
22-
e
előll
m:ír készenvolt, vagyis
a
Duna
menti reform:ítusok
r
komolyan foglalkoztak
az
unitarizmus
előre
t
öréséve
l
.
Erre utal
az
atény is,hogyVeszprém város
első
ismert
református
prédikátora.Báthay(egyes szerz/'ik
s7.e
rint Bá
csai-nakolvasandó!)
Istvánháromkörnyékbeliunitárius
egyházközség
me
gszervezűdé
~é
t
je
lenti.
S~.ékesfehérvárét.
Polgárdiét
és
Batthyánét
Bauhyány Boldizsár
veszprémi
főkapitánynak.
Figyelmezteti
r
csak
azértis, mert a török kézen
levő
kétfalu
Batthyány
birtok
vo
lt,hogy
az
uraknak
kötelességük
a
veszedelmes
erctnekséget gyökerestül kiírtani.
Ezeketaz
adatokatrigyelembevévemegállapítható.
hogy
az
unitarizmuskétirányból
hato
lhatolI
be
a Dunán·lra.A
Felsó-Dunántúlra
valamivelkorábban
(1569-1510
fordulóján),
és
Baranya környékére
valamivel
későbben
(1510-11
körül).
Az
unitáriusok
dunántű1i
megjelenésének
időpontját
tÖbbé·ke\·ésbétisztázva felmerül
a
kérdés:
ki
VOll,
vagyegyáltal:ín
volt·e
olyan
erős
egyéniség,akihez
kapcsolhatóa dunántúli unitárius misszió.
Az
Eger-Kassa-Ungvár
ini·nyába
terjeszkedő
unitáriusok kiváló
vezetője
Egri Lukácsvolt.
Az
AIróldön BasiliusIstvánvállaltaugyanezt aszere pel.A dunántúli
és
a
fels6-Duna-vidéki
unitárius ke7.delek
homályos
ködéből
egyvilági
hívő
unitáriusélesedikki
egyre
jobban
ésjobbnn
atudományos kutatásfényében.
Ez
a
vi
l
ág
iunitárius
Trombitás
János.nagymarosiharmin
cad-vámo
s.
jónlódű
keresked/ívolt. Életrajzára és
az
u
ni
tarizmus ügyében végzett
tcvékenységé
r
ől
még több folytatáson keresztül
szó
lesz.Most csak
IIZ
indulásban való
közreműköd
ését
em
líI
cm
röviden.
Az
"elfajzolI
Hah
.
~bu
r
g"
Miksa
császáridejében
az
egy'
re izmosodó protestantizmus
egyes
irányzatai.
főleg
a
Ju
theránusok
sz
abadabbanlélegzettck.uralkodójuk reformá·
ciós
rokonszenve
és
toleranciája következményeként.
Az
udvareztkülönösebb
jó
szivvelnem tapasztalta.
és
ahollehetett. követ hajftott a
duzzadó
reformáció sodrásaelé. A lutheránusoknál kevesebb türelemben részesülteka refor mátusok.
Egyes
.. veszedelmes"eretnekségek képvisel6ipedig
éppen
olyan
megsemmisítő
kirekesztésbcnrészesültek, mint
m
á.~
mű
velt
nyugatiállamokban.F6kénl két magyarországi vallásos
mozga
lom.
az
unitárius
és az
anabaptista kaptameg
az
"anatéma
siC-c
t.atÖrvényenkivüHsé. gel.Fókénta pol.sonyior..zággyúlések
ha~~zallli
irány.ullakellenük. 1570-ben cenzúrarendelelethmletnek
kl
akönyvcikkc1 kapcsolatban. 1512-ben
megsemmisítő
intézkedéscket hoznakellenük.Mikor pedig
az
1
514·es
or..zággyu1tsösszeül.afelháborodottkarok
és
rendek
egyöntet~-
 
cn
ítélik
CI
Tr
ombitás
Jáno~
nagymarosi vámost az egyik
Icvcl~ért.
S.:erencsére a levélszi;vegea.: utókors.:ámámis fennmaradt. Ugyanisa rosok követei
kÖZölI
011
voltGastKristófbcszlerccbányni)egyzo is,
~s
a
ley~1
szövegét
megSZere7.Ve.
aztlemli
so
l!:l.
Igyma
is
iSl11erjU
k.
V~gs6
fo
kOIl
aszövegsemmi oly:m
eretnehéget
nem tnrtalm:lz,nmitDávid
Feren
c~k
nyíltan n
em
hirdeuek.t:sak anyelvezete voltkeményebb. mivcl egy hitvitázó kon;zakot képvi
~cl\.
Adatai azonban nem
ke\
'
~sbé
érdekesek.Megtudjuk
helőle.
hogy Trombitásállandókapesolatb;málltDávid Ferenccelés
K
o
lo
7~wlirra
l.
onnankönyveket kapolI.sóttervczte. lelkészek hozlis:ít is.Snjno
s:l
másolatonnin
cs
keltezés.de
II
remi adatokhe·lyesé
I1e1me7.ésc
nzt hiszem, tájékoztatástnd erre.
Van
azonban egymégérdekesebbadat,amit SzakályFerenc bányászott
ki
tanulmányában.(
.
Mezőváros
ésrefonnáció"Bp.
1995.)
Akaratlanulmerül
fel
ardés, vajonmilyen kapcsolat épülhetctt
ki
ésmikor.Trombis ésKolozsvár
kö:r.ött.
A kérdéssel foglalkozókutat
ók
közülEszeTamáspró bálta
megválaswlni
a kérdést.Feltétcle7.ése szerint Buda
,
Far/w
s
Arpád
PORKAHAVAK
Porkahavak
h
ulladoznak
,rehór
eme
róma
,öregfüvek fáradoz
nak
kimászn
ialóla.
elest
ekor
(1541)a magyar fövárosból többcsaládköltö.
z~tt,
pontosabban
menekUl~
szerteszétaz országba.Ezek között voltakolyanTrombitás nevúek, akikKassárame nekUltek.Mivelpedig
Kru;
satöbbnyomátviseli Egri
Lu
cshmlisának.
sőt
Csam"ldi
Imreis olt lelt
uni
t
árius~á,
fel
tételezt\!, hogy
Tr?mb
itásJánosis,.ebbe az iskolába
rt
."
Ezt
~
l t
alába~
el
IS
fogadtákSzakály Ferenckönyvének me&lelenésélg. A meglepetés teljesvolt, amikorkiderült az össze(rmookból.hogy Nagymaroson élt egy Sinig nevucsalád,akinekegyik tagja
Ma
rosi
Si
nnigJán
os
Brass6bantanult
em
sokkalDáyidFerencután.Székelykereszturel
ső
unitárius lelkésze leli,majdesperes,akifeltétlen híve lett Dávid Ferencnek, annyira,hogyaz 1568márciusában
~ende~lt
un.
másodi~
hitvita unitárius
résztvevője
és
JegyzőJe
volt.M
ég
a
Jegyzőkönyv
egyik
s7.c
rkesztójeis.MarosiSinnigJánosunitárius
meggyőződésére
jellemzŐ,
hogysaját
ajá
nlásávalkét unitáriuskönyvetadományozott Keresztur
on
arcktorának,hogyismerjemegéstérjen
át
az
unitáriushitr
e.
(Foly/arjl/k)
H
áromezer
esztendejeugyanez
a télhull,
Szász Ján
os
mégsem
hi
nném
,hogy
az
em
ber
végül belebénul.Fölmorajló
me
leg
testem
jégcsap
szemek
nézik.
Fut
az
idő
,
mint
a hidega
hátamon
végig.
lma
a
papi
hivatásért
Gondviselő
Istenünk,
szere
t
ő
édes
Atyánk!Köszönjükaközöshozzádforduláslehctóségét! Ami
közö~
hcnnünk az.hogymindannyiunkatvalamiféle hiva tásérzet kerülget.
s
részbenbetölt vagykímélve elkerül. Smifogymékoshivatástudmu
gyenne
keid.véZna hitünk
megcrősítését
és
kételyekkeltümöll
lelkünktisztulását
·
lad keressük.
Erős&Ié~re
és
tisztulásrn vár akaratunkis.
amely
szerim: s/.olgalni szeremök embertársainkatsnemkiszolgál tatnimagunkm-
a
Te
neYl.-dhen:
a Teigazságodathirdetni.
s
hamegegyezik
il
miénkke
l.
csak
akkor:\
l11:lgunkét: hin.
ni
mindazt. amit hirdetünk.snemcsakszegénybizalmasa
inkk:JI
elhitetni:
vesz\!ndőségünkbcn
k
ese
r
gő
dalokat nemköheni. hnncm táplálniegyIll:pnck a reményt:sigánk ter henlallnem megnyirbált
slaba
dságunkürügyénsopá
n
kodni, hanem felismerni:a
s~..ab:ldság
bennünk_ önkéntes
swlgála
tunkban -él.Hogy
ez
az
:lkaratunkvalóra váljék: segitsrendezni S7.crtelcnségünket: önk
éllz6re
fordítanihaszontalan
idő-
pocsékolá:,unkat; leyedleni hóbortosszeszélyeinket éská
ru~
s/
.envedélyeinket.
de
nemazért,hogy
n~lkülük
nyomorOgjunk. halicmszabadonfolyhassunkeélunk
feh!.
Add
vi~s7.a
természele~
mért~künke
t
,
hogy neaz öncélúsóvárgIls,hanem
célunkmindenkoriigényejelölje meg anyag; kötclékcinkel. Csill:lp
ít
s szerénnyé.hogy
so
ha
se
csillogjunk, csakmindig
gazdagí
tsunk. Istenünk,
mi
tudjuk. hogy hivatásunk teljesodaadásúembert
ig~nyel.
Mertegynéppelnem
egyűlltengooni.
hanemélni
C:S
hinnit:lnítani,
amiko
r
jövőjét
alapjniban
1IIeg
merénylik.nemlesz
könnyű.
Dc
hi
tesd el velünk azt
is.
hogy boldogok. akik anehezet
könnyűnek
érzik,
65:1
kil
á·
tástalant reménységgel lt
ik me.g
a
jövendő
számára.Boi·dogok,akik
nehézségűkben
ncmtsaksírnak.deáltala
erő-
södnek
és
erösí
tenek
is.
igy kérjüksegítségedctazörök?s
fe~c~clkedés~z
é~
újr:tkezdéshez; eh'etélt
jó
szándékaIIlkklvllclezéséhezadj újabblehctóségeket!
Mos
t
eze
kkela gondolatokkal imádkoztunkhozzád ;
köszöl
l
jűk,
hogy meghallgall:lJ.Hisszükimánkmeghallgatását.
s
reméljükválaszodkénthivatásunktóledvalóságának,fcnségénekérleté!. Mindezekctésaz imánkb:lnemfoglaltakal tekintve- legyenmeg a te nk:lratod.Ámen.
SzabÓ
Lászlót
eo
lógiaihallga
(a
KolozsvárottmegJelenöUnit
ár
iusTeológusok
Önképzökörenek l
apJá
böl)
UNITÁRIUS
I1LET
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->