Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dreptul la mediu sanatos-Tema LPM - Costea Valentin

Dreptul la mediu sanatos-Tema LPM - Costea Valentin

Ratings: (0)|Views: 830|Likes:
Published by wWwValywWw

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: wWwValywWw on Jan 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

02/06/2011

pdf

text

original

 
Costea Valentin IPMI AN III GR I
Dreptul la mediu sănătos
 
Consultaţi Constituţia României şi căutaţi dacă există articole cu privire la protecţiamediului. Dacă există, de ce credeţi că acele articole au fost incluse în constituţie.
CONSTITUŢIA ROMÂNIEI
 
“Modificată şi completată prin Legea de revizuire a Constituţiei României nr.429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie2003; republicată, cu reactualizarea denumirilor şi dându
-
se textelor o nouă numerotare,
 în Monitorul Oficial al Ro
mâniei, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003.”
 
ARTICOLUL 35: Dreptul la mediu sanatos(1) Statul recunoaste dreptul oricarei persoane la un mediu înconjuratorsanatos si echilibrat ecologic.(2) Statul asigura cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.(3) Persoanele fizice si juridice au îndatorirea de a proteja si a ameliora
mediul înconjurator.”
 
„ARTICOLUL 44: Dreptul de proprietate privata
 (7) Dreptul de proprietate obliga la respectarea sarcinilor privindprotectia mediului si asigurarea bunei vecinatati, precum si larespectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revinproprietarului."
Protecţia mediului are în centrul atenţiei sale conservarea şi ameliorarea condiţiilor deviaţă ale omului, menţinerea ecosistemelor naturale. Drept consecinţă juridică a acestei realităţişi în acelaşi timp una dintre căile de implicare activă a dreptului în ocrotirea şi conservareamediului este recunoaşterea şi garantarea dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos şi
echilibrat.
Doctrina juridică actuală evidenţiază conturarea şi consacrarea – 
 
la nivel naţional şiinternaţional – 
 
a dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos şi echilibrat, fie în mod
 
Costea Valentin IPMI AN III GR I
expres (sub formulări diferite), fie în mod indirect, prin consacrarea unei obligaţii în sarcinastatului de a asigura calitatea factorilor naturali şi echilibrul ecologic. Se admite că este vorbadespre un drept procedural, ce poate fi asemănat cu dreptul la viaţă sau la sănătate.
 În conformitate cu art. 5 d
in OUG nr.195/2005 rezultă că dreptul fundamental la unmediu sănătos este recunoscut „tuturor persoanelor“.Este o dimensiune inedită, ce demonstreazăuniversalitatea dreptului la un mediu sănătos.
 
În spiritul reglementărilor constituţionale, OUG nr.195/20
05 prevede în art. 5 cincidrepturi-
garanţii ale dreptului la un mediu sănătos, care, în esenţă, constituie concretizări ale
altor drepturi fundamentale:a)
 
Accesul la informaţii privind mediul
 b)
 
Dreptul de a se asocia în organizaţii de apărare a calităţii med
iului (art. 5 lit. b)c)
 
Dreptul de consultare în vederea luării deciziilor privind mediul (art. 5 lit. c)
 d)
 
Dreptul de a se adresa (direct sau prin intermediul unor asociaţii) autorităţilor administrative sau judecătoreşti) (art. 5 lit. d)
 
e) Dreptul la despăg
ubiri pentru prejudiciul folosit (art. 5 lit. e)
Constituţia României, adoptată în anul 1991, cu toate că a fost o constituţie modernă,care a avut şi exemplul altor reglementări la nivel constituţional în diferite ţări, nu a “îndrăznit”să enumere dreptul la mediu printre celelalte drepturi şi libertăţi fundamentale. Nimic însă dindispoziţiile constituţionale nu se opunea unei astfel de recunoaşteri. Am spune chiar dimpotrivă,căci consacrarea unor drepturi ca: dreptul la informaţie (art.31), drept
u
l la ocrotirea sănătăţii
(art.34), dreptul la asociere (art.40)
, dreptul de petiţionare (art.51
), sau chiar restrângerea
exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi (art.53) pentru “… apărarea sănătăţii, prevenireaconsecinţelor unor calamităţi naturale şi ale unui sinistru deosebit de grav…” reprezintă, de fapt,unele aspecte ale conţinutului dreptului la mediu.
 
Reglementarea din Constituţia României.
Articolul 35 al Constituţiei României,revizuită şi republicată în anul 2003, articol intitulat „Dreptul la mediu sănătos”, prevede: (1)Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibratecologic. (2) Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept. (3) Persoanele fiziceşi juridice au îndatorirea de a proteja şi a ameliora mediul înconjurător. Spiritul acesteireglementări este dat de tendinţele europene în domeniu, întrucât o mare parte a ţărilor membreale Uniunii garantau deja, prin legile lor fundamentale, în termeni mai mult sau mai puţinasemănători, dreptul la un mediu sănătos. Oricum, formularea din Constituţia română are un gradde generalitate de natură să creeze ambiguităţi. Astfel, din primul alineat rezultă că titulariiacestui drept sunt toate persoanele. Întrucât nu se precizează dacă este vorba doar de cetăţeniromâni, se poate interpreta că acest drept este recunoscut tuturor persoanelor fizice aflate peteritoriul României, cetăţeni români, cetăţeni străini, sau apatrizi.
 
În ceea ce priveşte noţiunea de „mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic”,se pune problema sensului şi determinării acesteia. Limitele şi caracteristicile unui „mediusănătos şi echilibrat ecologic” sunt destul de dificil de stabilit. Din punct de vedere strict legal,ele sunt stabilite tot de către
 
stat, prin organul legislativ, care reglementează prin legi limite şi

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->