Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
El cuerpo sembrado de ojos by A. K. Coomaraswamy

El cuerpo sembrado de ojos by A. K. Coomaraswamy

Ratings: (0)|Views: 42 |Likes:
Published by iobhar

More info:

Published by: iobhar on Jan 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2012

pdf

 
5
LD C\LR^A SLIBRE@A @L AHAS
(
 
EGEG@E F' CAAIERES[EIZ
Pre`|ccjóg8 ^l`ra Ra`le
 
(
Lspl lgseza sl ~|bdjcó ~ar ~rjilre vlx lg
 Xedia}js
$ JJ -5:3:*'
 
Ld lsp|`ja jgoariepjva `ld ^raolsar Reooeldl ^lppexxagj sabrl edk|ges `jvjgj`e`ls cagi|cmas ahas a c|bjlrpes `l ahas i|lspre u|l lspl sjibadjsia ls `l |ge `jsprjb|cjóg cesj|gjvlrsed$ ¦z egpju|ésjia¶'
5
Rlcagacl eclrpe`eilgpl u|l ld sjibadjsia sl rldecjagecag ¦de j`le `l de aigj~rlslgcje `l @jas¶' Sjg liberka$ g|lspre cai~rlgsjóg `ldsjibadjsia ~|l`l ddlversl i|cma iås dlhas z l}~djcersl lg cagl}jóg cag de papedj`e` `lde `acprjge `ld Ls~érjp| z `l de D|x'Lg ~rjilr d|ker$ abslrverlias u|l pa`es des oaries `jvjges beha lsp|`ja sag saderls'Lspa ls s|ojcjlgplilgpl lvj`lgpl lg das cesas `l Erkas$ ^|r|sme$ Jg`re$ Ijpre$ Mar|s$ zCrjspa' U|l Erkas aojcjl caia ¦veu|lra¶ rlc|lr`e de `lsjkgecjóg `l Jg`re z ld Sadcaia
ka~epj
lg ld
 Rjk
 
_l`e
z lg ld
 Iem
ą
bm
ą
repe
$ z pegpa iås sj rlcar`eias u|l dePjlrre lg de pre`jcjóg _ê`jce ls |ge ¦vece¶' Das Plpreiaroas a U|lr|bjgls `l Lxlu|jld58< sjks' z 5>852 sjks'$ cag s|s iødpj~dls ahas$ lspåg caglcpe`as cag ld Ls~érjp| z cag deD|x$ z sag lvj`lgplilgpl c|epra es~lcpas$ rlodlhas$ a ~a`lrls `l de ¦kdarje `ld @jas `lJsreld sabrl lddas¶ -Lxlu|jld 5>85:*' Lg ld erpl crjspjega sl rl~rlslgpeg lg de oarie `l |gmaibrl cag i|cmes edes z prls ceblxes ecclsarjes ‐des `l |g para$ |g dlóg$ z |g åk|jde$rl~rlslgpe`as ~ar ~rópaias lg |ge `js~asjcjóg lsprlcmeilgpl slilhegpl e de `ld gjiba`l de `lj`e` sader lg @afmper)j)Gesmjr{
ą
g$ `ag`l$ sjg liberka$ ld åk|jde ac|~e ldclgpra z ld gøilra `l das ~rópaias egjiedls ls `abdl'
2
Lg da u|l cagcjlrgl e Sepåg$ lsiås u|l `|`asa sj ls Sepåg caia ped$ z ga iås bjlg D|cjolr$ lg ld slgpj`a ~ra~ja `l lsplgaibrl$ ld u|l sl lgpjlg`l ~ar ld ¦Ågkld `l de I|lrpl¶ lg ld Pedi|` bebjdógjca6 ~|ls¦I|lrpl¶ ls |ga `l das gaibrls iås edpas `l @jas$ u|l e de vlx vjvjojce z iepe$ sl~erez |gjojce6 z lg de pre`jcjóg _ê`jce sjli~rl sl dl j`lgpjojce cag ld Sad z ld Ls~érjp|-
Sepe~epme
 
 Br 
ą
miege
]'<'2'3$ 53)5<6 ]J'2'2'<6
Fepme
 
\~egjsme` 
J'5?$ lpc'*' Lg da u|lcagcjlrgl e Crjspa$ ~|l`l abslrversl u|l das sjlpl ahas `ld Car`lra E~acedé~pjca$ ¦u|lsag das sjlpl ls~érjp|s `l @jas lgvje`as e pa`e de pjlrre¶ -E~acedj~sjs <8?*$ carrls~ag`lge das ¦sjlpl `agls `ld Ls~érjp|¶ esé caia e das ¦sjlpl rezas `ld Sad¶$ u|l sl ilgcjagegpeg e ilg|`a lg de pre`jcjóg _ê`jce'
3
Das sjlpl ahas `ld Car`lra sl rl~rlslgpeg lg lderpl crjspjega lg de ceblxe z ga lg ld c|lr~a$ ~ar lhli~da lg ld `aia `l de jkdlsje `l SegCdlilgpl `l Pem|dd -Ls~eõe*6
0
eu|é ld Car`lra sl lgc|lgpre lg ld cérc|da u|lcarrls~ag`l ed ¦aha¶ sader `ld `aia$ `ag`l sl vl iås e ilg|`a ld ^egpacråpar -Ojk|re55*'
5
Dl Car~s ~ersliê `‚zl|}¶$
 Xedia}js$ J -5:3=*$ 5)52'
2
Ld Plpreiaroas$ lg pegpa u|l |g pj~a `l Crjspa$ ls |g es~lcpa `ld Sad' Sjg liberka$ das U|lr|bjgls$ lgpegpa u|l pedls$ ga sag @jas sjga$ iås bjlg$ das vjlgpas `ld ls~érjp| sabrl das c|edls cebedke @jas -Ier|ps*-co' Sedias 5=85>*6 sl `jspjgk|lg ~ar s| ¦l}clsa `l cagacjijlgpa¶ `l @jas -S|iie Pmladakjce J'5>='<*$sjlg`a lg lspl rls~lcpa s|~lrjarls jgcd|sa e das Pragas6 z `ls`l lspl ~|gpa `l vjspe ~|l`l `lcjrsl u|l s|si|cmas ahas ji~djceg s| ¦cagacjijlgpa jgil`jepa `l das pj~as `l des cases lg @jas¶6 lddas vlg da u|l Êdvl -lg ld ¦ls~lha lplrga¶* z lg lspl rls~lcpa vlg caia Êd vl' ^ere ld gjiba `l @afmper)j)Gesmjr{
ą
g$ vlrE' Ka`er` z H' Mecfjg$
 Dls Egpju|jpês ba|``mju|ls `l B
ą
ijz
ą
g
-Br|sldes$ 5:2=*$ ~åk' ;>'
3
_lr Caaieres{eiz$ ¦Ld Sjibadjsia `ld @aia¶$ z Rlgê K|êgag$ ¦De ^|lrpe Lsprlcme¶$
Êp|`lsPre`jpjaglddls
      
-5:3=*$ 00;)00=' Das sjlpl rezas `ld Sad sl rl~rlslgpeg ~ar das sljs re`jas z ld clgpra `l|ge r|l`e a ~ar |ge ¦lsprldde¶ `l sljs ~|gpes$ a iås rereilgpl ~ar |g sê~pjia reza u|l `jojlrl lg oarie`ld rlspa'
0
Lg de ~jgp|re cepedege ld Car`lra pjlgl prls ahas e |g de`a `l de gerjx z c|epra ed apra' Ld mêral saderjrdeg`ês C|cm|ddejg plgée sjlpl ~|~jdes lg ce`e aha -[' A' L' [jg`jscm$ l`'$
 @jl edpjrjscml Mld`lgsekl
 Påjg Bó Cøejdgkl$ Dlj~xjk$ 5:><$ ~åk' 5?:* a$ slkøg apre vlrsjóg$ c|epra ~|~jdes lg |g aha z prls lg ldapra -
 Xljpscmrjop 
 
 oôr 
 
cldpjscml ^mjdadakjl
$ JJJ$ 5:>5$ 23>*' Sl `jcl u|l ld `jscé~|da `l S' Cad|icjddl$Bejpmjg$ plgée sjlpl ~|~jdes lg ce`e aha -Ieg|s A‚@aggldd$
 Djol ao Cad|icjddl
$ l`' z pre`' ~ar Eg`rl{A‚Flddlmlr$ \rbege$ JJJ'$ 5:5=$ ~åk' 3?2*' Des ødpjies rlolrlgcjes lspåg paie`es `l R' E' S' Iecedjsplr$¦Pml Ka``lss ao @lepm jg pml Bragxl)ekl Erp eg` pml Pre`jpjags ao Jrldeg`¶$ J^LF -5:2?*$ ~åk' 2<;'
 
3
Ojk|re
 
55'
 
Ld
 
Car`lra
 
 E~acedé~pjca
 De cagl}jóg `l das ahas cag ld Ls~érjp| z cag de D|x gas ~ra~arcjage de ddevl `ldsjkgjojce`a `l lspl sjibadjsia lg apres ~erpls' \ge vlx u|l mlias rlcagacj`a u|l dasahas sag das `ld ¦Sad `l das maibrls¶ -
s
Ŧ
rza
 
g¨g
$
 Rjk
 
_l`e
 
Seimjp 
ą
J'50?'0*$ de ¦D|x `ldes d|cls¶ -
 Rjk
 
_l`e
 
Seimjp 
ą
J'553'56
 Bmekeve` 
 
Kjp 
ą
]JJJ'5?$ lpc'*$ u|l ld Sad ls delslgcje ls~jrjp|ed -
 Ď 
pieg
* `l pa`a da u|l ls -
 Rjk
 
_l`e
 
Seimjp 
ą
J'55<'5*6 |ge vlx u|lmlias cai~rlg`j`a u|l de d|x ls ~raklgjpjve -
Pejppjrjze
 
Seimjp 
ą
_JJ'5'5'56
Sepe~epme
 
 Br 
ą
miege
_JJJ';'5'5?*$
<
u|l das iødpj~dls rezas `ld Sad sag s|s mjhas -
 Hejijgjze
 
\~egjsme` 
 
 Br 
ą
miege
JJ':'5>*$ u|l êd ddlge lspas i|g`as ~ar |ge `jvjsjóg `l s| lslgcje-
 Ď 
piegei
 
vjbmehze
$
 Iejprj
 
\~egjsme` 
_J'2?*$ e|gu|l ~lrieglcl jg`jvjsa$ ls `lcjr$ |ge~rlslgcje paped$ lg des cases `jvj`j`es -
 Bmekeve` 
 
Kjp 
ą
]JJJ'5? z ]_JJJ'2>*$ sjlg`a esé |ga lg sé ijsia z iødpj~dl lg s|s mjhas -
Sepe~epme
 
 Br 
ą
miege
]'<'2'5?*$ z u|l lspåcaglcpe`a cag ce`e |ga `l lspas mjhas ~ar ld reza a mjda `l d|x ~gl|iåpjce -de `acprjge`ld
s|pr 
ą
pieg
$
 ~essji
* `ld u|l `l~lg`l s| vj`e V`l s|s mjhasY$ ga slrå `joécjdcai~rlg`lr cóia ls u|l de D|x `l des d|cls$ u|l ls ld øgjca aha `l pa`as das `jasls$ ldaha `l _er|ge$ `lbl e~erlclr ed ijsia pjli~a$ e g|lspre oec|dpe` jcagakråojce$ caia |gcagh|gpa `l ahas'E|gu|l de aigjscjlgcje `jvjge ga sl `lrjve `l das abhlpas l}plrgas e sé ijsie$ sjga `ldes j`les `l lsas abhlpas$ des c|edls cai~aglg de ¦~jgp|re `ld i|g`a ~jgpe`e ~ar ldLs~érjp| lg ld djlgxa `ld Ls~érjp|¶ -
Segfer 
ą
c
ą
rze$ Sv
ą
piegjr|~ege
:<*$ `l ia`a u|l de
<
^ar lspe rexóg des `lj`e`ls iås edpes sag peibjêg ¦`jasls `l de olrpjdj`e`¶' Lg de ijpadakée Geveha desvérklgls sl ddeieg ¦`agclddes ga)pace`es ~ar ld sad¶' Z êspl ls apra es~lcpa `l de aigjscjlgcje `jvjge$~|ls de sjkgjojcecjóg lrópjce `ld vlrba ¦cagaclr¶ ls i|z egpjk|e' ¦@jas ls ld `|lõa `l pa`a ld ~a`lrklglrepjva¶ -Mlrils$
 Escdl~j|s
JJJ'256 co' 5;e*' ^|lspa u|l de `lj`e` sader ls ¦`l ijd ahas¶$ z ce`e ahaji~djce |g ¦reza¶$ z ~|lspa u|l ¦de d|x ls ld ~a`lr ~raklgjpjva¶$ ¦`l ijd ahas¶$ ¦`l ijd rezas¶$ z ¦`l ijdijlibras¶ -
semesre)i|sfe$ semesre)rlpes$ Rjk _l`e Seimjp 
ą
* sag cagcl~pas lu|jvedlgpls$ z S
ą
zegejgplr~rlpe eclrpe`eilgpl
 Rjk _l`e Seimjp 
ą
_JJJ'5:'23
i|smf 
ą
gj
$ ~ar
plh
ą
gsj
' Lspes cagsj`lrecjaglsl}~djceg de cagl}jóg pre`jcjaged `ld oeda cag de ddeie -¦Ld ceråcplr "odeiéklra" `ld Djgke ls peibjêgcai~dlpeilgpl lvj`lgpl lg ld c|dpa ~øbdjca  de ddeie sader$ de lslgcje ékgle$ ld "plhes"$ ~|lspa u|l ld"plhes" ls ld órkega sl}|ed¶$ O' @' F' Bascm$ ¦Mlp Djgke)mljdjk`ai veg @jgehe¶$
 Ie`hedem |gp|f jdi|b|mese$ jdi| b|ij `eg flb|`eheeg Jg`aglsje
$ D]J_ -5:20*$ 232$ 2<;'

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->