Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Su Pham

Su Pham

Ratings: (0)|Views: 791|Likes:
Published by sakhet

More info:

Published by: sakhet on Jan 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2013

pdf

text

original

 
Mã HPTên HPTên tài li
u tham kh
oTác gi
S
phân lo
iN
ă
m XB
576.5/H4502003576.5/H4502004576.5/H4502006576.5/H450d1998James L Gould, Carol Grant Gould,William T Keeton574/G6971996James L Gould, William T Keeton574/G6871996W T Keeton574/K261967581.4/B1002006581.4/B100/T11977581.4/B100/T21978Tr
ươ 
ng
Đ
 ình Ki
t611.018/M4501991Tr
ươ 
ng
Đ
 ình Ki
t, Nguy
n Trí D
ũ
ng et 611.018/K308m1994570/P564/T11997570/P564/T12000570/P564/T22001W. D. Phillips570/P5542004570/P564/T.11997570/P564/T.21999W.D Phillips, T.J. Chilton570/P554/T22004570.2/Nh121/T.11997570.7/S312/T22005570.7/Nh121/T12004570.7/Nh121/T.22005570.7/Nh121/T12004570.2/Nh121/T.21997Hoàng Th
S
n581.012/S1050Hoàng Th
S
n, Hoàng th
Bé581.012/S1052000520.07/Tr3121969520.071/Tr312/19861986Ph
m Vi
ế
t Trinh, Nguy
n
Đ
 ình Noãn520.071/Tr312/1997Nh
ng ng
ườ 
i
đ
o v
ũ
tr
PH
M THANH MINH526.6/M3122001SP001SINH H
C
ĐẠ
I C
ƯƠ
NG 1(general biology 1)Di truy
n h
cPh
m Thành H
Nguy
n BáMô h
cSinh h
cW D Phillips, T J Chilton; D
ch gi
:Nguy
n Bá, Nguy
n M
ng HùngW. D. Phillips and T. J. Chilton; Nguy
nBá d
ch; Nguy
n M
ng Hùng hi
u
đ
ínhHình thái h
c th
c v
tPhan C
NhânSP003Th
c t
p sinh h
c
đạ
i c
ươ 
ngTh
c hành phân lo
i th
c v
tSP002Sinh h
c
đạ
i c
ươ 
ng 2 (secondgeneral Biology)Biological scienceSinh h
c
đạ
i c
ươ 
ngGiáo trình Thiên v
ă
nPh
m Vi
ế
t Trinh
TÀI LI
U THAM KH
O HI
N CÓ T
I H
TH
NG TH
Ư 
VI
N TR
ƯỜ 
NG
KHOA S
Ư 
PH
M
 
Page 1 of 109
 
Mã HPTên HPTên tài li
u tham kh
oTác gi
S
phân lo
iN
ă
m XB
Thiên v
ă
n ph
thôngPh
m Vi
ế
t Trinh520.07/Tr312/19991999520/Th3052007532.01/Th1052002Truy
n k
v
các nhà bác h
c V
t lý
Đ
ào V
ă
n Phúc, Th
ế
Tr
ườ 
ng, V
ũ
ThanhKhi
ế
t530.092/Ph5061998500/V561/T.12000500/V561/T.22000515.7/L304/T.21998515.7/L304/T11998515.7/L304/T22006515/L304/T12006V
ũ
Tu
n515/T502/T31981V
ũ
Tu
n, Ngô Xuân S
ơ 
n, Phan
Đứ
cThành515/T502/T21977515/T502/T11987515/T502/T21981515/T502/T21988515/T502/P1/T21988515/T502/P2/T21988515/Tr300/T12006515/Tr300/T32006515.076/Tr300/T11983515.64/Tr300/T32003515/Tr300/T.31995515/Tr300/T12004515/Tr300/T22004515/Tr300/T.32001515/Tr300/T32007515/Tr300/T32003515/Tr300/T31997515/Tr300/T22006515/Tr300/T12004515/Tr300/T22004515/Tr300/T.21997530.076/B103/T11998SP004
Đạ
i c
ươ 
ng v
b
u tr
ờ 
i (GeneralAstronomy)Thiên v
ă
n v
t lýDonat G. Wentzel ... [et al.]V
ũ
tr
quanh emNguy
n Th
V
ượ 
ng, Nguy
n ThanhH
ươ 
ngGi
i Tích Toán H
cV
ũ
Tu
n, Phan
Đứ
c ThànhV
ũ
Tu
n,Phan
Đứ
c Thành,Ngô Xuân S
ơ 
nToán Cao C
pCh
biên: Nguy
n
Đ
 ình Trí ; T
V
ă
n
Đĩ 
nh , Nguy
n H
Qu
nhnguy
n
Đ
 ình Trí Nguy
n
Đ
 ình Trí ( ch
biên), T
V
ă
n
Đĩ 
nh, NGuy
n H
Qu
nhSP005VI TÍCH PHÂN – SP.TI
U H
C(Calculus - primary education)Gi
i TíchNguy
n Xuân Liêm
Page 2 of 109
 
Mã HPTên HPTên tài li
u tham kh
oTác gi
S
phân lo
iN
ă
m XB
530.076/B312/T.31997530.076/B312/T12006530.076/B312/T22006530.076/B312/T2/19981998530.076/B312/T2/19991999530.076/B312/T2/20002000Chu Ph
m Ng
c S
ơ 
n,
Đặ
ng V
ă
n Thành541.2/S464/T11995Chu Ph
m Ng
c S
ơ 
n,
Đ
inh T
n Phúc541.2/S464/T21995540/Th5521998540/Th552//T1/20042004540/Th552/T1/20012001540/Th552/T2/20012001Nguy
n
Đứ
c Chung540/Ch5132002Neil A Campbell574/C187570/C1891999574/C1891996570/C1891999576.5/H4502003576.5/H4502004576.5/H4502006576.5/H450d1998AlgebraThomas W Hungerford512/H9361974Các bài toán v
suy lu
n logicTr
n Diên Hi
n511.3/H3052000
Đạ
i s
Ngô Thúc Lanh512.02/L1071985512.02/Qu1061998512.02/Qu1061999
Đạ
i s
và S
h
cNgô Thúc Lanh510/L107/T41988Logic ToánS L Edenmar; D
ch gi
: Nguy
n M
nhQuý511.3/E221981Lý Thuy
ế
t T
p H
ợ 
pNguy
n Thanh S
ơ 
n511.322/S4641999T
p H
ợ 
p và LogicHoàng Xuân Sính, Nguy
n M
nh Trinh511.3/S3121998AlgebraThomas W Hungerford512/H9361974Hóa H
c
Đạ
i C
ươ 
ngSP006V
t lý
đạ
i c
ươ 
ng (General Physics)Bài t
p V
t lý
đạ
i c
ươ 
ng t
pL
ươ 
ng Duyên Bình
Đ
ào
Đ
 ình Th
cSP008SINH H
C
ĐẠ
I C
ƯƠ
NG – SPTH(general biology – primery school)BiologyNeil A Campbell, Jane B Reece,Lawrence G MitchellDi truy
n h
cPh
m Thành H
SP007Tên: Hóa H
c
Đạ
i C
ươ 
ng – SPTH(Base chemistry for Primary Shool)C
ơ 
s
ở 
lý thuy
ế
t Hóa
Đạ
i C
ươ 
ngSP101Tên: C
ở 
s
ở 
logic và lí thuy
ế
t t
ph
ợ 
p (Logic and Set theory)
Đạ
i S
 
Đạ
i C
ươ 
ngM
Vinh Quang
Page 3 of 109

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
machpro liked this
machpro liked this
machpro liked this
Ngan Pham liked this
Nhoc Kun liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->