Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Comunicat ANI Diaconu

Comunicat ANI Diaconu

Ratings: (0)|Views: 8,259|Likes:
Published by HotNews

More info:

Published by: HotNews on Jan 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2011

pdf

text

original

 
Comunicat privind constatarea stării de incompatibilitate, în cazul domnului Mircea DIACONU
Agenția Națională de Integritate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010 privindintegritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legiinr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislației privind regimul juridic al incompatibilităților de către domnulMircea DIACONU, Senator în Parlamentul României.În temeiul art. 12, alin. (1) și alin. (2), lit. b din Legea nr. 176/2010, Agenția Națională deIntegritate s-a sesizat din oficiu la data de 15.11.2010, în urma publicării unui material de presă cu privire la posibila nerespectare de către domnul Mircea DIACONU a regimului juridic alincompatibilităților.În baza art. 71, alin. (2) din Constituţia României: “Calitatea de deputat sau de senator esteincompatibilă cu exercitarea oricărei funcţii publice de autoritate, cu excepţia celei de membru alGuvernului”. Potrivit art. 14, alin. (2) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților șisenatorilor, republicată, “Calitatea de deputat sau de senator este incompatibilă cu exercitareaoricărei funcții publice de autoritate, cu excepția celei de membru al Guvernului”. Conform art. 81,alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitareademnitărilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, “prin funcții publice de autoritate, incompatibile cu calitatea de senator se ințelege [...] funcțiile de conducerespecifice ministerelor, celorlalte autorități și instituții publice”.Domnul Mircea DIACONU exercită, în prezent, mandatul de Senator în Parlamentul României,conform Hotărârii Senatului României nr. 68 din 19.12.2008 privind validarea mandatelosenatorilor aleși la data de 30.11.2008.Conform prevederilor art. 13 din Legea nr. 176/2010, procedura de înștiințare a fost îndeplinită ladata de 07.12.2010, domnul Mircea DIACONU fiind informat prin intermediul unei scrisorirecomandate (adresa nr. 88655/G/I.I.) despre declanșarea activității de evaluare, precum și cu privire la drepturile sale de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sauinformații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.Mandatul poştal a revenit la data de 27.12.2010 la Agenţie, cu menţiunea “destinatar lipdomiciliu”.În urma evaluării declarațiilor de interese, precum și a altor date și informații, au fost identificateelemente în sensul existenței stării de incompatibilitate, deoarece, începând cu data de 19.12.2008 și până în prezent, domnul Mircea DIACONU s-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât aexercitat simultan demnitatea publică de Senator în cadrul Parlamentului României, precum șifuncția de conducere de Director-manager în cadrul Teatrului “C.I. Nottara” (funcție de conducerespecifică unei instituții publice locale).Conform prevederilor art. 20 din Legea nr. 176/2010, procedura de informare a fost îndepliniladata de 14.01.2011, domnul Mircea DIACONU fiind înștiințat, prin intermediul adresei nr.2169/G/I.I., despre faptul au fost identificate elemente în sensul existeei stării deincompatibilitate și invitat să prezinte un punct de vedere în acest sens. Mandatul poştal a revenit ladata de 26.01.2011 la Agenţie, cu menţiunea “destinatar lipsă domiciliu”.Având în vedere că, în lipsa exprimării unui punct de vedere de către domnul Mircea DIACONU,conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 176/2010, inspectorul de integritate a considerat că suntelemente în sensul încălcării legislației privind regimul juridic al incompatibilităților de cătredomnul Mircea DIACONU, ca urmare a exercitării simultane a funcției de Senator în ParlamentulRomâniei și a celei de Director-manager în cadrul Teatrului “C.I. Nottara”, s-a procedat laîntocmirea raportului de evaluare.Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de incompatibilitate constituie temei pentru

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->