Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Strategia firmei

Strategia firmei

Ratings:
(0)
|Views: 197|Likes:
Published by m_rms

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: m_rms on Jan 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2015

pdf

text

original

 
 
despre autor  
formare profesional  
ă 
 
Universitatea Hosei, Tokyo
 ş
i Universitatea Chukyo, Nagoya, Japonia – curs de Management  pentru întreprinderi mici
 ş
i mijlocii
 
Universitatea din Amsterdam N.S.O. ( 
Ş 
coala Olandez
ă 
  pentru Management Educa
 ţ 
ional), Olanda – curs pentru exper 
 ţ 
i în Managementul Educa
 ţ 
ional 
 
Universitatea de
Ş 
tiin
 ţ 
e Sociale1 Toulouse, Fran
 ţ 
a-curs pentru exper 
 ţ 
i în Administrarea Întreprinderilor 
 
 Facultatea de Economia Industriei
 ş
i Agriculturii,Specializarea Economia Industriei, Construc
 ţ 
iilor 
 ş
i Transporturilor, Academia de Studii Economice Bucure
 ş
ti
activtate profesional  
ă 
i
 
 Lector universitar - Catedra de Management, Academia de Studii Economice Bucure
 ş
ti
 
Titular al disciplinelor Management general, Fundamentele managementului organiza
 ţ 
iei,Metodologii manageriale, Management comparat,Managementul întreprinderilor mici
 ş
i mijlocii,Management intreprenorial interna
 ţ 
ional -Catedra de Management, Academia de Studii Economice Bucure
 ş
ti
 
 Doctor îneconomie, specialitatea Managementul  Firmei, Facultatea de Management, Academia de Studii Economice Bucure
 ş
ti
 
Consultant la Institutul de Management 
 ş
i Marketing Interna
 ţ 
ional „Manager”, Bucure
 ş
ti
 
Membru în Consiliul 
 ş
tiin
 ţ 
ific
 ş
i în colectivul de redac
 ţ 
ie al Revistei „Economia”, seria Management, Academia de Studii Economice Bucure
 ş
ti
 
 Director pentru rela
 ţ 
ii interna
 ţ 
ionale, Centrul Na
 ţ 
ional de Excelen
 ţă 
pentru Studii de Management Comparat, Academia de Studii Economice Bucure
 ş
ti
 
 
activtate de cercetare : i  
ţ 
 
 Includerea în anii 1995
 ş
i 1997 în anuarul „Who’s whoîn Management”, elaborat de Funda
 ţ 
ia Interna
 ţ 
ional 
ă 
 de Management, Bucure
 ş
ti
 
 Participant la circa 30 de simpozioane, seminarii,mese rotunde, conferin
 ţ 
e, forumuri, congrese na
 ţ 
ionale pe diverse teme de management, organizatede universit 
ăţ 
i
 ş
i de alte organisme din România
 
 Participant la patru conferin
 ţ 
e interna
 ţ 
ionaleîn domeniul managementului, organizateîn str 
ă 
in
ă 
tate (Chi
 ş
in
ă 
u, Republica Moldova; Gent, Belgia; Tokyo
 ş
i Nagoya, Japonia)
 
Sus
 ţ 
inerea a circa 25 comunic
ă 
ri
 ş
tiin
 ţ 
ificeîn domeniul managementului la diferite manifest 
ă 
ri
 ş
tiin
 ţ 
ifice din
 ţ 
ar 
ă 
 
 ş
i din str 
ă 
in
ă 
tate
publicaii
 
Un volum (unic autor) „Management intraprenorial – concepte, studiu de caz”, Editura ASE, Bucure
 ş
ti, 2003
 
Cinci volume de specialitateîn domeniul managementului(în colaborare, în edituri de prestigiu)
 
 Articole de specialitate în domeniul managementului înreviste din România (Tribuna Economic
ă 
 , EconomiaSeria Management, Revista de Management Comparat  Interna
 ţ 
ional)
noi domenii abordate: 
 
Management intraprenorial 
 
Management educa
 ţ 
ional 
 
 
Prefa 
ţă 
 
 Avem nevoie în toate domeniile, cu atât mai mult într-unul, pentru mul 
 ţ 
i relativnou, cel al managementului, de o clarificare a conceptelor de operare, pentru a realiza un schimb de informa
 ţ 
ii care s
ă 
contribuie la dezvoltare, la perfec
 ţ 
ionare. În acest sens, prezenta lucrare constituie, în opinia noastr 
ă 
 , o contribu
 ţ 
ie important 
ă 
la dezvoltareadomeniului managementului, în general,
 ş
i a managementului strategic, în special.Chiar dac
ă 
are un preponderent caracter teoretic, lucrarea
 Strategia
 ş
managementul strategic al firmei 
ilustreaz
ă 
o serie de preocup
ă 
ri ale autorului de aclarifica cei doi termeni, frecvent folosi
 ţ 
i, dar nu întotdeauna cu semnifica
 ţ 
ia corect 
ă 
. Aceasta ar asigura o îmbun
ă 
ăţ 
ire a preocup
ă 
rilor managerilor din organiza
 ţ 
iile române
 ş
ti pentru cre
 ş
terea eficien
 ţ 
ei utiliz
ă 
rii resurselor de care dispun. Pentru c
ă 
ă 
ă 
o strategienici o organiza
 ţ 
ie nu poate practica un management strategic, iar f 
ă 
ă 
un management  strategic nici o organiza
 ţ 
ie nu se poate adapta permanentelor 
 ş
i din ce în ce maiacceleratelor schimb
ă 
ri care au loc în mediul intern
 ş
i extern în care func
 ţ 
ioneaz
ă 
 
 ş
i decare este influen
 ţ 
at 
ă 
inevitabil. Pe lâng 
ă 
o analiz
ă 
 
 ş
i argumentare a semnifica
 ţ 
iei celor dou
ă 
concepte, cititorul  poate afla în cadrul prezentei lucr 
ă 
ri
 ş
i numeroase modele de management strategicedecizionale strategic
 ş
i de planificare strategic
ă 
 , pe care autorul le descrie în urma unei foarte laborioase cercet 
ă 
ri documentare a literaturii de specialitate. Toate aceste modelereprezint 
ă 
concep
 ţ 
ii ale unor reputa
 ţ 
i speciali
 ş
ti în domeniul managementului, referitoarela abord 
ă 
ri de management strategic
 ş
i de planificare strategic
ă 
 , ce trebuie cunoscuteînainte de a ne forma propria opinie despre cele dou
ă 
concepte
 ş
i despre posibilit 
ăţ 
ile deaplicare în practic
ă 
. Pentru a cuprinde integral con
 ţ 
inutul lucr 
ă 
rii, trebuie men
 ţ 
ionat 
 ş
i faptul c
ă 
 autorul a fost preocupat de eviden
 ţ 
ierea principalelor particularit 
ăţ 
i ale utiliz
ă 
riimodelelor de planificare strategic
ă 
în cadrul firmelor din
 ţ 
ara noastr 
ă 
 , ceea ce poate s
ă 
 vin
ă 
în sprijinul managerilor care încearc
ă 
un astfel de demers în activitatea lor.Consider 
ă 
m c
ă 
aceast 
ă 
lucrare se înscrie pe linia preocup
ă 
rilor speciali
 ş
tilor,teoreticieni
 ş
i practicieni, de a pune la dispozi
 ţ 
ia cititorilor, care pot fi studen
 ţ 
i în domeniul economic, tehnic, juridic, consultan
 ţ 
i în management 
 ş
i chiar manageri practicieni, uneleconcepte de baz
ă 
din domeniul managementului strategic, dar 
 ş
i unele orient 
ă 
ri, prinmodelele de management strategic, decizionale strategice
 ş
i planificare strategic
ă 
 , ce pot  s
ă 
reprezinte o orientare în activitatea pe care o desf 
ăş
oar 
ă 
. Pentru c
ă 
 , în condi
 ţ 
iileacceler 
ă 
rii ritmului schimb
ă 
rilor care au loc în mediul intern
 ş
i extern în care func
 ţ 
ioneaz
ă 
 orice organiza
 ţ 
ie, un management performant nu mai poate fi realizat decât pe baza unei strategii bine elaborate
 ş
i a unui management strategic eficace
 ş
i eficient.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Rusu Anca Elena liked this
iurii93 liked this
Jacky Russel liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->