Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
programa limba si literatura romana clasa a III-a

programa limba si literatura romana clasa a III-a

Ratings:
(0)
|Views: 2,899|Likes:
Published by ionelacostea

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: ionelacostea on Jan 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

 
 
 Anexa 3 la Ordinul ministrului educa
 ţ 
iei
 ş
i cercet
ă
 rii nr. 5198 / 01.11.2004
MINISTERUL EDUCA
Ţ
IEI
Ş
I CERCET
Ă
RII
CONSILIUL NA
Ţ
IONAL PENTRU CURRICULUM
PROGRAME
Ş
COLARE PENTRU CLASA A III-A
LIMBA
Ş 
I LITERATURA ROMÂN 
 Ă
 
 Aprobat prin ordin al ministrului Nr. 5198/ 01.11.2004
 
Bucure
ş
ti, 2004
 
 Limba
 ş
i literatura român
ă 
Clasa a III-a 2
NOT
Ă
DE PREZENTARE
Textul de fa
ţă
reprezint
ă
curriculum-ul disciplinei
Limba
 ş
i literatura român
ă 
pentru clasa a III-a, urm
ă
rindformarea
ş
i dezvoltarea progresiv
ă
la elevi a competen
ţ
elor esen
ţ
iale ale comunic
ă
rii orale
ş
i scrise, precum
ş
ifamiliarizarea acestora cu texte literare
ş
i nonliterare, semnificative din punctul de vedere al vârstei cuprinse între 8/9ani. Se urm
ă
re
ş
te, totodat
ă
, structurarea la elevi a unui ansamblu de atitudini
ş
i de motiva
ţ
ii care vor încuraja
ş
isprijini ulterior studiul limbii
ş
i al literaturii române.De altfel, scopul studierii disciplinei
 Limba
 ş
i literatura român
ă 
în perioada
ş
colarit
ăţ
ii obligatorii este acelade a forma progresiv un tân
ă
r cu o cultur
ă
comunica
ţ
ional
ă
 
ş
i literar
ă
de baz
ă
, capabil s
ă
în
ţ
eleag
ă
lumea din juruls
ă
u, s
ă
comunice
ş
i s
ă
interac
ţ
ioneze cu semenii, exprimându-
ş
i gânduri, st
ă
ri, sentimente, opinii etc., s
ă
fie sensibil lafrumosul din natur
ă
 
ş
i la cel creat de om, s
ă
-
ş
i utilizeze în mod eficient
ş
i creativ capacit
ăţ
ile proprii pentru rezolvareaunor probleme concrete în via
ţ
a de zi cu zi, s
ă
poat
ă
continua în orice faz
ă
a existen
ţ
ei sale procesul de înv
ăţ
are.În acest sens, curriculum-ul de fa
ţă
are la baz
ă
modelul comunicativ-func
ţ
ional, model ce presupunedezvoltarea integrat
ă
a capacit
ăţ
ilor de receptare oral
ă
, de exprimare oral
ă
, respectiv de receptare a mesajului scris
 
(“citirea/lectura”)
ş
i de exprimare scris
ă
.Debutul
ş
colarit
ăţ
ii la 6 ani a determinat reconfigurarea demersului didactic din perspective multiple: lanivelul curriculum-ului
ş
colar, al gestiunii activit
ăţ
ii de înv
ăţ
are
ş
i de predare
ş
i, nu în ultimul rând, al evalu
ă
rii.Operându-se unele schimb
ă
ri la nivelul obiectivelor de referin
ţă
pentru clasele I
ş
i a II-a, în vederea relax
ă
rii ritmuluide lucru (în special la clasa I)
ş
i a realiz
ă
rii individualiz
ă
rii demersului didactic, s-a urm
ă
rit g
ă
sirea unor solu
ţ
iiprofesioniste pentru nevoile de
ş
colarizare impuse de diferen
ţ
ele de vârst
ă
cronologic
ă
, dar
ş
i de diferen
ţ
ele dedezvoltare psihologic
ă
 
ş
i emo
ţ
ional
ă
a elevilor. Modificarea obiectivelor de referin
ţă
a impus o recl
ă
dire a activit
ăţ
ilorde înv
ăţ
are
ş
i a con
ţ
inuturilor, în vederea realiz
ă
rii corela
ţ
iilor adecvate. Toate acestea au determinat anumiteschimb
ă
ri
ş
i în ceea ce prive
ş
te metodologia construirii parcursului didactic, f 
ă
r
ă
de care nu se pot ob
ţ
ine rezultateledorite.Obiectivele de referin
ţă
formulate pentru clasa a III-a sunt concepute în progresie, realizându-se corela
ţ
iile cuobiectivele urm
ă
rite în clasele I
ş
i a II-a, propunându-se activit
ăţ
i de înv
ăţ
are cât mai potrivite pentru atingereaobiectivelor propuse.Astfel, curriculum-ul
ş
colar al disciplinei
 Limba
 ş
i literatura român
ă 
pentru ciclul primar creeaz
ă
, prinansamblul obiectivelor de referin
ţă
, o hart
ă
echilibrat
ă
a ceea ce înseamn
ă
competen
ţă
de comunicare la aceast
ă
 vârst
ă
, accentuând asupra elementelor de interac
ţ
iune în grup, de cooperare etc. Activit
ăţ
ile de înv
ăţ
are recomandateau fost selectate astfel încât s
ă
fie de tip productiv, s
ă
ofere o motiva
ţ
ie intrinsec
ă
pentru înv
ăţ
are
ş
i s
ă
aib
ă
un senspentru copil, altfel acestea ar fi fost consumatoare de timp, iar rezultatele ar fi fost de suprafa
ţă
. Prin statutul lororientativ, ele las
ă
înv
ăţă
torului libertatea de a le utiliza selectiv, de a le adapta la grupul de elevi cu care lucreaz
ă
, înfunc
ţ
ie de parcurg
ă
pe toate sau poate folosi alte exemple care i se par mai potrivite pentru atingerea obiectivuluipropus. Schimb
ă
rile f 
ă
cute în cadrul ariei
 Limb
ă 
 
 ş
i comunicare
au fost sus
ţ
inute prin introducerea unor strategii câtmai diverse de predare/înv
ăţ
are, de o nou
ă
modalitate de organizare a timpului
ş
colar pe activit
ăţ
i monodisciplinare
ş
itransdisciplinare
ş
i de utilizare a unor instrumente adecvate de evaluare.Prezentul document cuprinde:
 
Obiective cadru (urm
ă
rite pe parcursul ciclului primar);
 
Obiective de referin
ţă
urm
ă
rite pe parcursul fiec
ă
rei clase;
 
Activit
ăţ
i de înv
ăţ
are pentru fiecare obiectiv de referin
ţă
(sugestii de exerci
ţ
ii/activit
ăţ
i care potconduce la atingerea obiectivelor);
 
Con
ţ
inuturi.
 
 Limba
 ş
i literatura român
ă 
Clasa a III-a 3
I. OBIECTIVE CADRU
 
1.
 
Dezvoltarea capacit
ăţ
ii de receptare a mesajului oral2.
 
Dezvoltarea capacit
ăţ
ii de exprimare oral
ă
 3.
 
Dezvoltarea capacit
ăţ
ii de receptare a mesajului scris (citirea/lectura)4.
 
Dezvoltarea capacit
ăţ
ii de exprimare scris
ă
 

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Margarita Creciun liked this
Geanina Silaghi liked this
Cristina Ciobanu liked this
Liliana Hutopila liked this
Catalina Bunea liked this
Alexandra Berghian liked this
Maria Luissa liked this
Raluca-Roxana Remeş liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->