Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
programa limba si literatura romana clasa a III-a

programa limba si literatura romana clasa a III-a

Ratings: (0)|Views: 2,801|Likes:
Published by ionelacostea

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: ionelacostea on Jan 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

 
 
 Anexa 3 la Ordinul ministrului educa
 ţ 
iei
 ş
i cercet
ă
 rii nr. 5198 / 01.11.2004
MINISTERUL EDUCA
Ţ
IEI
Ş
I CERCET
Ă
RII
CONSILIUL NA
Ţ
IONAL PENTRU CURRICULUM
PROGRAME
Ş
COLARE PENTRU CLASA A III-A
LIMBA
Ş 
I LITERATURA ROMÂN 
 Ă
 
 Aprobat prin ordin al ministrului Nr. 5198/ 01.11.2004
 
Bucure
ş
ti, 2004
 
 Limba
 ş
i literatura român
ă 
Clasa a III-a 2
NOT
Ă
DE PREZENTARE
Textul de fa
ţă
reprezint
ă
curriculum-ul disciplinei
Limba
 ş
i literatura român
ă 
pentru clasa a III-a, urm
ă
rindformarea
ş
i dezvoltarea progresiv
ă
la elevi a competen
ţ
elor esen
ţ
iale ale comunic
ă
rii orale
ş
i scrise, precum
ş
ifamiliarizarea acestora cu texte literare
ş
i nonliterare, semnificative din punctul de vedere al vârstei cuprinse între 8/9ani. Se urm
ă
re
ş
te, totodat
ă
, structurarea la elevi a unui ansamblu de atitudini
ş
i de motiva
ţ
ii care vor încuraja
ş
isprijini ulterior studiul limbii
ş
i al literaturii române.De altfel, scopul studierii disciplinei
 Limba
 ş
i literatura român
ă 
în perioada
ş
colarit
ăţ
ii obligatorii este acelade a forma progresiv un tân
ă
r cu o cultur
ă
comunica
ţ
ional
ă
 
ş
i literar
ă
de baz
ă
, capabil s
ă
în
ţ
eleag
ă
lumea din juruls
ă
u, s
ă
comunice
ş
i s
ă
interac
ţ
ioneze cu semenii, exprimându-
ş
i gânduri, st
ă
ri, sentimente, opinii etc., s
ă
fie sensibil lafrumosul din natur
ă
 
ş
i la cel creat de om, s
ă
-
ş
i utilizeze în mod eficient
ş
i creativ capacit
ăţ
ile proprii pentru rezolvareaunor probleme concrete în via
ţ
a de zi cu zi, s
ă
poat
ă
continua în orice faz
ă
a existen
ţ
ei sale procesul de înv
ăţ
are.În acest sens, curriculum-ul de fa
ţă
are la baz
ă
modelul comunicativ-func
ţ
ional, model ce presupunedezvoltarea integrat
ă
a capacit
ăţ
ilor de receptare oral
ă
, de exprimare oral
ă
, respectiv de receptare a mesajului scris
 
(“citirea/lectura”)
ş
i de exprimare scris
ă
.Debutul
ş
colarit
ăţ
ii la 6 ani a determinat reconfigurarea demersului didactic din perspective multiple: lanivelul curriculum-ului
ş
colar, al gestiunii activit
ăţ
ii de înv
ăţ
are
ş
i de predare
ş
i, nu în ultimul rând, al evalu
ă
rii.Operându-se unele schimb
ă
ri la nivelul obiectivelor de referin
ţă
pentru clasele I
ş
i a II-a, în vederea relax
ă
rii ritmuluide lucru (în special la clasa I)
ş
i a realiz
ă
rii individualiz
ă
rii demersului didactic, s-a urm
ă
rit g
ă
sirea unor solu
ţ
iiprofesioniste pentru nevoile de
ş
colarizare impuse de diferen
ţ
ele de vârst
ă
cronologic
ă
, dar
ş
i de diferen
ţ
ele dedezvoltare psihologic
ă
 
ş
i emo
ţ
ional
ă
a elevilor. Modificarea obiectivelor de referin
ţă
a impus o recl
ă
dire a activit
ăţ
ilorde înv
ăţ
are
ş
i a con
ţ
inuturilor, în vederea realiz
ă
rii corela
ţ
iilor adecvate. Toate acestea au determinat anumiteschimb
ă
ri
ş
i în ceea ce prive
ş
te metodologia construirii parcursului didactic, f 
ă
r
ă
de care nu se pot ob
ţ
ine rezultateledorite.Obiectivele de referin
ţă
formulate pentru clasa a III-a sunt concepute în progresie, realizându-se corela
ţ
iile cuobiectivele urm
ă
rite în clasele I
ş
i a II-a, propunându-se activit
ăţ
i de înv
ăţ
are cât mai potrivite pentru atingereaobiectivelor propuse.Astfel, curriculum-ul
ş
colar al disciplinei
 Limba
 ş
i literatura român
ă 
pentru ciclul primar creeaz
ă
, prinansamblul obiectivelor de referin
ţă
, o hart
ă
echilibrat
ă
a ceea ce înseamn
ă
competen
ţă
de comunicare la aceast
ă
 vârst
ă
, accentuând asupra elementelor de interac
ţ
iune în grup, de cooperare etc. Activit
ăţ
ile de înv
ăţ
are recomandateau fost selectate astfel încât s
ă
fie de tip productiv, s
ă
ofere o motiva
ţ
ie intrinsec
ă
pentru înv
ăţ
are
ş
i s
ă
aib
ă
un senspentru copil, altfel acestea ar fi fost consumatoare de timp, iar rezultatele ar fi fost de suprafa
ţă
. Prin statutul lororientativ, ele las
ă
înv
ăţă
torului libertatea de a le utiliza selectiv, de a le adapta la grupul de elevi cu care lucreaz
ă
, înfunc
ţ
ie de parcurg
ă
pe toate sau poate folosi alte exemple care i se par mai potrivite pentru atingerea obiectivuluipropus. Schimb
ă
rile f 
ă
cute în cadrul ariei
 Limb
ă 
 
 ş
i comunicare
au fost sus
ţ
inute prin introducerea unor strategii câtmai diverse de predare/înv
ăţ
are, de o nou
ă
modalitate de organizare a timpului
ş
colar pe activit
ăţ
i monodisciplinare
ş
itransdisciplinare
ş
i de utilizare a unor instrumente adecvate de evaluare.Prezentul document cuprinde:
 
Obiective cadru (urm
ă
rite pe parcursul ciclului primar);
 
Obiective de referin
ţă
urm
ă
rite pe parcursul fiec
ă
rei clase;
 
Activit
ăţ
i de înv
ăţ
are pentru fiecare obiectiv de referin
ţă
(sugestii de exerci
ţ
ii/activit
ăţ
i care potconduce la atingerea obiectivelor);
 
Con
ţ
inuturi.
 
 Limba
 ş
i literatura român
ă 
Clasa a III-a 3
I. OBIECTIVE CADRU
 
1.
 
Dezvoltarea capacit
ăţ
ii de receptare a mesajului oral2.
 
Dezvoltarea capacit
ăţ
ii de exprimare oral
ă
 3.
 
Dezvoltarea capacit
ăţ
ii de receptare a mesajului scris (citirea/lectura)4.
 
Dezvoltarea capacit
ăţ
ii de exprimare scris
ă
 

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Geanina Silaghi liked this
Cristina Ciobanu liked this
Liliana Hutopila liked this
Catalina Bunea liked this
Maria Luissa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->