Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
23Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
programa limba si literatura romana clasa a IV-a

programa limba si literatura romana clasa a IV-a

Ratings:
(0)
|Views: 4,225|Likes:
Published by ionelacostea

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: ionelacostea on Jan 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2013

pdf

text

original

 
 Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educa
 ţ 
iei
 ş
i cercet
ă
 rii nr. 3919 / 20.04.2005
MINISTERUL EDUCA
Ţ
IEI
Ş
I CERCET
Ă
RII
CONSILIUL NA
Ţ
IONAL PENTRU CURRICULUM
PROGRAME
Ş
COLARE PENTRU CLASA A IV-A
LIMBA
Ş 
I LITERATURA ROMÂN 
 Ă
 
 Aprobat prin ordin al ministrului Nr. 3919 / 20.04.2005
 
Bucure
ş
ti, 2005
 
 Limba
 ş
i literatura român
ă 
– Clasa a IV-a2
NOT
Ă
DE PREZENTARE
Textul de fa
ţă
reprezint
ă
curriculum-ul disciplinei
Limba
 ş
i literatura român
ă 
pentru clasa a IV-a,urm
ă
rind formarea
ş
i dezvoltarea progresiv
ă
la elevi a competen
ţ
elor esen
ţ
iale ale comunic
ă
rii orale
ş
i scrise,precum
ş
i familiarizarea acestora cu texte literare
ş
i nonliterare, semnificative din punctul de vedere al vârsteicuprinse între 8/9 ani. Se urm
ă
re
ş
te, totodat
ă
, structurarea la elevi a unui ansamblu de atitudini
ş
i de motiva
ţ
ii carevor încuraja
ş
i sprijini ulterior studiul limbii
ş
i al literaturii române.De altfel, scopul studierii disciplinei
 Limba
 ş
i literatura român
ă 
în perioada
ş
colarit
ăţ
ii obligatorii esteacela de a forma progresiv un tân
ă
r cu o cultur
ă
comunica
ţ
ional
ă
 
ş
i literar
ă
de baz
ă
, capabil s
ă
în
ţ
eleag
ă
lumeadin jurul s
ă
u, s
ă
comunice
ş
i s
ă
interac
ţ
ioneze cu semenii, exprimându-
ş
i gânduri, st
ă
ri, sentimente, opinii etc., s
ă
 fie sensibil la frumosul din natur
ă
 
ş
i la cel creat de om, s
ă
-
ş
i utilizeze în mod eficient
ş
i creativ capacit
ăţ
ile propriipentru rezolvarea unor probleme concrete în via
ţ
a de zi cu zi, s
ă
poat
ă
continua în orice faz
ă
a existen
ţ
ei saleprocesul de înv
ăţ
are.În acest sens, curriculum-ul de fa
ţă
are la baz
ă
modelul comunicativ-func
ţ
ional, model ce presupunedezvoltarea integrat
ă
a capacit
ăţ
ilor de receptare oral
ă
, de exprimare oral
ă
, respectiv de receptare a mesajului scris
 
(“citirea/lectura”)
ş
i de exprimare scris
ă
.Debutul
ş
colarit
ăţ
ii la 6 ani a determinat reconfigurarea demersului didactic din perspective multiple: lanivelul curriculum-ului
ş
colar, al gestiunii activit
ăţ
ii de înv
ăţ
are
ş
i de predare
ş
i, nu în ultimul rând, al evalu
ă
rii.Operându-se unele schimb
ă
ri la nivelul obiectivelor de referin
ţă
pentru clasele I
ş
i a II-a, în vederea relax
ă
riiritmului de lucru (în special la clasa I)
ş
i a realiz
ă
rii individualiz
ă
rii demersului didactic, s-a urm
ă
rit g
ă
sirea unorsolu
ţ
ii profesioniste pentru nevoile de
ş
colarizare impuse de diferen
ţ
ele de vârst
ă
cronologic
ă
, dar
ş
i dediferen
ţ
ele de dezvoltare psihologic
ă
 
ş
i emo
ţ
ional
ă
a elevilor. Modificarea obiectivelor de referin
ţă
a impus orecl
ă
dire a activit
ăţ
ilor de înv
ăţ
are
ş
i a con
ţ
inuturilor, în vederea realiz
ă
rii corela
ţ
iilor adecvate. Toate acestea audeterminat anumite schimb
ă
ri
ş
i în ceea ce prive
ş
te metodologia construirii parcursului didactic, f 
ă
r
ă
de care nuse pot ob
ţ
ine rezultatele dorite.Obiectivele de referin
ţă
formulate pentru clasa a III-a sunt concepute în progresie, realizându-se corela
ţ
iilecu obiectivele urm
ă
rite în clasele I
ş
i a II-a, propunându-se activit
ăţ
i de înv
ăţ
are cât mai potrivite pentru atingereaobiectivelor propuse.Astfel, curriculum-ul
ş
colar al disciplinei
 Limba
 ş
i literatura român
ă 
pentru ciclul primar creeaz
ă
, prinansamblul obiectivelor de referin
ţă
, o hart
ă
echilibrat
ă
a ceea ce înseamn
ă
competen
ţă
de comunicare la aceast
ă
 vârst
ă
, accentuând asupra elementelor de interac
ţ
iune în grup, de cooperare etc. Activit
ăţ
ile de înv
ăţ
arerecomandate au fost selectate astfel încât s
ă
fie de tip productiv, s
ă
ofere o motiva
ţ
ie intrinsec
ă
pentru înv
ăţ
are
ş
is
ă
aib
ă
un sens pentru copil, altfel acestea ar fi fost consumatoare de timp, iar rezultatele ar fi fost de suprafa
ţă
.Prin statutul lor orientativ, ele las
ă
înv
ăţă
torului libertatea de a le utiliza selectiv, de a le adapta la grupul de elevicu care lucreaz
ă
, în func
ţ
ie de parcurg
ă
pe toate sau poate folosi alte exemple care i se par mai potrivite pentruatingerea obiectivului propus. Schimb
ă
rile f 
ă
cute în cadrul ariei
 Limb
ă 
 
 ş
i comunicare
au fost sus
ţ
inute prinintroducerea unor strategii cât mai diverse de predare/înv
ăţ
are, de o nou
ă
modalitate de organizare a timpului
ş
colar pe activit
ăţ
i monodisciplinare
ş
i transdisciplinare
ş
i de utilizare a unor instrumente adecvate de evaluare.Prezentul document cuprinde:
 
Obiective cadru (urm
ă
rite pe parcursul ciclului primar)
 
Obiective de referin
ţă
urm
ă
rite pe parcursul fiec
ă
rei clase
 
Activit
ăţ
i de înv
ăţ
are pentru fiecare obiectiv de referin
ţă
(sugestii de exerci
ţ
ii/activit
ăţ
i care potconduce la atingerea obiectivelor)
 
Con
ţ
inuturi
 
Standarde curriculare de performan
ţă
pentru finele înv
ăţă
mântului primar.
 
 Limba
 ş
i literatura român
ă 
– Clasa a IV-a3
I. OBIECTIVE CADRU
 
1.
 
Dezvoltarea capacit
ăţ
ii de receptare a mesajului oral2.
 
Dezvoltarea capacit
ăţ
ii de exprimare oral
ă
 3.
 
Dezvoltarea capacit
ăţ
ii de receptare a mesajului scris (citirea/lectura)4.
 
Dezvoltarea capacit
ăţ
ii de exprimare scris
ă
 

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Liliana Hutopila liked this
Lucretia Bors liked this
auraparaschiv liked this
Petrisor Sebastian liked this
Todor Tiberiu liked this
Florin Bîciu liked this
Eliza Pisaroc liked this
Claudia Ardelean liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->