Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
EM - Ge a Si diody

EM - Ge a Si diody

Ratings: (0)|Views: 106 |Likes:
Published by D@vid 91

More info:

Published by: D@vid 91 on Jan 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/28/2011

pdf

text

original

 
- 1 -
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
 
Hradební 1029, Hradec Králové
 
Laboratorní cvičení
 
Příjmení a jméno:
 
Šec David
 
Datum měření:
15. 02. 2010Skupina:
Snášel, Šec, Šimek 
 
Datum odevzdání:
24. 02. 2010
Třída:
3.A
Číslo úlohy:
3a2
Hodnocení:
 
Počet stran:
4
:
NÁZEV ÚLOHY:
 
Měření V
- A charakteristik 
germaniových
 
a křemíkových diod
 
ZADÁNÍ:
 
1)
Změřte V
- A charakteristiky Ge a Si diod2)
Určete Prahové napětí těchto diod.
 
POPIS A CHARAKTERISTIKA POUŽITÉ METODY:
 Dioda je
elektronická součástka se dvěma elektro
dami
využívající elektrických vlastnostíPN přechodu. Každá dioda má dva vývody, které se nazývají katoda a anoda. V
 
závislostina polarizaci diody jí protéká, nebo neprotéká proud .
 
Přivedeme
- li na anodu diody kladn
é napětí (propustný směr) je dioda otevřená. Znamená
to
, že diodou může protékat proud.
 
 Naopak, přivedeme
 
 – 
 
li na anodu záporné napětí (závěrný směr) přechod PN nepropouštítéměř žádný proud.
NÁVRH MĚŘÍCÍHO OBVODU A POSTUP MĚŘENÍ:
 1.
 
Diodu
zapojíme v
 
 propustném
 
směru (viz obr. 1) .Na reostatu
 
(na schématu R 
1
)
nastavíme maximální odpor přetažením jezdce k 
 
hraně stolu. Nyní můžeme připojit svorky
reostatu ke zdroji
DC proudu. Postupně jezdcem snižujeme odpor. Tím zvyšujeme napětína měřené diodě dokud na ampérmetru nedosáhneme požadované
hodnoty proudu.
Z Voltmetru odečítáme napětí na diodě.
 2.
 
Diodu zapojíme v
 
závěrném směru (viz obr. 2). Jezdcem reostatu postupně zvyšujemenapětí v
obv
odu až na hodnotu 20V a z
 
ampérmetru odečítáme hodnotu protékajícího
proudu diodou.3.
 
Změřené údaje zaneseme do tabulky.
 
 
- 2 -
SCHÉMA ZAPOJENÍ:
 
Obr. 1: Měření na diodě v propustném směru Obr. 2: Měření na diodě v záv.
měru 
 
POUŽITÉ MĚŘÍCÍ PROSTŘEDKY
:
 Název
 
Označení
 
Výrobce
Typ
Výrobníčíslo
 
Třída přesnost
i
Měřící soustava
 
Použité
rozsahy
Ampérmetr 
A
1
USSR C4313 10394-74 1,5Magneton. 60, 15, 3, 0,6[mA]Voltmetr
(digitální)
 V
1
Mastech MY-65 6F22 006A
0,1 ± 3d
 
Digitální
2[V]DC
Regulovaný
z
droj napětí
G
1
Metra MB 534 L140R51D --- RC 5[V]Reostat R
1
Metra 2210070 0-
100Ω
 Rezistor R
P
Konstantan
2 x 8Ω
 Rezistor R
Z
 
10 kΩ
 
 
- 3 -
NAMĚŘENÉ HODNOTY:
 
GediodaI
F
 [mA]0 0,5 1 2,5 5 10 15 30 60 100U
F
[V]0 0,199 0,223 0,259 0,292 0,331 0,355 0,405 0,467 0,528SidiodaI
F
 [mA]0 0,5 1 2,5 5 10 15 30 60 100U
F
[V]0 0,553 0,586 0,630 0,664 0,696 0,713 0,741 0,769 0,790GediodaU
R
[V]0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20I
R
 [mA]00,000250,00050,00060,00070,00080,00090,0010,00110,00130,0014SidiodaU
R
[V]0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20I
R
 [mA]0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VYPOČÍTANÉ A Z
 
GRAFU ODEČTENÉ HODNOTY:
 
Dioda Up[V]Rd
[Ω]
 Ge 0,37 1,525Si 0,72 0,525
PŘÍKLAD VÝPOČTU:
 
 R
dGe
=




  R
dGe
=

  R
dGe
=
1,525
 0
 R
dSi
=




  R
dSi
=

 
 R
 
dSi
= 0,525
 5 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->