Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
P. 1
Pemeriksaan Rektum Dan Anus

Pemeriksaan Rektum Dan Anus

Ratings:
(0)
|Views: 1,297|Likes:
memberikan pemberitahuan terhadap semua masyarakat tentang bahaya-bahaya akan penyakit yang menyerang pada rectum dan anus
Untuk mendownload silahkan kunjungi alamat berikut http://bit.ly/gIl7ca
memberikan pemberitahuan terhadap semua masyarakat tentang bahaya-bahaya akan penyakit yang menyerang pada rectum dan anus
Untuk mendownload silahkan kunjungi alamat berikut http://bit.ly/gIl7ca

More info:

Published by: iyandri tiluk wahyono on Jan 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2013

 
RJEJ\ACWDD@ \JGXZE HD@ D@ZW
 Ndxd| ljndcd`k 
Edcwzh hd|a rjelzdxd` edcdndf a`a dhdndf ejelj|acd` rjelj|axdfzd` xj|fdhdr wjezdedwqd|dcdx xj`xd`k ldfdqd%ldfdqd dcd` rj`qdcax qd`k ej`qj|d`k rdhd |jgxze hd` d`zw.Hdnde edcdndf a`a ozkd hawjlzxcd` drd wdod hderdc hd|a rj`qdcax rdhd |jgxze hd` d`zw hd`xj|njxdc rdhd ldkad` xzlzf ed`dcdf |jgxze hd` d`zw. Rdhd edcdndf a`a hawjlzxcd` ozkdhjia`awa hd|a |jgxze hd` d`zw. Hd|a edcdndf a`a caxd hdrdx ej`kjxdfza hjia`awa rj`qdcaxdcaldx hd` gd|d rj`d`kd`d` rj`qdcax rdhd |jgxze hd` d`zw.\jgxze hd` d`zw dhdndf wdndf wdxz ldkad` hd|a m|kd` rj`gj|`dd` rdhd ed`zwad. Haed`d rdhd ldkad` a`a &|jcxze! wzhdf xahdc xj|odha ndka r|mwjw rj`qj|drd` wd|a edcd`d`.
Xzozd`
4.
Ej`kjxdfza njlaf d{dn rj`qjldl rj`qdcax rdhd |jcxze hd` d`zw
<.
Ej`kjxdfza gd|d rj`d`kd`d` rj`qdcax rdhd |jcxze hd` d`zw.7.Rj`d`kd`d` njlaf ha`a rdhd cjnzfd` qd`k xj|odha haldkad` |jcxze hd` d`zw8.Hderdc%hderdc hd|a rj`qdcax rdhd |jcxze hd` d`zw
Ed`iddx 
4.Hdrdx ejedfdea rj`d`kd`d` rj`qdcax rdhd |jcxze hd` d`zw.<.Hdrdx ejea`aednawa| hderdc rj`qdcax qd`k njlaf c|m`aw rdhd |jcxze hd` d`zw.
7.
Hdrdx ejejnafd|d hd` ej`odkd cjwjfdxd` |jcxze hd` d`zw rdhd wjxadr a`hzyahz.A@HACDWA4. Cm`wxardwa
 
Cm`wxardwa lj|fzlz`kd` hj`kd` odnz| rjelzd`kd` qd`k cjgan cj|a`k cmxm|d` qd`k cj|dwdxdz xahdc nj{dx`qd cmxm|d` ha zwzw z`xzc ljlj|drd {dcxz. A`a xj|odha cd|j`d rj|kj|dcd` ijwjwejndnza zwzw ljwd| ndeldx haed`d |jdlwm|lwa gda|d` xj|odha ha zwzw ljwd|. Cm`wxardwa lj|fzlz`kd` hj`kd` rj`kmwm`kd` cmxm|d` qd`k wznax hd` ej`a`kcdx`qd zwdfd dxdz xjkd`kd`hd|a mxmx%mxmx ymnz`xj| rdhd r|mwjw hjijcdwa.Dhd ld`qdc rj`qjldl cm`wxardwa ?
4. Cjladwdd` lzd`k da| ljwd| &l.d.l! qd`k xahdc xj|dxz| 
Wdndf wdxz rj`qjldl qd`k rdna`k wj|a`k ej`qjldlcd` cm`wxardwa dhdndf cjladwdd` l.d.l qd`kxahdc xj|dxz|. \jinjcw hjijcdwa qdk` `m|edn hafdeldx dxdz hadldacd`|jinjcw%|jinjcw a`axj|cm`hawa ej`odha wjedca` ejnjedf. Cjxacd cjladwdd` hadldacd` cja`ka`d` z`xzc hjijcdwafand`k.D`dc rdhd edwd lj|eda` ladwd ej`kdldacd` |jinjcw%|jinjcw a`a3 m|d`k hj{dwdej`kdldacd``qd cd|j`d xjcd`d` {dcxz hd` rjcj|odd`.Cnaj` qd`k ha|d{dx a`dr lawd ej`jcd` cja`ka`d` lzd`k da| ljwd| cd|j`d ednz ej`kkz`dcd` ljhrd` dxdz cd|j`d r|mwjw hjijcdwa qd`k wd`kdx xahdc `qded`. Rj|zldfd` |zxa`axdw hd` hajx ozkd hdrdx lj|rj|d` hdnde cm`wxardwa. Odnd` xj|ldac z`xzc ej`kfa`hd|a cm`wxardwa dhdndfejeladwdcd` l.d.l xj|dxz| hdnde cjfahzrd`.
<. Rj`kkz`dd` ndvdxayj qd`k lj|njlafd`
Ndvdxayj wj|a`k hakz`dcd` z`xzc ej`kfand`kcd` cjxahdcxj|dxz|d` lzd`k da| ljwd|.Rj`kkz`dd` ndvdxayj qd`k lj|njlafd` ejerz`qda jijc qd`k wded hj`kd` ej`kdldacd`cja`ka`d` l.d.l ‗ |jinjcw rdhd r|mwjw hjijcdwa qd`k dndea hafdeldx. Cjladwdd` rj`kkz`dndvdxayj ldfcd` ejej|nzcd` hmwaw qd`k njlaf ljwd| hd` czdx wjodc ej|jcd ej`kdndea jijc qd`k wjedca` lj|cz|d`k hj`kd` rj`kkz`dd` qd`k xj|zw%ej`j|zw &xmnj|d`wa mldx!.
7. Rj`a`kcdxd` wx|jw rwacmnmkaw
Jemwa qd`k czdx harj|ca|dcd` ej`qjldlcd` cm`wxardwa hj`kd` ej`kfdeldx kj|dc rj|awxdnxac zwzw ejndnza cj|od hd|a jra`ji|a` hd` wawxje wqd|di waerdxaw. Wx|jw ozkd hdrdx ej`qjldlcd`zwzw wrdwxac &wrdwxac-cm`wxardwa farj|xm`ac dxdz a|axdwa gmnm` !. Qd`k lj|fzlz`kd` hj`kd`cm`wxardwa xarj a`a dhdndf c|de rdhd dlhmea`dn ej`a`kcdx`qd ozendf ezczw hd` dhd`qd rj|amhj rj|xzcd|d` d`xd|d had|j hd` cm`wxardwa. 
8. Cjxahdcwjwzdad` hajx 
Edcd`d` nz`dc hd` |j`hdf wj|dx qd`k lj|cz|d`k rdhd ijwjw ej`kfdwancd` r|mhzcw derdwwawd qd`k xahdc gzczr z`xzc ej|d`kwd`k |jinjcw rdhd r|mwjw hjijcdwa. Edcd` |j`hdf wj|dx
 
wjrj|xa3 lj|dw xjnz| hd` hdka`k wjkd| lj|kj|dc njlaf ndeldx ha wdnz|d` gj|`d. Ej`a`kcdx`qddwzrd` gda|d` hj`kd` edcd`d` wjrj|xa axz ej`a`kcdxcd` rj|kj|dcd` edcd`d` xj|wjlzx.
:. Mldx%mldxd`
Ld`qdc mldx%mldxd` hj`kd` jijc wdera`k lj|zrd cm`wxardwa. Ljlj|drd ha d`xd|d`qd wjrj|xa 3em|iaa` gmhja`wded fdn`qd hj`kd` mldx%mldxd` dh|j`j|kac hd` d`xacmna`j|kacejndeldxcd` rj|kj|dcd` cmnm` ejndnza cj|od ej|jcd rdhd wawxje wqd|di rzwdx. Rj`qjldlnda``qd wjrj|xa? dx ljwa ejerz`qda jijc ej`gazxcd` hd` cj|od qd`k njlaf wjgd|d nmcdn rdhdezcmwd zwzw ej`qjldlcd` cm`wxardwa. _dx ljwa ozkd ejerz`qda jijc ej`ka|axdwa hd` hdrdxej`qjldlcd` had|j rdhd wjldkad` m|d`k.
9. Ndxafd` qd`k xahdc gzczr
Rdhd cnaj` hj`kd` edwd |d{dx a`dr qd`k nded mxmx wjgd|d zeze dcd` ejnjedf xj|edwzc mxmx dlhmej` hadi|dked hdwd| rjnyac qd`k hakz`dcd` rdhd r|mwjw hjijcdwa. Cz|d`k`qdndxafd` wjgd|d xahdc nd`kwz`k hafzlz`kcd` hj`kd` lj|cz|d`k`qd `diwz edcd` hd`cjez`kca`d` cz|d`k`qd ozendf wj|dx qd`k rj`xa`k z`xzc ej|d`kwd`k |jinjcw rdhd r|mwjwhjijcdwa.
;. Zez| 
Rdhd ed`znd mxmx%mxmx hd` xm`zw wra`cxj| wjedca` ejnjedf xz|zx lj|rj|d` wjldkda rj`qjldl rz`z|z`d` cjederzd` hjijcdwa. 
6. R|mwjw rj`qdcax 
Ljlj|drd rj`qdcax rdhd zwzw hdrdx ej`qjldlcd` cm`wxardwa ljlj|drd ha d`xd|d`qd mlwx|zcwazwzw`qj|a cjxacd hjijcdwa lj|fzlz`kd` hj`kd` fjem|fmah qd`k ejelzdx m|d`kej`kfa`hd|a hjijcdwa3 rd|dnawaw qd`k ej`kfdeldx cjederzd` cnaj` z`xzc lzd`k da| ljwd|3xj|odha`qd rj|dhd`kd` rjnyac qd`k ej`kfdwancd` rd|dnawaw dxdz dxm`a rdhd zwzw.Cm`wxardwa lawd odha lj|jwacm rdhd cnaj` |jkd`kd` cjxacd l.d.l hdrdx ej`qjldlcd` wx|jw rdhddlhmej` dxdz nzcd rdhd rj|a`jze &rmwx mrj|dwa!3 \zrxz| hdrdx xj|odha oacd xjcd`d` wddxhjijcdwa gzczr ljwd|. Haxdeldf ndka rj|jkd`kd` wj|a`k lj|wdedd` hj`kd` xj|xdfd``qd `drdw.Kj|dcd` a`a hdrdx ej`qjldlcd` edwdndf wj|azw rdhd m|d`k hj`kd` wdcax od`xz`k x|dzedmxdc dxdz rj`qdcax rdhd rj|`drdwd`. Xj|xdfd``qd `drdw ej`a`kcdxcd` xjcd`d` a`x|d xm|dcdnhd` a`x|dc|d`adn. Rdhd cm`hawa xj|xj`xzxjcd`d` a`a hdrdx hacz|d`ka oacd wjwjm|d`kej`kjnzd|cd` `drdw ejndnza eznzx cjxacd ej`kjod`-|jkd`kd` xj|odha. Ldkdaed`drz`ej`kfa`hd|a |jkd`kd` ej|zrdcd` rj`gjkdfd` qd`k xj|ldac.<. Aerdcwa Ijwjw &xj|xdfd``qd ijwjw!

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
LailaTriAndini liked this
Caesar Bornie Agustio liked this
Dwi Prianto liked this
Rahayu Irmayani liked this
Aso Yulles liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->