Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
10 manieren van bescherming tegen shaytaan

10 manieren van bescherming tegen shaytaan

Ratings: (0)|Views: 3 |Likes:
Published by Sonia Pont

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Sonia Pont on Jan 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/06/2013

pdf

text

original

 
1.
Je toevlucht zoeken bij Allah tegen Shaytan.Allah, De Allerhoogste, zegt,
“En wanneereen verzoeking van de Satan jou treft, zoek dan je toevlucht bij Allah: voorwaar, Hij isde Alhorende, de Alwetende.”
 [Qs 41:36]
2.
Recitatie van de twee surahs al-Falaq en an- Nas, aangezien deze een wonderbaarlijk effecthebben bij het zoeken van je toevlucht bijAllah tegen zijn kwaad, het afzwakken vanShaytan en bescherming tegen hem. Dit iswaarom de Boodschapper, sallallahu `alayhiwa sallam, heeft gezegd:
“Geen persoon zoekt  zijn toevlucht (bij Allah) met iets zoals met deMu`awwidhatayn (surahs al-Falaq en an- Nas)”.
[an-Nasaa’i, 5337]
3.
Recitatie van Ayat al-Kursi (2:255).
4.
Recitatie van surah al-Baqarah. DeBoodschapper, sallallahu `alayhi wa sallam,heeft gezegd,
“Het huis waarin al-Baqarahwordt gereciteerd wordt niet benaderd door Shaytan.”
[Muslim]
5.
Het laatste deel van al-Baqarah. DeBoodschapper, sallallahu ‘alayhi wa sallam,
 
heeft gezegd,
“Degene die de laatste tweeverzen van al-Baqarah reciteert gedurende denacht, voor hem zullen deze voldoende zijn.”
[Muslim]
6.
Recitatie van het begin van surah Mu’min(Ghafir), tot Zijn uitspraak, “wa ilayhi-l-maseer” (tot Hem is de terugkeer). (Dus,
“HaMim. De neerzending van het Boek is vanAllah, De Almachtige, De Alwetende. DeVergever van de zonden en de Aanvaardervan het berouw, de Harde in de bestraffing,de Bezitter van grote macht. Geen god is erdan Hij, tot Hem is de terugkeer.”
 [Qs 40:1-3])
7.
Het honderd keer zeggen van “la ilaha illAllah wahdahu la sharika lah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa `ala kulli shay’in qadir”(Er is geen god behalve alleen Allah. Hij heeftgeen deelgenoot, aan Hem is het rijk en aanHem is de lofbetuiging en Hij is tot alle dingenin staat).
8.
De meest heilzame (nuttige) vorm van bescherming tegen Shaytan:

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->