Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Članak o broju 0

Članak o broju 0

Ratings: (0)|Views: 559 |Likes:
Moj jedan malo clanak o broju nula,i historiji toga broja kao i prvim civilizacijama koje su je koristile kao broj.
Moj jedan malo clanak o broju nula,i historiji toga broja kao i prvim civilizacijama koje su je koristile kao broj.

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Denis Salimovic(Maximinus) on Jan 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2012

pdf

text

original

 
 
l a n a k o b r o j u nula
y
 
U ovome lanku u govoriti o historiji broja nula
 
y
 
B
roj nula u Majanskoj kulturi
 
y
 
Z
naaj broja nula za Maje
 
y
 
G
rafiki prikazi broja nula i ostalih brojeva u Majanskom sistemuraunanja
 
Napisao: Denis Salimovi 
 
2
U uvodu u ovaj lanak napisati u malu historiju broja nula.
B
roj nula se prvi putspominje kod
B
abilonaca i
G
rka sredinom drugog milenija p. n. e. Ali tada on nijeimao znaenje broja nula nego je predstavljao nita i nije primjenjivan u matematici iivotu.
Z
a drevne grke je to bilo jako udno jer nisu mogli da shvate kako nita moeda znai neto. Sa njihovog filozofskog gledita to nije bilo mogue a takoer usrednjem vijeku crkva nije priznavala nita. U rimsko dobra i njihovom sistemuraunanja takoer nije postojao broj nula. Prvi znaci koritenja nule su zapaeni kodKineza davno jo 4000 god. p. n. e. Kinezi su za nulu ostavljali prazna mjesta ali tekkasnije su poeli da koriste nulu kao broj a to je bilo negdje u prvom stoljeu poslijeKrista. Kinezi su tada ve znali za negativne brojeve i broj nula a za to je bio zasluan
G
autama Sidhha
 
1
(engleski naziv ovoga matematiara).
B
roj nula je slubenopredstavljen 825. god. n. e. , kada ga je predstavio Perzijski matematiar
Al Karizmi
 
2
(arp. al-Khwrizm) u svojoj knjizi Aritmetika (engl. Arithmetic). U Evropi broj nulanije bio koriten sve do 12-stog stoljea n. e. dok nije prevedena Aritmetika nalatinski.Vidjeli smo da je broj nula spomenut u raznim kulturama irom svijeta ali da je tekbio koriten u prvom stoljeu poslije Krista preko Kineza pa kasnije preko Arapa svedo Evropljana. Vana injenica koju malo ljudi zna jeste da je broj nula postojao iprije Kineza i koriten je od strane drevnih Amerikih civilizacija kao to su Maje,Olemci i dr. Imamo dosta stela i natpisa sa brojem nula u Majanskoj kulturi i uOlmekoj. Poseban lanak se moe pisati koja je civilizacija starija i koja je prvapoela koristiti broj nula. Navodno Olmeka kultura je starija od Majanske jernavodno datira i prije 4000 p. n. e. ali treba uzeti u obzir da naunici nisu bas sigurnikada su bili poeci Majanske kulture. Veina se slae da je to bilo 2500 p. n. e. , aliponovo s vremena na vrijeme isplivaju novi dokazi da je ta civilazacija moda jostarija nego prvobitno utvreno. Takoer Olemka kultura je propala u 4-tomstoljeu p. n. e. i zbog toga ne moemo pripisati sa sigurnou njima da su prvikoristili broj nulu. Mogunost je da su obe civilizacije ivjele prije kao jedna i da sumoda Maje se razile od Olmeka ali mogue je i obrnuto. Naime to je sada drugatema o kojoj ovdje nije rije.
B
roj nula u Majanskoj kulturi je postojao od poetkacivilizacije i imao je veliki znaaj. Naime simbol nule su prvi koristili Indijci ali oni sutaj simbol koristili samo u astronomske i astroloke svrhe.
Z
ato sam napisao simbolnule jer oni nisu nulu koristili kao broj. Maje su i pored astronomskog i astolokogznaaja nulu koristili kao obian broj te su oni su bili prvi u tome! Maje su bili jako
1
Gautama Sidhha je svome dijelu Devet poglavlja matematike umjetnosti (engl. The Nine Chapters on theMathematical Art) objasnio negativne brojeve I nulu.
2
Njegovo puno ime glasi: Ab Abdallh Mu
ammad ibn Ms al-Khwrizm (780  850)
 
3
 
mistina i udna civilizacija a najpoznatiji su po svojim kalendarima. Veina Majezove uvarima vremena jer su znali raunati vrijeme i usavrili su najtaniji kalendarna planeti
Z
emlji. Maje su imale veliki broj kalendara i moemo slobodno rei da subili opsjednuti vremenom. Imali su kalendare za poljoprivredu, spiritualnekalendare (najpoznatiji kalendar je Tzolk'in), proroanske kalendare, normalnekalendare (365 dana u godini, kalendar poznatiji kao Haab) i mnogo drugihkalendara. U obinom kalendaru ne vidite broj nula to je normalno (u naem
G
regorijanskom kalendaru ne postoji nulti dan) jer ne postoji nulti dan, ali u sistemuDugog Raunanja (engl. Long Count) koristi se vie kalendara istovremeno da bi seraunalo tano vrijeme. Taj sistem ima kompleksan nain ispisivanja datuma inaravno tu je uvrtena nula. Primjer jednog datuma u kalendaru dugog raunanja je0. 0. 1. 9. 13 . Prva kolona oznaava baktune (periodi od priblino 400 god.), drugakolona katune (periodi od 20 god.), trea kolona tune (period od 1 god.), etvrtauinale (uinal znai mjesec) i peta kine (k'in znai dan). Ne elim da u detaljeobjanjavam sada kako funkcionie sistem Dugog Raunanja ali iz ovoga primjeravidimo da je na datum 1. godina , 9-ti mjesec i 13-sti dan. Svaki sljedei dan upisujese novi broj, tako da sljedei dan je 1. godina, 9-ti mjesec i 14-sti dan. Posto u sistemudugog raunanja jedan mjesec ima 20 dana, kada doemo do 20-tog dana ondamijenjamo drugu kolonu a prvu vraamo na poetak, onda na datum glasi 1. godina10-ti mjesec i 1. dan itd.Plan mi nije bio da pokazujem kako funkcionie kalendar ali zato ne pokazatielementarne stvari u Majanskom kalendaru. Naime kod Maja broj nula je imaoveliko znaenje. Maje su imale par svojih svetih brojeva sa posebnim znaenjem.
B
roj9 i 13 su sveti brojevi a manje sveti su 7 itd.
B
roj nula kod Maja je znaio poetak. On je znaio princip. Osnova raunanja; kozmiko jaje iz ega je sve nastalo i predstavljaizvor naeg postojanja; Mlijeni put (engl. Milky Way) ² naa galaksija. Pisao se iizgovarao kao
Ge
a oznaavao se poput jajeta ili moemo rei poput oka jer jetakoer predstavljalo misteriju. Postoji dosta ilustracija nule koje u prikazati. Nula je u Majanskoj kulturi koritena kao svaki drugi broj ali je prepoznata tek na stelamai ploama na kojima su bili datumi Dugog Raunanja.Sjajna i jako misteriozna civilizacija Maja (kao i veina drugih drevnih Amerikihcivilizacija) je znala za tajne nule jo davno prije Evropljana i cijelog svijeta i to jeprimjenjivala svakodnevno. teta to smo mi Ameriku otkrili prekasno ali jo veateta je to je inkvizija unitila veinu predivnog svijeta koje su nam Maje ostavile izasebe. Ne samo da smo jako kasno saznali za nulu nego smo jo unitili veinucivilizacije koja je bila godinama ispred svoga vremena. U sljedeim redovimaprilaem grafiki prikaz broja nule i ostali brojeva u Majanskoj civilizaciji.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Natasa Sekulovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->