Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslo Business Memo No 3 Vol 1 Week 50 2010

Oslo Business Memo No 3 Vol 1 Week 50 2010

Ratings: (0)|Views: 411|Likes:
Published by Oslo Business Memo
Oslo Business Memo is the local city business journal in Oslo.
Oslo Business Memo is the local city business journal in Oslo.

More info:

Published by: Oslo Business Memo on Jan 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/22/2011

pdf

text

original

 
Uke50|Nummer3|1.årgang|ssalgNOK39,-  
EierneavAdvistaASer  kongeriOslosnettkata-  logbransje.Etteren   rakettaktigveksthar33-  åringeneØyvindBang-  sund,Benjamin   FauchaldogStianGun-  dersentattut15million-  erkroneriutbytte.Både   Googleogkatalogkjem-  penEnirorapporterer  omkraftigvekstidenne   delenavnettmarkedet
SIDE6-10   
ØyvindBangsund,BenjaminFauchaldogStianGunderseneiernettrakettenAdvista.  
Foto:PerOscarSkjellnan   
Varslerflere   rettssaker  
Katalog-  kongene   
KanfåVM-bonus   
Side14   EnavOslosfremsteeks-  perterpåEU-rett,advokat  ThomasNordby,utelukker  ikkeflererettstvisteromof-  fentligeleveransermednytt  regelverk.Kronikkside4   
Pengeneynglerifisk   
Førvardetover50fiskehandlereiOslo.Deåtte-niover-  levendemedlemmeneifiskehandlerforeningengjørtigjengjeldgodbutikk.Side12og13  
 
Utgiver: 
OsloBusinessMemoAS-PublisererfrittoguavhengigomøkonomiogringsliviOsloregionen.Copyright©2010OsloBusinessMemo   
Redaktører
PetterWangogTellefØgrim    
Ansvarligeredaktører: 
PerGjørvadogMagneOtterdal 
Adresse: 
HjalmarBrantingsvei8   0508Oslo   
Telefon/epost: 
004746844123  post@oslobusinessmemo.no   
FørstogfremstOslo   
Bliabonnent:www.oslobusinessmemo.no    
Kontaktredaksjonen:redaksjonen@oslobusinessmemo.noKontaktsalgogmarked:annonse@oslobusinessmemo.no   Kampenforåblisynlignetteterenorm,ogmangepåberobersegpartnerskapmed   Googleforålokkekunder.Værkritiskhvisnoenhevderderingerfraoss.Detgjørdeneppe, sierGooglesnorgessjefJanGrønbech. NorthernLightingharlagtomstrategienetter  rådføringmedOsloBusinessMemoseksperterDetharalleredegittresultater. TorSkanckedriverfisk-ogviltbutikkenGeorgANilsen,ogklagerikkeovertidene. 
O    
sloBusinessMemo   skriveridenneutgaven   omenoslodominert  bransjeivillvekstpånettet:Kata-  log-ogsøkebransjen.ryggen   avdeninternasjonalesøkekjem-  penGooglevokserdetfremen   ung,påendeogkonkur-  ransepregetsektorhvordet  kappesintenstomåvinne   markedsandeler
F   
ellesfordeflesteavak-  tøreneeratdebefinnerseg   heriOslo.Iløpetavde   sisteårenehardetvokstfremflere   bedriftersomkannoteredriftsin-  ntekteroppihundremillionersk-  lassen.Denallerstørsteaktøren   ernorsk-svenskeEniro,somhar  driftsinntekterrundtenmil-  liardkronerperårfranettkata-  logvirksomheten. 
E   
tavkjennetegnenefor  dennevoksendesektoren   erettiltiderkonfliktfylt  forholdmellomleverandørog   kundesomfølgeavpågåendemet-  oderisalgsarbeidet.Etstortantall  sakerharendtirettsapparatet,  bådeiforliksrådetogtingretteni  Oslo.Typiskkranglesdetom     betingelseneforregistreringi  nettkatalogerogomstridtefaktur-  aer. 
D    
eflestebransjerharulike   typeraktører,ogrettstv-  istererendelavforret-  ningslivet.KatalogbransjeniOslo   erforhåpentligimodning.Både   somfølgeavjussenoggrepsom     bransjenselvtarforåskapery-  ddigespilleregler. 
Side6-11  
Omstridt  bransje   ivekst  Googlesjefenogskurkene   
NorthernLighting   leggeromkursen   
Side31  Side12-13  Side16-19   
Fiskebutikkene   håverinnpenger  Endteiretten   -blehelt  
Side6-7  
VM-sjefenkanfå   400000ekstra   
Side14   
Mestaselger  eiendommer  
Side23  
Godtbrødble   godbutikk   
Side24-25   
NewsinEnglish   
Side26   
Yngland:  Oslo   påski!  

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->