Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
dokumen terperingkat

dokumen terperingkat

Ratings: (0)|Views: 708|Likes:
Published by Alfread Maggie
dokumen terperingkat, assigment kissm
dokumen terperingkat, assigment kissm

More info:

Published by: Alfread Maggie on Jan 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/31/2012

pdf

text

original

 
Nama : ALFREAD ANAK MAGGIENo. Kad Pengenalan : 800709-13-5187Kursus : Kursus Induksi Sistem Saraan MalaysiaNo. Angka Giliran : 2009052050044Bahagian ATugasan individuSOALAN 3A
Kebocoran dokumen terperingkat pernah berlaku di jabatan kerajaan. Oleh itu,tatacara kawalan keselamatan terhadap dokumen tersebut perlu diberi perhatiansupaya tidak berlaku kebocoran terhadap rahsia kerajaan.a) Huraikan tindakan yang harus dilaksanakan oleh ketua jabatan bagimengurus penghantaran dokumen tersebut ke tempat-tempat yangberbeza mengikut peringkat keselamatannya berdasarkan ArahanKeselamatan.b) Jelaskan jenis-jenis sistem penghantaran dokumen terperingkat supayatidak belaku kebocoran.
 
Pengenalan.
 Arahan Keselamatan ini dikeluarkan oleh jemaah menteri. Ia mula dikuatkuasakanpada 1 Mac 1974. Arahan Keselamatan ini telah menggantikan buku panduanpejabat 1958. Di sini ia menggantikan Perintah Am Bab M ± Pelbagai 1958. Dalam Arahan Keselamatan ini ia telah menetapkan darjah keselamatan mengikut prinsiptertentu. Semua jabatan atau penjawat awam dikehendaki patuh kepada arahan ini.Kepentingan Arahan Keselamatan ini adalah untuk menjaminkan kawalankeselamatan berterusan. Ia juga menjaga rahsia kerajaan agar ia tidak jatuh ketangan kuasa asing. Sekiranya perkara ini berlaku maka ia akan mendatangkankerugian besar kepada negara. Selain daripada itu ia juga menjaga supaya perkaraterperingkat tidak jatuh kepada orang yang ingin mencari faedah kewangan.Dokumen Terperingkat pula merupakan dokumen rasmi yang mengandungimaklumat rasmi yang mesti diberi perlindungan untuk kepentingan dan diberi tandakeselamatan. Selain itu dokumen terperingkat boleh didefinisikan sebagai dokumenrasmi yang mengandungi maklumat yang mesti diberi perlindungan keselamtan danyang bertanda dengan sesuatu peringkat keselamatan sama µrahsia Besar¶, µRahsia¶,µSulit¶ atau µTerhad¶.
 
C
ara-cara pengurusan penghantaran dokumen terperingkat berdasarkan ArahanKeselamatan.
Penghantaran dalam sebuah pejabat.
Penghantaran Dokumen Terperingkat boleh berlaku di dalam sebuah pejabat. Ianyadibuat menerusi fail terperingkat. Urusan penghantaran ini hanya boleh dibuatantara pegawai yang dibenarkan akses sahaja. Namun begitu penghantaran danpenyerahan kepada individu yang dituju boleh dibuat oleh penjawat awam laindengan syarat penghantaran melalui peti atau beg berkunci. Selaras dengan itupergerakan fail terperingkat wajib dibuat melalui pendaftaran rahsia. Namun ianyaboleh dihantar dengan cara lain hanya dalam keadaan terkecuali yang memerlukantindakan segera. Di sini ia boleh dihantar terus dengan tidak melalui pendaftaranrahsia dengan syarat, slip transit dihantar kepadanya oleh pegawai yang membuatpenghantaran. Ini dibuat sebagai bukti dokumen tersebut telah selamat sampaikepada orang yang sepatutnya.
Penghantaran ke pejabat lain dalam bangunan atau kawasan atau bandar yangsama.
Penghantaran dokumen terperingkat kecuali ³TERHAD´ dibuat melalui peti atausampul berkunci yang merupakan sistem satu lapis surat atau melalui utusanselamat dengan menggunakan sistem dua lapis surat. Dokumen terperingkat³TERHAD´ boleh dihantar dengan pos tidak berdaftar.
Penghantaran ke lain-lain tempat dalam Malaysia.
Dokumen RAHSIA BESAR mestilah dihantar menggunakan perkhidmatanpenghantaran semboyan.Dokumen RAHSIA atau SULIT dihantar menggunakan perkhidmatan penghantaransemboyan atau pos berdaftar A.R.Dokumen TERHAD boleh dihantar dengan pos biasa.
Penghantaran di luar Malaysia.
Menggunakan system dua lapis sampul surat dan dihantar kepada pendaftaranRahsia, Kementerian Luar Bandar.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Madani Sakeenah liked this
Leongsheng So liked this
atie atie liked this
Nanda Kumar liked this
Kay Rey liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->