Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
148Activity

Table Of Contents

1. Concepte şi definiţii
1.1 Sistem termodinamic
1.2 Transformări de stare
1.3 Ecuaţia de stare
1.4 Gazul perfect
1.4.1 Ecuaţia de stare a gazului perfect
1.6 Postulatele termodinamicii
2.1 Principiul zero al termodinamicii
2.2 Forme de interacţiune energetică între sistem şi mediul exterior
2.2.1 Lucrul mecanic
2.2.2 Lucrul mecanic de dislocare
2.2.3 Lucrul mecanic tehnic
2.2.4 Alte forme de interacţiune energetică echivalente lucrului mecanic
2.2.5 Lucrul mecanic al unui ciclu termodinamic
2.3 Primul principiu al termodinamicii
2.3.2.1 Ecuaţia puterilor
2.3.2.2 Legea conservării masei pentru un volum de control
2.4 Evaluarea energiei interne şi a entalpiei
2.5 Analiza energetică a transformărilor de stare
2.5.1 Transformarea izocoră
2.5.2 Transformarea izobară
2.5.3 Transformarea izotermă
2.5.4 Transformarea adiabată
2.5.5 Transformarea politropă
3.1 Noţiuni generale despre cicluri termodinamice
3.2 Ciclul Carnot
3.5.2 Teorema Gouy - Stodola
3.5.3 Puterea maximă disponibilă în procesele de transport
3.5.4 Entropia generată în cazul curgerilor cu frecare
4. Gaze reale
4.1 Potenţiale termodinamice
4.1.1 Entalpia
4.1.2 Energia liberă
4.1.3 Entalpia liberă
4.1.4 Relaţiile lui Maxwell
4.2 Analiza comportării gazelor reale
4.3 Condiţiile de echilibru lichid - vapori
4.3.1 Ecuaţia lui Clapeyron
4.3.2 Ecuaţia presiunii de saturaţie
4.3.3 Noţiunea de fugacitate
4.3.3.1 Calculul fugacităţii pentru faza vapori
4.3.3.2 Calculul fugacităţii pentru faza lichidă
4.4 Termeni de corecţie pentru gazele reale
4.4.1 Calculul variaţiei entalpiei
4.4.2 Calculul variaţiei entropiei
4.5 Metode de calcul pentru parametrii de stare ai gazelor reale
4.5.1 Legea stărilor corespondente
4.5.2 Corelaţii în funcţie de trei parametri. Factorul acentric
4.5.3 Ecuaţii de stare
4.5.3.1 Ecuaţia cu viriali
4.5.3.1.1 Corelaţia lui Berthelot
4.5.3.1.2 Corelaţiile lui Pitzer
4.5.3.2 Ecuaţia de stare Redlich Kwong
4.5.3.2.2 Factorul de compresibilitate obţinut cu ecuaţia Redlich Kwong
4.5.3.2.3 Determinarea factorilor corectivi pe baza ecuaţiei Redlich Kwong
4.5.3.2.3.1 Fugacitatea şi abaterea entalpiei libere
4.5.3.2.3.2 Abaterea entalpiei
4.5.3.2.3.3 Abaterea entropiei
4.5.3.2.4 Determinarea echilibrului lichid-vapori cu ecuaţia Redlich Kwong
4.5.3.3 Ecuaţia Benedict-Webb-Rubin
4.5.3.4 Analiza comparativă a ecuaţiilor de stare
4.6 Transformări de stare pentru gaze reale
4.6.1 Comprimarea gazelor reale
4.6.2 Destinderea gazelor reale
4.6.3 Laminarea gazelor reale
4.7 Amestecuri de gaze reale
4.7.1 Noţiuni generale
4.7.2 Analiza echilibrului lichid-vapori pentru un amestec de gaze reale
4.7.2.1 Analiza echilibrului izoterm lichid-vapori pentru un amestec binar
4.7.2.2 Analiza echilibrului izobar lichid-vapori pentru un amestec binar
4.7.2.3 Calculul echilibrului lichid-vapori pentru un amestec multicomponent
4.7.2.4 Calculul compoziţiei amestecului în cazul vaporizării parţiale
4.7.2.5 Determinarea limitelor de încadrare al amestecului
4.7.3.1 Determinarea volumului specific al amestecului de gaze reale
4.7.3.2 Programe pentru amestecuri de gaze reale
5. Termodinamica arderii
5.1 Procesul de ardere
5.1.1 Arderea unei hidrocarburi de tipul y
5.1.2 Analiza arderii unui combustibil definit prin compoziţia elementară
5.1.3 Determinarea excesului de aer prin analiza gazelor de ardere
5.2 Analiza energetică a procesului de ardere
5.2.1 Entalpia de formare
5.2.2 Determinarea temperaturii de ardere
5.3 Analiza arderii în cazul procesului de combustie subterană
5.4 Controlul arderii şi poluarea
5.4.1 Formarea şi caracteristicile componentelor gazelor de ardere
5.4.1.1 Monoxid de carbon (CO)
5.4.1.2 Hidrocarburi (HC)
5.4.1.3 Oxizi de azot (Nox)
5.4.1.4 Bioxidul de carbon (CO2)
5.4.1.5 Oxigenul
5.4.1.6 Bioxid de sulf (SO2)
5.4.1.7 Fum / particule / negru de fum
5.4.2. Utilizarea catalizatorului pentru combaterea noxelor
5.4.3 Reducerea noxelor prin recircularea gazelor arse
6. Termodinamica curgerii gazelor şi vaporilor
6.1 Ecuaţiile mişcării staţionare, monodimensionale, adiabate a gazelor
6.1.1 Proprietăţile stării frânate
6.1.2 Viteza sunetului într-un gaz perfect
6.1.3 Caracterizarea ajutajelor funcţie de criteriul Mach
6.1.4 Parametrii frânaţi şi parametrii critici
6.2 Ajutajul convergent
6.3 Ajutajul divergent
6.4. Ajutajul convergent-divergent (Laval)
6.5 Undele de şoc normale ce apar la curgerea gazelor perfecte prin ajutaje
7.1.3 Radiaţia
7.2 Metode de analiză utilizate în transferul de căldură
7.3 Transferul de căldură prin conducţie
7.3.1 Ecuaţia lui Fourier, ecuaţia difuziei căldurii
7.3.2 Conducţia staţionară prin pereţi plani paraleli
7.3.2.1 Analogia electrică
7.3.2.2 Rezistenţa de contact
7.3.3 Conducţia staţionară prin pereţi cilindrici
7.3.4 Conducţia staţionară prin pereţi sferici
7.3.5 Elemente de conducţia nestaţionară
7.3.5.1 Metoda capacităţii punctiforme
7.3.5.2 Analiza metodei capacităţii punctiforme
7.4 Convecţia
7.4.1 Analiza procesului de convecţie în stratul limită
7.4.2 Similitudinea în stratul limită, criterii de similitudine
7.4.3 Convecţia forţată în spaţiu nelimitat
7.4.4 Convecţia liberă în spaţiu nelimitat
7.4.5 Convecţia forţată în cazul curgerii fluidelor prin interiorul ţevilor
7.4.5.1 Analiza stratului limită
7.4.5.2 Bilanţul energetic al curgerii
7.4.5.3 Soluţii analitice pentru curgerea laminară, complet dezvoltată
7.4.5.4 Ecuaţii criteriale pentru determinarea coeficientului de convecţie
7.5 Schimbătoare de căldură
7.5.1 Tipuri de schimbătoare de căldură
7.5.2 Coeficientul global de schimb de căldură
7.5.5 Metoda NTU
8. Compresoare
8.1 Compresoare volumetrice
8.1.1 Compresoare volumetrice cu piston
8.1.2 Compresoare cu piston cu mai multe trepte
8.1.3 Compresoare volumetrice, rotative cu lamele culisante
8.1.4 Compresoare volumetrice, cu rotoare profilate, de tip Roots
8.2 Compresoare dinamice
8.2.1 Compresoare centrifugale
8.2.2 Compresoare axiale
9. Instalaţii de forţă cu abur
9.1 Ciclul Rankine
9.2 Procesul termogazodinamic din treapta de turbină
9.3 Influenţa presiunii şi temperaturii asupra ciclului Rankine
9.4 Ciclul cu supraîncălzirea intermediară a aburului
9.5 Cicluri regenerative
9.6 Cogenerarea
10. Turbina cu gaze
10.1 Ciclul Brayton
10.2 Ciclul turbinei cu gaze cu regenerare
11. Motoare cu ardere internă
11.2 Supraalimentarea motoarelor
11.3 Noţiuni despre comanda electronică a motoarelor
11.3.1 Sistemul de injecţie electronică monopunct
11.3.2 Sistemul de injecţie electronică multipunct
11.3.4 Comanda electronică a motoarelor diesel
12. Instalaţii frigorifice
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Termotehnica si masini termice p

Termotehnica si masini termice p

Ratings: (0)|Views: 5,606 |Likes:
Published by Stoica Florin

More info:

Published by: Stoica Florin on Jan 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2014

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 8 to 67 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 81 to 196 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 204 to 360 are not shown in this preview.

Activity (148)

You've already reviewed this. Edit your review.
Vadim Carazan liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Andrei Popescu liked this
Goytza Goytzza liked this
Lara Laruk liked this
Sergiu Adomnicai liked this
laviniasocaciu liked this
ioancaldare liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->